Mẫu hồ sơ xin giấy phép kinh doanh rượu

Đối với việc kinh doanh nghề nghề có điều kiện, các doanh nghiệp thực hiện các hoạt động cần phải đáp ứng nhiều loại giấy chứng nhận và giấy phép theo quy định của pháp luật. Tuy nhiên, trong thực tế, nhiều khách hàng đang gặp khó khăn trong việc chuẩn bị mẫu hồ sơ xin cấp Giấy phép kinh doanh rượu đúng theo quy định của pháp luật. Trong bài viết sau đây, Luật Việt An sẽ cung cấp các thông tin liên đến mẫu hồ sơ xin cấp Giấy phép kinh doanh rượu theo quy định của pháp luật hiện hành.

Giấy phép kinh doanh rượu

Căn cứ pháp lý

 • Luật Doanh nghiệp 2020.
 • Nghị định 105/2017/NĐ-CP quy định về kinh doanh rượu, sửa đổi bổ sung bởi Nghị định 17/2020/NĐ-CP.

Giấy phép kinh doanh rượu là gì?

Giấy phép kinh doanh rượu là giấy phép cấp cho các doanh nghiệp để kinh doanh, sản xuất và phân phối các sản phẩm rượu. Loại giấy phép này sẽ được cấp cho doanh nghiệp khi doanh nghiệp đã đáp ứng đầy đủ các điều kiện mà pháp luật quy định đối với ngành nghề kinh doanh rượu.

Các cơ sở cần xin Giấy phép kinh doanh rượu

Theo nguyên tắc quản lý kinh doanh rượu tại Điều 4 Nghị định 105/2017/NĐ-CP:

 • Thương nhân sản xuất rượu công nghiệp, sản xuất rượu thủ công nhằm mục đích kinh doanh, phân phối rượu, bán buôn rượu, bán lẻ rượu có độ cồn từ 5,5 độ trở lên.
 • Thương nhân bán rượu có độ cồn từ 5,5 độ trở lên tiêu dùng tại chỗ.

Như vậy, các cơ sở kinh doanh rượu có độ cồn từ 5,5 độ trở lên cần phải xin giấy phép kinh doanh ngành nghề này. Với trường hợp kinh doanh rượu có nồng độ cồn dưới 5,5 độ thì không bắt buộc phải có giấy phép kinh doanh.

Tại sao cần phải xin cấp Giấy phép kinh doanh rượu ?

Theo quy định của Luật Đầu tư thì kinh doanh rượu là ngành nghề kinh doanh có điều kiện. Những ngành nghề kinh doanh có điều kiện đều có sự ảnh hưởng đến xã hội và lợi ích của người tiêu dùng ở một mức độ nào đó nên bên cạnh việc đăng kí thành lập doanh nghiệp thì các cơ sở này phải đáp ứng được các điều kiện mà pháp luật quy định đối với từng hoạt động kinh doanh. Chỉ khi nào các cơ sở kinh doanh rượu có giấy phép kinh doanh ngành nghề này do cơ quan nhà nước có thẩm quyền cấp thì cơ sở này mới có thể hoạt động.

Quy định này thực chất nhằm giúp các cơ quan nhà nước quản lý việc tổ chức sản xuất, kinh doanh của các cơ sở trên địa bàn, đồng thời, đảm bảo lợi ích, sức khoẻ của người tiêu dùng. Về phía cơ sở sản xuất, kinh doanh, việc có trong tay Giấy phép kinh doanh của cơ quan nhà nước có thẩm quyền sẽ tạo được sự tin tưởng, ủng hộ của khách hàng, tạo tâm lý an toàn, yên tâm khi họ tiêu dùng, mua những sản phẩm của các cơ sở này.

Hồ sơ xin cấp Giấy phép kinh doanh rượu

Kinh doanh rượu được chia làm nhiều loại hình khác nhau. Dựa theo quy định của Nghị định 105/2017/NĐ-CP quy định về kinh doanh rượu, sửa đổi bổ sung bởi Nghị định 17/2020/NĐ-CP, Luật Việt An sẽ cung cấp đến quý khách mẫu hồ sơ xin cấp Giấy phép kinh doanh rượu của từng loại loại hình kinh doanh.

Hồ sơ đề nghị cấp Giấy phép sản xuất rượu công nghiệp

STT Hồ sơ bao gồm Hình thức
1 Đơn đề nghị cấp Giấy phép sản xuất rượu công nghiệp. Mẫu số 01 ban hành kèm theo Nghị định 105/2017/NĐ-CP.
2 Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc giấy tờ có giá trị pháp lý tương đương. Bản sao
3 Bản công bố sản phẩm rượu hoặc Giấy tiếp nhận bản công bố hợp quy hoặc Giấy xác nhận công bố phù hợp quy định an toàn thực phẩm (đối với rượu chưa có quy chuẩn kỹ thuật); Bản sao
4 Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm hoặc bản sao một trong các giấy chứng nhận sau:

Thực hành sản xuất tốt (GMP), Hệ thống phân tích mối nguy và điểm kiểm soát tới hạn (HACCP),

Hệ thống quản lý an toàn thực phẩm (ISO 22000),

Tiêu chuẩn thực phẩm quốc tế (IFS),

Tiêu chuẩn toàn cầu về an toàn thực phẩm (BRC),

Hệ thống an toàn thực phẩm (FSSC 22000).

Bản sao
5 Quyết định phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường hoặc giấy xác nhận đăng ký kế hoạch bảo vệ môi trường hoặc giấy xác nhận đăng ký bản cam kết bảo vệ môi trường do cơ quan có thẩm quyền cấp. Bản sao
6 Bản liệt kê:

Tên hàng hóa rượu;

Nhãn hàng hóa rượu mà doanh nghiệp sản xuất hoặc dự kiến sản xuất.

Bản chính
7 Bằng cấp, giấy chứng nhận chuyên môn và quyết định tuyển dụng hoặc hợp đồng lao động của cán bộ kỹ thuật. Bản sao

Hồ sơ đề nghị cấp Giấy phép sản xuất rượu thủ công nhằm mục đích kinh doanh

STT Hồ sơ bao gồm Yêu cầu về hình thức
1 Đơn đề nghị cấp Giấy phép sản xuất rượu thủ công nhằm mục đích kinh doanh. Mẫu số 01 ban hành kèm theo Nghị định 105/2017/NĐ-CP.
2 Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã hoặc hộ kinh doanh. Bản sao
3 Bản công bố sản phẩm rượu hoặc Giấy tiếp nhận bản công bố hợp quy hoặc Giấy xác nhận công bố phù hợp quy định an toàn thực phẩm (đối với rượu chưa có quy chuẩn kỹ thuật); Bản sao
4 Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm, trừ trường hợp đối với cơ sở thuộc loại kinh doanh thực phẩm nhỏ lẻ theo quy định của pháp luật về an toàn thực phẩm Bản sao
5 Bản liệt kê:

Tên hàng hóa rượu;

Nhãn hàng hóa rượu mà doanh nghiệp sản xuất hoặc dự kiến sản xuất.

Bản chính

Hồ sơ đề nghị cấp Giấy phép phân phối rượu

STT Hồ sơ bao gồm Yêu cầu về hình thức
1 Đơn đề nghị cấp Giấy phép phân phối rượu. Mẫu số 01 ban hành kèm theo Nghị định 105/2017/NĐ-CP.
2 Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc giấy tờ có giá trị pháp lý tương đương. Bản sao
3 Tài liệu về hệ thống phân phối rượu gồm một trong hai loại sau:

Hợp đồng nguyên tắc, thư xác nhận hoặc bản cam kết tham gia hệ thống phân phối rượu kèm bản sao Giấy phép bán buôn rượu của thương nhân dự kiến tham gia hệ thống phân phối rượu;

Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động chi nhánh của doanh nghiệp hoặc Giấy chứng nhận đăng ký địa điểm kinh doanh của doanh nghiệp để kinh doanh rượu.

Bản sao
4 Tài liệu liên quan đến nhà cung cấp rượu:

Các văn bản giới thiệu hoặc hợp đồng nguyên tắc của thương nhân sản xuất rượu, thương nhân phân phối rượu khác hoặc nhà cung cấp rượu ở nước ngoài, trong đó ghi rõ các loại rượu dự kiến kinh doanh phù hợp với hoạt động của các nhà cung cấp rượu;

Trường hợp nhà cung cấp rượu là thương nhân trong nước cần có Giấy phép sản xuất rượu hoặc Giấy phép phân phối rượu.

Bản sao

Hồ sơ đề nghị cấp Giấy phép bán buôn rượu

STT Hồ sơ bao gồm Yêu cầu về hình thức
1 Đơn đề nghị cấp Giấy phép bán buôn rượu. Mẫu số 01 ban hành kèm theo Nghị định 105/2017/NĐ-CP
2 Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc giấy tờ có giá trị pháp lý tương đương. Bản sao
3 Tài liệu về hệ thống phân phối rượu gồm một trong hai loại sau:

Hợp đồng nguyên tắc, thư xác nhận hoặc bản cam kết tham gia hệ thống phân phối rượu kèm bản sao Giấy phép bán buôn rượu của thương nhân dự kiến tham gia hệ thống phân phối rượu;

Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động chi nhánh của doanh nghiệp hoặc Giấy chứng nhận đăng ký địa điểm kinh doanh của doanh nghiệp để kinh doanh rượu.

Bản sao
4 Tài liệu liên quan đến nhà cung cấp rượu:

Các văn bản giới thiệu hoặc hợp đồng nguyên tắc của thương nhân sản xuất trong nước, thương nhân phân phối hoặc thương nhân bán buôn khác, trong đó ghi rõ các loại rượu dự kiến kinh doanh phù hợp với hoạt động của thương nhân sản xuất, thương nhân phân phối hoặc thương nhân bán buôn khác;

Giấy phép sản xuất rượu, Giấy phép phân phối hoặc Giấy phép bán buôn rượu của các nhà cung cấp rượu.

Bản sao

Hồ sơ đề nghị cấp Giấy phép bán lẻ rượu

STT Hồ sơ bao gồm Yêu cầu về hình thức
1 Đơn đề nghị cấp giấy phép bán lẻ rượu. Mẫu số 01 ban hành kèm theo Nghị định 105/2017/NĐ-CP.
2 Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã hoặc hộ kinh doanh. Bản sao
3 Hợp đồng thuê/mượn hoặc tài liệu chứng minh quyền sử dụng hợp pháp cơ sở dự kiến làm địa điểm bán lẻ. Bản sao
4 Văn bản giới thiệu hoặc hợp đồng nguyên tắc của thương nhân sản xuất rượu, thương nhân phân phối rượu hoặc thương nhân bán buôn rượu. Bản sao

Một số câu hỏi liên quan tới mẫu hồ sơ xin cấp Giấy phép kinh doanh rượu

Giấy phép kinh doanh rượu do cơ quan nào cấp?

 • Bộ Công Thương là cơ quan cấp Giấy phép sản xuất rượu công nghiệp có quy mô từ 03 triệu lít/năm trở lên và Giấy phép phân phối rượu.
 • Sở Công Thương là cơ quan cấp Giấy phép sản xuất rượu công nghiệp có quy mô dưới 03 triệu lít/năm và Giấy phép bán buôn rượu trên địa bàn tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương.
 • Đối với cấp Giấy phép sản xuất rượu thủ công nhằm mục đích kinh doanh, Giấy phép bán lẻ rượu: Trong thời hạn 10 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ đầy đủ, hợp lệ, cơ quan nhà nước có thẩm quyền xem xét, thẩm định và cấp giấy phép cho thương nhân. Trường hợp từ chối cấp phải trả lời bằng văn bản và nêu rõ lý do. Trường hợp chưa đủ hồ sơ hợp lệ, trong thời hạn 03 ngày làm việc kể từ ngày tiếp nhận hồ sơ, cơ quan cấp giấy phép phải có văn bản yêu cầu bổ sung.
 • Cơ quan có thẩm quyền cấp giấy phép thì có quyền cấp sửa đổi, bổ sung và cấp lại giấy phép đó.

Giấy phép kinh doanh rượu có thời hạn trong bao lâu ?

 • Thời hạn của Giấy phép sản xuất rượu công nghiệp là 15 năm.
 • Thời hạn của Giấy phép sản xuất rượu thủ công nhằm mục đích kinh doanh, Giấy phép phân phối rượu, Giấy phép bán buôn rượu, Giấy phép bán lẻ rượu là 05 năm.

Quý khách hàng có nhu cầu tư vấn hoặc hỗ trợ thực hiện hồ sơ xin cấp Giấy phép kinh doanh rượu, xin vui lòng liên hệ đến dịch vụ thành lập của Luật Việt An để được hỗ trợ tốt nhất!

Mục lục

Bài viết liên quan

Mục lục
Ẩn

  Tư vấn giấy phép

  Tư vấn giấy phép

  Văn bản pháp luật

  Văn bản pháp luật

  Tư vấn pháp luật

  Tư vấn luật

  LIÊN HỆ CÔNG TY LUẬT VIỆT AN

  Tư vấn doanh nghiệp: 09 79 05 77 68
  Tư vấn doanh nghiệp
  Tư vấn sở hữu trí tuệ: 0976 18 66 08
  Tư vấn sở hữu trí tuệ
  Tư vấn đầu tư: 09 13 380 750
  Tư vấn đầu tư

  TỔNG ĐÀI PHÍA BẮC

  Hotline: 09 61 37 18 18

  (Zalo, Viber, Whatsapp)
  hanoi@vietanlaw.vnSkype IconSkype Chat

  Tư vấn kế toán - thuế: 09 888 567 08
  Dịch vụ kế toán thuế
  Tư vấn giấy phép: 0966 83 66 08
  Tư vấn giấy phép
  Tư vấn hợp đồng: 0913 380 750
  Tư vấn hợp đồng

  TỔNG ĐÀI PHÍA NAM

  Hotline: 09 61 57 18 18
  (Zalo, Viber, Whatsapp) hcm@vietanlaw.vn Skype IconSkype Chat
  Liên hệ tư vấn
  Cảnh báo lừa đảo
  CẢNH BÁO MẠO DANH CÔNG TY LUẬT VIỆT AN LỪA ĐẢO