Hồ sơ, trình tự, thủ tục quyết định chủ trương đầu tư của Quốc hội

Nhằm đảm bảo tính minh bạch và hiệu quả của các dự án đầu tư, Luật Đầu tư 2020 đã quy định về thẩm quyền chấp thuận dự án đầu tư của Quốc hội, Chính phủ, UBND tỉnh. Tùy thuộc vào quy mô, ngành nghề đầu tư, nhà đầu tư bắt buộc phải xin chủ trương đầu tư của Quốc hội. Vậy hồ sơ, trình tự, thủ tục quyết định chủ trương đầu tư của Quốc hội được tiến hành như thế nào? Để giải đáp vướng mắc của Quý khách, hãy cùng Luật Việt An làm rõ trong bài viết dưới đây.

Thẩm quyền chấp thuận chủ trương đầu tư của Quốc hội

Dự án đầu tư ảnh hưởng lớn đến môi trường hoặc tiềm ẩn khả năng ảnh hưởng nghiêm trọng đến môi trường

 • Nhà máy điện hạt nhân;
 • Dự án đầu tư có yêu cầu chuyển mục đích sử dụng đất rừng đặc dụng, rừng phòng hộ đầu nguồn, rừng phòng hộ biên giới từ 50 ha trở lên; rừng phòng hộ chắn gió, chắn cát bay và rừng phòng hộ chắn sóng, lấn biển từ 500 ha trở lên; rừng sản xuất từ 1.000 ha trở lên;

Dự án đầu tư khác

 • Dự án đầu tư có yêu cầu chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa nước từ 02 vụ trở lên với quy mô từ 500 ha trở lên;
 • Dự án đầu tư có yêu cầu di dân tái định cư từ 20.000 người trở lên ở miền núi, từ 50.000 người trở lên ở vùng khác
 • Dự án đầu tư có yêu cầu áp dụng cơ chế, chính sách đặc biệt cần được Quốc hội quyết định

Khái quát về quyết định chủ trương đầu tư của Quốc hội

Tiêu chí Nội dung
Cơ sở pháp lý – Luật Đầu tư 2020

– Nghị định số 29/2021/NĐ-CP quy định về trình tự, thủ tục thẩm định dự án quan trọng quốc gia và giám sát, đánh giá đầu tư.

Cơ quan tiếp nhận hồ sơ Bộ Kế hoạch và Đầu tư
Hồ sơ – Tài liệu về tư cách pháp lý của nhà đầu tư;

– Tài liệu chứng minh năng lực tài chính của nhà đầu tư;

– Đề xuất dự án đầu tư;

– Giấy tờ về quyền sử dụng đất hoặc tài liệu khác xác định quyền sử dụng địa điểm để thực hiện dự án đầu tư;

– Hợp đồng BCC đối với dự án đầu tư theo hình thức hợp đồng BCC;

– Tài liệu khác liên quan đến dự án đầu tư, yêu cầu về điều kiện, năng lực của nhà đầu tư theo quy định của pháp luật (nếu có)

– Giấy ủy quyền cho Luật Việt An thực hiện thủ tục.

Số lượng hồ sơ 20 bộ hồ sơ
Lệ phí Không
Kết quả thủ tục hành chính Quyết định chấp thuận chủ trương đầu tư của Quốc hội
Một số dự án được Quốc hội phê duyệt – Dự án đường cao tốc Bắc – Nam;

– Dự án đường sắt Hà Nội – Thành phố Hồ Chí Minh;

– Dự án nhà máy lọc hóa dầu Nghi Sơn;

– Dự án sân bay quốc tế Long Thành

Thủ tục xin chủ trương đầu tư của Quốc hội

Thủ tục xin chủ trương đầu tư của Quốc hội

Nội dung chi tiết:

Bước 1. Chuẩn bị hồ sơ và nộp hồ sơ chấp thuận chủ trương đầu tư đến Bộ Kế hoạch và Đầu tư

 • Số lượng: 20 hồ sơ
 • Trong 15 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ, Bộ Kế hoạch và Đầu tư trình Quốc hội thành lập Hội đồng thẩm định nhà nước
 • Trong thời hạn 90 ngày kể từ ngày thành lập, Hội đồng thẩm định nhà nước tổ chức thẩm định hồ sơ và lập báo cáo thẩm định để trình Chính .

Bước 2. Chính Phủ trình hồ sơ lên Quốc hội

Chính phủ trình Hồ sơ chấp thuận đầu tư lên Quốc hội chậm nhất 60 ngày trước khi kỳ họp Quốc hội khai mạc.

Bước 3: Quốc hội chấp thuận chủ trương đầu tư

Quốc hội xem xét, thông qua nghị quyết về chấp thuận chủ trương đầu tư về mục tiêu, địa điểm, quy mô, tiến độ, thời hạn thực hiện dự án; nhà đầu tư hoặc hình thức lựa chọn nhà đầu tư và các cơ chế, chính sách đặc biệt (nếu có) để thực hiện dự án đầu tư.

Bước 4. Thủ tục sau khi nhận chấp thuận chủ trương đầu tư

Lập dự án đầu tư

Căn cứ vào Nghị quyết của Quốc hội về chủ trương đầu tư, nhà đầu tư hoặc cơ quan nhà nước có thẩm quyền lập dự án đầu tư theo quy định của Luật Đầu tư và các quy định pháp luật liên quan.

Dự án đầu tư bao gồm các nội dung chính như:

 • Báo cáo khả thi dự án
 • Đánh giá tác động môi trường (nếu có)
 • Dự toán chi tiết dự án
 • Hợp đồng đầu tư (nếu có)
 • Các tài liệu khác liên quan

Xin Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư

 • Nộp hồ sơ xin Giấy chứng nhận đầu tư cho Sở Kế hoạch và Đầu tư hoặc Ban quản lý các khu công nghiệp
 • Căn cứ Quyết định chấp thuận chủ trương đầu tư, Quyết định chấp thuận điều chỉnh chủ trương đầu tư, cơ quan đăng ký đầu tư cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư trong thời hạn 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận được Quyết định chấp thuận chủ trương đầu tư, Quyết định chấp thuận điều chỉnh chủ trương đầu tư

Tổ chức thực hiện dự án

Nhà đầu tư hoặc cơ quan nhà nước có thẩm quyền tổ chức thực hiện dự án đầu tư theo quy định của Luật Đầu tư và các quy định pháp luật liên quan.

Việc tổ chức thực hiện dự án bao gồm các hoạt động như:

 • Giải phóng mặt bằng
 • Lựa chọn nhà thầu
 • Thi công xây dựng
 • Lắp đặt thiết bị
 • Vận hành thử nghiệm
 • Bàn giao và đưa vào sử dụng

Quản lý dự án

Nhà đầu tư hoặc cơ quan nhà nước có thẩm quyền quản lý dự án đầu tư theo quy định của Luật Đầu tư và các quy định pháp luật liên quan.

Việc quản lý dự án bao gồm các hoạt động như:

 • Giám sát tiến độ thực hiện dự án
 • Kiểm tra chất lượng công trình
 • Quản lý tài chính dự án
 • Giải quyết các vướng mắc phát sinh trong quá trình thực hiện dự án

Câu hỏi liên quan

Có được điều chỉnh dự án đầu tư sau khi được chấp thuận chủ trương đầu tư bởi Quốc hội không?

Căn cứ Điều 41 Luật Đầu tư 2020, chủ đầu tư có quyền điều chỉnh mục tiêu, chuyển nhượng một phần hoặc toàn bộ dự án đầu tư, sáp nhập các dự án hoặc chia, tách một dự án thành nhiều dự án, sử dụng quyền sử dụng đất, tài sản trên đất thuộc dự án đầu tư để góp vốn thành lập doanh nghiệp, hợp tác kinh doanh hoặc các nội dung khác và phải phù hợp với quy định của pháp luật.

Có phải tất cả dự án sau khi xin chấp thuận chủ trương đầu tư đều phải xin Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư không?

Căn cứ khoản 2 Điều 37 Luật Đầu tư 2020 thì không phải tất cả các dự án sau khi được chấp thuận chủ trương đầu tư đều phải xin Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư

Dịch vụ tư vấn đầu tư của Công ty của Luật Việt An

 • Tư vấn cụ thể, chi tiết thủ tục thực hiện hồ sơ, trình tự, thủ tục quyết định chủ trương đầu tư của Quốc hội theo quy định pháp luật hiện hành;
 • Thực hiện các thủ tục sau chấp thuận chủ trương đầu tư nhanh chóng và kịp thời;
 • Đăng ký hóa đơn, kê khai thuế, mua chữ ký số, làm biển công ty và các dịch vụ thành lập cho doanh nghiệp theo chủ trương đầu tư của Quốc hội;
 • Dịch vụ xin cấp Giấy phép con liên quan đến các lĩnh vực kinh doanh của doanh nghiệp;
 • Tư vấn pháp lý thường xuyên cho doanh nghiệp trong quá trình hoạt động

Nếu có bất kỳ vướng mắc pháp lý nào khác liên quan đến vấn đề hồ sơ, trình tự, thủ tục quyết định chủ trương đầu tư của Quốc hội, vui lòng liên hệ với Luật Việt An để được tư vấn cụ thể và chi tiết hơn. Xin chân thành cảm ơn Quý khách!

Bài viết được cập nhật đến tháng 5/2024, bất kỳ sự thay đổi về pháp luật nào chưa được cập nhật, vui lòng liên hệ đến Luật Việt An để được hỗ trợ.

Mục lục

Bài viết liên quan

Mục lục
Ẩn

  Thông tin nhà đầu tư cần biết

  Thông tin nhà đầu tư cần biết

  Văn bản pháp luật

  Văn bản pháp luật

  Tư vấn pháp luật

  Tư vấn luật

  LIÊN HỆ CÔNG TY LUẬT VIỆT AN

  Tư vấn doanh nghiệp: 09 79 05 77 68
  Tư vấn doanh nghiệp
  Tư vấn sở hữu trí tuệ: 0976 18 66 08
  Tư vấn sở hữu trí tuệ
  Tư vấn đầu tư: 09 13 380 750
  Tư vấn đầu tư

  TỔNG ĐÀI PHÍA BẮC

  Hotline: 09 61 37 18 18
  (Whatsapp, Zalo, Viber) hanoi@vietanlaw.vn Skype IconSkype Chat
  Tư vấn kế toán - thuế: 09 888 567 08
  Dịch vụ kế toán thuế
  Tư vấn giấy phép: 0966 83 66 08
  Tư vấn giấy phép
  Tư vấn hợp đồng: 0913 380 750
  Tư vấn hợp đồng

  TỔNG ĐÀI PHÍA NAM

  Hotline: 09 61 57 18 18

  (Whatsapp, Zalo, Viber)
  hcm@vietanlaw.vn
  Skype IconSkype Chat

  Liên hệ tư vấn
  Cảnh báo lừa đảo
  CẢNH BÁO MẠO DANH CÔNG TY LUẬT VIỆT AN LỪA ĐẢO