Nghị định 64/2024/NĐ-CP gia hạn thời hạn nộp thuế năm 2024

Ngày 17/6/2024, Chính phủ ban hành Nghị định số 64/2024/NĐ-CP về việc gia hạn thời hạn nộp thuế giá trị gia tăng, thuế thu nhập doanh nghiệp và tiền thuê đất trong năm 2024. Nghị định này nhằm hỗ trợ các doanh nghiệp, tổ chức và cá nhân kinh doanh trong bối cảnh nền kinh tế tiếp tục đà suy thoái do ảnh hưởng của địa chính trị và sau phục hồi sau đại dịch COVID-19.

Nghị định 64-2024-NĐ-CP

Đối tượng được gia hạn thời hạn nộp thuế và tiền thuê đất năm 2024

Theo Nghị định 64/2024/NĐ-CP, đối tượng được hưởng chính sách gia hạn thời hạn nộp thuế và tiền thuê đất năm 2024 bao gồm 3 nhóm doanh nghiệp, tổ chức, hộ kinh doanh thuộc đối tượng quy định tại Điều 3 của Nghị định, bao gồm:

Đối tượng được gia hạn thời hạn nộp thuế và tiền thuê đất năm 2024

Đối tượng nộp thuế là chi nhánh, đơn vị trực thuộc của doanh nghiệp

Trường hợp doanh nghiệp, tổ chức thuộc đối tượng được gia hạn thời hạn nộp thuế có các chi nhánh, đơn vị trực thuộc thực hiện khai thuế riêng với cơ quan thuế quản lý trực tiếp của chi nhánh, đơn vị trực thuộc đó thì các chi nhánh, đơn vị trực thuộc cũng thuộc đối tượng được gia hạn nộp thuế.

Ngoại trừ trường hợp sau thì chi nhánh, đơn vị trực thuộc thuộc trường hợp trên không thuộc đối tượng được gia hạn nộp thuế: không có hoạt động sản xuất kinh doanh thuộc ngành kinh tế, lĩnh vực được gia hạn (dù được ghi nhận trong giấy chứng nhận thành lập chi nhánh / đơn vị trực thuộc).

Các ngành nghề được gia hạn nộp thuế

Các ngành nghề được gia hạn nộp thuế theo quy định tại khoản 1 và khoản 2 của Điều 3 Nghị định 64/2024/NĐ-CP, bao gồm:

 • Nông nghiệp, lâm nghiệp và thủy sản;
 • Sản xuất, chế biến thực phẩm; dệt; sản xuất trang phục; sản xuất da và các sản phẩm có liên quan; chế biến gỗ và sản xuất sản phẩm từ gỗ, tre, nứa (trừ giường, tủ, bàn, ghế); sản xuất sản phẩm từ rơm, rạ và vật liệu tết bện; sản xuất giấy và sản phẩm từ giấy; sản xuất sản phẩm từ cao su và plastic; sản xuất sản phẩm từ khoáng phi kim loại khác; sản xuất kim loại; gia công cơ khí; xử lý và tráng phủ kim loại; sản xuất sản phẩm điện tử, máy vi tính và sản phẩm quang học; sản xuất ô tô và xe có động cơ khác; sản xuất giường, tủ, bàn, ghế;
 • Xây dựng;
 • Hoạt động xuất bản; hoạt động điện ảnh, sản xuất chương trình truyền hình, ghi âm và xuất bản âm nhạc;
 • Khai thác dầu thô và khí đốt tự nhiên (không gia hạn đối với thuế thu nhập doanh nghiệp của dầu thô, condensate, khí thiên nhiên thu theo hiệp định, hợp đồng);
 • Sản xuất đồ uống; in, sao chép bản ghi các loại; sản xuất than cốc, sản phẩm dầu mỏ tinh chế; sản xuất hóa chất và sản phẩm hóa chất; sản xuất sản phẩm từ kim loại đúc sẵn (trừ máy móc, thiết bị); sản xuất mô tô, xe máy; sửa chữa, bảo dưỡng và lắp đặt máy móc và thiết bị;
 • Thoát nước và xử lý nước thải.
 • Vận tải kho bãi; dịch vụ lưu trú và ăn uống; giáo dục và đào tạo; y tế và hoạt động trợ giúp xã hội; hoạt động kinh doanh bất động sản;
 • Hoạt động dịch vụ lao động và việc làm; hoạt động của các đại lý du lịch, kinh doanh tua du lịch và các dịch vụ hỗ trợ, liên quan đến quảng bá và tổ chức tua du lịch;
 • Hoạt động sáng tác, nghệ thuật và giải trí; hoạt động của thư viện, lưu trữ, bảo tàng và các hoạt động văn hóa khác; hoạt động thể thao, vui chơi giải trí; hoạt động chiếu phim;
 • Hoạt động phát thanh, truyền hình; lập trình máy vi tính, dịch vụ tư vấn và các hoạt động khác liên quan đến máy vi tính; hoạt động dịch vụ thông tin;
 • Hoạt động dịch vụ hỗ trợ khai khoáng.

Lưu ý:

Ngành nghề trên được xác định là lĩnh vực mà doanh nghiệp tổ chức có hoạt động sản xuất, kinh doanh và phát sinh doanh thu trong năm 2023 hoặc 2024 chứ không dựa ngành nghề được đăng ký trên giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp.

Thời gian áp dụng việc gia hạn nộp thuế, tiền thuê đất trong năm 2024

Đối với thuế Giá trị gia tăng (VAT), trừ thuế GTGT khâu nhập khẩu

 • Gia hạn thời hạn nộp thuế GTGT đối với số thuế phát sinh từ tháng 5 đến tháng 9 năm 2024 (kê khai thuế theo tháng) và quý II, quý III năm 2024 (kê khai thuế theo quý).
 • Thời hạn nộp thuế VAT chậm nhất trong năm 2024 được quy định như sau:

Thời gian áp dụng việc gia hạn nộp thuế, tiền thuê đất trong năm 2024

Lưu ý:

Đối với hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh hoạt động trong các ngành nghề được gia hạn nộp thuế theo quy định của Nghị định 64/2024/NĐ-CP thì thời hạn nộp thuế được gia hạn chậm nhất là ngày 30/12/2024.

Đối với thuế thu nhập doanh nghiệp (TNDN)

 • Kỳ tính thuế áp dụng: Thuế TNDN của doanh nghiệp tạm nộp cho kỳ tính thuế quý II/2024
 • Thời gian được gia hạn: ba (03) tháng kể từ ngày kết thúc thời hạn nộp thuế (ngày 31/7/2024).
 • Theo đó, thời hạn nộp thuế chậm nhất theo quy định đối với quý II/2024 là ngày 31/10/2024.

Tiền thuê đất

 • Đối tượng áp dụng: áp dụng cho 50% tổng tiền thuê đất phát sinh phải nộp trong năm 2024 của Doanh nghiệp, tổ chức, hộ gia đình, cá nhân thuộc đối tượng quy định đang được Nhà nước cho thuê đất trực tiếp theo Quyết định hoặc Hợp đồng của cơ quan nhà nước có thẩm quyền dưới hình thức trả tiền thuê đất hàng năm.
 • Thời gian gia hạn là 2 tháng kể từ 31/10/2024, tức thời hạn muộn nhất nộp tiền thuê đất cho 6 tháng cuối năm 2024 là ngày 31/12/2024.

Như vậy, Chính phủ đã ban hành Nghị định 64/2024/NĐ-CP nhằm gia hạn thời hạn nộp thuế và tiền thuê đất trong năm 2024 nhằm hỗ trợ các doanh nghiệp, tổ chức và cá nhân kinh doanh vượt qua khó khăn kinh tế trong năm 2024. Với việc gia hạn thời hạn nộp thuế và tiền thuê đất, các đối tượng được hưởng chính sách sẽ có thêm thời gian để tổ chức thực hiện nghĩa vụ tài chính với Nhà nước.

Mẫu giấy đề nghị gia hạn nộp thuế

Được quy định tại phụ lục đính kèm nghị định, giấy đề nghị được nộp bởi người nộp thuế đối với đối tượng được gia hạn nộp thuế khi thực hiện kê khai thuế trực tiếp.

Tải về

Trình tự, thủ tục gia hạn nộp thuế

Trình tự, thủ tục gia hạn nộp thuế được quy định trong Nghị định 64/2024/NĐ-CP như sau:

 • Nơi tiếp nhận: cơ quan thuế quản lý trực tiếp người nộp thuế
 • Phương thức gửi đề nghị: điện tử; gửi bản giấy trực tiếp hoặc gửi qua dịch vụ bưu chính
 • Số lần gửi: một lần cho toàn bộ số thuế phát sinh trong kỳ tính thuế được gia hạn
 • Thời gian gửi: đồng thời với thời điểm nộp hồ sơ khai thuế (theo tháng/quý) hoặc muộn nhất là ngày 30/9/2024.

Trình tự, thủ tục gia hạn nộp thuế

Các ưu đãi khác đối với gia hạn nộp tiền thuế

 • Số tiền thuế, tiền thuê đất được gia hạn theo đúng trình tự thủ tục luật định sẽ không bị tính tiền chậm nộp trong khoảng thời gian được gia hạn.
 • Quy định trên cũng áp dụng trong cả trường hợp người nộp thuế gửi Giấy đề nghị gia hạn cho cơ quan thuế sau khi đã nộp hồ sơ khai thuế theo quy định và trường hợp cơ quan có thẩm quyền qua kiểm tra, thanh tra xác định người nộp thuế được gia hạn có số phải nộp tăng thêm của các kỳ tính thuế được gia hạn.
 • Theo đó, trường hợp cơ quan thuế đã tính tiền chậm nộp (nếu có) đối với các hồ sơ thuế thuộc trường hợp được gia hạn theo quy định tại Nghị định này thì cơ quan thuế thực hiện điều chỉnh, không tính tiền chậm nộp.

Lưu ý dành cho doanh nghiệp

Để kịp thời hưởng những ưu đãi dành cho người nộp thuế trong việc gia hạn thời gian nộp thuế trong năm 2024 theo Nghị định 64/2024/NĐ-CP, doanh nghiệp cần lưu ý:

 • Cập nhật kịp thời những quy định áp dụng cho nửa cuối năm 2024 theo Nghị định 64/2024/NĐ-CP.
 • Kiểm tra ngành nghề và quy định về đối tượng được áp dụng sẽ hạn nộp thuế theo quy định;
 • Liên hệ với bộ phận tư vấn dịch vụ kế toán thuế để được hướng dẫn trực tiếp về thủ tục trình tự kê khai và đề nghị gia hạn thời hạn nộp thuế kịp thời;
 • Gửi giấy đề nghị gia hạn cho cơ quan thuế đúng thời hạn để được gia hạn nộp tiền thuế VAT, TNDN, tiền thuê đất theo quy định.
 • Trường hợp khai bổ sung hồ sơ khai thuế dẫn đến tăng số thuế phải nộp thì giấy đề nghị gia hạn phải bao gồm cả số thuế phải nộp tăng thêm.
 • Việc chấp nhận gia hạn sẽ không được xác nhận bởi cơ quan thuế bởi một thông báo cụ thể. Doanh nghiệp chỉ nhận được thông báo trong trường hợp cơ quan thuế có cơ sở xác định doanh nghiệp đó không thuộc đối tượng gia hạn.
 • Vẫn có trường hợp sau khi hết thời gian gia gia hạn, doanh nghiệp bị buộc phải nộp số tiền thuế còn thiếu tiền phạt và tiền chậm nộp nếu thanh tra thuế phát hiện người nộp thuế không thuộc đối tượng được gia hạn theo quy định. Do vậy doanh nghiệp cần xác định chắc chắn về điều kiện được hưởng gia hạn của mình thông qua tư vấn pháp lý chính xác từ đơn vị tư vấn có chuyên môn.

Để giúp doanh nghiệp áp dụng tốt hơn các quy định về hưởng chế độ gia hạn nộp thuế, tiền thuê đất trong năm 2024, Công ty Luật – Đại lý thuế Việt An sãn sàng tư vấn giải đáp các thắc mắc và hỗ trợ đại diện thực hiện thủ tục liên quan. Vui lòng liên hệ với chúng tôi sớm nhất để được tư vấn kịp thời và chính xác. Chân thành cảm ơn Quý khách.

Mục lục

Bài viết liên quan

Mục lục
Ẩn

  Dịch vụ kế toán thuế

  Dịch vụ kế toán thuế

  Văn bản pháp luật

  Văn bản pháp luật

  Tư vấn pháp luật

  Tư vấn luật

  LIÊN HỆ CÔNG TY LUẬT VIỆT AN

  Tư vấn doanh nghiệp: 09 79 05 77 68
  Tư vấn doanh nghiệp
  Tư vấn sở hữu trí tuệ: 0976 18 66 08
  Tư vấn sở hữu trí tuệ
  Tư vấn đầu tư: 09 13 380 750
  Tư vấn đầu tư

  TỔNG ĐÀI PHÍA BẮC

  Hotline: 09 61 37 18 18
  (Whatsapp, Zalo, Viber) hanoi@vietanlaw.vn Skype IconSkype Chat
  Liên hệ qua Zalo
  Liên hệ qua Zalo
  Liên hệ Zalo 0961371818
  Tư vấn kế toán - thuế: 09 888 567 08
  Dịch vụ kế toán thuế
  Tư vấn giấy phép: 0966 83 66 08
  Tư vấn giấy phép
  Tư vấn hợp đồng: 0913 380 750
  Tư vấn hợp đồng

  TỔNG ĐÀI PHÍA NAM

  Hotline: 09 61 57 18 18

  (Whatsapp, Zalo, Viber)
  hcm@vietanlaw.vn
  Skype IconSkype Chat

  Liên hệ qua Zalo
  Liên hệ qua Zalo
  Liên hệ Zalo 0961571818
  Liên hệ tư vấn
  Cảnh báo lừa đảo
  CẢNH BÁO MẠO DANH CÔNG TY LUẬT VIỆT AN LỪA ĐẢO