Sửa đổi đơn đăng ký nhãn hiệu do thay đổi tên công ty

Nhãn hiệu là một trong những đối tượng của quyền sở hữu công nghiệp, là nơi chứa đựng các chỉ dẫn thương mại, là cầu nối giữa nhà sản xuất hay cung cấp dịch vụ đối với người tiêu dùng. Nhãn hiệu là dấu hiệu quan trọng để phân biệt hàng hóa, dịch vụ của cá nhân, tổ chức kinh doanh này với cá nhân, tổ chức kinh doanh khác. Trong quá trình đăng ký nhãn hiệu, người nộp đơn có thể tiến hành thực hiện sửa đổi đơn đăng ký nhãn hiệu do thay đổi tên công ty theo quy định của pháp luật. Để hỗ trợ quý khách hàng, Công ty Luật Việt An xin đưa ra bài viết sửa đổi đơn đăng ký nhãn hiệu do thay đổi tên công ty sau đây.

Giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu

Căn cứ pháp lý

 • Luật Sở hữu trí tuệ năm 2005, sửa đổi bổ sung năm 2009, 2019, 2022;
 • Nghị định 65/2023/NĐ-CP quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Sở hữu trí tuệ về sở hữu công nghiệp, bảo vệ quyền sở hữu công nghiệp, quyền đối với giống cây trồng và quản lý nhà nước về sở hữu trí tuệ.

Nhãn hiệu là gì?

Tổ chức Sở hữu trí tuệ thế giới (WIPO) đưa ra định nghĩa nhãn hiệu là “các dấu hiệu dùng để phân biệt hàng hoá, dịch vụ cùng loại hoặc tương tự của các cơ sở sản xuất, kinh doanh khác nhau”.

Pháp luật Việt Nam định nghĩa nhãn hiệu như sau: “Nhãn hiệu là dấu hiệu dùng để phân biệt hàng hóa, dịch vụ của các tổ chức, cá nhân khác nhau”. Định nghĩa trên nhấn mạnh vào tính phân biệt của nhãn hiệu. Mục đích ra đời của nhãn hiệu không gì hơn nhằm chỉ dẫn cho người dùng loại hàng hóa, dịch vụ nào có nguồn gốc từ nhà sản xuất, nhà cung cấp nào.

Ngoài chức năng cơ bản của nhãn hiệu là phân biệt nguồn gốc của hàng hóa, dịch vụ, nhãn hiệu còn có những chức năng khác như:

 • Nhãn hiệu được sử dụng như một biện pháp quảng cáo để người tiêu dùng liên kết một sản phẩm hoặc dịch vụ đang được cung cấp với nhãn hiệu (chẳng hạn khi người dùng nhìn thấy hình quả táo cắn dở, họ nghĩ tới Apple Inc. với những sản phẩm điện thoại thông minh iphone).
 • Nhãn hiệu cho phép người tiêu dùng suy luận một cách hợp lý rằng hàng hóa hoặc dịch
 • vụ được cung cấp theo nhãn hiệu đều có chất lượng nhất quán; nhờ vậy người tiêu dùng tiết kiệm được chi phí tìm kiếm khi muốn mua hàng hóa, dịch vụ.

Tại sao phải đăng ký bảo hộ nhãn hiệu?

Tổ chức, cá nhân xây dựng nhãn hiệu nếu không thực hiện việc đăng ký bảo hộ sẽ có thể dẫn đến những rủi ro pháp lý như việc nhãn hiệu này đã bị trùng hoặc cá nhân, tổ chức khác lợi dụng nhãn hiệu để thu lợi bất chính.

Việc đăng ký bảo hộ nhãn hiệu giúp chủ sở hữu nhãn hiệu được độc quyền sử dụng và định đoạt đối với các dấu hiệu được bảo hộ. Quyền độc quyền khai thác cho phép chủ sở hữu ngăn cấm các chủ thể khác sử dụng nhãn hiệu của mình mà không được phép. Bên cạnh đó, chủ sở hữu nhãn hiệu còn có quyền ngăn cấm các hành vi cạnh tranh không lành mạnh sử dụng những chỉ dẫn thương mại có thể gây nhầm lẫn với nhãn hiệu của mình.

Nhu cầu sửa đổi đơn đăng ký nhãn hiệu do thay đổi tên công ty

Trong quá trình hoạt động của doanh nghiệp, do nhu cầu hoặc do việc thay đổi chủ sở hữu doanh nghiệp dẫn đến việc thay đổi tên công ty. Khi có sự thay đổi tên thì đồng nghĩa với việc thay đổi tên chủ thể nộp đơn trong đơn đăng ký nhãn hiệu. Do vậy, doanh nghiệp cần tiến hành các thủ tục cần thiết theo quy định của pháp luật để điều chỉnh đơn đăng ký nhãn hiệu của mình, để thông tin của công ty được đồng nhất trên các tài liệu, giấy tờ.

Thời hạn sửa đổi đơn đăng ký nhãn hiệu

Căn cứ Khoản 1 Điều 16 Nghị định 65/2023/NĐ-CP, trước khi cơ quan quản lý nhà nước về quyền sở hữu công nghiệp ra quyết định từ chối chấp nhận đơn, quyết định cấp hoặc từ chối cấp văn bằng bảo hộ, người nộp đơn có thể:

 • Sửa đổi, bổ sung các tài liệu trong đơn với điều kiện việc sửa đổi, bổ sung không được mở rộng phạm vi (khối lượng) bảo hộ đã bộc lộ trong bản mô tả đối với đơn đăng ký sáng chế, bộ ảnh chụp, bản vẽ và bản mô tả kiểu dáng công nghiệp được thể hiện trong bộ ảnh chụp, bản vẽ đối với đơn đăng ký kiểu dáng công nghiệp, trong mẫu nhãn hiệu và danh mục hàng hóa, dịch vụ đối với đơn đăng ký nhãn hiệu và không được làm thay đổi bản chất của đối tượng nêu trong đơn;
 • Sửa đổi về tên, địa chỉ, mã nước của người nộp đơn, tên, quốc tịch, địa chỉ của tác giả sáng chế, thiết kế bố trí, kiểu dáng công nghiệp; sửa đổi đại diện sở hữu công nghiệp.

Như vậy, trước khi cơ quan quản lý nhà nước có quyết định từ chối chấp nhận đơn, cấp hoặc từ chối cấp văn bằng bảo hộ, người nộp đơn có thể tiến hành sửa đổi đơn đăng ký nhãn hiệu do thay đổi tên công ty.

Các loại phí phải nộp do sửa đổi đơn đăng ký nhãn hiệu

Theo quy định tại Thông tư số 263/2016/TT-BTC, người yêu cầu sửa đổi đơn đăng ký nhãn hiệu do thay đổi tên công ty phải nộp các khoản phí, lệ phí sau:

STT Loại phí phải nộp Số tiền phải nộp
1 Phí thẩm định yêu cầu sửa đổi đơn 160.000VNĐ/01 nội dung yêu cầu sửa đổi
2 Phí công bố thông tin sửa đổi đơn nếu nội dung sửa đổi, bổ sung phải được công bố theo quy định tại điểm a khoản 3 Điều 16 Nghị định 65/2023/NĐ-CP. 120.000VNĐ/01 đơn yêu cầu sửa đổi trong trường hợp đơn đăng ký kiểu dáng công nghiệp đã có Quyết định chấp nhận đơn hợp lệ

Hồ sơ sửa đổi đơn đăng ký nhãn hiệu do thay đổi tên công ty

Các tài liệu giấy tờ cần để tiến hành sửa đổi đơn đăng ký nhãn hiệu do thay đổi tên công ty gồm:

 • Tờ khai sửa đổi đơn đăng ký nhãn hiệu;
 • Bản sao có chứng thực Đăng ký kinh doanh mới có ghi nhận về việc sửa đổi tên công ty;
 • Bản sao Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh cũ, ghi nhận tên cũ của công ty;
 • Giấy ủy quyền (trong trường hợp khách hàng ủy quyền);
 • Chứng từ nộp lệ phí cho Cục sở hữu trí tuệ.

Dịch vụ tư vấn đăng ký, sửa đổi đơn đăng ký nhãn hiệu của Công ty Luật Việt An

Với kinh nghiệm dày dặn, Luật Việt An có thể hỗ trợ quý khách trong việc sửa đổi đơn đăng ký nhãn hiệu, các dịch vụ bao gồm:

 • Tư vấn cho doanh nghiệp về các quy định của pháp luật về nhãn hiệu, bao gồm các điều kiện bảo hộ nhãn hiệu, các dấu hiệu cấm đăng ký nhãn hiệu, thủ tục đăng ký nhãn hiệu,…
 • Thực hiện tra cứu nhãn hiệu để xác định nhãn hiệu dự định đăng ký không bị trùng hoặc tương tự với nhãn hiệu đã được đăng ký trước đó.
 • Soạn thảo hồ sơ đăng ký nhãn hiệu theo đúng quy định của pháp luật.
 • Nộp hồ sơ đăng ký nhãn hiệu.
 • Theo dõi quá trình xử lý hồ sơ đăng ký nhãn hiệu và thông báo cho doanh nghiệp về kết quả xử lý hồ sơ.
 • Giải quyết các vấn đề phát sinh trong quá trình đăng ký nhãn hiệu, chẳng hạn như phản đối đơn đăng ký nhãn hiệu, gia hạn hiệu lực nhãn hiệu, chuyển nhượng quyền sở hữu nhãn hiệu,…
 • Tư vấn pháp luật về thủ tục và điều kiện sửa đơn đăng ký nhãn hiệu;
 • Soạn thảo hồ sơ sửa đơn đăng ký nhãn hiệu;
 • Nộp hồ sơ và theo dõi tiến trình tại Cục Sở hữu trí tuệ;
 • Trao đổi, cung cấp thông tin cho khách hàng trong tiến trình sửa đơn nhãn hiệu.

Nhãn hiệu được coi là đối tượng sở hữu công nghiệp đem lại giá trị khai thác thương mại lớn nhất cho chủ sở hữu. Quý khách hàng có nhu cầu tư vấn về sửa đổi đơn đăng ký nhãn hiệu do thay đổi tên công ty, xin vui lòng liên hệ Công ty Việt An để được hỗ trợ tốt nhất.

Mục lục

Bài viết liên quan

Mục lục
Ẩn

  Tư vấn đăng ký nhãn hiệu

  Tư vấn đăng ký nhãn hiệu

  Văn bản pháp luật

  Văn bản pháp luật

  Tư vấn pháp luật

  Tư vấn luật

  LIÊN HỆ CÔNG TY LUẬT VIỆT AN

  Tư vấn doanh nghiệp: 09 79 05 77 68
  Tư vấn doanh nghiệp
  Tư vấn sở hữu trí tuệ: 0976 18 66 08
  Tư vấn sở hữu trí tuệ
  Tư vấn đầu tư: 09 13 380 750
  Tư vấn đầu tư

  TỔNG ĐÀI PHÍA BẮC

  Hotline: 09 61 37 18 18
  (Whatsapp, Zalo, Viber) hanoi@vietanlaw.vn Skype IconSkype Chat
  Tư vấn kế toán - thuế: 09 888 567 08
  Dịch vụ kế toán thuế
  Tư vấn giấy phép: 0966 83 66 08
  Tư vấn giấy phép
  Tư vấn hợp đồng: 0913 380 750
  Tư vấn hợp đồng

  TỔNG ĐÀI PHÍA NAM

  Hotline: 09 61 57 18 18

  (Whatsapp, Zalo, Viber)
  hcm@vietanlaw.vn
  Skype IconSkype Chat

  Liên hệ tư vấn
  Cảnh báo lừa đảo
  CẢNH BÁO MẠO DANH CÔNG TY LUẬT VIỆT AN LỪA ĐẢO