Thành lập công ty kinh doanh thiết bị phòng cháy chữa cháy

Hiện nay, nhiều vụ cháy xảy ra gây hoang mang cho con người. Kinh doanh thiết bị phòng cháy chữa cháy trở thành một trong những ngành kinh doanh có vai trò quan trọng và được quan tâm. Vậy điều kiện để có thể kinh doanh thiết bị phòng cháy chữa cháy là gì? Để giải đáp thắc mắc của quý khách hàng, công ty Luật Việt An đưa ra bài viết về thành lập công ty kinh doanh thiết bị phòng cháy chữa cháy dưới đây.

Trình tự và thủ tục thành lập công ty kinh doanh thiết bị phòng cháy chữa cháy

Căn cứ pháp lý

 • Biểu cam kết Việt Nam trong WTO.
 • Luật Phòng cháy chữa cháy năm 2001, sửa đổi bổ sung năm 2013;
 • Nghị định 136/2020/NĐ-CP hướng dẫn Luật Phòng cháy và chữa cháy.
 • Nghị định 151/2018/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số nghị định quy định về điều kiện đầu tư, kinh doanh thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Bộ Tài chính

Kinh doanh thiết bị phòng cháy chữa cháy là gì?

Kinh doanh thiết bị phòng cháy chữa cháy là một phân ngành trong ngành nghề Kinh doanh dịch vụ phòng cháy và chữa cháy – một ngành nghề kinh doanh có điều kiện theo quy định của Luật Đầu tư và được điều chỉnh bởi Luật Phòng cháy chữa cháy.

Điều kiện thành lập công ty kinh doanh thiết bị phòng cháy chữa cháy

Điều kiện tiếp cận thị trường đối với nhà đầu tư nước ngoài

Việt Nam không cam kết dịch vụ này trong Biểu cam kết của Việt Nam trong WTO. Tuy nhiên, trong Biểu cam kết của Việt Nam có quy định về các dịch vụ như dịch vụ kiến trúc, tư vấn kỹ thuật (mục 1); dịch vụ lắp đặt (mục 3); dịch vụ bán buôn (mục 4), theo đó các mã ngành kinh doanh thiết bị phòng cháy chữa cháy thuộc các dịch vụ trên thì các nhà đầu tư nước ngoài vẫn được phép hoạt động kinh doanh.

Cho đến thời điểm hiện tại, các hạn chế tiếp cận thị trường đối với mã ngành trên là:

 • Dịch vụ lắp đặt: Trong vòng 2 năm kể từ ngày gia nhập, các doanh nghiệp 100% vốn nước ngoài chỉ được cung cấp dịch vụ cho các doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài và các dự án có sự tài trợ của nước ngoài tại Việt Nam. Ngoài ra, doanh nghiệp nước ngoài phải là pháp nhân của một Thành viên WTO. Sau 3 năm kể từ khi gia nhập, doanh nghiệp được cho phép thành lập chi nhánh.
 • Dịch vụ bán buôn: nhà đầu tư nước ngoài phải thành lập liên doanh với đối tác Việt Nam và tỷ lệ vốn góp của phía nước ngoài không được vượt quá 49%. Kể từ ngày 1/1/2009, không hạn chế, tức là có thể thành lập công ty 100% vốn nước ngoài.

Ngoài ra, Điều 46 Nghị định 136/2020/NĐ-CP quy định trong trường hợp người đứng đầu, người đại diện theo pháp luật của cơ sở kinh doanh là người nước ngoài, đã có văn bằng hoặc chứng chỉ bồi dưỡng kiến thức về phòng cháy và chữa cháy hoặc chứng chỉ hành nghề về phòng cháy và chữa cháy do cơ quan, tổ chức nước ngoài cấp thì phải có văn bản hợp pháp hóa lãnh sự.

Điều kiện về đối tượng kinh doanh

Căn cứ theo quy định tại Nghị định 136/2020/NĐ-CP thì các đối tượng được phép kinh doanh thiết bị PCCC bao gồm cá nhân kinh doanh thiết bị phòng cháy và chữa cháy và các cơ sở kinh doanh PCCC sau đây:

 • Hộ kinh doanh;
 • Doanh nghiệp Việt Nam;
 • Doanh nghiệp vốn đầu tư nước ngoài;
 • Chi nhánh và các đơn vị trực thuộc doanh nghiệp;
 • Hợp tác xã, liên hợp tác xã;
 • Các đơn vị sự nghiệp của nhà nước.

Theo đó, có thể kinh doanh thiết bị phòng cháy chữa cháy dưới hình thức công ty/ doanh nghiệp theo quy định của pháp luật.

Điều kiện chung về người đứng đầu, người đại diện theo pháp luật

 • Có văn bằng hoặc Chứng chỉ bồi dưỡng kiến thức về phòng cháy và chữa cháy;
 • Trường hợp là người nước ngoài nếu đã có văn bằng hoặc chứng chỉ bồi dưỡng kiến thức về phòng cháy và chữa cháy hoặc chứng chỉ hành nghề về phòng cháy và chữa cháy do cơ quan, tổ chức nước ngoài cấp thì phải có văn bản hợp pháp hóa lãnh sự.

Điều kiện cụ thể đối với cơ sở kinh doanh phương tiện, thiết bị, vật tư phòng cháy và chữa cháy

 • Đáp ứng điều kiện về người đứng đầu, người đại diện theo pháp luật ở điều kiện chung;
 • Đáp ứng các điều kiện về cơ sở vật chất, phương tiện… theo từng nội dung kinh doanh.

Trình tự và thủ tục thành lập công ty kinh doanh thiết bị phòng cháy chữa cháy

Bước 1: Thành lập doanh nghiệp

Mã ngành tham khảo

STT Tên ngành Mã ngành
1 Hoạt động kiến trúc và tư vấn kỹ thuật có liên quan
– Chi tiết: Tư vấn thiết kế, tư vấn giám sát về phòng cháy và chữa cháy. Tư vấn thiết kế, thi công hệ thống điện.
7710
2 Lắp đặt hệ thống xây dựng khác

– Chi tiết: Lắp đặt hệ thống báo cháy, chữa cháy trừ gia công cơ khí, tái chế phế thải, xi mạ điện tại trụ sở

4329
3 Sản xuất khác chưa được phân vào đâu

– Chi tiết: Sản xuất, lắp ráp phương tiện, thiết bị phòng cháy và chữa cháy

3290
4 Bán buôn chuyên doanh khác chưa được phân vào đâu
– Chi tiết: Bán buôn phương tiện, thiết bị, vật tư phòng cháy và chữa cháy
4669
5 Hoạt động chuyên môn, khoa học và công nghệ khác chưa được phân vào đâu

– Chi tiết: Tư vấn chuyển giao công nghệ phòng cháy và chữa cháy; huấn luyện, hướng dẫn về nghiệp vụ phòng cháy và chữa cháy

7490
6 Bán buôn thiết bị và linh kiện điện tử, viễn thông
– Chi tiết: Bán buôn thiết bị phòng cháy chữa cháy
4652
7 Bán buôn ô tô và xe có động cơ khác

– Chi tiết: Bán buôn phương tiện phòng cháy chữa cháy

4511
8 Bán lẻ hàng hóa khác mới trong các cửa hàng chuyên doanh

– Chi tiết: Bán lẻ thiết bị phòng cháy chữa cháy.

4773

Thông tin cần chuẩn bị bao gồm:

Đối với cá nhân là chủ sở hữu, thành viên, cổ đông hoặc là người đại diện theo pháp luật

 • Căn cước công dân;
 • Hộ chiếu.

Đối với tổ chức là chủ sở hữu, thành viên, cổ đông

 • Giấy tờ pháp lý;
 • Căn cước công dân hoặc hộ chiếu của người đại diện theo ủy quyền
 • Thành phần hồ sơ
 • Đơn đề nghị đăng ký doanh nghiệp
 • Điều lệ công ty
 • Danh sách thành viên (đối với công ty TNHH 2 thành viên trở lên);
 • Danh sách cổ đông (đối với công ty cổ phần);
 • Văn bản ủy quyền phần vốn góp (đối với trường hợp chủ sở hữu, thành viên, cổ đông là tổ chức);
 • Danh sách đại diện theo ủy quyền (đối với trường hợp chủ sở hữu, thành viên, cổ đông là tổ chức);
 • Giấy ủy quyền nộp hồ sơ.

Hồ sơ sẽ được nộp tại Sở Kế hoạch và Đầu tư nơi công ty đặt trụ sở.

Thời gian xử lý: 3 -5 ngày làm việc

Nộp hồ sơ tại Cổng thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp

Bước 2: Xin cấp chứng chỉ bồi dưỡng kiến thức về PCCC

Theo quy định tại Khoản 3 Điều 43, nhân sự của cơ sở kinh doanh cần đáp ứng các điều kiện dưới đây để được cấp chứng chỉ về PCCC:

 • Phải qua bồi dưỡng kiến thức về phòng cháy và chữa cháy;
 • Chứng chỉ bồi dưỡng kiến thức về phòng cháy và chữa cháy do cơ sở giáo dục có chức năng đào tạo nghiệp vụ về phòng cháy và chữa cháy cấp và có giá trị sử dụng trên phạm vi toàn quốc.

Bước 3: Xin giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh thiết bị phòng cháy và chữa cháy

Tài liệu cần cung cấp để xin giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh thiết bị phòng cháy và chữa cháy bao gồm:

 • Văn bằng hoặc Chứng chỉ bồi dưỡng kiến thức về phòng cháy và chữa cháy của người đứng đầu, người đại diện theo pháp luật của cơ sở kinh doanh;
 • Danh sách cá nhân có Chứng chỉ hành nghề tư vấn về phòng cháy và chữa cháy phù hợp với lĩnh vực kinh doanh thiết bị phòng cháy và chữa cháy của cơ sở;
 • Chứng chỉ hành nghề tư vấn về phòng cháy và chữa cháy;
 • Quyết định tuyển dụng hoặc hợp đồng lao động của từng cá nhân;
 • Giấy chứng nhận quyền sở hữu hoặc hợp đồng thuê địa điểm hoạt động;
 • Bảng kê khai các phương tiện, thiết bị phục vụ hoạt động kinh doanh;
 • Chứng chỉ công nhận chất lượng của phòng thí nghiệm và đánh giá hiệu chuẩn thiết bị kiểm định (trường hợp đề nghị cấp Giấy xác nhận đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ tư vấn kiểm tra, kiểm định kỹ thuật về phòng cháy và chữa cháy);

Lưu ý: Toàn bộ tài liệu là bản sao y công chứng

Trình tự thành lập công ty có vốn đầu tư nước ngoài kinh doanh thiết bị phòng cháy chữa cháy

Bước 1: Chuẩn bị hồ sơ cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư

Bước 2: Nộp hồ sơ Cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư

Bước 3: Cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư

Trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày nhận được đủ hồ sơ, cơ quan đăng ký đầu tư cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư. Trường hợp từ chối phải thông báo bằng văn bản cho nhà đầu tư và nêu rõ lý do.

Bước 4: Chuẩn bị hồ sơ và nộp hồ sơ cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp

Bước 5: Công bố nội dung thông tin đăng ký doanh nghiệp

Bước 6: Khắc dấu của công ty

Bước 7: Cấp Giấy phép kinh doanh hoặc giấy phép đủ điều kiện hoạt động

Bước 8: Mở tài khoản vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài

Bước 9: Công ty có vốn đầu tư nước ngoài thực hiện các thủ tục sau thành lập công ty

Câu hỏi liên quan

Các loại giấy phép con nào cần chuẩn bị sau khi thành lập công ty kinh doanh thiết bị phòng cháy chữa cháy?

 • Xác nhận của Cục cảnh sát PCCC về việc đủ điều kiện kinh doanh
 • Danh sách người đại diện theo pháp luật, thành viên công ty có chứng chỉ về PCCC, hợp đồng lao động với các đối tượng trên
 • Tài liệu, bằng cấp, chứng chỉ bản sao, bản photo xác minh những người có trong danh sách nêu trên đủ điều kiện
 • Thông tin địa điểm kinh doanh, cơ sở vật chất và tài liệu chứng minh công ty có trụ sở đủ đáp ứng hoạt động kinh doanh PCCC.
 • Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động của doanh nghiệp
 • Các thông tin theo mẫu đơn PC23 theo Thông tư 66/2014/TT-BCA.

Quý khách hàng có nhu cầu tư vấn về thành lập kinh doanh thiết bị phòng cháy chữa cháy xin vui lòng liên hệ Công ty luật Việt An để được hỗ trợ tốt nhất.

Mục lục

Bài viết liên quan

Mục lục
Ẩn

  Thành lập công ty

  Thành lập công ty

  Văn bản pháp luật

  Văn bản pháp luật

  Tư vấn pháp luật

  Tư vấn luật

  LIÊN HỆ CÔNG TY LUẬT VIỆT AN

  Tư vấn doanh nghiệp: 09 79 05 77 68
  Tư vấn doanh nghiệp
  Tư vấn sở hữu trí tuệ: 0976 18 66 08
  Tư vấn sở hữu trí tuệ
  Tư vấn đầu tư: 09 13 380 750
  Tư vấn đầu tư

  TỔNG ĐÀI PHÍA BẮC

  Hotline: 09 61 37 18 18

  (Zalo, Viber, Whatsapp)
  hanoi@vietanlaw.vnSkype IconSkype Chat

  Tư vấn kế toán - thuế: 09 888 567 08
  Dịch vụ kế toán thuế
  Tư vấn giấy phép: 0966 83 66 08
  Tư vấn giấy phép
  Tư vấn hợp đồng: 0913 380 750
  Tư vấn hợp đồng

  TỔNG ĐÀI PHÍA NAM

  Hotline: 09 61 57 18 18
  (Zalo, Viber, Whatsapp) hcm@vietanlaw.vn Skype IconSkype Chat
  Liên hệ tư vấn
  Cảnh báo lừa đảo
  CẢNH BÁO MẠO DANH CÔNG TY LUẬT VIỆT AN LỪA ĐẢO