Những khẩu hiệu đơn giản không thể đăng ký nhãn hiệu

Nhãn hiệu được bảo hộ nếu đáp ứng các điều kiện:

 • Là dấu hiệu nhìn thấy được dưới dạng chữ cái, từ ngữ, hình vẽ, hình ảnh, kể cả hình ba chiều hoặc sự kết hợp các yếu tố đó, được thể hiện bằng một hoặc nhiều mầu sắc;
 • Có khả năng phân biệt hàng hóa, dịch vụ của chủ sở hữu nhãn hiệu với hàng hóa, dịch vụ của chủ thể khác.

Dấu hiệu không được bảo hộ với danh nghĩa nhãn hiệu

Các dấu hiệu sau đây không được bảo hộ với danh nghĩa nhãn hiệu:

 • Dấu hiệu trùng hoặc tương tự đến mức gây nhầm lẫn với hình quốc kỳ, quốc huy của các nước;
 • Dấu hiệu trùng hoặc tương tự đến mức gây nhầm lẫn với biểu tượng, cờ, huy hiệu, tên viết tắt, tên đầy đủ của cơ quan nhà nước, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị – xã hội, tổ chức chính trị xã hội – nghề nghiệp, tổ chức xã hội, tổ chức xã hội – nghề nghiệp của Việt Nam và tổ chức quốc tế, nếu không được cơ quan, tổ chức đó cho phép;
 • Dấu hiệu trùng hoặc tương tự đến mức gây nhầm lẫn với tên thật, biệt hiệu, bút danh, hình ảnh của lãnh tụ, anh hùng dân tộc, danh nhân của Việt Nam, của nước ngoài;
 • Dấu hiệu trùng hoặc tương tự đến mức gây nhầm lẫn với dấu chứng nhận, dấu kiểm tra, dấu bảo hành của tổ chức quốc tế mà tổ chức đó có yêu cầu không được sử dụng, trừ trường hợp chính tổ chức này đăng ký các dấu đó làm nhãn hiệu chứng nhận;
 • Dấu hiệu làm hiểu sai lệch, gây nhầm lẫn hoặc có tính chất lừa dối người tiêu dùng về nguồn gốc xuất xứ, tính năng, công dụng, chất lượng, giá trị hoặc các đặc tính khác của hàng hóa, dịch vụ.

Khẩu hiệu là gì

 • “Khẩu hiệu”có thể là một từ, cụm từ, lời văn ngắn gọn, cô đọng, xúc tích diễn tả một vấn đề, tinh thần, thông điệp, niềm tin, tính chất, mục tiêu  của một đơn vị, tổ chức, công ty, doanh nghiệp nhằm định hướng, truyền thông, tuyên truyền, lan tỏa giá trị của mình.
 • Đôi khi khẩu hiệu chứa đựng toàn bộ mục tiêu, chiến lược phát triển thương hiệu của doanh nghiệp.
 • Khẩu hiệu thường được coi là một phần tài sản vô hình của doanh nghiệp.

Đăng ký bảo hộ khẩu hiệu slogan

 • Hiện nay pháp luật không có quy định riêng bảo hộ khẩu hiệu. Tuy nhiên, nói như vậy không có nghĩa khẩu hiệu không được bảo hộ, nếu khẩu hiệu có thể phân biệt thì đó chính là nhãn hiệu và được bảo hộ như là nhãn hiệu.
 • Xét về bản chất, khẩu hiệu là yếu tố từ ngữ nhìn thấy được, nếu khẩu hiệu tạo ra được khả năng phân biệt hàng hóa, dịch vụ của chủ sở hữu nhãn hiệu với hàng hóa, dịch vụ khác thì cũng sẽ được bảo hộ theo cơ chế bảo hộ như nhãn hiệu.
 • Tuy nhiên, nếu xem xét thực tế, khẩu hiệu như một tài sản vô hình của doanh nghiệp, gắn liền với sản phẩm, dịch vụ của công ty. Khẩu hiệu rất dễ bị từ chối bảo hộ theo điểm c khoản 2 Điều 74 Luật Sở hữu trí tuệ, khẩu hiệu không có khả năng phân biệt nếu khẩu hiệu đó là dấu hiệu thuộc một trong các trường hợp sau đây: “Dấu hiệu chỉ thời gian, địa điểm, phương pháp sản xuất, chủng loại, số lượng , chất lượng, tính chất, thành phần, công dụng, giá trị hoặc các đặc tính khác mang tính chất mô ta hàng hóa dịch vụ, trừ trường hợp dấu hiệu đó đã đạt được khả năng phân biệt thông qua quá trình sử dụng trước thời điểm nộp đơn đăng ký nhãn hiệu”.
 • Điều đó có nghĩa, khẩu hiệu mang tính mô tả sản phẩm hàng hóa, thể hiện công dụng, giá trị của sản phẩm thì sẽ bị loại trừ việc bảo hộ.

Những khẩu hiệu đơn giản không thể đăng ký nhãn hiệu

Những câu và khẩu hiệu mang tính chất quảng cáo, quảng bá đơn giản có chứa thông điệp hay thông tin tiếp thị theo tiêu chuẩn về sản phẩm, dịch vụ hay nhà kinh doanh sẽ không được xem là một dấu hiệu chỉ dẫn xuất xứ thương mại. Những câu hay khẩu hiệu đơn giản như vậy không có khả năng phân biệt và không có chức năng của nhãn hiệu. Thẩm định viên phải từ chối đơn theo căn cứ đó.

Một câu quảng cáo hay khẩu hiệu có thể coi là đủ khả năng phân biệt nếu như nó khác lạ hoặc nổi bật vì ý nghĩa của nó, cách dùng từ hay cấu trúc câu, ví dụ như trong các trường hợp sau:

 • Câu quảng cáo có nhiều hơn một ý nghĩa và ý nghĩa thứ hai được che đậy, không dễ nhận ra hoặc khác lạ xét trong bối cảnh sản phẩm, dịch vụ được quảng cáo;
 • Câu khẩu hiệu dùng cách chơi chữ hoặc dùng từ ngữ theo một ý nghĩa khác lạ;
 • Câu quảng cáo có những yếu tố gây bất ngờ hoặc một ẩn ý không ngờ tới;
 • Câu khẩu hiệu thể hiện một nghịch lý hoặc cần phải diễn giải để hiểu được;
 • Câu quảng cáo có vần hay nhịp điệu dễ nhớ;
 • Câu quảng cáo có cú pháp khác lạ.

Ví dụ, những câu quảng cáo sau đây là quen thuộc và phổ biến và không đủ khả năng phân biệt để đăng ký nhãn hiệu cho bất kỳ hàng hóa, dịch vụ nào:

 • Thương hiệu mà bạn có thể tin tưởng;
 • Bạn sẽ an tâm khi bên cạnh chúng tôi;
 • Chúng tôi làm cho mọi thứ tốt đẹp hơn;
 • Không chỉ là nước … mà là nước tốt cho sức khỏe!

Những câu quảng cáo này là những câu mang tính tổng hợp hoặc tán dương chất lượng hoặc ưu điểm của sản phẩm, dịch vụ gắn liền với câu quảng cáo đó. Chúng sẽ không được hiểu là nhãn hiệu mà giống như câu chào hàng phổ biến và do đó không đủ khả năng phân biệt để đăng ký nhãn hiệu.

Những câu quảng cáo sau đây được xem là không đủ khả năng phân biệt để đăng ký nhãn hiệu tại Philippines cho hàng hóa, sản phẩm cụ thể:

 • “Chúng tôi giao hàng tốt nhất!” (cho sản phẩm bánh pizza, mì ống, mì spaghetti, bánh mì)
 • “Sự lựa chọn lành mạnh của bạn, của gia đình bạn, sự lựa chọn tốt nhất của bạn” (cho sản phẩm chất ngọt tự nhiên);
 • “Giải pháp cho sự ô nhiễm của nhân loại” (cho dịch vụ môi trường).
 • Tương tự, những câu quảng cáo sau đây cũng bị từ chối tại Việt Nam do thiếu khả năng phân biệt:
 • “Chúng tôi mang lại cho bạn nhiều hơn” (cho dịch vụ “marketing” – Đơn số 4-2012-01305);
 • “Đối tác cho sự thành công của bạn” (cho sản phẩm, dịch vụ nhóm 9, 12, 14, 16, 20, 21, 25, 28, 35, 36, 37, 38, 39, 41, 42, 45 – Đơn số. 4-2008- 9718);
 • “Nền tảng tài chính cho thành công của bạn” (cho dịch vụ nhóm 36 – Đơn số. 4-2008-09484).

Ngược lại, những câu quảng cáo sau được xem là có khả năng phân biệt tại Philippines và được đăng ký nhãn hiệu cho hàng hóa cụ thể:

 • “Mang lại niềm vui cho cả thế giới” (cho sản phẩm kem, kem nước, mứt đông lạnh, chế phẩm để làm các sản phẩm ở trên, bánh kẹo, sôcôla, kẹo sôcôla);
 • “Tuyến phòng thủ đầu tiên của bạn” (cho sản phẩm súng ngắn, đạn dược, phụ tùng thay thế súng ngắn);
 • “Giữ gìn tuổi tác như một bí mật” (cho sản phẩm xà phòng, kem dưỡng tóc, tinh dầu).

Ở Việt Nam, những khẩu hiệu quảng cáo nên bị từ chối đăng ký nhãn hiệu nếu khẩu hiệu này có tính mô tả. Đó là trường hợp khi khẩu hiệu truyền tải trực tiếp thông tin về các hàng hóa hoặc dịch vụ liên quan, cụ thể thể hiện được bản chất, chủng loại, chất lượng, mục đích dự tính, giá trị thương mại, giá cả và các đặc điểm khác của hàng hóa hoặc dịch vụ hoặc những gì cụm từ này cung cấp cho công chúng. Những khẩu hiệu có tính mô tả sau không được chấp thuận bảo hộ làm nhãn hiệu:

 • “GOODCHECK” đối với các hàng hóa trong nhóm 5 của Bảng phân loại hàng hóa/dịch vụ Nice – Đơn số 4-2009-16064;
 • “HEAR MUSIC” đối với hàng hóa trong nhóm 9 của Bảng phân loại hàng hóa/dịch vụ Nice – Đơn số 4-2009-18861.

Các khẩu hiện tán dương là các khẩu hiệu thể hiện các đặc điểm được mong muốn hoặc nổi trội của các hàng hóa hoặc dịch vụ liên quan. Các khẩu hiệu này áp dụng hoặc dẫn chiếu trực tiếp tới hàng hóa hoặc dịch vụ, nên thể hiện khả năng và mô tả được các hàng hóa hoặc dịch vụ.

Các dấu hiệu thể hiện sự tán dương nên được xem như các thuật ngữ mô tả, bất kể liệu các dấu hiệu này có đúng, có thể xác định được, có tính suy đoán, phóng đại, không hợp lý hoặc hoàn toàn sai hay không. Như các dấu hiệu mô tả, các dấu hiệu này nên bị từ chối bảo hộ làm nhãn hiệu.

Ở Việt Nam, khẩu hiệu có tính tán dương sau không được chấp thuận bảo hộ làm nhãn hiệu:

 • “Melts in your mouth, not in your hands” (đối với các sản phẩm sô-cô-la);
 • “We put safety first” (đối với các phương tiện và ô-tô);
 • “Buy the Number One in the market”;
 • “Coffee/chocolate/fruit product… at its best!” (đối với cà phê, sô-cô-la hoặc trái cây) “Only the best for you!”;
 • “We do fashion like no others” (đối với quần áo, kính, trang sức)

Như vậy, những khẩu hiệu đơn giản không thể đăng ký nhãn hiệu do những khẩu hiệu đó không có khả năng phân biệt và không có chức năng của nhãn hiệu.

Quý khách hàng có nhu cầu đăng ký nhãn hiệu, đăng ký slogan, khẩu hiệu xin vui lòng liên hệ Công ty luật Việt An để được hỗ trợ nhanh nhất!

Mục lục

Bài viết liên quan

Mục lục
Ẩn

  Tin tức liên quan đến đăng ký nhãn hiệu

  Tin tức liên quan đến đăng ký nhãn hiệu

  Văn bản pháp luật

  Văn bản pháp luật

  Tư vấn pháp luật

  Tư vấn luật

  LIÊN HỆ CÔNG TY LUẬT VIỆT AN

  Tư vấn doanh nghiệp: 09 79 05 77 68
  Tư vấn doanh nghiệp
  Tư vấn sở hữu trí tuệ: 0976 18 66 08
  Tư vấn sở hữu trí tuệ
  Tư vấn đầu tư: 09 13 380 750
  Tư vấn đầu tư

  TỔNG ĐÀI PHÍA BẮC

  Hotline: 09 61 37 18 18
  (Whatsapp, Zalo, Viber) hanoi@vietanlaw.vn Skype IconSkype Chat
  Tư vấn kế toán - thuế: 09 888 567 08
  Dịch vụ kế toán thuế
  Tư vấn giấy phép: 0966 83 66 08
  Tư vấn giấy phép
  Tư vấn hợp đồng: 0913 380 750
  Tư vấn hợp đồng

  TỔNG ĐÀI PHÍA NAM

  Hotline: 09 61 57 18 18

  (Whatsapp, Zalo, Viber)
  hcm@vietanlaw.vn
  Skype IconSkype Chat

  Liên hệ tư vấn
  Cảnh báo lừa đảo
  CẢNH BÁO MẠO DANH CÔNG TY LUẬT VIỆT AN LỪA ĐẢO