Một số loại thuế mà doanh nghiệp cần quan tâm

Khi đăng ký thành lập doanh nghiệp và trong xuyên suốt quá trình hoạt động, thuế là một nghĩa vụ quan trọng mà doanh nghiệp phải đáp ứng. Tuy nhiên, chưa phải tất cả các doanh nghiệp đều có hiểu biết đầy đủ và chính xác về các loại thuế và nghĩa vụ về thuế của mình. Do đó, bài viết sau đây xin được đưa ra một số thông tin khái quát về các loại thuế cũng như nghĩa vụ thuế của doanh nghiệp trong mỗi giai đoạn hoạt động cho những ai quan tâm đến vấn đề này.

1. Khi đăng ký thành lập doanh nghiệp:

Sau khi nhận được giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, khắc dấu và công bố mẫu dấu trên Cổng thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp, thủ tục tiếp theo doanh nghiệp cần tiến hành là nộp thuế môn bài và khai báo thuế ban đầu và đặt in hóa đơn (nếu có nhu cầu):

Về nộp thuế môn bài:

Hiện nay quy định mới được ban hành theo thông tư 302/2016/TT-BTC thì đối với doanh nghiệp, chi nhánh công ty có các mức thuế sau:

Đối tượng Mức thuế
Doanh nghiệp có vốn điều lệ hoặc vốn đầu tư trên 10 tỷ 3.000.000 VNĐ/năm
Doanh nghiệp có vốn điều lệ hoặc vốn đầu tư dưới 10 tỷ 2.000.000 VNĐ/năm
Chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh, đơn vị sự nghiệp, tổ chức kinh tế khác 1.000.000 VNĐ/năm

Những lưu ý khi nộp thuế môn bài:

 • Doanh nghiệp nộp Hồ sơ khai lệ phí môn bài trực tiếp cho cơ quan thuế hoặc nộp qua mạng Internet (sau khi đã đăng ký chữ ký số).
 • Trường hợp doanh nghiệp có đơn vị phụ thuộc (chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh) kinh doanh ở cùng địa phương cấp tỉnh thì doanh nghiệp nộp Hồ sơ khai lệ phí môn bài của các đơn vị phụ thuộc đó cho cơ quan thuế quản lý trực tiếp của doanh nghiệp;
 • Trường hợp doanh nghiệp có đơn vị phụ thuộc (chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh) kinh doanh ở khác địa phương cấp tỉnh nơi doanh nghiệp có trụ sở chính thì đơn vị phụ thuộc thực hiện nộp Hồ sơ khai lệ phí môn bài của đơn vị phụ thuộc cho cơ quan thuế quản lý trực tiếp đơn vị phụ thuộc.
 • Nếu doanh nghiệp thành lập trong 6 tháng đầu năm: nộp thuế môn bài cả năm.
 • Nếu doanh nghiệp thành lập trong 6 tháng cuối năm: nộp 50% mức thuế môn bài cả năm.
 • Doanh nghiệp kinh doanh mà không kê khai lệ phí môn bài thì phải nộp mức phí môn bài cả năm, không phân biệt thời gian phát hiện là 6 tháng đầu năm hay 6 tháng cuối năm.
 • Khai lệ phí môn bài một lần khi doanh nghiệp mới ra hoạt động, chậm nhất là ngày cuối cùng của tháng bắt đầu sản xuất kinh doanh.
 • Trường hợp doanh nghiệp mới thành lập nhưng chưa đi vào hoạt động phải khai lệ phí môn bài trong vòng 30 ngày kể từ ngày nhận Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư và đăng ký thuế.

Về kê khai thuế ban đầu:

Kê khai thuế Giá trị gia tăng (GTGT) (Các mẫu tờ khai được ban hành kèm theo Thông tư số 156/2013/TT-BTC):

Mẫu tờ khai Trường hợp áp dụng Thời hạn nộp tờ khai và nộp thuế
Mẫu số 01/GTGT Doanh nghiệp nộp thuế GTGT theo phương pháp khấu trừ Kỳ khai thuế hằng tháng: chậm nhất vào ngày 20 tháng sau

 

Kỳ kê khai quý: chậm nhất vào ngày 30 tháng đầu tiên quý tiếp theo

Mẫu số 02/GTGT Doanh nghiệp nộp thuế GTGT phương pháp khấu trừ khai cho dự án đầu tư
Mẫu số 03/GTGT Doanh nghiệp nộp thuế GTGT phương pháp trực tiếp trên GTGT (cơ sở có hoạt động mua bán, chế tác vàng bạc, đá quý
Mẫu số 04/GTGT Doanh nghiệp nộp thuế GTGT phương pháp trực tiếp trên doanh thu

Trường hợp doanh nghiệp mới bắt đầu hoạt động sản xuất kinh doanh việc khai thuế giá trị gia tăng được thực hiện theo quý. Sau khi sản xuất kinh doanh đủ 12 tháng thì từ năm dương lịch tiếp theo sẽ căn cứ theo mức doanh thu bán hàng hoá, dịch vụ của năm dương lịch trước liền kề (đủ 12 tháng) để thực hiện khai thuế giá trị gia tăng theo tháng hay theo quý.

Kê khai thuế Thu nhập doanh nghiệp (Các mẫu tờ khai được ban hành kèm theo Thông tư số 156/2013/TT-BTC)

Khai thuế thu nhập doanh nghiệp là khai tạm tính theo quý, khai quyết toán năm và khai quyết toán đến thời điểm có quyết định về việc doanh nghiệp thực hiện chia, tách, hợp nhất, sáp nhập, chuyển đổi hình thức sở hữu, giải thể, chấm dứt hoạt động; trừ một số trường hợp cụ thể sau:

Trường hợp kê khai Mẫu tờ khai Kỳ kê khai Thời hạn nộp tờ khai và nộp thuế
Chuyển nhượng bất động sản (đối với doanh nghiệp không có chức năng bất động sản) Mẫu số 02/TNDN Theo từng lần phát sinh Trong thời hạn 10 ngày kể từ ngày phát sinh giao dịch bất động sản
Quyết toán thuế TNDN (đối với doanh nghiệp nộp thuế theo kê khai) Mẫu số 03/TNDN Năm/Giải thể Trong vòng 90 ngày kể từ ngày kết thúc năm dương lịch hoặc năm tài chính.

 

Trường hợp giải thể giải thể: 45 ngày kể từ ngày có Quyết định giải thể

Quyết toán thuế TNDN (đối với doanh nghiệp nộp thuế theo tỷ lệ trên doanh thu) Mẫu số 04/TNDN Trong vòng 90 ngày kể từ ngày kết thúc năm dương lịch hoặc năm tài chính
Thuế TNDN hoạt động chuyển nhượng vốn (đối với tổ chức nước ngoài) Mẫu số 05/TNDN Theo từng lần phát sinh Trong thời hạn 10 ngày kể từ ngày phát sinh chuyển nhượng vốn

Những loại thuế khác mà doanh nghiệp phải kê khai:

 • Thuế thu nhập cá nhân: Chủ doanh nghiệp và nhân viên phải nộp thuế thu nhập cá nhân theo quy định của pháp luật.
 • Thuế xuất khẩu, nhập khẩu: Đối với các doanh nghiệp có hoạt động liên quan tới xuất khẩu, nhập khẩu; Mức thuế xuất khẩu, nhập khẩu còn phụ thuộc vào loại hàng hóa mà doanh nghiệp kinh doanh.
 • Thuế tiêu thụ đặc biệt: Đối với các doanh nghiệp sản xuất, gia công hàng hóa, kinh doanh dịch vụ chịu thuế tiêu thụ đặc biệt hoặc kinh doanh xuất khẩu mua hàng chưa nộp thuế tiêu thụ đặc biệt, sau đó không xuất khẩu mà bán trong nước phải nộp hồ sơ khai thuế tiêu thụ đặc biệt với cơ quan thuế quản lý trực tiếp.
 • Thuế sử dụng đất: Đối với doanh nghiệp có sử dụng hoặc kinh doanh nhà đất.

2. Trong thời gian hoạt động

Trong suốt quá trình hoạt động, doanh nghiệp phải chú ý đến việc kê khai và nộp thuế đầy đủ, tránh mắc phải những rắc rối pháp lý. Sau đây là bảng thời hạn kê khai các loại thuế mà doanh nghiệp nên biết:

Loại thuế Thời hạn
Theo tháng Theo quý Theo năm
Thuế môn bài 30/1
Thuế giá trị gia tăng Ngày 20 tháng sau Ngày 30 tháng đầu quý sau
Thuế thu nhập doanh nghiệp Ngày 30 tháng đầu quý sau. (Kể từ quý 4/2014 không phải nộp tời khai mà chỉ nộp tiền thuế)
Thuế thu nhập cá nhân Ngày 20 tháng sau Ngày 30 tháng đầu quý sau

3. Khi tạm ngừng kinh doanh:

Khi doanh nghiệp có mong muốn tạm ngừng kinh doanh do gặp khó khăn nhưng chưa muốn giải thể doanh nghiệp:

 • Nếu doanh nghiệp tạm ngừng kinh doanh không phát sinh nghĩa vụ về thuế thì không phải nộp hồ sơ khai thuế của thời gian tạm ngừng kinh doanh. Trường hợp doanh nghiệp tạm ngừng kinh doanh không trọn năm dương lịch hoặc năm tài chính thì vẫn phải nộp hồ sơ quyết toán thuế năm.
 • Nếu doanh nghiệp tạm ngừng kinh doanh 12 tháng không trùng với năm dương lịch (thời gian nghỉ kéo dài trong 02 năm dương lịch) thì thực hiện khai báo, nộp thuế môn bài cả năm cho năm dương lịch thứ nhất. Trong năm dương lịch thứ hai, nếu doanh nghiệp quay lại hoạt động trong 6 tháng đầu năm thì đóng thuế môn bài cho cả năm, còn quay lại hoạt động trong 6 tháng cuối năm thì đóng 50% mức thuế môn bài cả năm.

4. Khi giải thể

Doanh nghiệp trước khi tiến hành giải thể, phải tiến hành hoàn tất các nghĩa vụ về thuế. Sau đó, doanh nghiệp chuẩn bị hồ sơ giải thể nộp đến Cơ quan đăng ký doanh nghiệp và hồ sơ xin đóng mã số thuế cho Cơ quan thuế. Nếu đã đáp ứng các điều kiện để được giải thể (theo quy định của Luật doanh nghiệp 2014) và hoàn thành nghĩa vụ về thuế thì doanh nghiệp mới Cơ quan đăng ký kinh doanh tuyên bố giải thể. Mặc khác, trường hợp doanh nghiệp ngừng hoạt động mà không thông báo tới Cơ quan thuế quản lý và Phòng đăng ký kinh doanh thì sẽ bị xử phạt hành chính theo quy định của pháp luật.

Mục lục

Bài viết liên quan

Mục lục
Ẩn

  Tin tức doanh nghiệp

  Tin tức doanh nghiệp

  Văn bản pháp luật

  Văn bản pháp luật

  Tư vấn pháp luật

  Tư vấn luật

  LIÊN HỆ CÔNG TY LUẬT VIỆT AN

  Tư vấn doanh nghiệp: 09 79 05 77 68
  Tư vấn doanh nghiệp
  Tư vấn sở hữu trí tuệ: 0976 18 66 08
  Tư vấn sở hữu trí tuệ
  Tư vấn đầu tư: 09 13 380 750
  Tư vấn đầu tư

  TỔNG ĐÀI PHÍA BẮC

  Hotline: 09 61 37 18 18
  (Whatsapp, Zalo, Viber) hanoi@vietanlaw.vn Skype IconSkype Chat
  Tư vấn kế toán - thuế: 09 888 567 08
  Dịch vụ kế toán thuế
  Tư vấn giấy phép: 0966 83 66 08
  Tư vấn giấy phép
  Tư vấn hợp đồng: 0913 380 750
  Tư vấn hợp đồng

  TỔNG ĐÀI PHÍA NAM

  Hotline: 09 61 57 18 18

  (Whatsapp, Zalo, Viber)
  hcm@vietanlaw.vn
  Skype IconSkype Chat

  Liên hệ tư vấn
  Cảnh báo lừa đảo
  CẢNH BÁO MẠO DANH CÔNG TY LUẬT VIỆT AN LỪA ĐẢO