Soạn thảo hợp đồng hợp tác kinh doanh (Hợp đồng BCC)

Để có thể đầu tư một cách hiệu quả và mang lại lợi nhuận cao nhất cho nhà đầu tư thì việc quan trọng đầu tiên các nhà đầu tư phải làm đó là lựa chọn hình thức đầu tư. Theo Luật đầu tư năm 2020, nhà đầu tư có thể lựa chọn một trong bốn hình thức đầu tư. Trong đó, hình thức đầu tư theo hợp đồng hợp tác kinh doanh (hay còn gọi là hợp đồng BCC) là hình thức được sử dụng phổ biến nhất.

Soạn thảo hợp đồng

Căn cứ pháp lý

 • Bộ luật Dân sự năm 2015;
 • Luật Đầu tư năm 2020, sửa đổi bổ sung năm 2022;
 • Các văn bản của các bên tham gia hợp đồng (Quyết định của Đại hội đồng cổ đông/Hội đồng thành viên).

Hợp đồng hợp tác kinh doanh là gì?

Theo định nghĩa tại Khoản 14 Điều 3 Luật Đầu tư 2020, hợp đồng hợp tác kinh doanh (sau đây gọi là hợp đồng BCC) là hợp đồng được ký giữa các nhà đầu tư nhằm hợp tác kinh doanh, phân chia lợi nhuận, phân chia sản phẩm theo quy định của pháp luật mà không thành lập tổ chức kinh tế.

Có thể hiểu rằng Hợp đồng hợp tác kinh doanh là văn bản ký kết giữa hai hoặc nhiều bên để tiến hành đầu tư kinh doanh tại Việt Nam, trong đó quy định trách nhiệm và kết quả kinh doanh cho mỗi bên mà không thành lập pháp nhân mới.

Cách thức thực hiện giao kết hợp đồng

Hợp đồng hợp tác kinh doanh được ký kết và thưc thiện theo một trong hai phương thức sau đây:

 • Hợp đồng BCC được ký kết giữa các nhà đầu tư trong nước thực hiện theo quy định của pháp luật về dân sự.
 • Hợp đồng BCC được ký kết giữa nhà đầu tư trong nước với nhà đầu tư nước ngoài hoặc giữa các nhà đầu tư nước ngoài thực hiện thủ tục cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư theo quy định của Luật đầu tư 2020. Theo đó, Hợp đồng BCC là một trong những tài liệu được yêu cầu để cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư dưới hình thức hợp tác kinh doanh BCC tại Việt Nam.

Lưu ý: Hình thức đầu tư theo hợp đồng BCC không phải thành lập pháp nhân mới nhưng các bên tham gia hợp đồng BCC thành lập ban điều phối để thực hiện hợp đồng BCC và đăng ký hoạt động, chấm dứt với cơ quan cấp giấy phép đăng ký đầu tư theo quy định của Luật Đầu tư 2020. Chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của ban điều phối do các bên thỏa thuận.

Hợp đồng hợp tác kinh doanh khi một bên trong hợp đồng có yếu tố nước ngoài

Theo quy định của Luật Đầu tư, khi hợp đồng BCC có sự tham gia của nhà đầu tư nước ngoài thì phải thực hiện thủ tục cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư.

Hình thức hợp đồng

 • Đối với hợp đồng BCC giữa các nhà đầu tư trong nước thì pháp luật không quy định hình thức đối với hợp đồng. Do đó, các bên có thể tùy chọn hình thức hợp đồng bằng văn bản, lời nói hoặc hành vi cụ thể (theo pháp luật dân sự). Thông thường, để đảm bảo tính pháp lý chặt chẽ của hoạt động hợp tác, thể thức của hợp đồng thường được lập dưới dạng văn bản.
 • Đối với hợp đồng BCC được ký kết giữa nhà đầu tư trong nước với nhà đầu tư nước ngoài hoặc giữa các nhà đầu tư nước ngoài và phải thực hiện thủ tục cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư thì hợp đồng BCC phải được lập thành văn bản, không được lựa chọn dưới các hình thức khác như đối với hợp đồng được ký giữa các nhà đầu tư trong nước.

Điều khoản cơ bản khi soạn thảo hợp đồng hợp tác kinh doanh (Hợp đồng BCC)

Bộ luật Dân sự không quy định nội dung hợp đồng BCC. Tuy vậy, nội dung này được quy định tại Điều 28.1 của Luật Đầu tư 2020, theo đó trong hợp đồng BCC phải có các nội dung chính sau:

 • Tên, địa chỉ, người đại diện có thẩm quyền của các bên tham gia hợp đồng; địa chỉ giao dịch hoặc địa điểm thực hiện dự án đầu tư;
 • Mục tiêu và phạm vi hoạt động đầu tư kinh doanh;
 • Đóng góp của các bên tham gia hợp đồng và phân chia kết quả đầu tư kinh doanh giữa các bên;
 • Tiến độ và thời hạn thực hiện hợp đồng;
 • Quyền, nghĩa vụ của các bên tham gia hợp đồng;
 • Sửa đổi, chuyển nhượng, chấm dứt hợp đồng;
 • Trách nhiệm do vi phạm hợp đồng, phương thức giải quyết tranh chấp.

Các bên tham gia hợp đồng BCC có thể dựa trên ý chí và mong muốn của mỗi bên, trên cơ sở các nội dung chính của hợp đồng đã được luật hóa và các quy định của pháp luật dân sự để thỏa thuận các điều khoản của hợp đồng. Các bên tham gia hợp đồng BCC có quyền thỏa thuận những nội dung khác không trái với quy định của pháp luật.

Một số lưu ý khi soạn thảo hợp đồng hợp tác kinh doanh BCC

Về chủ thể ký kết hợp đồng BCC

 • Các bên trong hợp đồng hợp tác kinh doanh phải do thẩm quyền đại diện hợp pháp theo quy định của pháp luật.
 • Việc ký kết của các bên phải thể hiện từng trang của hợp đồng (ký nháy) và ký đầy đủ vào cuối hợp đồng.

Về hiệu lực pháp lý của hợp đồng BCC

Hợp đồng BCC giữa bên Việt Nam và bên nước ngoài chỉ có hiệu lực kể từ ngày được bên nước ngoài được cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư và được thừa nhận tính hợp pháp hoạt động đầu tư ở Việt Nam, chứ không phải từ ngày ký Hợp đồng hợp tác kinh doanh giữa bên Việt Nam và bên nước ngoài.

Về các điều khoản thực thi và chấm dứt hợp đồng BCC

 • Cần lưu ý đến các điều khoản về cơ chế điều hành và quản lý hoạt động hợp tác, vấn đề giải quyết, xử lý tài sản khi chấm dứt hợp đồng hợp tác kinh doanh.
 • Trong quá trình thực hiện hợp đồng BCC, các bên tham gia hợp đồng được thỏa thuận sử dụng tài sản hình thành từ việc hợp tác kinh doanh để thành lập doanh nghiệp theo quy định của pháp luật về doanh nghiệp.
 • Trên thực tế có rất nhiều tranh chấp xảy ra trong quá trình hợp tác và việc thiếu các điều khoản rõ ràng về cơ chế giải quyết tranh chấp và giải quyết việc chấm dứt có thể dẫn tới bế tắc hoặc thiệt hại cho một bên.

Các bước tiếp nhận dịch vụ tư vấn soạn thảo hợp đồng của Luật Việt An

Bước 1: Tiếp nhận thông tin và yêu cầu của khách hàng

Tiếp nhận thông tin và yêu cầu về dịch vụ tư vấn hợp đồng là một bước quan trọng để luật sư có cái nhìn tổng quan về nội dung công việc, tính chất của hợp đồng khách hàng đang hướng tới để luật sư có hướng tư vấn cho khách hàng lựa chọn loại hợp đồng phù hợp với nhu cầu nội tại của khách hàng.

Bước 2: Luật sư tham gia tư vấn, đàm phán cùng các bên

Bước 3: Công ty luật Việt An tiến hành soạn thảo hợp đồng hoàn thiện cho khách hàng

Trên cơ sở tư vấn pháp luật, và các thỏa thuận cuối cùng của các bên trong hợp đồng Luật Việt An sẽ soạn thảo hợp đồng dựa trên quyết định và lựa chọn của khách hàng.

Bước 4: Chuyển hợp đồng đã hoàn thiện cho khách hàng để các bên trong hợp đồng chốt các nội dung và thực hiện ký kết hợp đồng

Trường hợp các bên có các nội dung chưa thống nhất, luật sư công ty luật Việt An sẽ đưa ra các ý kiến pháp lý tương ứng để các bên cân nhắc, xem xét tìm tiếng nói chung để đi đến thống nhất, ký kết thực hiện hợp đồng.

Dịch vụ tư vấn, soạn thảo hợp đồng BCC của Công ty Luật Việt An

 • Tư vấn pháp luật về hợp đồng cho doanh nghiệp.
 • Xem xét và góp ý cho khách hàng về các điều khoản trong hợp đồng;
 • Soạn thảo hợp đồng theo yêu cầu của khách hàng.

Quý khách có nhu cầu tư vấn, soạn thảo hợp đồng hợp tác kinh doanh (Hợp đồng BCC), vui lòng liên hệ Luật Việt An để được hỗ trợ hiệu quả nhất.

Mục lục

Bài viết liên quan

Mục lục
Ẩn

  Tư vấn hợp đồng

  Tư vấn hợp đồng

  Văn bản pháp luật

  Văn bản pháp luật

  Tư vấn pháp luật

  Tư vấn luật

  LIÊN HỆ CÔNG TY LUẬT VIỆT AN

  Tư vấn doanh nghiệp: 09 79 05 77 68
  Tư vấn doanh nghiệp
  Tư vấn sở hữu trí tuệ: 0976 18 66 08
  Tư vấn sở hữu trí tuệ
  Tư vấn đầu tư: 09 13 380 750
  Tư vấn đầu tư

  TỔNG ĐÀI PHÍA BẮC

  Hotline: 09 61 37 18 18
  (Whatsapp, Zalo, Viber) hanoi@vietanlaw.vn Skype IconSkype Chat
  Tư vấn kế toán - thuế: 09 888 567 08
  Dịch vụ kế toán thuế
  Tư vấn giấy phép: 0966 83 66 08
  Tư vấn giấy phép
  Tư vấn hợp đồng: 0913 380 750
  Tư vấn hợp đồng

  TỔNG ĐÀI PHÍA NAM

  Hotline: 09 61 57 18 18

  (Whatsapp, Zalo, Viber)
  hcm@vietanlaw.vn
  Skype IconSkype Chat

  Liên hệ tư vấn
  Cảnh báo lừa đảo
  CẢNH BÁO MẠO DANH CÔNG TY LUẬT VIỆT AN LỪA ĐẢO