Dịch vụ kế toán thuế công ty xuất nhập khẩu

Hiện nay, nền kinh tế thế giới phát triển, tại Việt Nam hoạt động xuất nhập khẩu là một trong những lĩnh vực quan trọng, đóng góp tích cực cho nền kinh tế thị trường. Tuy nhiên hoạt động kinh doanh xuất nhập khẩu thường phát sinh khá nhiều các khoản thuế phải nộp đòi hỏi doanh nghiệp phải nắm bắt rõ để thực hiện nghĩa vụ nộp thuế theo quy định. Trong bài viết dưới đây, Công ty Luật – Đại lý thuế Việt An sẽ trình bày những nội dung pháp lý có liên quan đến dịch vụ kế toán thuế công ty xuất nhập khẩu tại Việt Nam.

Kế toán thuế công ty xuất nhập khẩu

Căn cứ pháp lý

 • Luật Quản lý thuế 2019;
 • Luật Doanh nghiệp 2020;
 • Luật Hải quan 2014;
 • Luật Thuế giá trị gia tăng 2008 sửa đổi năm 2013, 2014 và 2016;
 • Luật Thuế thu nhập doanh nghiệp 2008 sửa đổi, bổ sung năm 2013, 2014, 2020, 2022và năm 2023;
 • Nghị định 139/2016/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung bởi Nghị định 22/2020/NĐ-CP quy định về lệ phí môn bài;
 • Nghị định 125/2020/NĐ-CP quy định xử phạt vi phạm hành chính về thuế và hóa đơn.

Công ty xuất nhập khẩu là gì?

Tại khoản 10 Điều 4 Luật Doanh nghiệp 2020 quy định doanh nghiệp là tổ chức có tên riêng, có tài sản, có trụ sở giao dịch, được thành lập hoặc đăng ký thành lập theo quy định của pháp luật nhằm mục đích kinh doanh.

Theo đó, Công ty xuất nhập khẩu cũng là một loại hình doanh nghiệp có tên riêng, có tài sản, có trụ sở giao dịch, được thành lập hoặc đăng ký thành lập theo quy định của pháp luật dưới loại hình công ty trách nhiệm hữu hạn, công ty cổ phần hoặc công ty hợp danh nhằm mục đích kinh doanh liên quan đến hoạt động xuất nhập khẩu.

Các loại thuế thường gặp trong công ty xuất nhập khẩu

Thuế nhập khẩu

Đây là các khoản thuế công ty xuất nhập khẩu phải nộp khi làm thủ tục thông quan hàng hóa theo quy định của pháp luật hải quan.

Thuế suất thông thường áp dụng đối với hàng hóa nhập khẩu được quy định tại Điều 3 Quyết định 15/2023/QĐ-TTg. Thuế suất thông thường được quy định bằng 150% thuế suất ưu đãi của từng mặt hàng tương ứng, trường hợp mức thuế suất ưu đãi bằng 0%.

Bên cạnh mức thuế suất chung, doanh nghiệp có thể được áp dụng:

 • Thuế nhập khẩu ưu đãi đối với hàng hóa nhập khẩu có xuất xứ từ nước, nhóm nước hoặc vùng lãnh thổ thực hiện đối xử tối huệ quốc (MFN/WTO) trong quan hệ thương mại với Việt Nam. Hay hàng hóa từ khu phi thuế quan nhập khẩu vào thị trường trong nước đáp ứng điều kiện xuất xứ từ nước, nhóm nước hoặc vùng lãnh thổ thực hiện đối xử tối huệ quốc trong quan hệ thương mại với Việt Nam.
 • Thuế nhập khẩu ưu đãi đặc biệt đối với hàng hóa nhập khẩu có xuất xứ từ nước, nhóm nước hoặc vùng lãnh thổ có thỏa thuậnưu đãi đặc biệt về thuế nhập khẩu trong quan hệ thương mại với Việt Nam. Hay hàng hóa từ khu phi thuế quan nhập khẩu vào thị trường trong nước đáp ứng điều kiện xuất xứ từ nước, nhóm nước hoặc vùng lãnh thổ có thỏa thuận ưu đãi đặc biệt về thuế nhập khẩu trong quan hệ thương mại với Việt Nam.

Thuế môn bài

Thuế môn bài là một sắc thuế gián mà bất cứ một doanh nghiệp nào không kể trong hay ngoài nước đều phải nộp cho Nhà nước hàng năm. Phụ thuộc vào vốn đăng ký ghi trong đăng ký kinh doanh năm hay doanh thu kinh doanh năm liền trước để doanh nghiệp xác định mức thu phân theo quy định của Nghị định 139/2016/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung bởi Nghị định 22/2020/NĐ-CP.

Thuế thu nhập doanh nghiêp (TNDN)

Theo quy định tại Luật Thuế thu nhập doanh nghiệp mức thuế suất 20%: Áp dụng cho tất cả các doanh nghiệp được thành lập theo quy định pháp luật Việt Nam, riêng các doanh nghiệp được áp dụng ưu đãi thuế được hưởng các quy chế khai và nộp thuế riêng.

Thuế tiêu thụ đặc biệt (TTĐB)

Thuế tiêu thụ đặc biệt là một loại thuế gián thu, đánh vào một số hàng hóa, dịch vụ không thật sự cần thiết cho nhu cầu tiêu dùng hằng ngày của con người. Đồng thời có những tác hại nhất định đến người sử dụng, môi trường và xã hội. Thuế được cấu thành trong giá cả hàng hóa, dịch vụ và do người tiêu dùng chịu khi mua hàng hóa, sử dụng dịch vụ.

Thuế bảo vệ môi trường (BVMT)

Thuế bảo vệ môi trường là loại thuế gián thu, thu vào sản phẩm, hàng hóa (sau đây gọi chung là hàng hóa) khi sử dụng gây tác động xấu đến môi trường.

Thuế giá trị gia tăng (VAT)

Thuế giá trị gia tăng là thuế tính trên giá trị tăng thêm của hàng hóa, dịch vụ phát sinh trong quá trình từ sản xuất, lưu thông đến tiêu dùng.

Đối tượng chịu thuế là hàng hóa, dịch vụ sử dụng cho sản xuất, kinh doanh và tiêu dùng ở Việt Nam là đối tượng chịu thuế giá trị gia tăng, trừ các đối tượng quy định theo Luật Thuế giá trị gia tăng.

Các loại thuế phòng vệ thương mại

 • Thuế chống bán phá giá: thuế nhập khẩu bổ sung được áp dụng trong trường hợp hàng hóa bán phá giá nhập khẩu vào Việt Nam gây ra hoặc đe dọa gây ra thiệt hại đáng kể cho ngành sản xuất trong nước hoặc ngăn cản sự hình thành của ngành sản xuất trong nước;
 • Thuế chống trợ cấp: thuế nhập khẩu bổ sung được áp dụng trong trường hợp hàng hóa được trợ cấp nhập khẩu vào Việt Nam gây ra hoặc đe dọa gây ra thiệt hại đáng kể cho ngành sản xuất trong nước hoặc ngăn cản sự hình thành của ngành sản xuất trong nước;
 • Thuế tự vệ: thuế nhập khẩu bổ sung được áp dụng trong trường hợp nhập khẩu hàng hóa quá mức vào Việt Nam gây thiệt hại nghiêm trọng hoặc đe dọa gây ra thiệt hại nghiêm trọng cho ngành sản xuất trong nước hoặc ngăn cản sự hình thành của ngành sản xuất trong nước.

Thời hạn nộp thuế công ty xuất nhập khẩu

Thuế TNDN

Điều 55 Luật Quản lý thuế 2019 quy định rõ đối với thuế TNDN thì tạm nộp theo quý, thời hạn nộp thuế chậm nhất là ngày 30 của tháng đầu quý sau.

Đối với lệ phí môn bài, doanh nghiệp nộp hàng năm, thực hiện khai lệ phí môn bài và nộp Tờ khai cho cơ quan thuế quản lý trực tiếp trước ngày 30 tháng 01 năm sau năm mới ra hoạt động sản xuất, kinh doanh hoặc mới thành lập.

Thuế VAT

Với thuế GTGT và thuế thu nhập cá nhân, nếu doanh nghiệp thuộc diện kê khai thuế theo tháng thời hạn là ngày 20 của tháng sau. Nếu doanh nghiệp thuộc diện kê khai thuế theo quý thời hạn là ngày cuối cùng của tháng đầu quý sau.

Thuế xuất nhập khẩu

Luật Quản lý thuế quy định thời hạn nộp hồ sơ khai thuế đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu thực hiện theo quy định của Luật Hải quan. Theo  Điều 25 Luật Hải quan 2014 quy định về thời hạn nộp tờ khai hải quan như sau:

 • Đối với hàng hóa xuất khẩu, nộp sau khi đã tập kết hàng hóa tại địa điểm người khai hải quan thông báo và chậm nhất là 04 giờ trước khi phương tiện vận tải xuất cảnh;
 • Đối với hàng hóa xuất khẩu gửi bằng dịch vụ chuyển phát nhanh thì chậm nhất là 02 giờ trước khi phương tiện vận tải xuất cảnh;
 • Đối với hàng hóa nhập khẩu, nộp trước ngày hàng hóa đến cửa khẩu hoặc trong thời hạn 30 ngày kể từ ngày hàng hóa đến cửa khẩu.

Lưu ý: Trường hợp hàng hóa xuất khẩu gửi bằng dịch vụ chuyển phát nhanh thì chậm nhất là 02 giờ trước khi phương tiện vận tải xuất cảnh.

Xử phạt khi nộp thuế quá hạn

Điều 13 Nghị định 125/2020/NĐ-CP quy định về việc xử phạt hành vi vi phạm về thời hạn nộp hồ sơ khai thuế, cụ thể như sau:

 • Phạt cảnh cáo đối với hành vi nộp hồ sơ khai thuế quá thời hạn từ 01 ngày đến 05 ngày và có tình tiết giảm nhẹ;
 • Hành vi nộp hồ sơ khai thuế quá thời hạn quy định từ 31 ngày đến 60 ngày: phạt tiền từ 5.000.000 đồng đến 8.000.000 đồng;
 • Hành vi không nộp hồ sơ khai thuế nhưng không phát sinh số thuế phải nộp, nộp hồ sơ khai thuế quá thời hạn quy định từ 91 ngày trở lên: phạt tiền từ 8.000.000 đồng đến 15.000.000 đồng
 • Hành vi nộp hồ sơ khai thuế quá thời hạn trên 90 ngày kể từ ngày hết hạn nộp hồ sơ khai thuế, có phát sinh số thuế phải nộp: phạt tiền từ 15.000.000 đồng đến 25.000.000 đồng.

Nhiệm vụ của kế toán công ty xuất nhập khẩu

Nhiệm vụ của kế toán trong một công ty xuất nhập khẩu bao gồm những công việc cụ thể sau:

 • Ghi nhận và xử lý giao dịch xuất nhập khẩu;
 • Theo dõi chi phí hải quan và thuế nhập xuất khẩu;
 • Lập báo cáo tài chính và thuế;
 • Quản lý các thủ tục và giấy tờ hải quan:;
 • Kiểm tra và đối chiếu thông tin về hàng hóa, hóa đơn và các tài liệu liên quan khác để đảm bảo tính chính xác và tuân thủ các quy định pháp lý;
 • Quản lý rủi ro và tối ưu hóa chi phí vận chuyển, chi phí hải quan và thuế.

Những nhiệm vụ này giúp kế toán trong công ty xuất nhập khẩu đảm bảo rằng các hoạt động kinh doanh quốc tế diễn ra một cách hợp pháp, chính xác và hiệu quả.

Dịch vụ kế toán thuế công ty xuất nhập khẩu

 • Kiểm tra các chứng từ xuất nhập khẩu, hạch toán kết quả kinh doanh;
 • Tư vấn hướng giải quyết những chứng từ không hợp pháp;
 • Kiểm tra các quy trình sản xuất hàng hóa, số lượng hàng hóa nhập tồn; theo dõi, giám sát quá trình xuất nhập khẩu hàng hóa;
 • Tư vấn điều kiện, hồ sơ, thủ tục nộp các khoản thuế theo quy định áp dụng đối với công ty kinh doanh xuất nhập khẩu;
 • Tư vấn các trường hợp hoàn thuế, miễn thuế theo quy định;
 • Đại diện cho doanh nghiệp thực hiện các thủ tục nộp thuế tại cơ quan thuế có thẩm quyền;
 • Thường xuyên cập nhật 4 vấn các quy định pháp luật thuế cho doanh nghiệp.

Lợi ích khi sử dụng dịch vụ kế toán thuế của Công ty Luật – Đại lý thuế Việt An

Việc sử dụng dịch vụ kế toán thuế trọn gói cho các công ty xuất nhập khẩu có thể mang lại nhiều lợi ích quan trọng như:

 • Tuân thủ pháp luật quy định thuế về hàng hóa nhập khẩu và xuất khẩu;
 • Tối ưu hóa chi phí thuế các khoản thuế phải trả mà không vi phạm quy định pháp luật;
 • Giảm thiểu rủi ro liên quan đến việc sai sót trong việc nộp thuế hoặc vi phạm các quy định thuế;
 • Tiết kiệm thời gian và công sức;
 • Tư vấn chiến lược kinh doanh thông minh, tối ưu hóa lợi ích thuế và đạt được mục tiêu tài chính của mình.

Quý khách hàng có thắc mắc hoặc có nhu cầu liên quan đến dịch vụ kế toán thuế cho công ty xuất nhập khẩu, xin vui lòng liên hệ Công ty Luật – Đại lý thuế Việt An để được tư vấn và hỗ trợ tốt nhất!

Mục lục

Bài viết liên quan

Mục lục
Ẩn

  Dịch vụ kế toán thuế

  Dịch vụ kế toán thuế

  Văn bản pháp luật

  Văn bản pháp luật

  Tư vấn pháp luật

  Tư vấn luật

  LIÊN HỆ CÔNG TY LUẬT VIỆT AN

  Tư vấn doanh nghiệp: 09 79 05 77 68
  Tư vấn doanh nghiệp
  Tư vấn sở hữu trí tuệ: 0976 18 66 08
  Tư vấn sở hữu trí tuệ
  Tư vấn đầu tư: 09 13 380 750
  Tư vấn đầu tư

  TỔNG ĐÀI PHÍA BẮC

  Hotline: 09 61 37 18 18
  (Whatsapp, Zalo, Viber) hanoi@vietanlaw.vn Skype IconSkype Chat
  Liên hệ qua Zalo
  Liên hệ qua Zalo
  Liên hệ Zalo 0961371818
  Tư vấn kế toán - thuế: 09 888 567 08
  Dịch vụ kế toán thuế
  Tư vấn giấy phép: 0966 83 66 08
  Tư vấn giấy phép
  Tư vấn hợp đồng: 0913 380 750
  Tư vấn hợp đồng

  TỔNG ĐÀI PHÍA NAM

  Hotline: 09 61 57 18 18

  (Whatsapp, Zalo, Viber)
  hcm@vietanlaw.vn
  Skype IconSkype Chat

  Liên hệ qua Zalo
  Liên hệ qua Zalo
  Liên hệ Zalo 0961571818
  Liên hệ tư vấn
  Cảnh báo lừa đảo
  CẢNH BÁO MẠO DANH CÔNG TY LUẬT VIỆT AN LỪA ĐẢO