Hồ sơ, trình tự, thủ tục quyết định chủ trương đầu tư của Thủ tướng chính phủ

Chấp thuận chủ trương đầu tư là việc cơ quan nhà nước có thẩm quyền chấp thuận về mục tiêu, địa điểm, quy mô, tiến độ, thời hạn thực hiện dự án; nhà đầu tư hoặc hình thức lựa chọn nhà đầu tư và các cơ chế, chính sách đặc biệt (nếu có) để thực hiện dự án đầu tư. Tùy từng trường hợp mà thẩm quyền chấp thuận chủ trương đầu tư có thể thuộc về Quốc hội, Thủ tướng Chính phủ, UBND cấp tỉnh hoặc Ban Quản lý KCN. Sau đây, Luật Việt An sẽ tư vấn hồ sơ thủ tục quyết định chủ trương đầu tư của Thủ tướng chính phủ

Khái quát về quyết định chủ trương đầu tư của Thủ tướng chính phủ

Thông tin Nội dung chi tiết
Cơ quan thực hiện – Bộ Kế hoạch và Đầu tư

– Thủ tướng Chính phủ

Số lượng hồ sơ 08 bộ hồ sơ đề nghị chấp thuận chủ trương đầu tư
Cách thức thực hiện – Trực tiếp;

– Dịch vụ bưu chính.

Thời hạn giải quyết – Trong thời hạn 40 ngày kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ, Bộ Kế hoạch và Đầu tư trình Thủ tướng Chính phủ chấp thuận chủ trương đầu tư.

– Trong thời hạn 07 ngày làm việc kể từ ngày nhận được báo cáo thẩm định của Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Thủ tướng Chính phủ xem xét, chấp thuận chủ trương đầu tư.

Kết quả thủ tục hành chính Quyết định chấp thuận chủ trương đầu tư
Phí, lệ phí Không

Các trường hợp phải xin chấp thuận chủ trương đầu tư của Thủ tướng Chính phủ

Theo Điều 31 Luật Đầu tư 2020, các dự án thuộc thẩm quyền chấp thuận chủ trương đầu tư của Thủ tướng Chính phủ bao gồm:

Dự án đầu tư không phân biệt nguồn vốn thuộc một trong các trường hợp sau đây

 • Dự án đầu tư có yêu cầu di dân tái định cư từ 10.000 người trở lên ở miền núi, từ 20.000 người trở lên ở vùng khác;
 • Dự án đầu tư xây dựng mới: cảng hàng không, sân bay; đường cất hạ cánh của cảng hàng không, sân bay; nhà ga hành khách của cảng hàng không quốc tế; nhà ga hàng hóa của cảng hàng không, sân bay có công suất từ 01 triệu tấn/năm trở lên;
 • Dự án đầu tư mới kinh doanh vận chuyển hành khách bằng đường hàng không;
 • Dự án đầu tư xây dựng mới: bến cảng, khu bến cảng thuộc cảng biển đặc biệt;
 • Dự án đầu tư chế biến dầu khí;
 • Dự án đầu tư có kinh doanh đặt cược, ca-si-nô (casino), trừ kinh doanh trò chơi điện tử có thưởng dành cho người nước ngoài;
 • Dự án đầu tư xây dựng nhà ở, khu đô thị trong các trường hợp: dự án đầu tư có quy mô sử dụng đất từ 50 ha trở lên hoặc có quy mô dưới 50 ha nhưng quy mô dân số từ 15.000 người trở lên tại khu vực đô thị; dự án đầu tư có quy mô sử dụng đất từ 100 ha trở lên hoặc có quy mô dưới 100 ha nhưng quy mô dân số từ 10.000 người trở lên tại khu vực không phải là đô thị;
 • Dự án đầu tư xây dựng và kinh doanh kết cấu hạ tầng khu công nghiệp, khu chế xuất;

Dự án đầu tư khác

 • Dự án của nhà đầu tư nước ngoài trong lĩnh vực kinh doanh dịch vụ viễn thông có hạ tầng mạng, trồng rừng, xuất bản, báo chí;
 • Dự án đầu tư đồng thời thuộc thẩm quyền chấp thuận chủ trương đầu tư của từ 02 Ủy ban nhân dân cấp tỉnh trở lên.

Như vậy, trong những trường hợp trên, nhà đầu tư cần lưu ý hồ sơ thủ tục quyết định chủ trương đầu tư của Thủ tướng chính phủ trước khi tiến hành đăng ký đầu tư.

Thành phần hồ sơ

Theo Điều 33 Luật Đầu tư 2020 và Điều 31 Nghị định 31/2021/NĐ-CP, hồ sơ đề nghị chấp thuận chủ trương đầu tư dự án đầu tư bao gồm:

STT Thành phần hồ sơ Số lượng Người chuẩn bị
1 Văn bản đề nghị thực hiện dự án đầu tư Bản chính: 1

Bản sao: 7

Luật Việt An
2 Tài liệu về tư cách pháp lý của nhà đầu tư Bản chính: 1

Bản sao: 7

Khách hàng
3 Tài liệu chứng minh năng lực tài chính của nhà đầu tư Bản chính: 1

Bản sao: 7

Khách hàng
4 Đề xuất dự án đầu tư Bản chính: 1

Bản sao: 7

Khách hàng
5 Nội dung giải trình về công nghệ sử dụng trong dự án đầu tư đối với dự án thuộc diện thẩm định, lấy ý kiến về công nghệ theo quy định của pháp luật về chuyển giao công nghệ Bản chính: 1

Bản sao: 7

Khách hàng
6 Hợp đồng BCC đối với dự án đầu tư theo hình thức hợp đồng BC Bản chính: 1

Bản sao: 7

Khách hàng
7 Tài liệu khác liên quan đến dự án đầu tư, yêu cầu về điều kiện, năng lực của nhà đầu tư theo quy định của pháp luật (nếu có). Bản chính: 1

Bản sao: 7

Khách hàng
8 Giấy ủy quyền cho Luật Việt An thực hiện thủ tục Bản chính: 1 Luật Việt An

Trình tự, thủ tục quyết định chủ trương đầu tư của Thủ tướng chính phủ

Theo Điều 32 Nghị định 31/2021/NĐ-CP, thủ tục chấp thuận chủ trương đầu tư của Chính phủ bao gồm các bước sau:

Trình tự, thủ tục quyết định chủ trương đầu tư của Thủ tướng chính phủ

Bước 1: Nộp hồ sơ đề nghị chấp thuận chủ trương đầu tư

Nhà đầu tư gửi 08 bộ hồ sơ hợp lệ đến cơ quan đăng ký đầu tư cho Bộ Kế hoạch và Đầu tư.

Bước 2: Bộ Kế hoạch và Đầu tư gửi hồ sơ lấy ý kiến thẩm định

 • Trong thời hạn 03 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ, Bộ Kế hoạch và Đầu tư gửi hồ sơ lấy ý kiến thẩm định của các bộ, cơ quan có liên quan, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh nơi dự kiến thực hiện dự án về nội dung dự án đầu tư thuộc phạm vi quản lý nhà nước của cơ quan đó.
 • Trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày nhận được đề nghị của Bộ Kế hoạch và Đầu tư, các cơ quan chuyên môn có ý kiến về những nội dung thuộc phạm vi quản lý nhà nước của mình gửi Bộ Kế hoạch và Đầu tư.

Bước 3: Bộ Kế hoạch và Đầu tư tổ chức thẩm định

 • Trong thời hạn 40 ngày kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ, Bộ Kế hoạch và Đầu tư tổ chức thẩm định hồ sơ và lập báo cáo thẩm định trình Thủ tướng Chính phủ chấp thuận chủ trương đầu tư.
 • Đối với dự án đầu tư đồng thời thuộc thẩm quyền chấp thuận chủ trương đầu tư của từ 02 Ủy ban nhân dân cấp tỉnh trở lên và có đề xuất lựa chọn nhà đầu tư theo hình thức đấu giá quyền sử dụng đất hoặc đấu thầu, Bộ Kế hoạch và Đầu tư đề xuất Ủy ban nhân dân cấp tỉnh của một tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương tổ chức đấu giá quyền sử dụng đất hoặc đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư hoặc đề xuất giao một bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ chủ trì, phối hợp với các cơ quan, địa phương có liên quan tổ chức đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư.

Bước 4: Thủ tướng Chính phủ chấp thuận chủ trương đầu tư

 • Trong thời hạn 07 ngày làm việc kể từ ngày nhận được báo cáo thẩm định của Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Thủ tướng Chính phủ chấp thuận chủ trương đầu tư.
 • Đối với dự án đầu tư đồng thời thuộc thẩm quyền chấp thuận chủ trương đầu tư của từ 02 Ủy ban nhân dân cấp tỉnh trở lên, Thủ tướng Chính phủ chỉ định cơ quan đăng ký đầu tư của một tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư cho toàn bộ dự án.

Dịch vụ của Luật Việt An chấp thuận chủ trương đầu tư

 • Tư vấn thẩm quyền chấp thuận chủ trương đầu tư của dự án đầu tư;
 • Tư vấn, hoàn thiện bộ hồ sơ xin chấp thuận chủ trương đầu tư theo quy định;
 • Đại diện cho khách hàng, tiến hành thủ tục xin chấp thuận chủ trương đầu tư tại cơ quan có thẩm quyền;
 • Hỗ trợ dịch vụ pháp lý về xin cấp, điều chỉnh Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư;
 • Tư vấn pháp lý cho nhà đầu tư trong quá trình chuẩn bị đầu tư và thực hiện dự án đầu tư.

Trên đây là tư vấn của Luật Việt An về hồ sơ thủ tục quyết định chủ trương đầu tư của Thủ tướng chính phủ. Quý khách hàng có thắc mắc liên quan, vui lòng liên hệ Luật Việt An để được hỗ trợ tốt nhất!

Bài viết được cập nhật đến tháng 5/2024, bất kỳ sự thay đổi về pháp luật nào chưa được cập nhật, vui lòng liên hệ đến Luật Việt An để được hỗ trợ.

Mục lục

Bài viết liên quan

Mục lục
Ẩn

  Tin tức doanh nghiệp

  Tin tức doanh nghiệp

  Văn bản pháp luật

  Văn bản pháp luật

  Tư vấn pháp luật

  Tư vấn luật

  LIÊN HỆ CÔNG TY LUẬT VIỆT AN

  Tư vấn doanh nghiệp: 09 79 05 77 68
  Tư vấn doanh nghiệp
  Tư vấn sở hữu trí tuệ: 0976 18 66 08
  Tư vấn sở hữu trí tuệ
  Tư vấn đầu tư: 09 13 380 750
  Tư vấn đầu tư

  TỔNG ĐÀI PHÍA BẮC

  Hotline: 09 61 37 18 18
  (Whatsapp, Zalo, Viber) hanoi@vietanlaw.vn Skype IconSkype Chat
  Liên hệ qua Zalo
  Liên hệ qua Zalo
  Liên hệ Zalo 0961371818
  Tư vấn kế toán - thuế: 09 888 567 08
  Dịch vụ kế toán thuế
  Tư vấn giấy phép: 0966 83 66 08
  Tư vấn giấy phép
  Tư vấn hợp đồng: 0913 380 750
  Tư vấn hợp đồng

  TỔNG ĐÀI PHÍA NAM

  Hotline: 09 61 57 18 18

  (Whatsapp, Zalo, Viber)
  hcm@vietanlaw.vn
  Skype IconSkype Chat

  Liên hệ qua Zalo
  Liên hệ qua Zalo
  Liên hệ Zalo 0961571818
  Liên hệ tư vấn
  Cảnh báo lừa đảo
  CẢNH BÁO MẠO DANH CÔNG TY LUẬT VIỆT AN LỪA ĐẢO