Điều kiện xin chấp thuận chủ trương đầu tư

Các dự án đầu tư trước khi được khởi công xây dựng cần trải qua một quy trình cấp phép nghiêm ngặt. Pháp luật quy định những điều kiện xin chấp thuận chủ trương đầu tư khác nhau, yêu cầu doanh nghiệp phải đáp ứng trước khi tiến hành hoạt động. Bài viết này, Luật Việt An sẽ làm rõ cho Quý khách những điều kiện xin chấp thuận chủ trương đầu tư theo quy định của pháp luật Việt Nam hiện hành.

Công ty có vốn đầu tư nước ngoài

Cơ sở pháp lý

 • Luật Đầu tư 2020;
 • Nghị định số 29/2021/NĐ-CP quy định về trình tự, thủ tục thẩm định dự án quan trọng quốc gia và giám sát, đánh giá đầu tư

Chấp thuận chủ trương đầu tư là gì?

Theo khoản 1 Điều 3 Luật Đầu tư 2020 thì chấp thuận chủ trương đầu tư là việc cơ quan nhà nước có thẩm quyền chấp thuận về mục tiêu, địa điểm, quy mô, tiến độ, thời hạn thực hiện dự án; nhà đầu tư hoặc hình thức lựa chọn nhà đầu tư và các cơ chế, chính sách đặc biệt (nếu có) để thực hiện dự án đầu tư.

Dự án phải xin chấp thuận đầu tư

Quy định tại Điều 30, 31, 32 Luật Đầu tư 2020 về thẩm quyền chấp thuận chủ trương đầu tư, hồ sơ xin chấp thuận sẽ được gửi đến đúng cơ quan nhà nước có thẩm quyền chấp thuận theo bảng dưới đây:

Thẩm quyền Dự án
Quốc hội – Dự án đầu tư ảnh hưởng lớn đến môi trường hoặc tiềm ẩn khả năng ảnh hưởng nghiêm trọng đến môi trường;

–  Dự án đầu tư có yêu cầu chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa nước từ 02 vụ trở lên với quy mô từ 500 ha trở lên;

– Dự án đầu tư có yêu cầu di dân tái định cư từ 20.000 người trở lên ở miền núi, từ 50.000 người trở lên ở vùng khác

– Dự án đầu tư có yêu cầu áp dụng cơ chế, chính sách đặc biệt cần được Quốc hội quyết định.

Thủ tướng Chính phủ Các dự án còn lại với điều kiện:

– Dự án đầu tư không phân biệt nguồn vốn thuộc một trong các trường hợp quy định tại khoản 1 Điều 31 Luật Đầu tư 2020;

– Dự án đầu tư của nhà đầu tư nước ngoài trong lĩnh vực kinh doanh dịch vụ viễn thông có hạ tầng mạng, trồng rừng, xuất bản, báo chí;

– Dự án đầu tư đồng thời thuộc thẩm quyền chấp thuận chủ trương đầu tư của từ 02 Ủy ban nhân dân cấp tỉnh trở lên;

– Dự án đầu tư khác thuộc thẩm quyền chấp thuận chủ trương đầu tư hoặc quyết định đầu tư của Thủ tướng Chính phủ theo quy định của pháp luật.

Ủy ban nhân dân tỉnh Các dự án còn lại với điều kiện:

– Dự án đầu tư có đề nghị Nhà nước giao đất, cho thuê đất không thông qua đấu giá, đấu thầu hoặc nhận chuyển nhượng, dự án đầu tư có đề nghị cho phép chuyển mục đích sử dụng đất;

– Dự án đầu tư xây dựng nhà ở, khu đô thị trong các trường hợp: dự án đầu tư có quy mô sử dụng đất dưới 50 ha và có quy mô dân số dưới 15.000 người tại khu vực đô thị; dự án đầu tư có quy mô sử dụng đất dưới 100 ha và có quy mô dân số dưới 10.000 người tại khu vực không phải là đô thị;

– Dự án đầu tư xây dựng và kinh doanh sân gôn (golf);

– Dự án đầu tư của nhà đầu tư nước ngoài, tổ chức kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài thực hiện tại đảo và xã, phường, thị trấn biên giới; xã, phường, thị trấn ven biển; khu vực khác có ảnh hưởng đến quốc phòng, an ninh.

Điều kiện xin chấp thuận chủ trương đầu tư

Căn cứ Điều 33 Luật Đầu tư 2020 điều kiện để được chấp thuận chủ trương đầu tư:

Các điều kiện đối với nhà đầu tư

 • Nhà đầu tư trong nước cần phải đáp ứng điều kiện về tư cách pháp lý tức phải được thành lập theo quy định của pháp luật;
 • Nhà đầu tư phải đảm bảo về năng lực tài chính trong suốt quá trình thực hiện dự án;
 • Điều kiện tiếp cận thị trường đối với nhà đầu tư nước ngoài như ngành nghề có điều kiện, hình thức thành lập doanh nghiệp;

Các điều kiện đối với dự án đầu tư

 • Có đề án đầu tư rõ ràng;
 • Có giấy chứng nhận quyền sử dụng đất;
 • Sự phù hợp của dự án đầu tư với quy hoạch cấp quốc gia, quy hoạch vùng, quy hoạch tỉnh, quy hoạch đô thị và quy hoạch đơn vị hành chính – kinh tế đặc biệt (nếu có);
 • Hiệu quả kinh tế – xã hội của dự án đầu tư như về môi trường;
 • Ưu đãi đầu tư và điều kiện hưởng ưu đãi đầu tư như : ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp, bao gồm áp dụng mức thuế suất thuế thu nhập doanh nghiệp thấp hơn mức thuế suất thông thường có thời hạn hoặc toàn bộ thời gian thực hiện dự án đầu tư; miễn thuế, giảm thuế và các ưu đãi khác theo quy định của pháp luật về thuế thu nhập doanh nghiệp;
 • Công nghệ hoặc nhận chuyển giao công nghệ phù hợp với dự án đầu tư;
 • Dự án đầu tư phù hợp với mục tiêu, định hướng phát triển đô thị, chương trình, kế hoạch phát triển nhà ở; sơ bộ phương án phân kỳ đầu tư bảo đảm yêu cầu đồng bộ; sơ bộ cơ cấu sản phẩm nhà ở và việc dành quỹ đất phát triển nhà ở xã hội; sơ bộ phương án đầu tư xây dựng, quản lý hạ tầng đô thị trong và ngoài phạm vi dự án đối với dự án đầu tư xây dựng nhà ở, khu đô thị

Điều kiện hồ sơ xin chấp thuận chủ trương đầu tư

STT Hồ sơ Chủ thể thực hiện
1 Văn bản đề nghị chấp thuận chủ trương đầu tư Luật Việt An thực hiện dựa trên nội dung khách hàng cung cấp
2 Tài liệu về tư cách pháp lý của nhà đầu tư Khách hàng
3 Tài liệu chứng minh năng lực tài chính của nhà đầu tư Khách hàng
4 Đề xuất dự án đầu tư Luật Việt An thực hiện dựa trên nội dung khách hàng cung cấp
5 Giấy tờ về quyền sử dụng đất hoặc tài liệu khác xác định quyền sử dụng địa điểm để thực hiện dự án đầu tư Khách hàng
6 Nội dung giải trình về công nghệ sử dụng trong dự án đầu tư đối với dự án thuộc diện thẩm định, lấy ý kiến về công nghệ theo quy định của pháp luật về chuyển giao công nghệ; Luật Việt An thực hiện dựa trên nội dung khách hàng cung cấp
7 Hợp đồng BCC đối với dự án đầu tư theo hình thức hợp đồng BCC; Khách hàng
8 Tài liệu khác liên quan đến dự án đầu tư, yêu cầu về điều kiện, năng lực của nhà đầu tư theo quy định của pháp luật (nếu có) Khách hàng
9 Giấy ủy quyền cho Luật Việt An Luật Việt An thực hiện dựa trên thông tin khách hàng cung cấp

Lưu ý

 • Đối với dự án thuộc thẩm quyền chấp thuận chủ trương đầu tư của Quốc hội: nhà đầu tư nộp 20 bộ hồ sơ.
 • Đối với dự án thuộc thẩm quyền chấp thuận chủ trương đầu tư của Thủ tướng Chính phủ: nhà đầu tư nộp 8 bộ hồ sơ.
 • Đối với dự án thuộc thẩm quyền chấp thuận chủ trương đầu tư của UBND cấp tỉnh: nhà đầu tư nộp 4 bộ hồ sơ.

Dịch vụ pháp lý về chấp thuận chủ trương đầu tư của Công ty của Luật Việt An

 • Tư vấn cụ thể, chi tiết điều kiện lập dự án đầu tư, điều kiện chấp thuận chủ trương đầu tư theo quy định pháp luật hiện hành;
 • Tư vấn bộ hồ sơ xin chấp thuận chủ trương đầu tư;
 • Đại diện cho khách hàng tiến hành thủ tục xin chấp thuận chủ trương đầu tư;
 • Tư vấn xin Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư, Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp sau khi được chấp thuận chủ trương đầu tư;
 • Dịch vụ xin cấp Giấy phép con liên quan đến các lĩnh vực kinh doanh của doanh nghiệp;
 • Tư vấn pháp lý thường xuyên cho doanh nghiệp trong quá trình hoạt động

Nếu có bất kỳ vướng mắc pháp lý nào khác liên quan đến vấn đề điều kiện xin chấp thuận chủ trương đầu tư xin hãy liên hệ với Luật Việt An để được tư vấn cụ thể và chi tiết hơn. Xin chân thành cảm ơn Quý khách!

Bài viết được cập nhật đến tháng 5/2024, bất kỳ sự thay đổi về pháp luật nào chưa được cập nhật, vui lòng liên hệ đến Luật Việt An để được hỗ trợ.

Mục lục

Bài viết liên quan

Mục lục
Ẩn

  Thông tin nhà đầu tư cần biết

  Thông tin nhà đầu tư cần biết

  Văn bản pháp luật

  Văn bản pháp luật

  Tư vấn pháp luật

  Tư vấn luật

  LIÊN HỆ CÔNG TY LUẬT VIỆT AN

  Tư vấn doanh nghiệp: 09 79 05 77 68
  Tư vấn doanh nghiệp
  Tư vấn sở hữu trí tuệ: 0976 18 66 08
  Tư vấn sở hữu trí tuệ
  Tư vấn đầu tư: 09 13 380 750
  Tư vấn đầu tư

  TỔNG ĐÀI PHÍA BẮC

  Hotline: 09 61 37 18 18
  (Whatsapp, Zalo, Viber) hanoi@vietanlaw.vn Skype IconSkype Chat
  Tư vấn kế toán - thuế: 09 888 567 08
  Dịch vụ kế toán thuế
  Tư vấn giấy phép: 0966 83 66 08
  Tư vấn giấy phép
  Tư vấn hợp đồng: 0913 380 750
  Tư vấn hợp đồng

  TỔNG ĐÀI PHÍA NAM

  Hotline: 09 61 57 18 18

  (Whatsapp, Zalo, Viber)
  hcm@vietanlaw.vn
  Skype IconSkype Chat

  Liên hệ tư vấn
  Cảnh báo lừa đảo
  CẢNH BÁO MẠO DANH CÔNG TY LUẬT VIỆT AN LỪA ĐẢO