Quy định về tổ chức kinh doanh dịch vụ tư vấn du học tại Việt Nam

Hiện nay, với xu thế hội nhập quốc tế ngày càng đa dạng, đòi hỏi chúng ta vừa phải có sự trải nghiệm vừa phải có những kiến thức sâu rộng không chỉ trong nước mà cả các nước khác trên thế giới. Để quý khách hàng có thêm thông tin hữu ích, Công ty luật Việt An sẽ cung cấp cho quý khách hàng về những quy định về tổ chức kinh doanh dịch vụ tư vấn du học tại Việt Nam theo pháp luật hiện hành.

Tư vấn du học

Cơ sở pháp lý

 • Luật Doanh nghiệp năm 2020;
 • Luật Đầu tư năm 2020;
 • Nghị định 46/2017/NĐ-CP quy định về điều kiện đầu tư và hoạt động trong lĩnh vực giáo dục sửa đổi, bổ sung bởi Nghị định 135/2018/NĐ-CP;
 • Nghị định 86/2021/NĐ-CP quy định việc công dân Việt Nam ra nước ngoài giảng dạy, học tập, nghiên cứu khoa học và trao đổi học thuật.

Dịch vụ tư vấn du học là gì?

Căn cứ theo khoản 2 Điều 106 Nghị định 46/2017/NĐ-CP quy định về việc kinh doanh dịch vụ tư vấn du học bao gồm:

 • Giới thiệu, tư vấn thông tin về chính sách giáo dục của các quốc gia và vùng lãnh thổ; tư vấn lựa chọn trường học, khóa học, ngành nghề và trình độ phù hợp với khả năng và nguyện vọng của người học;
 • Tổ chức quảng cáo, hội nghị, hội thảo, triển lãm về du học theo quy định của pháp luật;
 • Tổ chức chiêu sinh, tuyển sinh du học;
 • Tổ chức bồi dưỡng kỹ năng cần thiết cho công dân Việt Nam ra nước ngoài học tập;
 • Tổ chức đưa công dân Việt Nam ta nước ngoài học tập, đưa cha mẹ hoặc người giám hộ tham quan nơi đào tạo ở nước ngoài theo quy định của pháp luật;
 • Các hoạt động khác liên quan đến kinh doanh dịch vụ tư vấn du học.

Ngoài ra, một trung tâm tư vấn du học có thể tham gia vào toàn bộ các khâi trong quá trình tư vấn du học như: giới thiệu, quảng cáo, chiêu sinh, tổ chứ đưa học sinh Việt Nam sang nước ngoài, tham quan cơ sở đào tạo,…

Bên cạnh đó, tổ chức kinh doanh tư vấn du học bao gồm:

 • Doanh nghiệp được thành lập và hoạt động theo quy định của Luật Doanh nghiệp;
 • Các đơn vị sự nghiệp có chức năng kinh doanh dịch vụ tư vấn du học;
 • Tổ chức giáo dục nước ngoài hoạt động hợp pháp tại Việt Nam.

Điều kiện tổ chức kinh doanh dịch vụ tư vấn du học

Căn cứ theo phụ lục IV Luật Đầu tư 2020 về danh mục ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện thì dịch vụ tư vấn du học thuộc lĩnh vực giáo dục và đào tạo nên dịch vụ tư vấn du học là ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện. Theo đó, trước khi tiến hành kinh doanh trong lĩnh vực này, doanh nghiệp cần xin cấp Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh dịch vụ tư vấn du học.

Căn cứ theo Điều 107 Nghị định 46/2017/NĐ-CP, điều kiện để được cấp giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh dịch vụ tư vấn du học gồm:

 • Đối tượng thực hiện thủ tục xin cấp giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh dịch vụ tư vấn du học:
 • Doanh nghiệp được thành lập và hoạt động theo quy định của Luật Doanh nghiệp có đăng ký;
 • Có đơn vị sự nghiệp có chức năng kinh doanh dịch vụ tư vấn du học;
 • Tổ chức giáo dục nước ngoài hoạt động hợp pháp tại Việt Nam.
 • Đội ngũ nhân viên trực tiếp tư vấn du học:
 • Có trình độ đại học trở lên;
 • Có năng lực sử dụng ít nhất một ngoại ngữ từ bậc 4 trở lên theo Khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam và tương đương;
 • Có chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ tư vấn du học theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

Hồ sơ cấp giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh dịch vụ tư vấn du học

Tại khoản 2 Điều 108 Nghị định 46/2017/NĐ-CP (được sửa đổi bởi khoản 44 Điều 1 Nghị định 135/2018/NĐ-CP) hồ sơ gồm:

 • Văn bản đề nghị cấp giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh dịch vụ tư vấn du học, nội dung chủ yếu: Mục tiêu, nội dung hoạt động; khả năng khai thác và phát triển dịch vụ du học ở nước ngoài; kế hoạch và các biện pháp tổ chức thực hiện; phương án giải quyết khi gặp vấn đề rủi ro đối với người được tư vấn du học;
 • Bản sao được cấp từ sổ gốc, bản sao được chứng thực từ bản chính hoặc bản sao kèm theo bản chính để đối chiếu giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, quyết định thành lập hoặc giấy chứng nhận đăng ký đầu tư;
 • Danh sách đội ngũ nhân viên trực tiếp tư vấn du học bao gồm các thông tin như sau: Họ và tên, ngày tháng năm sinh, giới tính, trình độ chuyên môn, trình độ ngoại ngữ, vị trí công việc sẽ đảm nhiệm tại tổ chức dịch vụ tư vấn du học; bản sao được cấp từ sổ gốc, bản sao được chứng thực từ bản chính hoặc bản sao kèm theo bản chính để đối chiếu văn bằng tốt nghiệp đại học, chứng chỉ ngoại ngữ, chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ tư vấn du học.

Thủ tục cấp giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh dịch vụ tư vấn du học

Theo khoản 1, khoản 3 và khoản 4 Điều 108 Nghị định 46/2017/NĐ-CP để được thành lập tổ chức kinh doanh dịch vụ tư vấn du học cần phải tuân theo trình tự thủ tục sau:

Bước 1: Nộp hồ sơ

Tổ chức kinh doanh dịch vụ tư vấn du học gửi trực tiếp hoặc qua bưu điện 01 bộ hồ sơ quy định tại khoản 2 Điều này đến Sở Giáo dục và Đào tạo nơi kinh doanh dịch vụ tư vấn du học.

Bước 2: Xử lý hồ sơ, cấp giấy chứng nhận

Trong thời hạn 15 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, Giám độc Sở Giáo dục và Đào tạo thẩm định hồ sơ, thẩm tra tính xác thực của tại liệu trong hồ sơ và cấp giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh dịch vụ tư vấn du học; nếu chưa đáp ứng các điều kiện theo quy định thì thông báo bằng văn bản cho tổ chức dịch vụ tư vấn du học và nêu rõ lý do.

Thẩm quyền

Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo cấp giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh dịch vụ tư vấn du học cho tổ chức đăng ký kinh doanh dịch vụ tư vấn du học

Trong quá trình hoạt động, tổ chức kinh doanh dịch vụ tư vấn du học đề nghị Sở Giáo dục và Đào tạo điều chỉnh, bổ sung giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh dịch vụ tư vấn du học. Trình tự điều chỉnh, bổ sung giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh dịch vụ tư vấn du học thực hiện như quy định tại khoản 3 Điều này.

Một số quy định về tổ chức kinh doanh dịch vụ tư vấn du học

Quyền của tổ chức kinh doanh dịch vụ tư vấn du học

Căn cứ theo khoản 1 Điều 35 Nghị định 86/2021/NĐ-CP quyền của tổ chức kinh doanh dịch vụ tư vấn du học gồm có:

 • Được ký kết hợp đồng đại diện tuyển sinh với các cơ sở giáo dục nước ngoài;
 • Được công khai thông tin tổ chức tại trang thông tin điện tử của cơ quan cấp Giấy chứng nhận kinh doanh dịch vụ tư vấn du học;
 • Được thực hiện các quyền của doanh nghiệp mà không vi phạm quy định tại khoản 2 Điều này;
 • Được hưởng thù lao theo thỏa thuận tại hợp đồng tư vấn du học.

Trách nhiệm của tổ chức kinh doanh dịch vụ tư vấn du học

Căn cứ theo khoản 2 Điều 15 Nghị định 86/2021/NĐ-CP, trách nhiệm của tổ chức kinh doanh dịch vụ tư vấn du học gồm:

 • Đăng ký cấp Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh dịch vụ tư vấn du học theo quy định; Triển khai hoạt động tư vấn du học chậm nhất trong thời hạn 45 ngày làm việc kể từ ngày được cấp Giấy chứng nhận;
 • Tư vấn thông tin trung thực, chính xác;
 • Ký hợp đồng tư vấn du học với người có nhu cầu đi du học hoặc cha, mẹ hoặc người giám hộ hợp pháp theo nguyên tắc thỏa thuận, tự nguyện và bảo đảm các nguyên tắc sau đây:
 • Chỉ ký hợp đồng tư vấn du học; không ký hợp đồng vừa đi du học vừa đi làm việc.
 • Không ủy quyền hoặc nhận ủy quyền của tổ chức kinh doanh dịch vụ tư vấn du học khác để triển khai kinh doanh dịch vụ tư vấn du học cho người có nhu cầu đi du học ở nước ngoài;
 • Niêm yết công khai thông tin chính xác tại trụ sở và tại trang thông tin điện tử của tổ chức kinh doanh dịch vụ tư vấn du học;
 • Đôn đốc du học sinh cập nhật thông tin vào Hệ thống cơ sở dữ liệu quy định;
 • Chủ động phối hợp với các cơ quan liên quan để bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của du học sinh;
 • Lưu trữ hồ sơ gửi công dân Việt Nam ra nước ngoài học tập và giữ liên hệ, đồng thời cung cấp khi được cơ quan quản lý nhà nước yêu cầu;
 • Thực hiện chế độ báo cáo theo quy định.

Trách nhiệm báo cáo hoạt động tư vấn du học

Căn cứ theo Điều 28 Nghị định 86/2021/NĐ-CP, các tổ chức kinh doanh dịch vụ tư vấn du học phải gửi báo cáo đến Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương nơi đã đăng ký đặt trụ sở.

Nội dung báo cáo bao gồm:

 • Thông tin chung về tổ chức tư vấn du học;
 • Tình hình hoạt động tư vấn du học và số lượng công dân Việt Nam ra nước ngoài học tập trong năm;
 • Khó khăn;
 • Vướng mắc;
 • Kiến nghị;
 • Đề xuất.

Trường hợp thu hồi giấy chứng nhận kinh doanh dịch vụ tư vấn du học

Theo Điều 110 Nghị định 46/2017/NĐ-CP, Giấy chứng nhận kinh doanh dịch vụ tư vấn du học bị thu hồi khi xảy ra một trong những trường hợp sau đây:

 • Tổ chức kinh doanh dịch vụ tư vấn du học giải thể theo quy định pháp luật;
 • Trong thời gian bị đình chỉ hoạt động, tổ chức kinh doanh dịch vụ tư vấn du học vẫn tiếp tục hỏa động dịch vụ tư vấn du học;
 • Hết thời hạn đình chỉ mà tổ chức kinh doanh dịch vụ tư vấn du học không khắc phục được nguyên nhân;
 • Các trường hợp khác theo quy định của pháp luật.

Thẩm quyền thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh dịch vụ tư vấn du học thuộc về Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo. Đây là các trường hợp mà doanh nghiệp cần lưu ý để không mắc phải trong quá trình hoạt động bởi trường hợp bị thu hồi giấy chứng nhận kinh doanh, doanh nghiệp có thể gặp khó khăn trong việc cấp lại, và không thể tiến hành kinh doanh trong lĩnh vực này nữa.

Trên đây là quy định về tổ chức kinh doanh dịch vụ tư vấn du học tại Việt Nam, quý khách hàng nhu cầu xin Giấy phép tư vấn du học xin vui lòng liên hệ với Công ty luật Việt An để giải đáp. Trân trọng!

Mục lục

Bài viết liên quan

Mục lục
Ẩn

  Tư vấn pháp luật doanh nghiệp

  Tư vấn pháp luật doanh nghiệp

  Văn bản pháp luật

  Văn bản pháp luật

  Tư vấn pháp luật

  Tư vấn luật

  LIÊN HỆ CÔNG TY LUẬT VIỆT AN

  Tư vấn doanh nghiệp: 09 79 05 77 68
  Tư vấn doanh nghiệp
  Tư vấn sở hữu trí tuệ: 0976 18 66 08
  Tư vấn sở hữu trí tuệ
  Tư vấn đầu tư: 09 13 380 750
  Tư vấn đầu tư

  TỔNG ĐÀI PHÍA BẮC

  Hotline: 09 61 37 18 18
  (Whatsapp, Zalo, Viber) hanoi@vietanlaw.vn Skype IconSkype Chat
  Tư vấn kế toán - thuế: 09 888 567 08
  Dịch vụ kế toán thuế
  Tư vấn giấy phép: 0966 83 66 08
  Tư vấn giấy phép
  Tư vấn hợp đồng: 0913 380 750
  Tư vấn hợp đồng

  TỔNG ĐÀI PHÍA NAM

  Hotline: 09 61 57 18 18

  (Whatsapp, Zalo, Viber)
  hcm@vietanlaw.vn
  Skype IconSkype Chat

  Liên hệ tư vấn
  Cảnh báo lừa đảo
  CẢNH BÁO MẠO DANH CÔNG TY LUẬT VIỆT AN LỪA ĐẢO