Mức phạt chậm nộp tờ khai thuế thu nhập cá nhân

Thuế thu nhập cá nhân là một loại thuế trực thu, được đánh vào một số cá nhân có thu nhập cao và mức chịu thuế này sẽ do pháp luật quy định một cách rõ ràng. Pháp luật quy định thời hạn phải nộp tờ khai thuế thu nhập cá nhân, trường hợp chậm nộp tờ khai thuế thu nhập cá nhân sẽ bị xử lý theo quy định của pháp luật. Để giúp khách hàng hiểu rõ hơn về vấn đề này, tránh việc bị xử phạt đáng tiếc, Công ty Luật Việt An xin đưa ra bài viết mức phạt chậm nộp tờ khai thuế thu nhập cá nhân sau đây.

Thuế thu nhập cá nhân

Căn cứ pháp luật

 • Luật Quản lý thuế năm 2019;
 • Luật Thuế thu nhập cá nhân năm 2017 sửa đổi bổ sung bởi luật số 26/2012/QH13 sửa đổi bổ sung một số điều của luật thu nhập cá nhân và luật số 71/2014/QH13 sửa đổi, bổ sung một số điều của các luật về thuế;
 • Nghị định 125/2020/NĐ-CP quy định xử phạt vi phạm hành chính về thuế, hoá đơn;
 • Nghị định 126/2020/NĐ-CP quy định chi tiết một số điều của Luật Quản lý thuế.

Thuế thu nhập cá nhân là gi?

Thuế là một khoản đóng góp bắt buộc của các thể nhân và pháp nhân, được nhà nước quy định thông qua hệ thống pháp luật nhằm đáp ứng các nhu cầu chi tiêu theo chức năng của nhà nước.

Thuế thu nhập cá nhân được hiểu là một khoản đóng góp bắt buộc của cá nhân khi có thu nhập tính thuế theo quy định của pháp luật thuế thu nhập cá nhân.

Căn cứ Điều 2 Luật Thuế thu nhập cá nhân, đối tượng nộp thuế thu nhập cá nhân bao gồm cá nhân cư trú có thu nhập chịu thuế quy định tại Điều 3 của Luật Thuế thu nhập cá nhân phát sinh trong và ngoài lãnh thổ Việt Nam và cá nhân không cư trú có thu nhập chịu thuế quy định tại Điều 3 Luật Thuế thu nhập cá nhân phát sinh trong lãnh thổ Việt Nam.

Thời hạn nộp tờ khai thuế thu nhập cá nhân

Cá nhân phát sinh thu nhập chịu thuế thu nhập cá nhân phải nộp tờ khai thuế thu nhập cá nhân và tiền thuế thu nhập cá nhân đúng hạn.

Căn cứ Điều 8, Điều 9 Nghị định 126/2020/NĐ-CP, thông thường thuế thu nhập cá nhân sẽ được khai theo tháng, thuế thu nhập cá nhân. Trường hợp người nộp thuế đáp ứng các tiêu chí theo quy định tại Điều 9 Nghị định 126/2020/NĐ-CP thì được lựa chọn khai theo quý.

Thời hạn là một khoảng thời gian có điểm bắt đầu và kết thúc, thời hạn nộp tờ khai thuế thu nhập cá nhân đã được nhà nước quy định cụ thể tại khoản 1 Điều 44 Luật Quản lý thuế cụ thể như sau:

 • Chậm nhất là ngày thứ 20 của tháng tiếp theo tháng phát sinh nghĩa vụ thuế đối với trường hợp khai và nộp theo tháng;
 • Chậm nhất là ngày cuối cùng của tháng đầu của quý tiếp theo quý phát sinh nghĩa vụ thuế đối với trường hợp khai và nộp theo quý.

Gia hạn nộp tờ khai thuế thu nhập cá nhân

Trong nhiều trường hợp bất khả kháng, việc nộp tờ khai thuế thu nhập cá nhân không thể thực hiện đúng hạn do ảnh hưởng của yếu tố khách quan. Căn cứ Điều 46 Luật Quản lý thuế, việc thực hiện gia hạn nộp tờ khai thuế thu nhập cá nhân được quy định như sau:

 • Trường hợp gia hạn: Người nộp thuế không có khả năng nộp hồ sơ khai thuế đúng thời hạn do thiên tai, thảm họa, dịch bệnh, hỏa hoạn, tai nạn bất ngờ thì được thủ trưởng cơ quan thuế quản lý trực tiếp gia hạn nộp hồ sơ khai thuế;
 • Thời gian gia hạn: Thời gian gia hạn không quá 30 ngày đối với việc nộp hồ sơ khai thuế tháng, khai thuế quý, khai thuế năm, khai thuế theo từng lần phát sinh nghĩa vụ thuế.
 • Thủ tục yêu cầu gia hạn nộp tờ khai thuế thu nhập cá nhân:
 • Người nộp thuế phải gửi đến cơ quan thuế văn bản đề nghị gia hạn nộp hồ sơ khai thuế trước khi hết thời hạn nộp hồ sơ khai thuế, trong đó nêu rõ lý do đề nghị gia hạn có xác nhận của Ủy ban nhân dân cấp xã hoặc Công an xã, phường, thị trấn nơi phát sinh trường hợp được gia hạn.
 • Trong thời hạn 03 ngày làm việc kể từ ngày nhận được văn bản đề nghị gia hạn nộp hồ sơ khai thuế, cơ quan thuế phải trả lời bằng văn bản cho người nộp thuế về việc chấp nhận hay không chấp nhận việc gia hạn nộp hồ sơ khai thuế.

Mức phạt chậm nộp tờ khai thuế thu nhập cá nhân

Cá nhân phát sinh thu nhập chịu thuế phải nộp tờ khai thuế thu nhập cá nhân đúng hạn. Căn cứ Điều 13 Nghị định 125/2020/NĐ-CP, tuỳ từng trường hợp chậm nộp tờ khai thuế thu nhập cá nhân mà mức phạt khác nhau, từ phạt cảnh cáo cho tới phạt tiền, cụ thể như sau:

STT Trường hợp chậm nộp tờ khai thuế thu nhập cá nhân Mức phạt
1 Nộp hồ sơ khai thuế quá thời hạn từ 01 ngày đến 05 ngày và có tình tiết giảm nhẹ. Phạt cảnh cáo
2 Nộp hồ sơ khai thuế quá thời hạn từ 01 ngày đến 30 ngày Phạt tiền từ 2.000.000 đồng đến 5.000.000 đồng
3 Nộp hồ sơ khai thuế quá thời hạn quy định từ 31 ngày đến 60 ngày. Phạt tiền từ 5.000.000 đồng đến 8.000.000 đồng
4 Nộp hồ sơ khai thuế quá thời hạn quy định từ 61 ngày đến 90 ngày;

Nộp hồ sơ khai thuế quá thời hạn quy định từ 91 ngày trở lên nhưng không phát sinh số thuế phải nộp.

Phạt tiền từ 8.000.000 đồng đến 15.000.000 đồng
5 Nộp hồ sơ khai thuế quá thời hạn trên 90 ngày kể từ ngày hết hạn nộp hồ sơ khai thuế có phát sinh số thuế phải nộp và người nộp thuế đã nộp đủ số tiền thuế, tiền chậm nộp vào ngân sách nhà nước trước thời điểm cơ quan thuế công bố quyết định kiểm tra thuế, thanh tra thuế hoặc trước thời điểm cơ quan thuế lập biên bản về hành vi chậm nộp hồ sơ khai thuế theo quy định tại khoản 11 Điều 143 Luật Quản lý thuế. Phạt tiền từ 15.000.000 đồng đến 25.000.000 đồng

Số tiền phạt nếu áp dụng theo khoản này lớn hơn số tiền thuế phát sinh trên hồ sơ khai thuế thì số tiền phạt tối đa đối với trường hợp này bằng số tiền thuế phát sinh phải nộp trên hồ sơ khai thuế nhưng không thấp hơn mức trung bình của khung phạt tiền quy định tại khoản 4 Điều 13 Nghị định 125/2020/NĐ-CP.

Biện pháp khắc phục hậu quả:

Buộc nộp đủ số tiền chậm nộp vào ngân sách nhà nước do chậm nộp hồ sơ khai thuế dẫn đến chậm nộp thuế theo quy định của Luật Quản lý thuế.

Trách nhiệm của cơ quan quản lý thuế trong việc tiêp nhận hồ sơ khai thuế

Căn cứ Điều 48 Luật Quản lý thuế, trách nhiệm của cơ quan quản lý thuế trong việc tiếp nhận hồ sơ khai thuế được quy định như sau:

 • Về hình thức cơ quan quản lý thuế tiếp nhận hồ sơ khai thuế: Thông qua các hình thức như:
 • Nhận hồ sơ trực tiếp tại cơ quan quản lý thuế;
 • Nhận hồ sơ gửi qua đường bưu chính;
 • Nhận hồ sơ điện tử qua cổng giao dịch điện tử của cơ quan quản lý thuế.
 • Về thủ tục tiếp nhận hồ sơ khai thuế:
 • Trường hợp hồ sơ khai thuế hợp lệ: Cơ quan quản lý thuế tiếp nhận hồ sơ khai thuế thông báo về việc tiếp nhận hồ sơ khai thuế;
 • Trường hợp hồ sơ không hợp pháp, không đầy đủ, không đúng mẫu quy định thì thông báo cho người nộp thuế trong thời hạn 03 ngày làm việc kể từ ngày tiếp nhận hồ sơ.

Dịch vụ tư vấn thuế thu nhập cá nhân của Công ty Luật Việt An

 • Tư vấn cho khách hàng về thời hạn, mức nộp thuế thu nhập cá nhân;
 • Tư vấn cho khách hàng về mức thuế thu nhập cá nhân phải nộp;
 • Tư vấn cho khách hàng về hồ sơ, nơi nộp hồ sơ khai thuế thu nhập cá nhân.
 • Đại diện theo ủy quyền của khách hàng thực hiện nộp tờ khai thuế thu nhập cá nhân;
 • Đại diện nộp thuế thu nhập cá nhân cho khách hàng;
 • Tư vấn pháp luật thuế thường xuyên cho khách hàng theo quy định hiện hành.

Quý khách hàng có nhu cầu tư vấn về mức phạt chậm nộp tờ khai thuế thu nhập cá nhân, xin vui lòng liên hệ Công ty luật Việt An để được hỗ trợ tốt nhất.

Mục lục

Bài viết liên quan

Mục lục
Ẩn

  Dịch vụ kế toán thuế

  Dịch vụ kế toán thuế

  Văn bản pháp luật

  Văn bản pháp luật

  Tư vấn pháp luật

  Tư vấn luật

  LIÊN HỆ CÔNG TY LUẬT VIỆT AN

  Tư vấn doanh nghiệp: 09 79 05 77 68
  Tư vấn doanh nghiệp
  Tư vấn sở hữu trí tuệ: 0976 18 66 08
  Tư vấn sở hữu trí tuệ
  Tư vấn đầu tư: 09 13 380 750
  Tư vấn đầu tư

  TỔNG ĐÀI PHÍA BẮC

  Hotline: 09 61 37 18 18

  (Zalo, Viber, Whatsapp)
  hanoi@vietanlaw.vnSkype IconSkype Chat

  Tư vấn kế toán - thuế: 09 888 567 08
  Dịch vụ kế toán thuế
  Tư vấn giấy phép: 0966 83 66 08
  Tư vấn giấy phép
  Tư vấn hợp đồng: 0913 380 750
  Tư vấn hợp đồng

  TỔNG ĐÀI PHÍA NAM

  Hotline: 09 61 57 18 18
  (Zalo, Viber, Whatsapp) hcm@vietanlaw.vn Skype IconSkype Chat
  Liên hệ tư vấn
  Cảnh báo lừa đảo
  CẢNH BÁO MẠO DANH CÔNG TY LUẬT VIỆT AN LỪA ĐẢO