Hướng dẫn kê khai Lệ phí môn bài cho địa điểm kinh doanh

Quý khách hàng đang mong muốn thành lập thêm địa điểm kinh doanh hoặc đã thành lập địa điểm kinh doanh, nhưng chưa nắm được các quy định mới nhất và các thủ tục liên quan đến việc kê khai và nộp lệ phí môn bài cho địa điểm kinh doanh? Hãy cùng đại lý thuế Việt An tìm hiểu thông qua bài viết dưới đây nhé!

Khi doanh nghiệp thành lập địa điểm kinh doanh có cần khai và nộp lệ phí môn bài?

Căn cứ Điều 2 Nghị định 139/2016/NĐ-CP quy định về người nộp lệ phí môn bài như sau:

Người nộp lệ phí môn bài là tổ chức, cá nhân hoạt động sản xuất, kinh doanh hàng hóa, dịch vụ, trừ trường hợp quy định tại Điều 3 Nghị định này, bao gồm:

– Doanh nghiệp được thành lập theo quy định của pháp luật;

– Tổ chức được thành lập theo Luật hợp tác xã;.

–  Đơn vị sự nghiệp được thành lập theo quy định của pháp luật;

– Tổ chức kinh tế của tổ chức chính trị, tổ chức chính trị – xã hội, tổ chức xã hội, tổ chức xã hội – nghề nghiệp, đơn vị vũ trang nhân dân;

– Tổ chức khác hoạt động sản xuất, kinh doanh;

– Chi nhánh, văn phòng đại diện và địa điểm kinh doanh của các tổ chức quy định tại các khoản 1, 2, 3, 4 và 5 Điều này (nếu có);

– Cá nhân, nhóm cá nhân, hộ gia đình hoạt động sản xuất, kinh doanh.:

Theo công văn 1279/TCT-CS ngày 04/04/2017 của Tổng cục thuế hướng dẫn:

– Trường hợp văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh có hoạt động sản xuất, kinh doanh hàng hóa, dịch vụ thì phải nộp lệ phí môn bài.

– Trường hợp văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh không hoạt động sản xuất kinh doanh hàng hóa, dịch vụ thì không phải nộp lệ phí môn bài.

Như vậy, địa điểm kinh doanh của doanh nghiệp được thành lập theo Luật doanh nghiệp năm 2020 là đối tượng phải nộp lệ phí môn bài.

Địa điểm kinh doanh được miễn lệ phí môn bài trong trường hợp nào?

Căn cứ điểm c khoản 1 Điều 1 Nghị định số 22/2020/NĐ-CP, có hiệu lực thi hành kể từ ngày 25 tháng 02 năm 2020:

– Miễn lệ phí môn bài trong năm đầu thành lập hoặc ra hoạt động sản xuất, kinh doanh (từ ngày 01 tháng 01 đến ngày 31 tháng 12) đối với tổ chức thành lập mới (được cấp mã số thuế mới, mã số doanh nghiệp mới).

+ Trong thời gian miễn lệ phí môn bài, tổ chức, hộ gia đình, cá nhân, nhóm cá nhân thành lập chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh thì chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh được miễn lệ phí môn bài trong thời gian tổ chức, hộ gia đình, cá nhân, nhóm cá nhân được miễn lệ phí môn bài.

– Doanh nghiệp nhỏ và vừa chuyển từ hộ kinh doanh (theo quy định tại Điều 16 Luật Hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa) được miễn lệ phí môn bài trong thời hạn 03 năm kể từ ngày được cấp giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp lần đầu.

+ Trong thời gian miễn lệ phí môn bài, doanh nghiệp nhỏ và vừa thành lập địa điểm kinh doanh thì địa điểm kinh doanh được miễn lệ phí môn bài trong thời gian doanh nghiệp nhỏ và vừa được miễn lệ phí môn bài.

àNhư vậy, đối với doanh nghiệp được thành lập mới kể từ ngày 25 tháng 02 năm 2020 được miễn lệ phí môn bài trong năm đầu tiên thành lập hoặc ra hoạt động sản xuất kinh doanh (từ ngày 01/01 đến 31/12) và trong thời gian được miễn lệ phí môn bài thì doanh nghiệp thành lập địa điểm kinh doanh thì địa điểm kinh doanh cũng được miễn lệ phí môn bài.

Mức nộp lệ phí môn bài đối với địa điểm kinh doanh

Căn cứ Điểm c Khoản 1 Điều 4 của Nghị định số 139/2016/NĐ-CP, mức thu thuế môn bài địa điểm kinh doanh là 1.000.000 đồng/năm.

Trường hợp doanh nghiệp thành lập trước ngày 25/02/2020 (trước ngày Nghị định số 22/2020/NĐ-CP có hiệu lực) có thành lập thêm chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh từ ngày 25/02/2020 thì doanh nghiệp, chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh phải thực hiện nộp lệ phí môn bài theo quy định tại định số 139/2016/NĐ-CP. (Tức là không được miễn lệ phí môn bài năm đầu theo quy định tại Nghị định số 22/2020/NĐ-CP)

+ Nếu thành lập trong thời gian của 6 tháng đầu năm thì sẽ nộp mức thuế môn bài cho cả năm;

+ Nếu thành lập trong thời gian 6 tháng cuối năm thì sẽ nộp 50% mức thuế môn bài cả năm.

Ví dụ 1:

Công ty A thành lập ngày 20/02/2020.

Do thành lập trước ngày nghị định 22/2020/NĐ/CP có hiệu lực nên công ty A phải nộp lệ phí môn bài cho năm đầu thành lập.

– Ngày 10/03/2021 thành lập thêm một địa điểm kinh doanh à Công ty A phải nộp lệ phí môn bài cho địa điểm kinh doanh cho năm 2021. Do thành lập đầu năm nên mức lệ phí môn bài phải nộp là 1.000.000 đồng/năm.

– Ngày 26/08/2021 thành lập thêm một địa điểm kinh doanh à Công ty A sẽ nộp lệ phí môn bài cho địa điểm kinh doanh năm 2021. Do thành lập cuối năm nên mức lệ phí môn bài phải nộp là 500.000 đồng/năm

Ví dụ 2:

Công ty B thành lập ngày 25/05/2021.

– Do mới thành lập nên công ty B được miễn lệ phí môn bài cho năm đầu thành lập (năm 2021). Công ty B sẽ nộp lệ phí môn bài từ năm 2022.

– Ngày 30/06/2021, công ty B thành lập thêm một địa điểm kinh doanh à Do công ty B thuộc đối tượng miễn lệ phí môn bài cho năm đầu thành lập à Địa điểm kinh doanh cũng được miễn lệ phí môn bài năm 2021 à Phải nộp lệ phí môn bài từ năm 2022.

Thời hạn nộp tờ khai môn bài và lệ phi môn bài cho địa điểm kinh doanh

Thời hạn nộp tờ khai lệ phí môn bài cho địa điểm kinh doanh

Tại Khoản 1 Điều 10 của Nghị định 126/2020/NĐ-CP quy định về thời hạn nộp hồ sơ lệ phí môn bài trong các trường hợp sau đây:

– Người nộp lệ phí môn bài (trừ hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh) mới thành lập (bao gồm cả doanh nghiệp nhỏ và vừa chuyển từ hộ kinh doanh) hoặc có thành lập thêm đơn vị phụ thuộc, địa điểm kinh doanh hoặc bắt đầu hoạt động sản xuất, kinh doanh (gọi chung là tổ chức) thực hiện nộp hồ sơ khai lệ phí môn bài chậm nhất là ngày 30/01 năm sau năm thành lập hoặc bắt đầu hoạt động sản xuất, kinh doanh.

Thời hạn nộp lệ phí môn bài cho địa điểm kinh doanh

Tại khoản 9 Điều 18 của Nghị định 126/2020/NĐ-CP quy định về thời hạn nộp tiền lệ phí môn bài:

– Thời hạn nộp lệ phí môn bài chậm nhất là ngày 30 tháng 01 hàng năm.

Hướng dẫn kê khai và nộp lệ phí môn bài cho địa điểm kinh doanh

– Trường hợp địa điểm kinh doanh thành lập ở cùng địa phương cấp tỉnh của trụ sở chính: Nộp tờ khai và lệ phí môn bài cho cơ quan thuế quản lý trực tiếp trụ sở chính.

– Trường hợp địa điểm kinh doanh thành lập ở khác địa phương cấp tỉnh của trụ sở chính: Nộp tờ khai và lệ phí môn bài cho cơ quan thuế quản lý trực tiếp đơn vị phụ thuộc.

Trên đây là bài viết các quy định về tờ khai lệ phí môn bài cho địa điểm kinh doanh của Đại lý thuế Việt An. Quý khách hàng nếu có bất kỳ thắc mắc xin vui lòng liên hệ với chúng tôi để được tư vấn và hỗ trợ! Chúng tôi luôn luôn đồng hành và cung cấp các dịch vụ tốt nhất về tư vấn và kê khai thuế cho Quý khách hàng!

Mục lục

Bài viết liên quan

Mục lục
Ẩn

  Dịch vụ kế toán thuế

  Dịch vụ kế toán thuế

  Văn bản pháp luật

  Văn bản pháp luật

  Tư vấn pháp luật

  Tư vấn luật

  LIÊN HỆ CÔNG TY LUẬT VIỆT AN

  Tư vấn doanh nghiệp: 09 79 05 77 68
  Tư vấn doanh nghiệp
  Tư vấn sở hữu trí tuệ: 0976 18 66 08
  Tư vấn sở hữu trí tuệ
  Tư vấn đầu tư: 09 13 380 750
  Tư vấn đầu tư

  TỔNG ĐÀI PHÍA BẮC

  Hotline: 09 61 37 18 18
  (Whatsapp, Zalo, Viber) hanoi@vietanlaw.vn Skype IconSkype Chat
  Tư vấn kế toán - thuế: 09 888 567 08
  Dịch vụ kế toán thuế
  Tư vấn giấy phép: 0966 83 66 08
  Tư vấn giấy phép
  Tư vấn hợp đồng: 0913 380 750
  Tư vấn hợp đồng

  TỔNG ĐÀI PHÍA NAM

  Hotline: 09 61 57 18 18

  (Whatsapp, Zalo, Viber)
  hcm@vietanlaw.vn
  Skype IconSkype Chat

  Liên hệ tư vấn
  Cảnh báo lừa đảo
  CẢNH BÁO MẠO DANH CÔNG TY LUẬT VIỆT AN LỪA ĐẢO