Quy định mới về quản trị công ty đại chúng

Chính phủ vừa ban hành Nghị định số 71/2017/NĐ-CP hướng dẫn về quản trị công ty áp dụng đối với công ty đại chúng vào ngày 06/06/2017 và sẽ chính thức có hiệu lực từ 01/08/2017. Nghị định này chứa đựng nhiều quy định mới trong cách thức quản trị và điều hành công ty đại chúng. Công ty Luật Việt An xin gửi đến Quý Khách hàng một số điểm lưu ý như sau:

Hội đồng quản trị:

Tư cách thành viên:

  • Một quy định mới mà các công ty đại chúng cần lưu ý là Chủ tịch hội đồng quản trị không được kiêm nhiệm chức danh Giám đốc (Tổng Giám đốc) của cùng 01 công ty đại chúng. Quy định này sẽ có hiệu lực từ 01/08/2020.
  • Ngoài ra, thành viên hội đồng quản trị của 01 công ty đại chúng không được đồng thời là thành viên hội đồng quản trị tại quá 05 công ty khác. Quy định này sẽ có hiệu lực từ 01/08/2019.

Cơ cấu thành viên:

Cơ cấu Hội đồng quản trị công ty đại chúng cần đảm bảo sự cân đối giữa các thành viên điều hành và thành viên không điều hành. Tối thiếu 1/3 số lượng thành viên Hội đồng quản trị là thành viên không điều hành.

Thành viên không điều hành là thành viên Hội đồng quản trị không phải là Giám đốc, Tổng Giám đốc, Phó Giám đốc, Phó Tổng Giám đốc, Kế toán trưởng và những người điều hành khác theo quy định tại Điều lệ công ty.

Họp Hội đồng quản trị:

Hội đồng quản trị phải họp ít nhất mỗi quý 1 lần.

Kiểm soát viên:

Kiểm soát viên của công ty đại chúng không được là người:

  • Làm việc trong bộ phận kế toán, tài chính của công ty;
  • Là thành viên hay nhân viên của công ty kiểm toán độc lập thực hiện kiểm toán các báo cáo tài chính của công ty trong 03 năm liền trước đó.

Đối với công ty niêm yết và công ty đại chúng do Nhà nước nắm giữ trên 50% vốn điều lệ, Kiểm soát viên phải là kiểm toán viên hoặc kế toán viên.

Công bố thông tin:

Công ty đại chúng có nghĩa vụ công bố đầy đủ, chính xác và kịp thời thông tin định kỳ và bất thường về tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh, tài chính và tình hình quản trị công ty cho cổ đông và công chúng. Công ty đại chúng phải công bố đầy đủ, chính xác và kịp thời các thông tin khác nếu các thông tin đó có khả năng ảnh hưởng đến giá chứng khoán và ảnh hưởng đến quyết định của cổ đông và nhà đầu tư. Thông tin và cách thức công bố thông tin được thực hiện theo quy định của pháp luật và Điều lệ công ty.

Các nội dung công bố:

Về mô hình tổ chức quản lý công ty: Công ty đại chúng phải báo cáo với Ủy ban Chứng khoán Nhà nước, Sở Giao dịch chứng khoán và công bố thông tin về mô hình tổ chức quản lý công ty;

Về quản trị công ty: Công ty đại chúng phải công bố thông tin về tình hình quản trị công ty tại các kỳ Đại hội đồng cổ đông thường niên và trong Báo cáo thường niên của công ty theo quy định của pháp luật chứng khoán.

Về thu nhập của Giám đốc (Tổng Giám đốc): Tiền lương của Giám đốc (Tổng Giám đốc) và người quản lý khác phải được thể hiện thành mục riêng trong Báo cáo tài chính hàng năm của công ty và phải báo cáo Đại hội đồng cổ đông tại cuộc họp thường niên.

Về thành viên Hội đồng quản trị, Kiểm soát viên, Giám đốc (Tổng Giám đốc): Thành viên Hội đồng quản trị, Kiểm soát viên, Giám đốc (Tổng Giám đốc) có trách nhiệm báo cáo Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát về giao dịch giữa công ty với công ty mà trong đó những người này là thành viên sáng lập hoặc là thành viên Hội đồng quản trị, Giám đốc (Tổng Giám đốc) trong thời gian 03 năm gần nhất trước thời điểm giao dịch hoặc với công ty mà những người có liên quan của những người này là thành viên Hội đồng quản trị, Giám đốc (Tổng Giám đốc) hoặc cổ đông lớn.

Dịch vụ tư vấn pháp luật về đầu tư, doanh nghiệp và thương mại tại Công ty Luật Việt An:

  • Tư vấn các quy định pháp luật và thủ tục liên quan đến doanh nghiệp, đầu tư và thương mại tại Việt Nam;
  • Tư vấn các quy định pháp luật, thủ tục liên quan để xin cấp Giấy Chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, Giấy Chứng nhận đăng ký đầu tư, giấy phép con…;
  • Tư vấn về các ngành nghề kinh doanh có điều kiện và các điều kiện cụ thể đối với mỗi ngành nghề;
  • Tư vấn các quy định áp dụng với nhà đầu tư nước ngoài khi đầu tư vào Việt Nam;
  • Soạn thảo, nộp hồ sơ và làm việc với cơ quan nhà nước có thẩm quyền khi được khách hàng ủy quyền;
  • Tư vấn các vấn đề pháp lý liên quan: thuế, sở hữu trí tuệ, hợp đồng, lao động Việt Nam, lao động nước ngoài làm việc tại Việt Nam, bảo hiểm xã hội, nhượng quyền thương mại

Quý Khách hàng có nhu cầu tìm hiểu các quy định và thủ tục pháp lý liên quan đến doanh nghiệp, thương mại và đầu tư tại Việt Nam, xin vui lòng liên hệ Công ty Luật Việt An để được hướng dẫn thêm!

CÔNG TY LUẬT - ĐẠI DIỆN SỞ HỮU TRÍ TUỆ - ĐẠI LÝ THUẾ VIỆT AN

Luật sư: Đỗ Thị Thu Hà

Luật sư Đầu tư nước ngoài: 09 13 380 750

Luật sư Doanh nghiệp: 09 79 05 77 68

Luật sư Sở hữu trí tuệ: 0976 18 66 08

Email: info@luatvietan.vn

Skype Online

Dịch vụ kế toán - thuế: 09 888 567 08

Luật sư tư vấn Giấy phép: 0966 83 66 08

Tư vấn hợp đồng: 09 88 17 18 06

Email: saigon@luatvietan.vn

Skype Online

Mr Dong

Hotline: 09 33 11 33 66 (Ms.Ha) (Zalo, Viber, Whatsapp)

English speaking: (+84) 9 61 67 55 66 (Mr.Alex Thuc) (Zalo, Viber, Whatsapp)

Tin tức doanh nghiệp

Thủ tục sau khi thành lập công ty

Sau khi thành lập công ty, doanh nghiệp phải thực hiện các thủ tục pháp lý liên quan đến hoạt động công ty và tránh bị phạt vì không thực hiện đúng và

Nhà đầu tư nước ngoài góp vốn vào công ty kinh doanh nhà hàng

Nhà hàng là loại hình kinh doanh cung cấp các sản phẩm ăn uống nhằm thu hút lợi nhuận. Vì ăn uống là một nhu cầu thiết yếu hằng ngày của con người, kinh

Hà Nội miễn phí thành lập doanh nghiệp vừa và nhỏ

Các doanh nghiệp vừa và nhỏ thường chiếm tỷ trọng lớn, thậm chí áp đảo trong tổng số doanh nghiệp. Hiện nay có tổng số 95% các doanh nghiệp đăng ký hoạt
To tung hanh chinh

Mẫu số 15-HC Quyết định đình chỉ giải quyết vụ án hành chính (dành cho Hội đồng xét xử)

Mẫu số 15-HC (Ban hành kèm theo Nghị quyết số 02/2017/NQ-HĐTP, Luật tố tụng hành chính 2015  ngày 13 tháng 01 năm 2017 của Hội đồng Thẩm phán Tòa án nhân dân

Thành lập công ty kinh doanh doanh dịch vụ việc làm

Việc làm luôn là vấn đề cấp thiết của bất cứ người lao động, doanh nghiệp nào. Tuy nhiên, để lao động tìm được một việc làm phù hợp cũng như doanh
CÔNG TY LUẬT - ĐẠI DIỆN SỞ HỮU TRÍ TUỆ - ĐẠI LÝ THUẾ VIỆT AN

Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động số: 01010266/TP/ĐKHĐ, cấp lần đầu ngày 23/10/2007 tại Sở Tư pháp Thành phố Hà Nội.

Giấy đăng ký hoạt động của Chi Nhánh Luật Việt An tại TP Hồ Chí Minh

Đại diện bởi: TS. LS Đỗ Thị Thu Hà (Giám đốc Công ty)

Mã số thuế: 0102392370