Điều kiện đăng ký nhãn hiệu tại Campuchia

Khi tham gia vào thị trường kinh tế tại Campuchia, một trong những yếu tố quan trọng mà các doanh nghiệp và thương hiệu cần quan tâm là việc đăng ký nhãn hiệu. Điều này không chỉ đảm bảo quyền lợi sở hữu trí tuệ mà còn tạo nền tảng cho việc xây dựng và phát triển thương hiệu trên lãnh thổ này. Để tiến xa hơn trên con đường này, việc hiểu rõ và tuân thủ các tiêu chí cần thiết khi đăng ký nhãn hiệu tại đất nước này là điều không thể thiếu. Qua đó, Luật Việt An sẽ cùng khách hàng đi sâu vào các yêu cầu và điều kiện cơ bản khi đăng ký nhãn hiệu tại Campuchia, giúp quý khách hàng có cái nhìn tổng quan và chuẩn bị tốt nhất cho hành trình đăng ký này.

Đăng ký nhãn hiệu tại Campuchia (Cambodia)

Cơ sở pháp lý

 • Luật về Nhãn hiệu, Tên thương mại và Hành vi Cạnh tranh không công bằng ngày 8 tháng 1 năm 2002;
 • Nghị định và các thông tư liên quan.

Khái niệm nhãn hiệu tại Campuchia

Theo Luật Nhãn hiệu, Tên thương mại và Chống cạnh tranh không lành mạnh của Campuchia, “nhãn hiệu” được định nghĩa là “bất kỳ dấu hiệu nào có khả năng phân biệt hàng hóa hoặc dịch vụ của một người từ hàng hóa hoặc dịch vụ của người khác”. Nhãn hiệu có thể bao gồm chữ cái, số, hình ảnh, biểu tượng, hình dạng, mùi, âm thanh hoặc mùi.

Tại sao cần đăng ký bảo hộ nhãn hiệu tại Campuchia

Nhãn hiệu là một tài sản quan trọng đối với các doanh nghiệp. Nó giúp doanh nghiệp tạo ra sự khác biệt giữa sản phẩm hoặc dịch vụ của mình với sản phẩm hoặc dịch vụ của đối thủ cạnh tranh. Nhãn hiệu cũng giúp doanh nghiệp xây dựng uy tín và lòng trung thành của khách hàng.

Việc đăng ký bảo hộ nhãn hiệu mang lại cho doanh nghiệp một số lợi ích quan trọng, bao gồm:

Quyền độc quyền sử dụng nhãn hiệu

Quyền độc quyền sử dụng nhãn hiệu là quyền quan trọng nhất mà chủ sở hữu nhãn hiệu được hưởng. Quyền này cho phép chủ sở hữu nhãn hiệu sử dụng nhãn hiệu cho hàng hóa hoặc dịch vụ được bảo hộ mà không cần sự đồng ý của bất kỳ ai khác.

Quyền này có ý nghĩa quan trọng đối với các doanh nghiệp vì nó giúp họ:

 • Tạo ra sự khác biệt giữa sản phẩm hoặc dịch vụ của mình với sản phẩm hoặc dịch vụ của đối thủ cạnh tranh.
 • Xây dựng uy tín và lòng trung thành của khách hàng.
 • Bảo vệ lợi nhuận kinh doanh của mình.

Quyền ngăn chặn người khác sử dụng nhãn hiệu gây nhầm lẫn

Quyền ngăn chặn người khác sử dụng nhãn hiệu gây nhầm lẫn là quyền thứ hai quan trọng mà chủ sở hữu nhãn hiệu được hưởng. Quyền này cho phép chủ sở hữu nhãn hiệu yêu cầu tòa án cấm người khác sử dụng nhãn hiệu tương tự hoặc gây nhầm lẫn với nhãn hiệu của họ.

Quyền này có ý nghĩa quan trọng đối với các doanh nghiệp vì nó giúp họ:

 • Bảo vệ danh tiếng và uy tín của mình.
 • Ngăn chặn sự cạnh tranh không lành mạnh.
 • Bảo vệ lợi ích kinh doanh của mình.

Quyền chuyển nhượng hoặc cấp phép nhãn hiệu

Quyền chuyển nhượng hoặc cấp phép nhãn hiệu là quyền thứ ba quan trọng mà chủ sở hữu nhãn hiệu được hưởng. Quyền này cho phép chủ sở hữu nhãn hiệu bán hoặc cấp phép cho người khác sử dụng nhãn hiệu của họ.

Quyền này có ý nghĩa quan trọng đối với các doanh nghiệp vì nó giúp họ:

 • Mở rộng kinh doanh của mình.
 • Thu lợi nhuận từ tài sản nhãn hiệu của mình.

Điều kiện đăng ký nhãn hiệu tại Campuchia

Điều kiện về tính phân biệt

Nhãn hiệu được coi là có khả năng phân biệt nếu nó có thể phân biệt hàng hóa hoặc dịch vụ của một người từ hàng hóa hoặc dịch vụ của người khác. Nhãn hiệu có thể phân biệt dựa trên các yếu tố sau:

 • Tính mới: Nhãn hiệu phải mới, không trùng hoặc tương tự gây nhầm lẫn với nhãn hiệu đã được đăng ký hoặc nhãn hiệu đang được sử dụng hợp pháp tại Campuchia cho cùng hoặc tương tự hàng hóa hoặc dịch vụ.
 • Tính độc đáo: Nhãn hiệu phải độc đáo, không trùng hoặc tương tự với các dấu hiệu thông thường được sử dụng trong kinh doanh, thương mại.
 • Tính dễ nhớ: Nhãn hiệu phải dễ nhớ, dễ nhận biết.

Điều kiện về tính mới

Nhãn hiệu được coi là mới nếu nó không trùng hoặc tương tự gây nhầm lẫn với nhãn hiệu đã được đăng ký hoặc nhãn hiệu đang được sử dụng hợp pháp tại Campuchia cho cùng hoặc tương tự hàng hóa hoặc dịch vụ.

Để xác định nhãn hiệu có trùng hoặc tương tự gây nhầm lẫn hay không, cơ quan đăng ký nhãn hiệu sẽ căn cứ vào các yếu tố sau:

 • Sự tương đồng về hình thức: Nhãn hiệu có thể trùng hoặc tương tự gây nhầm lẫn về hình thức nếu các yếu tố tạo nên nhãn hiệu như chữ, số, hình ảnh, biểu tượng,… có sự tương đồng về hình dáng, bố cục, màu sắc,…
 • Sự tương đồng về cách phát âm: Nhãn hiệu có thể trùng hoặc tương tự gây nhầm lẫn về cách phát âm nếu các yếu tố tạo nên nhãn hiệu có sự tương đồng về cách phát âm, mặc dù có sự khác biệt về mặt chữ viết.
 • Sự tương đồng về ý nghĩa: Nhãn hiệu có thể trùng hoặc tương tự gây nhầm lẫn về ý nghĩa nếu các yếu tố tạo nên nhãn hiệu có sự tương đồng về ý nghĩa, mặc dù có sự khác biệt về mặt hình thức.

Điều kiện về tính hợp pháp

Nhãn hiệu được coi là hợp pháp nếu nó không trái với đạo đức xã hội hoặc trật tự công cộng.

Để xác định nhãn hiệu có hợp pháp hay không, cơ quan đăng ký nhãn hiệu sẽ căn cứ vào các yếu tố sau:

 • Nhãn hiệu không được trái với các quy định của pháp luật Campuchia.
 • Nhãn hiệu không được trái với các chuẩn mực đạo đức xã hội, trật tự công cộng.

Điều kiện về tính khả thi

Nhãn hiệu được coi là khả thi nếu nó có thể được thể hiện dưới dạng đồ họa.

Điều kiện này yêu cầu nhãn hiệu phải có thể được mô tả bằng các hình ảnh, biểu tượng,… để có thể được đăng ký và bảo hộ.

Điều kiện về việc sử dụng hoặc có ý định sử dụng

Nhãn hiệu được coi là có ý định sử dụng nếu người nộp đơn có kế hoạch sử dụng nhãn hiệu trong tương lai gần.

Để chứng minh ý định sử dụng nhãn hiệu, người nộp đơn có thể cung cấp các tài liệu sau:

 • Hợp đồng mua bán, cung cấp dịch vụ, hợp đồng phân phối,… có sử dụng nhãn hiệu.
 • Công văn cam kết sử dụng nhãn hiệu trong vòng 3 năm kể từ ngày nộp đơn.

Điều kiện về quốc tịch của người nộp đơn

Người nộp đơn đăng ký nhãn hiệu tại Campuchia phải đáp ứng một trong các điều kiện sau:

 • Có quốc tịch Campuchia.
 • Là pháp nhân được thành lập theo pháp luật Campuchia.

Đối với người nộp đơn không thường trú hoặc không có trụ sở kinh doanh tại Campuchia, phải thông qua đại diện là người có quốc tịch Campuchia hoặc là pháp nhân được thành lập theo pháp luật Campuchia.

Lưu ý: Đơn đăng ký nhãn hiệu tại Campuchia phải được nộp bằng tiếng Khmer hoặc tiếng Anh.

Dịch vụ đăng ký nhãn hiệu tại Campuchia của Công ty Luật Việt An

 • Thực hiện việc tra cứu và thông báo cho quý khách hàng bằng văn bản kết quả tra cứu nhãn hiệu tại Campuchia;
 • Soạn thảo hồ sơ và thay mặt chủ sở hữu nhãn hiệu trực tiếp nộp và theo dõi tình trạng hồ sơ nộp đơn đăng ký nhãn hiệu tại Campuchia;
 • Thông báo, tư vấn và xử lý các thiếu sót/từ chối của cơ quan Nhà nước có thẩm quyền (nếu có) trong quá trình theo dõi đơn đăng ký nhãn hiệu tại Campuchia;
 • Hỗ trợ theo dõi, đại diện giải quyết các phản đối và phản hồi với đại diện sở hữu trí tuệ thực hiện thủ tục tại Campuchia.
 • Nhận các công văn, Giấy chứng nhận và bàn giao cho khách hàng (nếu có).

Quý khách có nhu cầu nộp đơn đăng ký nhãn hiệu tại Campuchia, vui lòng liên hệ đến Công ty Luật Việt An để được hỗ trợ hiệu quả nhất!

Mục lục

Bài viết liên quan

Mục lục
Ẩn

  Đăng ký nhãn hiệu quốc tế

  Đăng ký nhãn hiệu quốc tế

  Văn bản pháp luật

  Văn bản pháp luật

  Tư vấn pháp luật

  Tư vấn luật

  LIÊN HỆ CÔNG TY LUẬT VIỆT AN

  Tư vấn doanh nghiệp: 09 79 05 77 68
  Tư vấn doanh nghiệp
  Tư vấn sở hữu trí tuệ: 0976 18 66 08
  Tư vấn sở hữu trí tuệ
  Tư vấn đầu tư: 09 13 380 750
  Tư vấn đầu tư

  TỔNG ĐÀI PHÍA BẮC

  Hotline: 09 61 37 18 18
  (Whatsapp, Zalo, Viber) hanoi@vietanlaw.vn Skype IconSkype Chat
  Tư vấn kế toán - thuế: 09 888 567 08
  Dịch vụ kế toán thuế
  Tư vấn giấy phép: 0966 83 66 08
  Tư vấn giấy phép
  Tư vấn hợp đồng: 0913 380 750
  Tư vấn hợp đồng

  TỔNG ĐÀI PHÍA NAM

  Hotline: 09 61 57 18 18

  (Whatsapp, Zalo, Viber)
  hcm@vietanlaw.vn
  Skype IconSkype Chat

  Liên hệ tư vấn
  Cảnh báo lừa đảo
  CẢNH BÁO MẠO DANH CÔNG TY LUẬT VIỆT AN LỪA ĐẢO