Giấy chứng nhận thẩm duyệt thiết kế về phòng cháy chữa cháy

Việc quy hoạch xây dựng, thiết kế xây dựng mới, cải tạo hoặc thay đổi tính chất sử dụng dự án, công trình, thiết kế phương tiện giao thông cơ giới có yêu cầu đặc biệt về bảo đảm an toàn phòng cháy và chữa cháy khi chế tạo mới. Việc lập đồ án quy hoạch, hồ sơ thiết kế xây dựng dự án, công trình, phương tiện giao thông cơ giới bắt buộc phải được thẩm duyệt thiết kế về phòng cháy và chữa cháy. Bài viết dưới đây, Luật Việt An sẽ giải đáp thắc mắc của khách hàng liên quan đến Giấy chứng nhận thẩm duyệt thiết kế về phòng cháy và chữa cháy.

Căn cứ pháp lý

 • Luật Phòng cháy chữa cháy năm 2001 sửa đổi bổ sung 2013;
 • Nghị định số 136/2020/NĐ-CP hướng dẫn Luật Phòng cháy và chữa cháy.

Giấy chứng nhận thẩm duyệt thiết kế về phòng cháy chữa cháy là gì?

Căn cứ Khoản 2 Điều 13 Nghị định số 136/2020/NĐ-CP quy định thẩm duyệt thiết kế về phòng cháy và chữa cháy là việc cơ quan có thẩm quyền kiểm tra, đối chiếu các giải pháp, nội dung thiết kế dự án, công trình, phương tiện giao thông cơ giới có yêu cầu đặc biệt về bảo đảm an toàn phòng cháy và chữa cháy với các quy chuẩn, tiêu chuẩn, các quy định của pháp luật Việt Nam có liên quan đến phòng cháy và chữa cháy hoặc tiêu chuẩn nước ngoài, tiêu chuẩn quốc tế về phòng cháy và chữa cháy được phép áp dụng tại Việt Nam theo trình tự, thủ tục pháp luật quy định.

Như vậy có thể hiểu, giấy chứng nhận thẩm duyệt thiết kế về phòng cháy chữa cháy là giấy tờ pháp lý chứng minh đối tượng được cấp đã đủ điều kiện phòng cháy chữa cháy theo quy định của pháp luật do cơ quan có thẩm quyền cấp.

Thành phần hồ sơ đề nghị cấp Giấy chứng nhận thẩm duyệt thiết kế về phòng cháy chữa cháy.

Đối với đồ án quy hoặc xây dựng

Căn cứ điểm a Khoản 4 Điều 13 Nghị định số 136/2020/NĐ-CP quy định hồ sơ đề nghị thẩm duyệt thiết kế về phòng cháy chữa cháy đối với đồ án quy hoặc xây dựng bao gồm:

 • Văn bản đề nghị xem xét, cho ý kiến về giải pháp phòng cháy và chữa cháy của cơ quan, tổ chức lập quy hoạch (Mẫu số PC06 ban hành kèm theo Nghị định số 136/2020/NĐ-CP);
 • Các tài liệu và bản vẽ quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/2000 đối với khu công nghiệp quy mô trên 20 ha, tỷ lệ 1/500 đối với các trường hợp còn lại thể hiện những nội dung yêu cầu về giải pháp phòng cháy và chữa cháy về địa điểm xây dựng công trình, cụm công trình, hệ thống giao thông…;

Đối với chấp thuận địa điểm xây dựng trước khi tiến hành thiết kế các công trình độc lập có nguy hiểm cháy, nổ trừ trạm cấp xăng dầu nội bộ và cơ sở sử dụng khí đốt

Căn cứ điểm b Khoản 4 Điều 13 Nghị định số 136/2020/NĐ-CP quy định hồ sơ đề nghị thẩm duyệt thiết kế về phòng cháy chữa cháy đối với đồ án quy hoặc xây dựng bao gồm:

 • Văn bản đề nghị chấp thuận địa điểm xây dựng về phòng cháy và chữa cháy của chủ đầu tư (Mẫu số PC06 ban hành kèm theo Nghị định số 136/2020/NĐ-CP)
 • Trường hợp chủ đầu tư ủy quyền cho đơn vị khác thì phải có văn bản ủy quyền theo quy định của pháp luật;
 • Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất hoặc văn bản chứng minh quyền sử dụng đất hợp pháp đối với dự án, công trình; bản vẽ, tài liệu thể hiện rõ hiện trạng địa hình của khu đất có liên quan đến phòng cháy và chữa cháy như bậc chịu lửa của công trình, khoảng cách từ công trình dự kiến xây dựng đến các công trình xung quanh, hướng gió, cao độ công trình;

Đối với thiết kế cơ sở của dự án, công trình

Căn cứ điểm c Khoản 4 Điều 13 Nghị định số 136/2020/NĐ-CP quy định hồ sơ đề nghị thẩm duyệt thiết kế về phòng cháy chữa cháy đối với đồ án quy hoặc xây dựng bao gồm:

 • Văn bản đề nghị xem xét, cho ý kiến về giải pháp phòng cháy và chữa cháy của chủ đầu tư (Mẫu số PC06 ban hành kèm theo Nghị định số 136/2020/NĐ-CP);
 • Trường hợp chủ đầu tư ủy quyền cho đơn vị khác thì phải có văn bản ủy quyền theo quy định của pháp luật;
 • Quyết định phê duyệt chủ trương đầu tư xây dựng công trình đối với dự án sử dụng vốn đầu tư công;
 • Văn bản chấp thuận chủ trương đầu tư xây dựng (nếu có) hoặc Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư (nếu có) hoặc Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất hoặc văn bản chứng minh quyền sử dụng đất hợp pháp đối với dự án, công trình sử dụng vốn khác;
 • Giấy xác nhận đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ phòng cháy và chữa cháy của đơn vị tư vấn thiết kế về phòng cháy và chữa cháy; bản vẽ và bản thuyết minh thiết kế cơ sở thể hiện những nội dung yêu cầu về giải pháp phòng cháy và chữa cháy như: địa điểm xây dựng công trình phải bảo đảm khoảng cách an toàn về phòng cháy chữa cháy đối với các công trình xung quanh; bậc chịu lửa của công trình phù hợp với quy mô, tính chất hoạt động của công trình…;

Đối với thiết kế kỹ thuật hoặc thiết kế bản vẽ thi công dự án, công trình

Căn cứ điểm d Khoản 4 Điều 13 Nghị định số 136/2020/NĐ-CP quy định hồ sơ đề nghị thẩm duyệt thiết kế về phòng cháy chữa cháy đối với đồ án quy hoặc xây dựng bao gồm:

 • Văn bản đề nghị thẩm duyệt thiết kế về phòng cháy và chữa cháy của chủ đầu tư (Mẫu số PC06 ban hành kèm theo Nghị định số 136/2020/NĐ-CP)
 • Trường hợp chủ đầu tư ủy quyền cho đơn vị khác thì phải có văn bản ủy quyền theo quy định của pháp luật; văn bản góp ý thiết kế cơ sở về phòng cháy và chữa cháy của cơ quan Cảnh sát phòng cháy và chữa cháy (nếu có);
 • Quyết định phê duyệt chủ trương đầu tư xây dựng công trình đối với dự án sử dụng vốn đầu tư công;
 • Văn bản chấp thuận chủ trương đầu tư xây dựng (nếu có) hoặc Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư (nếu có) hoặc Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất hoặc văn bản chứng minh quyền sử dụng đất hợp pháp đối với dự án, công trình sử dụng vốn khác;
 • Giấy xác nhận đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ phòng cháy và chữa cháy của đơn vị tư vấn thiết kế về phòng cháy và chữa cháy; dự toán xây dựng công trình; bản vẽ và bản thuyết minh thiết kế kỹ thuật hoặc thiết kế bản vẽ thi công thể hiện những nội dung yêu cầu về phòng cháy và chữa cháy;
 • Bản sao Giấy chứng nhận thẩm duyệt thiết kế, văn bản thẩm duyệt thiết kế, bản vẽ được đóng dấu thẩm duyệt về phòng cháy và chữa cháy (đối với hồ sơ thiết kế cải tạo, điều chỉnh);
 • Văn bản thẩm định thiết kế xây dựng của cơ quan chuyên môn về xây dựng (nếu có);

Đối với thiết kế kỹ thuật phương tiện giao thông cơ giới có yêu cầu đặc biệt về bảo đảm an toàn phòng cháy và chữa cháy

Căn cứ điểm đ Khoản 4 Điều 13 Nghị định số 136/2020/NĐ-CP quy định hồ sơ đề nghị thẩm duyệt thiết kế về phòng cháy chữa cháy đối với đồ án quy hoặc xây dựng bao gồm:

 • Văn bản đề nghị thẩm duyệt thiết kế về phòng cháy và chữa cháy của chủ đầu tư, chủ phương tiện (Mẫu số PC06 ban hành kèm theo Nghị định số 136/2020/NĐ-CP)
 • Trường hợp chủ đầu tư, chủ phương tiện ủy quyền cho đơn vị khác thì phải có văn bản ủy quyền theo quy định của pháp luật;
 • Giấy xác nhận đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ phòng cháy và chữa cháy của đơn vị tư vấn thiết kế về phòng cháy và chữa cháy;
 • Dự toán tổng mức đầu tư phương tiện; bản vẽ và bản thuyết minh thiết kế kỹ thuật thể hiện những nội dung yêu cầu về phòng cháy và chữa cháy về điều kiện an toàn về phòng cháy

Lưu ý: Văn bản, giấy tờ có trong hồ sơ là bản chính hoặc bản sao có công chứng, chứng thực hoặc bản sao hoặc bản chụp kèm theo bản chính để cán bộ tiếp nhận hồ sơ đối chiếu. Bản vẽ và bản thuyết minh thiết kế phải có xác nhận của chủ đầu tư hoặc chủ phương tiện. Hồ sơ nếu bằng tiếng nước ngoài thì phải có bản dịch ra tiếng Việt và chủ đầu tư, chủ phương tiện phải chịu trách nhiệm về nội dung của bản dịch đó.

Hình thức nộp hồ sơ và thời hạn giải quyết

 • Hình thức thứ nhất, nộp hồ sơ trực tiếp tại Trung tâm hành chính công của UBND tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương.
 • Hình thức thứ hai, trực tuyến tại Cổng dịch vụ công của Trung tâm hành chính công của UBND tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương (đối với các văn bản, giấy tờ thuộc danh mục bí mật nhà nước thực hiện theo quy định của pháp luật về bảo vệ bí mật nhà nước);
 • Hình thức thứ ba, thông qua dịch vụ bưu chính công ích, qua dịch vụ của doanh nghiệp, cá nhân hoặc qua ủy quyền theo quy định của pháp luật.

Quy  trình thực hiện cấp Giấy chứng nhận thẩm duyệt thiết kế phòng cháy chữa cháy

Bước 1: Cá nhân, tổ chức chuẩn bị hồ sơ theo quy định của pháp luật.

Bước 2: Cá nhân, tổ chức nộp hồ sơ về Cục Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ.

Người đến nộp hồ sơ phải có giấy giới thiệu hoặc giấy ủy quyền, xuất trình thẻ Căn cước công dân hoặc Chứng minh nhân dân hoặc Hộ chiếu còn giá trị sử dụng.

Bước 3: Cán bộ tiếp nhận kiểm tra tính hợp lệ và thành phần của hồ sơ

Kiểm tra các văn bản giấy tờ có trong hồ sơ khi gửi cơ quan Công an là bản chính hoặc bản sao có công chứng, chứng thực hoặc bản sao hoặc bản chụp kèm theo bản chính để cán bộ tiếp nhận hồ sơ đối chiếu.

 • Nếu hồ sơ hợp lệ và đủ thành phần thì viết Phiếu tiếp nhận giải quyết thủ tục hành chính về phòng cháy, chữa cháy (Mẫu số PC03) giao cho người nộp hồ sơ 01 bản và lưu 01 bản;
 • Nếu hồ sơ chưa đầy đủ thành phần hoặc chưa hợp lệ thì trả lại, hướng dẫn hoàn thiện hồ sơ và ghi thông tin vào Phiếu hướng dẫn bổ sung hồ sơ (Mẫu số PC04) giao cho người nộp hồ sơ 01 bản và lưu 01 bản.
 • Trường hợp nộp hồ sơ qua Cổng Dịch vụ công của cấp có thẩm quyền, cán bộ tiếp nhận gửi thông báo qua thư điện tử, tin nhắn điện thoại về việc tiếp nhận hoặc hướng dẫn bổ sung hồ sơ đến cơ quan, tổ chức, cá nhân đã nộp hồ sơ;
 • Trường hợp nộp hồ sơ qua dịch vụ bưu chính công ích, qua thuê dịch vụ của doanh nghiệp, cá nhân hoặc qua ủy quyền theo quy định của pháp luật, cán bộ tiếp nhận hồ sơ phải gửi 01 bản Phiếu tiếp nhận giải quyết thủ tục hành chính về phòng cháy và chữa cháy hoặc Phiếu hướng dẫn bổ sung hồ sơ đề nghị giải quyết thủ tục hành chính về phòng cháy và chữa cháy cho cá nhân đã nộp hồ sơ trước đó và lưu 01 bản.

Bước 4: Thẩm định

 • Thẩm định tính pháp lý của hồ sơ;
 • Thẩm định bản vẽ, thuyết minh;
 • Nếu hồ sơ đạt yêu cầu thì lập báo cáo đề xuất thì lập báo cáo đề xuất cấp Giấy chứng nhận thẩm duyệt về phòng cháy chữa cháy và Phiếu thông báo thu phí thẩm duyệt thiết kế về phòng cháy chữa cháy;
 • Nếu hồ sơ chưa đạt yêu cầu thì lập văn bản trả lời.

Bước 5: Thu lệ phí thẩm định/ xuất biên lai thu phí

Bước 6: Chuyển kết quả sau khi thẩm định sang Trung tâm hành chính công của UBND tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương và trả kết quả cho cơ quan, tổ chức cá nhân theo hình thức tương ứng với hình thức cơ quan, tổ chức, cá nhân đã nộp hồ sơ trước đó.

Trên đây là toàn bộ thông tin liên quan đến Giấy chứng nhận thẩm duyệt thiết kế về phòng cháy chữa cháy. Quý khách hàng có nhu cầu tư vấn thủ tục hồ sơ chứng nhận liên quan đến phòng cháy chữa cháy, vui lòng liên hệ Công ty Luật Việt An để được hỗ trợ hiệu quả nhất.

Mục lục

Bài viết liên quan

Mục lục
Ẩn

  Tư vấn giấy phép

  Tư vấn giấy phép

  Văn bản pháp luật

  Văn bản pháp luật

  Tư vấn pháp luật

  Tư vấn luật

  LIÊN HỆ CÔNG TY LUẬT VIỆT AN

  Tư vấn doanh nghiệp: 09 79 05 77 68
  Tư vấn doanh nghiệp
  Tư vấn sở hữu trí tuệ: 0976 18 66 08
  Tư vấn sở hữu trí tuệ
  Tư vấn đầu tư: 09 13 380 750
  Tư vấn đầu tư

  TỔNG ĐÀI PHÍA BẮC

  Hotline: 09 61 37 18 18
  (Whatsapp, Zalo, Viber) hanoi@vietanlaw.vn Skype IconSkype Chat
  Tư vấn kế toán - thuế: 09 888 567 08
  Dịch vụ kế toán thuế
  Tư vấn giấy phép: 0966 83 66 08
  Tư vấn giấy phép
  Tư vấn hợp đồng: 0913 380 750
  Tư vấn hợp đồng

  TỔNG ĐÀI PHÍA NAM

  Hotline: 09 61 57 18 18

  (Whatsapp, Zalo, Viber)
  hcm@vietanlaw.vn
  Skype IconSkype Chat

  Liên hệ tư vấn
  Cảnh báo lừa đảo
  CẢNH BÁO MẠO DANH CÔNG TY LUẬT VIỆT AN LỪA ĐẢO