Lệ phí cấp lại, bổ sung, điều chỉnh, gia hạn chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng

Cá nhân hoạt động xây dựng một số ngành nghề nhất định phải có chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng. Tuy nhiên, nhiều cá nhân thắc mắc các trường hợp cấp lại, bổ sung, gia hạn chứng chỉ thì lệ phí nộp có khác với cấp lần đầu không?

chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng

Bài viết dưới đây, Luật Việt An sẽ giải đáp thắc mắc của quý khách hàng về lệ phí cấp lại, bổ sung, điều chỉnh, gia hạn chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng.

Căn cứ pháp lý

 • Luật Xây dựng năm 2014 sửa đổi, bổ sung năm 2020;
 • Nghị định số 15/2021/NĐ-CP hướng dẫn một số nội dung về quản lý dự án đầu tư xây dựng, sửa đổi, bổ sung bởi Nghị định số 35/2023/NĐ-CP;
 • Thông tư số 38/2022/TT-BTC quy định mức thu, chế độ thu, nộp lệ phí cấp giấy phép hoạt động xây dựng, lệ phí cấp chứng chỉ hành nghề kiến trúc sư, sửa đổi bổ sung bởi Thông tư 44/2023/TT-BTC;

Lệ phí cấp lại, bổ sung, điều chỉnh, gia hạn chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng là gì?

Chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng là văn bản xác nhận năng lực hành nghề do cơ quan nhà nước có thẩm quyền cấp cho cá nhân có trình độ chuyên môn và kinh nghiệm nghề nghiệp về lĩnh vực hành nghề.

Như vậy, có thể hiểu lệ phí cấp lại, bổ sung, điều chỉnh, gia hạn chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng là khoản tiền được ấn định mà tổ chức, cá nhân phải nộp khi cơ quan nhà nước có thẩm quyền cấp lại, bổ sung, điều chỉnh, gia hạn chứng chỉ khi đáp ứng đủ điều kiện và mức lệ phí được quy định trong pháp luật hiện hành.

Khi nào cần cấp lại, bổ sung, điều chỉnh, gia hạn chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng?

Chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng cho cá nhân được quy định chi tiết về cả nội dung lẫn hình thức, điều này nhằm đáp ứng việc cơ quan nhà nước có thể quản lý các hoạt động trong lĩnh vực này. Vì vậy, các trường hợp cấp lại, bổ sung, điều chỉnh, gia hạn chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng hầu hết là xuất phát từ những trường hợp sau:

Cấp lại chứng chỉ khi việc thông tin trên chứng chỉ không còn đảm bảo, hình thức Chứng chỉ bị sai lệch, không nguyên vẹn, không phù hợp với quy định của pháp luật; hoặc cấp lại chứng chỉ còn thời hạn nhưng bị mất, bị hư hỏng, bị ghi sai thông tin.

Lệ phí cấp lại, bổ sung, điều chỉnh, gia hạn chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng

Căn cứ Khoản 1 Điều 4 Thông tư 38/2022/TT-BTC, mức thu lệ phí cấp lại chứng chỉ bằng 50% mức thu lệ phí tại điểm a khoản này, tức là 300.000 x 50% = 150.000 (một trăm năm mươi nghìn) đồng/ chứng chỉ.

Thông tư 44/2023/TT-BTC có hiệu lực từ ngày 01/07/2023 đến hết ngày 31/12/2023 quy định lệ phí cấp lại chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng cho cá nhân bằng 50% mức thu lệ phí quy định tại khoản 1 Điều 4 Thông tư số 38/2022/TT-BTC ngày 24 tháng 6 năm 2022 của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định mức thu, chế độ thu, nộp lệ phí cấp giấy phép hoạt động xây dựng, lệ phí cấp chứng chỉ hành nghề kiến trúc sư, tức là 150.000 x 50% = 75.000 (bảy mươi lăm nghìn) đồng/ chứng chỉ.

Lưu ý:

 • Lệ phí cấp giấy phép hoạt động xây dựng cho nhà thầu nước ngoài thu bằng Đồng Việt Nam.
 • Đối với trường hợp giấy phép do cơ quan nhà nước có thẩm quyền cấp ghi sai thông tin thì không thu lệ phí khi yêu cầu cấp lại chứng chỉ.

Như vậy, từ hai căn cứ trên, mức thu lệ phí cấp lại, bổ sung nội dung, điều chỉnh, gia hạn chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng tổ chức áp dụng từ ngày 01 tháng 07 năm 2023 đến hết ngày 31 tháng 12 năm 2023 là 75.000 (bảy mươi lăm nghìn) đồng/ chứng chỉ.

Thủ tục cấp lại, bổ sung, điều chỉnh, gia hạn chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng cho tổ chức

Hồ sơ đề nghị cấp lại, bổ sung, điều chỉnh chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng cho tổ chức

Tên tài liệu Trường hợp Số lượng
Đơn đề nghị cấp lại, bổ sung, điều chỉnh, gia hạn  chứng chỉ hành nghề theo Mẫu số 1 Phụ lục số IV Nghị định số 15/2021/NĐ-CP; Cấp lại, bổ sung, điều chỉnh, gia hạn 1 bản gốc
02 ảnh màu cỡ 4 x 6 cm và tệp tin ảnh có nền màu trắng chân dung của người đề nghị được chụp trong thời gian không quá 06 tháng. Cấp lại, bổ sung, điều chỉnh, gia hạn 2 ảnh
Bản gốc chứng chỉ hành nghề còn thời hạn nhưng bị hư hỏng. Trường hợp bị mất chứng chỉ hành nghề thì phải có cam kết của người đề nghị cấp lại Cấp lại 1 bản gốc
Các nội dung liên quan đến nội dung đề nghị điều chỉnh, bổ sung theo quy định tại Khoản 1 Điều 76 Nghị định số 15/2021/NĐ-CP và bản gốc chứng chỉ hành nghề đã được cấp Bổ sung, điều chỉnh chứng chỉ 1 bản gốc
Bản sao có chứng thực hoặc tệp tin chứa ảnh màu chụp từ bản chính hoặc bản sao, xuất trình bản chính để đối chiếu Gia hạn 1 bản sao có chứng thực
Bản sao kết quả sát hạch đạt yêu cầu trong trường hợp đã sát hạch trước ngày nộp hồ sơ đề nghị cấp chứng chỉ hành nghề Gia hạn 1 bản sao

Lưu ý:

Trong trường hợp cấp lại chứng chỉ nhưng lĩnh vực cấp có thay đổi nội dung theo quy định tại Nghị định số 15/2021/NĐ-CP thì bổ sung thêm các tài liệu sau:

 • Văn bằng do cơ sở đào tạo hợp pháp cấp phù hợp với loại, hạng chứng chỉ đề nghị cấp. Đối với văn bằng do cơ sở đào tạo nước ngoài cấp, phải là bản được hợp pháp hóa lãnh sự theo quy định và phải có bản dịch sang tiếng Việt được công chứng, chứng thực theo quy định của pháp luật Việt Nam.
 • Các quyết định phân công công việc (giao nhiệm vụ) của tổ chức cho cá nhân hoặc văn bản xác nhận của đại diện theo pháp luật của chủ đầu tư về các công việc tiêu biểu mà cá nhân đã hoàn thành theo nội dung kê khai. Người ký xác nhận phải chịu trách nhiệm về sự trung thực của nội dung xác nhận. Trường hợp cá nhân hành nghề độc lập thì phải có hợp đồng và biên bản nghiệm thu các công việc thực hiện tiêu biểu đã kê khai.
 • Giấy tờ hợp pháp về cư trú hoặc giấy phép lao động do cơ quan có thẩm quyền của Việt Nam cấp đối với trường hợp cá nhân là người nước ngoài;

Số lượng hồ sơ

Hồ sơ đề nghị cấp lại, bổ sung, điều chỉnh, gia hạn chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng được lập thành 1 bộ là bản gốc.

Quy trình nộp lệ phí cấp lại, bổ sung, điều chỉnh, gia hạn chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng cho tổ chức

Bước 1: Cá nhân đề nghị cấp lại, bổ sung, điều chỉnh, gia hạn chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng chuẩn bị và nộp 1 bộ hồ sơ theo quy định qua các hình thức:

 • Trực tuyến: Cổng dịch vụ công quốc gia;
 • Gửi bưu điện hoặc nộp trực tiếp đến Cục Quản lý hoạt động xây dựng thuộc Bộ Xây dựng (nếu chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng hạng I) hoặc Sở Xây dựng tỉnh/ thành phố (nếu chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng hạng II, III).

Bước 2: Trong thời hạn 05 ngày kể từ ngày nhận được hồ sơ, Cục Quản lý hoạt động xây dựng hoặc Sở Xây dựng thông báo một lần bằng văn bản tới cá nhân đề nghị cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng trường hợp hồ sơ không đầy đủ hoặc không hợp lệ;

 • Đối với trường hợp cấp lại chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng của cá nhân do chứng chỉ hết hạn, cơ quan có thẩm quyền cấp chứng chỉ hành nghề có trách nhiệm tổ chức sát hạch cho cá nhân đề nghị cấp chứng chỉ hành nghề.
 • Trường hợp cá nhân có nhu cầu đăng ký sát hạch trước khi nộp hồ sơ đề nghị cấp chứng chỉ hành nghề thì gửi tờ khai đăng ký sát hạch theo Mẫu số 02 Phụ lục IV Nghị định 15/2021/NĐ-CP đến cơ quan có thẩm quyền cấp chứng chỉ hành nghề.
 • Việc sát hạch được tiến hành định kỳ hàng tháng hoặc đột xuất do thủ trưởng cơ quan cấp chứng chỉ hành nghề quyết định. Cơ quan có thẩm quyền cấp chứng chỉ hành nghề thông báo kết quả xét hồ sơ đề nghị cấp chứng chỉ hành nghề, thời gian, địa điểm sách hạch trước thời gian tổ chức sát hạch ít nhất 03 ngày làm việc;
 • Trường hợp cá nhân có chứng chỉ hành nghề còn thời hạn sử dụng thi khi tham dự sát hạch được miễn nội dung về kiến thức chuyên môn đối với lĩnh vực hành nghề ghi trên chứng chỉ. Kết quả sát hạch được bảo lưu trong thời gian 06 tháng kể từ ngày sát hạch để làm căn cứ xét cấp chứng chỉ hành nghề;

Bước 3: Trong thời hạn 20 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, cơ quan chuyên môn có trách nhiệm cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng.

Trên đây là nội dung lệ phí cấp lại, bổ sung, điều chỉnh, gia hạn chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng. Quý khách hàng có nhu cầu làm hồ sơ, thủ tục hoạt động xây dựng vui lòng liên hệ Công ty Luật Việt An để được hỗ trợ hiệu quả nhất.

Mục lục

Bài viết liên quan

Mục lục
Ẩn

  Tin tức doanh nghiệp

  Tin tức doanh nghiệp

  Văn bản pháp luật

  Văn bản pháp luật

  Tư vấn pháp luật

  Tư vấn luật

  LIÊN HỆ CÔNG TY LUẬT VIỆT AN

  Tư vấn doanh nghiệp: 09 79 05 77 68
  Tư vấn doanh nghiệp
  Tư vấn sở hữu trí tuệ: 0976 18 66 08
  Tư vấn sở hữu trí tuệ
  Tư vấn đầu tư: 09 13 380 750
  Tư vấn đầu tư

  TỔNG ĐÀI PHÍA BẮC

  Hotline: 09 61 37 18 18
  (Whatsapp, Zalo, Viber) hanoi@vietanlaw.vn Skype IconSkype Chat
  Tư vấn kế toán - thuế: 09 888 567 08
  Dịch vụ kế toán thuế
  Tư vấn giấy phép: 0966 83 66 08
  Tư vấn giấy phép
  Tư vấn hợp đồng: 0913 380 750
  Tư vấn hợp đồng

  TỔNG ĐÀI PHÍA NAM

  Hotline: 09 61 57 18 18

  (Whatsapp, Zalo, Viber)
  hcm@vietanlaw.vn
  Skype IconSkype Chat

  Liên hệ tư vấn
  Cảnh báo lừa đảo
  CẢNH BÁO MẠO DANH CÔNG TY LUẬT VIỆT AN LỪA ĐẢO