Điều kiện thành lập công ty có vốn đầu tư nước ngoài kinh doanh dịch vụ pháp lý

Hiện nay, dịch vụ pháp lý là một trong những dịch vụ ngày càng phát triển và càng có nhiều nhà đầu tư nước ngoài muốn đầu tư phát triển ngành nghề này tại Việt Nam. Tuy nhiên, không phải ai đến Việt Nam cũng được kinh doanh dịch vụ này, điều ước quốc tế Việt Nam tham gia và pháp luật trong nước có những điều kiện nhất định để thành lập công ty về lĩnh vực này.

Với mục đích hỗ trợ và cung cấp dịch vụ pháp lý, công ty Luật Việt An xin có một số hướng dẫn chi tiết liên quan đến việc nhà đầu tư nước ngoài thành lập công ty kinh doanh dịch vụ pháp lý ở Việt Nam như sau:

Cơ sở pháp lý:

 • Điều ước quốc tế: WTO, FTAs, AFAS
 • Luật luật sư năm 2006
 • Luật Luật sư năm 2012 sửa đổi bổ sung một số điều của Luật luật sư năm 2006.

Điều kiện thành lập công ty có yếu tố nước ngoài kinh doanh dịch vụ pháp lý:

Điều ước quốc tế

Tổ chức luật sư nước ngoài (là tổ chức của luật sư hành nghề do một hoặc nhiều luật sư hoặc công luật nước ngoài thành lập ở nước ngoài dưới bất kì hình thức công ty thương mại nào, kể cả hãng luật, công ty luật TNHH, công ty luật cổ phần) được phép thành lập hiện diện thương mại tại Việt Nam dưới các hình thức sau:

 • Chi nhánh của tổ chức luật sư nước ngoài;
 • Công ty con của tổ chức luật sư nước ngoài;
 • Công ty Luật nước ngoài (Là tổ chức do một hoặc nhiều tổ chức luật sư nước ngoài thành lập tại Việt Nam với mục đích hành nghề luật ở Việt Nam);
 • Công ty hợp danh giữa tổ chức luật sư nước ngoài và công ty luật hợp danh Việt Nam.

Hiện diện thương mại của tổ chức luật sư nước ngoài được phép tư vấn luật Việt Nam nếu luật sư tư vấn đã tốt nghiệp đại học luật của Việt Nam và đáp ứng được yêu cầu cho luật sư hành nghề  tương tự như luật sư Việt Nam.

Phạm vi hoạt động:

Tổ chức luật sư nước ngoài được phép cung cấp các loại hình dịch vụ pháp lý, ngoại trừ:

 • Tham gia tổ tụng với tư cách là người bào chữa hay đại diện cho khách hàng của mình trước Tòa án Việt Nam;
 • Dịch vụ giấy tờ pháp lý và công chứng liên quan tới pháp luật Việt Nam

Pháp luật Việt Nam

Hình thức đầu tư:

Nhà đầu tư nước được đầu tư vào dịch vụ pháp lý dưới các hình thức sau:

 • Chi nhánh của tổ chức hành nghề luật sư nước ngoài;
 • Công ty Luật trách nhiệm hữu hạn 100% vốn nước ngoài;
 • Công ty Luật trách nhiệm hưu hạn dưới hình thức liên doanh;
 • Công ty Luật hợp danh giữa tổ chức hành nghề luật sư nước ngoài và công ty luật hợp danh Việt Nam.

Phạm vi hoạt động:

 • Thực hiện tư vấn pháp luật và các dịch vụ pháp lý khác;
 • Không được cử luật sư nước ngoài và luật sư Việt Nam trong tổ chức hành nghề của mình tham gia tố tụng với tư cách là người đại diện, người bào chữa, người bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của đương sự trước Tòa án Việt Nam hoặc thực hiện các dịch vụ về giấy tờ pháp lý và công chứng liên quan tới pháp luật Việt Nam;
 • Không được kinh doanh dịch vụ đại diện sở hữu công nghiệp. dịch vụ giám định sở hữu công nghiệp

Nhà đầu tư nước ngoài: đã được thành lập và đang hành nghề luật sư hợp pháp tại nước ngoài.

Thủ tục thành lập chi nhánh của tổ chức hành nghề luật sư nước ngoài tại Việt Nam

Bước 1: Xin cấp Giấy phép thành lập chi nhánh của tổ chức hành nghề luật sư nước ngoài tại Việt Nam

Yêu cầu và điều kiện thành lập:

Tổ chức hành nghề luật sư nước ngoài đã được thành lập và đang hành nghề luật sư hợp pháp tại nước ngoài được phép hành nghề tại Việt Nam theo quy định của Luật này khi có đủ các điều kiện sau đây:

 • Cam kết và bảo đảm tuân thủ Hiến pháp và pháp luật của nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam;
 • Cam kết và bảo đảm có ít nhất hai luật sư nước ngoài, kể cả Trưởng chi nhánh, có mặt và hành nghề tại Việt Nam từ 183 ngày trở lên trong khoảng thời gian liên tục mười hai tháng;
 • Trưởng chi nhánh công ty luật nước ngoài tại Việt Nam phải có ít nhất hai năm liên tục hành nghề luật sư.

Thành phần hồ sơ:

 • Bản sao giấy tờ chứng minh việc thành lập hợp pháp của tổ chức hành nghề luật sư nước ngoài do cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của nước ngoài cấp;
 • Bản giới thiệu về hoạt động của tổ chức hành nghề luật sư nước ngoài;
 • Quyết định cử luật sư làm Trưởng chi nhánh;
 • Đơn đề nghị thành lập chi nhánh

Cơ quan thực hiện: Bộ Tư pháp

Bước 2: Đăng ký hoạt động chi nhánh của công ty nước luật nước ngoài tại Việt Nam

Yêu cầu và điều kiện thực hiện thủ tục hành chính:

Trong thời hạn 60 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được Giấy phép thành lập chi nhánh, công ty luật nước ngoài phải đăng ký hoạt động của chi nhánh tại Sở Tư pháp nơi đặt trụ sở của chi nhánh và có giấy tờ chứng minh về số người làm việc tại đơn vị để Sở Tư pháp ghi nhận vào Giấy đăng ký hoạt động.

Thành phần hồ sơ:

 • Giấy đề nghị đăng ký hoạt động của chi nhánh của công ty luật nước ngoài tại Việt Nam (theo mẫu);
 • Bản sao có chứng thực hoặc bản photo kèm bản chính để đối chiếu Giấy phép thành lập chi nhánh của công ty luật nước ngoài tại Việt Nam;
 • Bản sao có chứng thực hoặc bản photo kèm bản chính để đối chiếu Giấy tờ chứng minh trụ sở của chi nhánh của công ty luật nước ngoài tại Việt Nam.

Số lượng hồ sơ: 01 bộ.

Bước 3: Khắc dấu

Sau khi được thực hiện thủ tục cấp phép theo các bước nên trên, Chi nhánh liên hệ Phòng quản lý hành chính về trật tự an toàn xã hội nơi có trụ sở chính để làm thủ tục khắc dấu

Bước 4: Cấp mã số thuế:

Trong thời hạn 10 ngày kể từ ngày được cấp Giấy xác nhận đăng ký hoạt động, Chi nhánh công ty luật liên hệ với Cục thuế tỉnh/thành phố nơi đặt trụ sở chính để xin cấp mã số thuế.

Thủ tục thành lập công ty Luật nước ngoài tại Việt Nam

Bước 1: Cấp giấy phép thành lập Công ty luật nước ngoài

Yêu cầu, điều kiện thực hiện:

Tổ chức hành nghề luật sư nước ngoài đã được thành lập và đang hành nghề luật sư hợp pháp tại nước ngoài được phép hành nghề tại Việt Nam theo quy định của Luật này khi có đủ các điều kiện sau đây:

 • Cam kết và bảo đảm tuân thủ Hiến pháp và pháp luật của nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam;
 • Cam kết và bảo đảm có ít nhất hai luật sư nước ngoài, kể cả Giám đốc công ty luật nước ngoài có mặt và hành nghề tại Việt Nam từ 183 ngày trở lên trong khoảng thời gian liên tục mười hai tháng;
 • Giám đốc công ty luật nước ngoài tại Việt Nam phải có ít nhất hai năm liên tục hành nghề luật sư.

Thành phần hồ sơ:

 • Bản sao giấy tờ chứng minh việc thành lập hợp pháp của tổ chức hành nghề luật sư nước ngoài do cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của nước ngoài cấp; bản sao Giấy đăng ký hoạt động của tổ chức hành nghề luật sư Việt Nam đối với hình thức liên doanh;
 • Danh sách luật sư nước ngoài dự kiến làm việc tại công ty; danh sách luật sư Việt Nam dự kiến làm việc tại công ty kèm theo bản sao Thẻ luật sư;
 • Bản giới thiệu về hoạt động của tổ chức hành nghề luật sư nước ngoài; bản giới thiệu về hoạt động của tổ chức hành nghề luật sư Việt Nam đối với hình thức liên doanh;
 • Dự thảo Điều lệ công ty luật nước ngoài; hợp đồng liên doanh đối với hình thức liên doanh;
 • Đơn đề nghị thành lập công ty luật nước ngoài theo mẫu qui định

Cơ quan thực hiện: Bộ Tư pháp

Bước 2: Đăng ký hoạt động công ty luật nước ngoài tại Việt Nam

Yêu cầu và điều kiện thực hiện thủ tục hành chính:

Trong thời hạn sáu mươi ngày, kể từ ngày được cấp Giấy phép thành lập công ty luật nước ngoài phải đăng ký hoạt động tại Sở Tư pháp ở địa phương nơi đặt trụ sở và có giấy tờ chứng minh về số người làm việc tại đơn vị để Sở Tư pháp ghi nhận vào Giấy đăng ký hoạt động.

Thành phần hồ sơ:

 • Bản sao có chứng thực hoặc bản photo kèm bản chính để đối chiếu Giấy phép thành lập chi nhánh, công ty luật nước ngoài;
 • Giấy tờ chứng minh về trụ sở.

Số lượng hồ sơ: 01 bộ.

Bước 3,4: Khắc dấu và xin cấp mã số thuế

Sau khi thực hiện các thủ tục nêu trên, nhà đầu tư thực hiện các thủ tục khắc dấu, xin cấp mã số thuế như đối với trường hợp thành lập chi nhánh công ty Luật nước ngoài tại Việt Nam.

Dịch vụ thành lập công ty có vốn đầu tư nước ngoài của công ty luật Việt An

 • Tư vấn điều kiện thành lập công ty vốn đầu tư nước ngoài: tỷ lệ góp vốn của nhà đầu tư nước ngoài tại Việt Nam; điều kiện kinh doanh các ngành nghề; địa điểm thực hiện dự án; lưu ý các thủ tục trước và sau thành lập công ty vốn đầu tư nước ngoài;
 • Tư vấn lựa chọn loại hình công ty phù hợp cho nhà đầu tư: Công ty TNHH hay Công ty cổ phần;
 • Tư vấn mở tài khoản chuyển vốn, thời hạn góp vốn;
 • Tư vấn hướng dẫn nhà đầu tư chuẩn bị tài liệu cần thiết để thành lập công ty có vốn đầu tư nước ngoài;
 • Tư vấn, soạn thảo hồ sơ thành lập công ty cho nhà đầu tư;
 • Đại diện nhà đầu tư làm việc với các cơ quan nhà nước có thẩm quyền của Việt Nam trong quá trình thực hiện thủ tục thành lập công ty cho nhà đầu tư (Xin cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư, Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, Giấy phép kinh doanh, Giấy phép theo yêu cầu chuyên ngành, làm dấu pháp nhân, thủ tục sau thành lập công ty,…;
 • Tư vấn toàn diện, thường xuyên, dịch vụ kế toán, pháp luật thuế trọn gói các hoạt động phát sinh trong quá trình thực hiện kinh doanh tại Việt Nam cho nhà đầu tư.
Mục lục

Bài viết liên quan

Mục lục
Ẩn

  Tin tức doanh nghiệp

  Tin tức doanh nghiệp

  Văn bản pháp luật

  Văn bản pháp luật

  Tư vấn pháp luật

  Tư vấn luật

  LIÊN HỆ CÔNG TY LUẬT VIỆT AN

  Tư vấn doanh nghiệp: 09 79 05 77 68
  Tư vấn doanh nghiệp
  Tư vấn sở hữu trí tuệ: 0976 18 66 08
  Tư vấn sở hữu trí tuệ
  Tư vấn đầu tư: 09 13 380 750
  Tư vấn đầu tư

  TỔNG ĐÀI PHÍA BẮC

  Hotline: 09 61 37 18 18
  (Whatsapp, Zalo, Viber) hanoi@vietanlaw.vn Skype IconSkype Chat
  Liên hệ qua Zalo
  Liên hệ qua Zalo
  Liên hệ Zalo 0961371818
  Tư vấn kế toán - thuế: 09 888 567 08
  Dịch vụ kế toán thuế
  Tư vấn giấy phép: 0966 83 66 08
  Tư vấn giấy phép
  Tư vấn hợp đồng: 0913 380 750
  Tư vấn hợp đồng

  TỔNG ĐÀI PHÍA NAM

  Hotline: 09 61 57 18 18

  (Whatsapp, Zalo, Viber)
  hcm@vietanlaw.vn
  Skype IconSkype Chat

  Liên hệ qua Zalo
  Liên hệ qua Zalo
  Liên hệ Zalo 0961571818
  Liên hệ tư vấn
  Cảnh báo lừa đảo
  CẢNH BÁO MẠO DANH CÔNG TY LUẬT VIỆT AN LỪA ĐẢO