Soạn thảo hợp đồng đại lý thương mại

Đại lý thương mại là hoạt động thương mại, theo đó bên giao đại lý và bên đại lý thoả thuận việc bên đại lý nhân danh chính mình mua, bán hàng hoá cho bên giao đại lý hoặc cung ứng dịch vụ của bên giao đại lý cho khách hàng để hưởng thù lao. Nhờ những ưu điểm riêng, hoạt động đại lý thương mại hiện nay được áp dụng khá phổ biến. Khi tham gia vào quan hệ đại lý, các bên tham gia phải thực hiện giao kết hợp đồng. Đê có cái nhìn đúng đắn về hợp đồng đại lý thương mại, Công ty luật Việt An xin tư vấn quý khách hàng quan tâm về việc soạn thảo hợp đồng đại lý thương mại.

Căn cứ pháp lý

Bộ luật dân sự năm 2015;

– Luật thương mại năm 2005;

– Các văn bản pháp luật khác có liên quan.

Chủ thể tham gia hợp đồng đại lý thương mại

Khác với các loại giao dịch khác, đối với đại lý thương mại có đặt ra điều kiện đối với chủ thể tham gia quan hệ đại lý như sau:

Chủ thể tham gia quan hệ đại lý thương mại bao gồm bên giao đại lý và bên đại lý.

Điều 167 Luật thương mại năm 2005 quy định cụ thể các bên như sau:

“1. Bên giao đại lý là thương nhân giao hàng hoá cho đại lý bán hoặc giao tiền mua hàng cho đại lý mua hoặc là thương nhân uỷ quyền thực hiện dịch vụ cho đại lý cung ứng dịch vụ.

 1. Bên đại lý là thương nhân nhận hàng hoá để làm đại lý bán, nhận tiền mua hàng để làm đại lý mua hoặc là bên nhận uỷ quyền cung ứng dịch vụ”.

Hình thức đại lý

Đại lý thương mại theo pháp luật hiện hành có 4 hình thức như sau:

 1. Đại lý bao tiêu là hình thức đại lý mà bên đại lý thực hiện việc mua, bán trọn vẹn một khối lượng hàng hoá hoặc cung ứng đầy đủ một dịch vụ cho bên giao đại lý;
 2. Đại lý độc quyền là hình thức đại lý mà tại một khu vực địa lý nhất định bên giao đại lý chỉ giao cho một đại lý mua, bán một hoặc một số mặt hàng hoặc cung ứng một hoặc một số loại dịch vụ nhất định;
 3. Tổng đại lý mua bán hàng hoá, cung ứng dịch vụ là hình thức đại lý mà bên đại lý tổ chức một hệ thống đại lý trực thuộc để thực hiện việc mua bán hàng hoá, cung ứng dịch vụ cho bên giao đại lý.

Tổng đại lý đại diện cho hệ thống đại lý trực thuộc. Các đại lý trực thuộc hoạt động dưới sự quản lý của tổng đại lý và với danh nghĩa của tổng đại lý;

 1. Các hình thức đại lý khác mà các bên thỏa thuận.

Hình thức hợp đồng đại lý

Theo quy định tại Điều 168 Luật thương mại năm 2005 thì: “Hợp đồng đại lý phải được lập thành văn bản hoặc bằng hình thức khác có giá trị pháp lý tương đương”.

Theo đó, các bên có thể lực chọn hình thức hợp đồng bằng văn bản hoặc hình thức tương đương như fax, email, file word…

Các nội dung cơ bản trong hợp đồng

Để tránh các tranh chấp có thể xảy ra, nội dung của hợp đồng đại lý cần thể hiện đầy đủ các nội dung sau:

 1. Tên, địa chỉ trụ sở và các thông tin khác của các bên;
 2. Điều khoản chung;
 3. Phương thức giao nhận;
 4. Thù lao đại lý;
 5. Phương thức thanh toán;
 6. Giá cả;
 7. Bảo hành;
 8. Điều khoản về việc hỗ trợ;
 9. Điều khoản về độc quyền (trong trường hợp là đại lý độc quyền);
 10. Hiệu lực hợp đồng, kéo dài và chấm dứt hợp đồng;
 11. Bồi thường thiệt hại;
 12. Phạt vi phạm hợp đồng;
 13. Giải quyết tranh chấp Hợp đồng.

Bên cạnh đó, các bên có thể tự do thỏa thuận một số nội dung khác trên cơ sở quyền và lợi ích của mình phù hợp với quy định của pháp luật và đạo đức xã hội.

Lưu ý: – Các bên có thể thỏa thuận chi tiết một số điêu khoản trong phụ lục của hợp đồng trong trường hợp hợp đồng chưa quy định cụ thể.

– Các bên phải đáp ứng điều kiện là thương nhân khi tham gia giao kết hợp đồng;

– Bên giao đại lý là chủ sở hữu đối với hàng hóa hoặc tiền giao cho bên đại lý.

– Trường hợp các bên không thỏa thuận thời hạn đại lý thì thời hạn đại lý chỉ chấm dứt sau một thời gian hợp lý nhưng không sớm hơn sáu mươi ngày, kể từ ngày một trong hai bên thông báo bằng văn bản cho bên kia về việc chấm dứt hợp đồng đại lý.

Quý khách hàngc có thắc mắc xin vui lòng liên hệ trực tiếp đến Công ty luật Việt An qua Email info@luatvietan.vn hoặc hotline để được hướng dẫn và hỗ trợ kịp thời.

CÔNG TY LUẬT - ĐẠI DIỆN SỞ HỮU TRÍ TUỆ - ĐẠI LÝ THUẾ VIỆT AN

Luật sư: Đỗ Thị Thu Hà

Luật sư Đầu tư nước ngoài: 09 13 380 750

Luật sư Doanh nghiệp: 09 79 05 77 68

Luật sư Sở hữu trí tuệ: 0976 18 66 08

Email: info@luatvietan.vn

Dịch vụ kế toán - thuế: 09 888 567 08

Luật sư tư vấn Giấy phép: 0966 83 66 08

Tư vấn hợp đồng: 09 88 17 18 06

Email: saigon@luatvietan.vn

Dong Van Thuc Viet An home

Skype - Tiếng Việt

Hotline: 09 33 11 33 66 (Ms.Ha) (Zalo, Viber, Whatsapp, Wechat)

English: (+84) 9 61 67 55 66 (Mr. Thuc) (Zalo, Viber, Whatsapp, Wechat)

Skype - English

Tư vấn hợp đồng

Lưu ý khi ký phụ lục hợp đồng lao động

Trong quá trình thực hiện hợp đồng lao động, người sử dụng lao động hoặc người lao động có thể có mong muốn thay đổi một hoặc một số thỏa thuận

Lưu ý khi giao kết hợp đồng mua bán hàng hóa quốc tế

Sự kiện Việt Nam và Hoa Kỳ bình thường hóa quan hệ vào năm 1995 đã mở ra nhiều cơ hội cho việc giao thương giữa Việt Nam và thế giới. Hiện nay, Việt Nam

Dịch vụ tư vấn soạn thảo hợp đồng thương mại

Hợp đồng thương mại là gì? Hợp đồng thương mại là một hợp đồng dân sự nhưng được hiểu là các thỏa thuận giữa thương nhân liên quan đến các giao

Lưu ý khi thương thảo hợp đồng mua bán hàng hóa quốc tế

Thương thảo có thể hiểu là một sự trao đổi và nhất trí giữa hai hoặc nhiều bên về một hoặc nhiều vấn đề nào đó mà các bên cùng quan tâm, qua đó các
Tư vấn hợp đồng

Giải quyết tranh chấp hợp đồng

Hợp đồng là sự thoả thuận bằng văn bản, tài liệu giao dịch giữa các bên ký kết về việc thực hiện một công việc trong đó có sự quy định rõ ràng về
CÔNG TY LUẬT - ĐẠI DIỆN SỞ HỮU TRÍ TUỆ - ĐẠI LÝ THUẾ VIỆT AN

Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động số: 01010266/TP/ĐKHĐ, cấp lần đầu ngày 23/10/2007 tại Sở Tư pháp Thành phố Hà Nội.

Giấy đăng ký hoạt động của Chi Nhánh Luật Việt An tại TP Hồ Chí Minh

Đại diện bởi: TS. LS Đỗ Thị Thu Hà (Giám đốc Công ty)

Mã số thuế: 0102392370

Thông báo bộ công thương