Những lưu ý khi chuyển nhượng phần vốn góp

Nhà đầu tư tham gia góp vốn thành lập công ty trách nhiệm hữu hạn sau đó thực hiện các thủ tục chuyển nhượng phải tuân theo trình tự thủ tục như sau: Chào bán phần vốn góp của mình cho công ty và các thành viên công ty trong thời hạn 30 ngày, nếu trong vòng 30 ngày các thành viên trong công ty không mua lại phần vốn góp của thành viên chào bán phần vốn góp thì thành viên góp vốn có quyền chào bán cho đối tượng không phải là thành viên công ty. Quyền nghĩa vụ của thành viên góp vốn chỉ chấm dứt các quyền và nghĩa vụ của mình khi các thông tin của người nhận chuyển nhượng được ghi trên giấy đăng ký kinh doanh và sổ thành viên công ty. Nếu sau khi thực hiện chuyển nhượng doanh nghiệp từ hai thành viên trở lên chỉ còn duy nhất một thành viên thì doanh nghiệp phải làm thay đổi đăng ký kinh doanh về công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên.

Cơ sở pháp lý: Điều 52. Chuyển nhượng phần vốn góp, Luật doanh nghiệp 2020

1- Trừ trường hợp quy định tại khoản 4 Điều 51, khoản 6 và khoản 7 Điều 53 của Luật này, thành viên công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên có quyền chuyển nhượng một phần hoặc toàn bộ phần vốn góp của mình cho người khác theo quy định sau đây:

a) Chào bán phần vốn góp đó cho các thành viên còn lại theo tỷ lệ tương ứng với phần vốn góp của họ trong công ty với cùng điều kiện chào bán;

b) Chuyển nhượng với cùng điều kiện chào bán đối với các thành viên còn lại quy định tại điểm a khoản này cho người không phải là thành viên nếu các thành viên còn lại của công ty không mua hoặc không mua hết trong thời hạn 30 ngày kể từ ngày chào bán.

2 – Thành viên chuyển nhượng vẫn có các quyền và nghĩa vụ đối với công ty tương ứng với phần vốn góp có liên quan cho đến khi thông tin về người mua quy định tại các điểm b, c và đ khoản 2 Điều 48 của Luật này được ghi đầy đủ vào sổ đăng ký thành viên.

3 – Trường hợp chuyển nhượng hoặc thay đổi phần vốn góp của các thành viên dẫn đến chỉ còn một thành viên công ty thì công ty phải tổ chức quản lý theo loại hình công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên và thực hiện đăng ký thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày hoàn thành việc chuyển nhượng.

Nhưng câu hỏi pháp lý liên quan:

1 – Thời hạn chào bán phần vốn cho các thành viên khác trong thời hạn bao nhiêu ngày?

Trong thời hạn 30 ngày kể từ ngày chào bán.

2 – Thành viên góp vốn khi chuyển nhượng sẽ hết quyền và nghĩa vụ khi nào?

Thành viên chuyển nhượng vẫn có các quyền và nghĩa vụ đối với công ty tương ứng với phần vốn góp có liên quan cho đến khi thông tin về người mua quy định tại các điểm b, c và đ khoản 2 Điều 48 của Luật này được ghi đầy đủ vào sổ đăng ký thành viên.

3 – Nếu sau khi chuyển nhượng mà công ty từ hai thành trở lên viên xuống chỉ còn một thành viên thì doanh nghiệp phải làm như thế nào?

Trường hợp chuyển nhượng hoặc thay đổi phần vốn góp của các thành viên dẫn đến chỉ còn một thành viên công ty thì công ty phải tổ chức quản lý theo loại hình công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên và thực hiện đăng ký thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày hoàn thành việc chuyển nhượng.

Tư vấn pháp luật Việt An thực hiện các thủ tục thành lập công ty,  thay đổi đăng ký kinh doanh, các thủ tục liên quan đến chuyển nhượng phần vốn góp, mua phần vốn góp và các thủ lục mua bán doanh nghiệp.

Mục lục

Bài viết liên quan

Mục lục
Ẩn

  Luật doanh nghiệp 2020

  Luật doanh nghiệp 2020

  Văn bản pháp luật

  Văn bản pháp luật

  Tư vấn pháp luật

  Tư vấn luật

  LIÊN HỆ CÔNG TY LUẬT VIỆT AN

  Tư vấn doanh nghiệp: 09 79 05 77 68
  Tư vấn doanh nghiệp
  Tư vấn sở hữu trí tuệ: 0976 18 66 08
  Tư vấn sở hữu trí tuệ
  Tư vấn đầu tư: 09 13 380 750
  Tư vấn đầu tư

  TỔNG ĐÀI PHÍA BẮC

  Hotline: 09 61 37 18 18
  (Whatsapp, Zalo, Viber) hanoi@vietanlaw.vn Skype IconSkype Chat
  Tư vấn kế toán - thuế: 09 888 567 08
  Dịch vụ kế toán thuế
  Tư vấn giấy phép: 0966 83 66 08
  Tư vấn giấy phép
  Tư vấn hợp đồng: 0913 380 750
  Tư vấn hợp đồng

  TỔNG ĐÀI PHÍA NAM

  Hotline: 09 61 57 18 18

  (Whatsapp, Zalo, Viber)
  hcm@vietanlaw.vn
  Skype IconSkype Chat

  Liên hệ tư vấn
  Cảnh báo lừa đảo
  CẢNH BÁO MẠO DANH CÔNG TY LUẬT VIỆT AN LỪA ĐẢO