Sửa đổi, bổ sung Giấy phép kinh doanh dịch vụ bưu chính

Hiện nay, Giấy phép kinh doanh dịch vụ bưu chính (gọi tắt là Giấy phép bưu chính) được cấp ghi rõ phạm vi cung ứng dịch vụ: cụ thể: Tự chấp nhận tại đâu và tư phát tại đâu. Chính vì vậy, doanh nghiệp có nhu cầu sửa đổi, bổ sung Giấy phép bưu chính về nội dung: thay đổi phạm vi cung ứng dịch vụ bưu chính hoặc thay đổi các thông tin khác trên giấy phép bưu chính do thay đổi giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh thì thực hiện như sau:

Doanh nghiệp muốn thực hiện hoạt động kinh doanh dịch vụ bưu chính tại phạm vi mới chỉ khi được cấp Giấy phép kinh doanh dịch vụ bưu chính tại phạm vi mở rộng.

Hồ sơ, thủ tục sửa đổi, bổ sung giấy phép kinh doanh dịch vụ bưu chính

 • Giấy đề nghị sửa đổi, bổ sung giấy phép bưu chính;
 • Tài liệu liên quan đến nội dung đề nghị sửa đổi, bổ sung giấy phép bưu chính;

Số lượng hồ sơ sửa đổi, bổ sung giấy phép kinh doanh dịch vụ bưu chính

02 bộ trong đó 01 bộ nộp cơ quan nhà nước, 01 bộ lưu công ty.

Cơ quan thực hiện thủ tục sửa đổi, bổ sung giấy phép kinh doanh dịch vụ bưu chính:

 • Đối với hồ sơ sửa đổi, bổ sung giấy phép kinh doanh dịch vụ bưu chính trong phạm vi nội tỉnh: Sở Thông tin Truyền thông của tỉnh, thành phố nơi doanh nghiệp xin cấp giấy phép để hoạt động.
 • Đối với hồ sơ sửa đổi, bổ sung giấy phép kinh doanh dịch vụ trong phạm vi liên tỉnh, quốc tế: Bộ Thông tin Truyền thông

Thời hạn giải quyết thủ tục sửa đổi, bổ sung giấy phép kinh doanh dịch vụ bưu chính

10 ngày làm việc kể từ ngày có đủ hồ sơ hợp lệ.

Lệ phí sửa đổi, bổ sung cấp phép bưu chính:

 • Trường hợp mở rộng phạm vi cung ứng dịch vụ:
 • Phạm vi liên tỉnh: 5.500.000 đồng
 • Quốc tế chiều đến: 6.500.000 đồng
 • Quốc tế chiều đi: 7.500.000 đồng
 • Quốc tế hai chiều: 8.500.000 đồng
 • Trường hợp thay đổi các nội dung khác trong giấy phép: 1.500.000 đồng.

Dịch vụ tư vấn cấp, sửa đổi Giấy phép kinh doanh dịch vụ bưu chính của Công ty luật Việt An:

 • Tư vấn điều kiện đăng ký cấp Giấy phép kinh doanh dịch vụ bưu chính;
 • Tư vấn chuẩn bị hồ sơ, thông tin để hoàn thiện hồ sơ thủ tục Giấy phép kinh doanh dịch vụ bưu chính và sửa đổi, bổ sung giấy phép bưu chính;
 • Soạn thảo hồ sơ xin cấp Giấy phép kinh doanh dịch vụ bưu chính và sửa đổi, bổ sung giấy phép bưu chính;
 • Thay mặt doanh nghiệp làm các thủ tục xin cấp Giấy phép kinh doanh dịch vụ bưu chính và sửa đổi, bổ sung giấy phép bưu chính;
 • Trao đổi, cung cấp thông tin cho khách hàng trong tiến trình cấp Giấy phép kinh doanh dịch vụ bưu chính và sửa đổi, bổ sung giấy phép bưu chính;
 • Nhận và giao lại cho khách hàng Giấy phép kinh doanh dịch vụ bưu chính;
 • Tư vấn cấp đổi Giấy phép kinh doanh dịch vụ bưu chính;
 • Tư vấn các thủ tục pháp lý sau khi được cấp Giấy phép kinh doanh dịch vụ bưu chính;
 • Tư vấn các vấn đề pháp lý phát sinh liên quan đến hoạt động kinh doanh dịch vụ bưu chính của doanh nghiệp.
Mục lục

Bài viết liên quan

Mục lục
Ẩn

  Tư vấn giấy phép

  Tư vấn giấy phép

  Văn bản pháp luật

  Văn bản pháp luật

  Tư vấn pháp luật

  Tư vấn luật

  LIÊN HỆ CÔNG TY LUẬT VIỆT AN

  Tư vấn doanh nghiệp: 09 79 05 77 68
  Tư vấn doanh nghiệp
  Tư vấn sở hữu trí tuệ: 0976 18 66 08
  Tư vấn sở hữu trí tuệ
  Tư vấn đầu tư: 09 13 380 750
  Tư vấn đầu tư

  TỔNG ĐÀI PHÍA BẮC

  Hotline: 09 61 37 18 18
  (Whatsapp, Zalo, Viber) hanoi@vietanlaw.vn Skype IconSkype Chat
  Tư vấn kế toán - thuế: 09 888 567 08
  Dịch vụ kế toán thuế
  Tư vấn giấy phép: 0966 83 66 08
  Tư vấn giấy phép
  Tư vấn hợp đồng: 0913 380 750
  Tư vấn hợp đồng

  TỔNG ĐÀI PHÍA NAM

  Hotline: 09 61 57 18 18

  (Whatsapp, Zalo, Viber)
  hcm@vietanlaw.vn
  Skype IconSkype Chat

  Liên hệ tư vấn
  Cảnh báo lừa đảo
  CẢNH BÁO MẠO DANH CÔNG TY LUẬT VIỆT AN LỪA ĐẢO