Hội đồng thành viên công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên

Hội đồng thành viên là cơ quan quyết định cao nhất của Công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên. Cơ quan này bao gồm tất cả thành viên công ty là cá nhân và người đại diện theo ủy quyền của thành viên công ty là tổ chức. Các quyền và nghĩa vụ hội đồng thành viên được quy định rõ tại Khoản 2, Điều 55, Luật doanh nghiệp 2020.

Cơ sở pháp lý: Điều 55. Hội đồng thành viên, Luật doanh nghiệp 2020

 1. Hội đồng thành viên là cơ quan quyết định cao nhất của công ty, bao gồm tất cả thành viên công ty là cá nhân và người đại diện theo ủy quyền của thành viên công ty là tổ chức. Điều lệ công ty quy định kỳ họp Hội đồng thành viên, nhưng ít nhất mỗi năm phải họp một lần.
 2. Hội đồng thành viên có quyền và nghĩa vụ sau đây:

a) Quyết định chiến lược phát triển và kế hoạch kinh doanh hằng năm của công ty;

b) Quyết định tăng hoặc giảm vốn điều lệ, quyết định thời điểm và phương thức huy động thêm vốn; quyết định phát hành trái phiếu;

c) Quyết định dự án đầu tư phát triển của công ty; giải pháp phát triển thị trường, tiếp thị và chuyển giao công nghệ;

d) Thông qua hợp đồng vay, cho vay, bán tài sản và hợp đồng khác do Điều lệ công ty quy định có giá trị từ 50% tổng giá trị tài sản trở lên được ghi trong báo cáo tài chính tại thời điểm công bố gần nhất của công ty hoặc một tỷ lệ hoặc giá trị khác nhỏ hơn quy định tại Điều lệ công ty;

đ) Bầu, miễn nhiệm, bãi nhiệm Chủ tịch Hội đồng thành viên; quyết định bổ nhiệm, miễn nhiệm, bãi nhiệm, ký và chấm dứt hợp đồng đối với Giám đốc hoặc Tổng giám đốc, Kế toán trưởng, Kiểm soát viên và người quản lý khác quy định tại Điều lệ công ty;

e) Quyết định mức lương, thù lao, thưởng và lợi ích khác đối với Chủ tịch Hội đồng thành viên, Giám đốc hoặc Tổng giám đốc, Kế toán trưởng và người quản lý khác quy định tại Điều lệ công ty;

g) Thông qua báo cáo tài chính hằng năm, phương án sử dụng và phân chia lợi nhuận hoặc phương án xử lý lỗ của công ty;

h) Quyết định cơ cấu tổ chức quản lý công ty;

i) Quyết định thành lập công ty con, chi nhánh, văn phòng đại diện;

k) Sửa đổi, bổ sung Điều lệ công ty;

l) Quyết định tổ chức lại công ty;

m) Quyết định giải thể hoặc yêu cầu phá sản công ty;

n) Quyền và nghĩa vụ khác theo quy định của Luật này và Điều lệ công ty.

Những câu hỏi liên quan:

1 – Kỳ họp hội đồng thành viên họp ít nhất mấy lần một năm?

Theo khoản 1 – Điều 55, Luật doanh nghiệp 2020: Thì Hội đồng thành viên phải họp ít nhất một lần một năm.

2 – Hội đồng thành viên bao gồm những ai?

Theo khoản 1 – Điều 55, Luật doanh nghiệp 2020: Hội đồng thành viên là cơ quan quyết định cao nhất của công ty, bao gồm tất cả thành viên công ty là cá nhân và người đại diện theo ủy quyền của thành viên công ty là tổ chức.

3 – Hội đồng thành viên có quyền và nghĩa vụ gì?

Theo khoản 2 Điều 55 – Luật doanh nghiệp 2020.

4 – Phát hành trái phiếu do ai quyết định trong công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên?

Do hội đồng thành viên quyết định. Điềm b, Khoản 2, Điều 55 của Luật này.

5 – Ai ra quyết định thành lập công ty con, chi nhánh, văn phòng đại diện?

Do Hội đồng thành viên họp và quyết định thành lập.

Hội đồng thành viên là cơ quan tối cao của công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên. Các công việc liên quan đến các cấp quản lý, đến vốn, thay đổi nhà đầu tư, các thông tin đăng ký doanh nghiệp, quy mô và phạm vi kinh doanh đều được Hội đồng thành viên thông qua và quyết định. Để hỗ trợ dịch vụ pháp lý cho doanh nghiệp, Công ty luật Việt An chuyên cung cấp các dịch tư vấn pháp luật liên quan các hoạt động và kinh doanh của công ty từ khâu Thành lập công ty, Thay đổi đăng ký kinh doanh, Mua bán doanh nghiệp, Dịch vụ tư vấn thuế, Dịch vụ sở hữu trí tuệ như đăng ký nhãn hiệu, chuyển nhượng hay mua bán thương hiệu.

Mục lục

Bài viết liên quan

Mục lục
Ẩn

  Luật doanh nghiệp 2020

  Luật doanh nghiệp 2020

  Văn bản pháp luật

  Văn bản pháp luật

  Tư vấn pháp luật

  Tư vấn luật

  LIÊN HỆ CÔNG TY LUẬT VIỆT AN

  Tư vấn doanh nghiệp: 09 79 05 77 68
  Tư vấn doanh nghiệp
  Tư vấn sở hữu trí tuệ: 0976 18 66 08
  Tư vấn sở hữu trí tuệ
  Tư vấn đầu tư: 09 13 380 750
  Tư vấn đầu tư

  TỔNG ĐÀI PHÍA BẮC

  Hotline: 09 61 37 18 18
  (Whatsapp, Zalo, Viber) hanoi@vietanlaw.vn Skype IconSkype Chat
  Liên hệ qua Zalo
  Liên hệ qua Zalo
  Liên hệ Zalo 0961371818
  Tư vấn kế toán - thuế: 09 888 567 08
  Dịch vụ kế toán thuế
  Tư vấn giấy phép: 0966 83 66 08
  Tư vấn giấy phép
  Tư vấn hợp đồng: 0913 380 750
  Tư vấn hợp đồng

  TỔNG ĐÀI PHÍA NAM

  Hotline: 09 61 57 18 18

  (Whatsapp, Zalo, Viber)
  hcm@vietanlaw.vn
  Skype IconSkype Chat

  Liên hệ qua Zalo
  Liên hệ qua Zalo
  Liên hệ Zalo 0961571818
  Liên hệ tư vấn
  Cảnh báo lừa đảo
  CẢNH BÁO MẠO DANH CÔNG TY LUẬT VIỆT AN LỪA ĐẢO