Quyết toán thuế thu nhập doanh nghiệp

Thời hạn nộp quyết toán thuế thu nhập doanh nghiệp năm 2022

 • Doanh nghiệp có năm tài chính trùng năm dương lịch: Ngày cuối cùng của tháng thứ 3 kể từ ngày kết thúc năm dương lịch (tức ngày 31/3/2022).
 • Doanh nghiệp có năm tài chính khác năm dương lịch: Chậm nhất là ngày cuối cùng của tháng thứ 3 kể từ ngày kết thúc năm tài chính.
 • Doanh nghiệp lưu ý nộp Báo cáo tài chính cùng với tờ khai quyết toán thuế thu nhập doanh nghiệp.

Về kê khai thuế thu nhập doanh nghiệp năm 2021

 • Xác định, kê khai đủ thông tin tại Tờ khai quyết toán thuế thu nhập doanh nghiệp (mẫu 03/TNDN) và các phụ lục kèm theo; mẫu biểu kê khai thực hiện theo Thông tư 80/2021/TT-BTC ngày 29/9/2021 của Bộ Tài chính.
 • Xác định, kê khai thông tin giao dịch liên kết (nếu có): Doanh nghiệp lưu ý xác định chính xác đối tượng phải kê khai; thực hiện kiểm soát, lập và kê khai đầy đủ thông tin về quan hệ liên kết và giao dịch liên kết theo Phụ lục I ban hành kèm theo Nghị định 132/2020/NĐ-CP ngày 05/11/2020 của Chính phủ; xác định đúng chi phí lãi vay được trừ (không vượt quá 30% của tổng lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh trong kỳ cộng chi phí lãi vay sau khi trừ lãi tiền gửi và lãi cho vay phát sinh trong kỳ cộng chi phí khấu hao phát sinh trong kỳ của người nộp thuế) khi tính thuế thu nhập doanh nghiệp theo quy định tại Nghị định 132/2020/NĐ-CP ngày 05/11/2020 của Chính phủ để hạn chế sai sót.
 • Xác định, kê khai giảm thuế thu nhập doanh nghiệp của năm 2021 theo Nghị quyết số 406/NQ-UBTVQH15 ngày 19/10/2021 của Ủy ban Thường vụ Quốc Hội và Nghị định số 92/2021/NĐ-CP ngày 27/10/2021 của Chính Phủ: Giảm 30% số thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp của năm 2021 đối với trường hợp người nộp thuế theo quy định của Luật Thuế thu nhập doanh nghiệp có doanh thu năm 2021 không quá 200 tỷ đồng và doanh thu năm 2021giảm so với doanh thu năm 2019. Không áp dụng tiêu chí doanh thu năm 2021 giảm so với doanh thu năm 2019 đối với trường hợp doanh nghiệp mới thành lập, hợp nhất, sáp nhập, chia, tách trong kỳ tính thuế năm 2020, năm 2021.

Lưu ý về chi phí được trừ thuế thu nhập doanh nghiệp

 • Người nộp thuế tự xác định đủ điều kiện chi phí theo Thông tư số 96/2015/TT-BTC ngày 22/6/2015 của Bộ Tài chính và các văn bản hướng dẫn thi hành.
 • Các khoản chi ủng hộ covid phải đủ hồ sơ theo Nghị định 44/2021/NĐ-CP ngày 31/3/2021 của Chính phủ.
 • Doanh nghiệp có phát sinh chi phí 3 tại chỗ do ảnh hưởng của Covid lưu ý là sẽ được tính chi phí; đồng thời không tính thuế thu nhập cá nhân cho người lao động.
 • Chi phí khấu hao, phân bổ tạm dừng do dịch Covid được trừ chi phí.

Quý khách hàng có nhu cầu kê khai, quyết toán thuế thu nhập doanh nghiệp xin vui lòng liên hệ Đại lý thuế Việt An để được hỗ trợ nhanh nhất!

Mục lục

Bài viết liên quan

Mục lục
Ẩn

  Dịch vụ kế toán thuế

  Dịch vụ kế toán thuế

  Văn bản pháp luật

  Văn bản pháp luật

  Tư vấn pháp luật

  Tư vấn luật

  LIÊN HỆ CÔNG TY LUẬT VIỆT AN

  Tư vấn doanh nghiệp: 09 79 05 77 68
  Tư vấn doanh nghiệp
  Tư vấn sở hữu trí tuệ: 0976 18 66 08
  Tư vấn sở hữu trí tuệ
  Tư vấn đầu tư: 09 13 380 750
  Tư vấn đầu tư

  TỔNG ĐÀI PHÍA BẮC

  Hotline: 09 61 37 18 18
  (Whatsapp, Zalo, Viber) hanoi@vietanlaw.vn Skype IconSkype Chat
  Tư vấn kế toán - thuế: 09 888 567 08
  Dịch vụ kế toán thuế
  Tư vấn giấy phép: 0966 83 66 08
  Tư vấn giấy phép
  Tư vấn hợp đồng: 0913 380 750
  Tư vấn hợp đồng

  TỔNG ĐÀI PHÍA NAM

  Hotline: 09 61 57 18 18

  (Whatsapp, Zalo, Viber)
  hcm@vietanlaw.vn
  Skype IconSkype Chat

  Liên hệ tư vấn
  Cảnh báo lừa đảo
  CẢNH BÁO MẠO DANH CÔNG TY LUẬT VIỆT AN LỪA ĐẢO