09 33 11 33 66
info@luatvietan.vn
Email: info@luatvietan.vn

Thay đổi đăng ký kinh doanh tại huyện Củ Chi

Đăng ký thay đổi nội dung liên quan đến đăng ký kinh doanh, thông báo thay đổi đăng ký kinh doanh là thủ tục hành chính mà doanh nghiệp bắt buộc phải thực hiện khi có sự thay đổi thì phải đăng ký cho sự thay đổi đó, hoặc thông báo tới Phòng đăng ký kinh doanh, Sở kế hoạch đầu tư Thành phố Hồ Chí Minh. Liên hệ công ty luật Việt An, thực hiện dịch vụ thay đổi đăng ký kinh doanh cho các doanh nghiệp trên địa bàn huyện Củ Chi. ĐT: 096 167 55 66.

Các trường hợp bắt buộc phải nộp hồ sơ thay đổi đăng ký kinh doanh

 • Thay đổi tên công ty (bao gồm: thay đổi tên bằng tiếng Việt, thay đổi tên tiếng nước ngoài, thay đổi tên viết tắt).
 • Thay đổi loại hình doanh nghiệp của công ty (bao gồm: Thay đổi từ TNHH một thành viên sang TNHH hai thành viên trở lên; thay đổi từ công ty TNHH sang công ty cổ phần, thay đổi từ công ty cổ phần thành công ty TNHH, thay đổi doanh nghiệp tư nhân thành công ty).
 • Thay đổi trụ sở chính của công ty.
 • Thay đổi thông tin số điện thoại, số fax; email, website công ty.
 • Thay đổi ngành, nghề kinh doanh của công ty.
 • Thay đổi vốn điều lệ công ty (bao gồm thay đổi tăng vốn điều lệ công ty hoặc thay đổi giảm vốn điều lệ công ty).
 • Thay đổi cơ cấu vốn của các thành viên công ty.
 • Thay đổi thông tin cổ đông là người nước ngoài: Thay đổi cổ đông là người nước ngoài; thay đổi tỷ lệ góp vốn của cổ đông nước ngoài; thay đổi thông tin về Hộ chiếu, Hộ khẩu của cổ đông là người nước ngoài.
 • Thay đổi người đại diện theo pháp luật công ty.
 • Thay đổi thông tin người đại diện theo pháp luật của công ty (bao gồm: thay đổi chức danh của người đại diện theo pháp luật; thay đổi chứng minh thư/thẻ căn cước/số hộ chiếu; thay đổi hộ khẩu, chỗ ở hiện tại của người đại diện theo pháp luật).
 • Thay đổi thông tin của chủ sở hữu công ty TNHH một thành viên: bao gồm chuyển nhượng chủ sở hữu, thay đổi giấy phép kinh doanh của chủ sở hữu (nếu là pháp nhân), thay đổi thông tin cá nhân của chủ sở hữu (nếu là cá nhân).
 • Thay đổi thông tin đăng ký thuế: người phụ trách kế toán; thông tin địa chỉ nhận thông báo thuế.

Thay đổi người đại diện công ty cho công ty tại huyện Củ Chi:

STT Mục Diễn giải
1

Hồ sơ thay đổi người đại diện theo pháp luật

 • Thông báo thay đổi người đại diện theo pháp luật;
 • Bản sao căn cước công dân/ hộ chiếu/ Chứng minh nhân dân của người đại diện theo pháp luật mới;
 • Giấy giới thiệu hoặc ủy quyền cho Công ty luật Việt An thực hiện thủ tục tại cơ quan nhà nước có thẩm quyền.
 • Kèm theo Thông báo, tùy thuộc vào loại hình doanh nghiệp mà hồ sơ còn có một trong các tài liệu sau:
  • Nghị quyết, quyết định của chủ sở hữu công ty đối với công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên;
  • Nghị quyết, quyết định và bản sao biên bản họp Hội đồng thành viên đối với công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên.
  • Nghị quyết và bản sao biên bản họp Đại hội đồng cổ đông đối với công ty cổ phần trong trường hợp việc thay đổi người đại diện theo pháp luật kèm theo thay đổi chức danh đại diện theo pháp luật; Hoặc Nghị quyết, quyết định và bản sao biên bản họp Hội đồng quản trị đối với công ty cổ phần trong trường hợp việc thay đổi người đại diện theo pháp luật không làm thay đổi chức danh đại diện theo pháp luật.
2

Các bước để thay đổi người đại diện theo pháp luật

Bước 1: Chuẩn bị hồ sơ

Công ty chuẩn bị hồ sơ nêu trên hoặc thông qua dịch vụ của Luật Việt An để được hỗ trợ soạn thảo toàn bộ hồ sơ theo quy định.

Bước 2: Nộp hồ sơ và lệ phí

Công ty nộp hồ sơ thông qua hình thức trực tiếp, hoặc qua hình thức điện tử hoặc dịch vụ bưu chính tùy thuộc vào từng nơi đăng ký doanh nghiệp. Đa số các tỉnh/ thành phố hiện nay đã triển khai nhận hồ sơ thay đổi qua cổng thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp.

Doanh nghiệp nộp lệ phí khi nộp hồ sơ thay đổi người đại diện.

Bước 3: Nhận kết quả

Doanh nghiệp nhận kết quả trực tiếp tại trụ sở cơ quan đăng ký doanh nghiệp hoặc qua dịch vụ bưu chính.

Kết quả nhận được là giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp ghi nhận thông tin người đại diện theo pháp luật mới.

Thời gian, chi phí để thay đổi người đại diện theo pháp luật

Theo quy định Luật doanh nghiệp 2020, thời gian cơ quan đăng ký doanh nghiệp xử lý hồ sơ thay đổi người đại diện theo pháp luật là 03 ngày làm việc kể từ sau ngày nhận được hồ sơ hợp lệ.

Khi nộp hồ sơ qua Cổng thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp, công ty nộp lệ phí công bố thay đổi đăng ký doanh nghiệp 100.000 VNĐ.

Thay đổi tên công ty cho các công ty tại huyện Củ Chi:

TT Mục Diễn giải
1 Các trường hợp thay đổi tên công ty trên Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp
 • Thay đổi tên tiếng Việt;
 • Thay đổi tên tiếng nước ngoài;
 • Thay đổi tên viết tắt hoặc bổ sung tên viết tắt.
2 Lựa chọn tên công ty mới như thế nào?
 • Theo quy định tại Điều 37 Luật Doanh nghiệp năm 2020 thì tên doanh  nghiệp là tên tiếng Việt của doanh nghiệp bao gồm 02 thành tố: loại hình doanh nghiệp và tên riêng. Ngoài ra, doanh nghiệp có thể có tên viêt tắt và tên bằng tiếng nước ngoài (được dịch từ tên tiếng việt sang một trong những tiếng nước ngoài hệ chữ La-tinh). Như vậy, khi thay đổi tên tiếng việt của doanh nghiệp thì tên viết tắt, tên bằng tiếng nước ngoài (nếu có) cũng cần thay đổi.
 • Khi đặt tên mới, công ty cần lưu ý không được đặt tên trùng hoặc gây nhầm lẫn với tên của doanh nghiệp khác đã đăng ký trong Cơ sở dữ liệu quốc gia về đăng ký doanh nghiệp trên phạm vi toàn quốc (bao gồm cả tên nước ngoài và tên viết tắt). Đồng thời, doanh nghiệp không được sử dụng tên thương mại, nhãn hiệu, chỉ dẫn địa lý của tổ chức, cá nhân đã được bảo hộ để cấu thành tên riêng của doanh nghiệp (trừ trường hợp được sự chấp thuận của chủ sở hữu tên thương mại, nhãn hiệu, chỉ dẫn địa lý đó).
 • Như vậy, để đảm bảo khả năng chấp thuận tên mới, doanh nghiệp cần tra cứu tên doanh nghiệp đã đăng ký trên Cổng thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp. Ngoài ra, trước khi đăng ký, doanh nghiệp có thể tham khảo các nhãn hiệu, chỉ dẫn địa lý đã đăng ký và được lưu giữ tại Cơ sở dữ liệu về nhãn hiệu và chỉ dẫn địa lý của cơ quan quản lý nhà nước về sở hữu công nghiệp. Tuy nhiên, chỉ khi được cơ quan có thẩm quyền cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp thì tên doanh nghiệp mới được coi là không vi phạm.
 • Để có thể đăng ký được tên công ty như mong muốn doanh nghiệp nên thêm các tiền tố hoặc hậu tố vào tên công ty để nâng cao tính phân biệt và có thể được chấp thuận tên như mong muốn.
3 Lưu ý sau khi thay đổi tên công ty
 • Làm lại biển treo tại trụ sở công ty;
 • Gửi công văn lên cơ quan thuế về việc thay đổi tên công ty trên hóa đơn công ty: Đối với các doanh nghiệp phải có hóa đơn VAT thì sau khi thay đổi tên doanh nghiệp cũng cần phải thay đổi hóa đơn VAT vì trong hóa đơn bắt buộc phải có tên của doanh nghiệp.
4 Thủ tục thay

đổi tên công ty như thế nào?

Bước 1: Tra cứu tên công ty dự định thay đổi

Quý khách hàng có thể gửi tên công ty mới muốn thay đổi để Luật Việt An hỗ trợ tra cứu để có thể đăng ký tên như mong muốn.

Bước 2: Soạn hồ sơ thay đổi tên công ty

 • Thông báo thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp. Nội dung Thông báo gồm: Tên hiện tại, mã số doanh nghiệp, mã số thuế hoặc số Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh(trường hợp doanh nghiệp chưa có mã số doanh nghiệp, mã số thuế); Tên dự kiến thay đổi; Họ, tên, chữ ký của người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp.
 • Quyết định và bản sao hợp lệ biên bản họp của Hội đồng thành viên đối với công ty trách nhiệm hữu hạnhai thành viên trở lên, của Đại hội đồng cổ đông đối với công ty cổ phần và của các thành viên hợp danh đối với công ty hợp danh; Quyết định của chủ sở hữu công ty đối với công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên. Quyết định, biên bản họp phải ghi rõ những nội dung được sửa đổi trong Điều lệ công ty;
 • Văn bản ủy quyền (trong trường hợp doanh nghiệp ủy quyền cho công ty Luật Việt An thực hiện thủ tục thay đổi tên công ty).

Bước 3: Nộp hồ sơ thay đổi tên công ty

 • Khi thay đổi tên, doanh nghiệp gửi hồ sơ thay đổi tên công ty đến Phòng Đăng ký kinh doanh nơi đã cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp cho doanh nghiệp.
 • Khi nhận Thông báo, Phòng Đăng ký kinh doanh trao Giấy biên nhận, kiểm tra tính hợp lệ của hồ sơ và cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp cho doanh nghiệp nếu tên dự kiến của doanh nghiệp không trái với quy định về đặt tên doanh nghiệp.
 • Trong thời hạn 30 ngày kể từ ngày được cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, những thông tin thay đổi phải được thông báo công khai trên Cổng thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp.

Bước 4: Khắc lại con dấu công ty

 • Sau khi thay đổi tên doanh nghiệp (tên Tiếng Việt), doanh nghiệp phải thay đổi con dấu pháp nhân của doanh nghiệp.
 • Hiện nay việc khắc con dấu mới do doanh nghiệp tự chịu trách nhiệm, việc thay đổi con dấu nhằm đảm bảo thống nhất tên công ty trên Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp và con dấu giao dịch của công ty.

Bước 5: Hoàn thiện hồ sơ nội bộ của doanh nghiệp theo tên mới

 • Hoàn thiện hồ sơ nội bộ như: điều lệ, quy chế, nội quy lao động, quyết định bổ nhiệm chức danh
 • Sửa lại hợp đồng lao động với người lao động;
 • Hoàn thiện hồ sơ giấy tờ liên quan khác theo tên mới.

Bước 6: Thông báo tên thay đổi tới các cơ quan liên quan và đối tác

 • Cơ quan bảo hiểm xã hội;
 • Ngân hàng doanh nghiệp mở tài khoản;
 • Bạn hàng, đối tác liên quan,…

Bước 7: Đối với công ty có chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh

Khi công ty thay đôi tên công ty mà làm thay đổi tên đã ghi nhận trên Giấy chứng nhận hoạt động chi nhánh, văn phòng đại diện công ty, địa điểm kinh doanh của công ty liên quan thì cũng cần thực hiện thủ tục thay đổi các loại Giấy chứng nhận liên quan này.

Bước 8: Đối với công ty có vốn nước ngoài, công ty có giấy phép kinh doanh có điều kiện

Đối với công ty có vốn đầu tư nước ngoài có Giấy chứng nhận đầu tư

Khi thay đổi tên công ty trên Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp thì công ty cũng cần thực hiện thủ tục điều chỉnh thông tin dự án, thông tin tên công ty trên Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư.

Đối với công ty có giấy phép kinh doanh có điều kiện

Đối với các công ty có giấy phép con như: Vệ sinh an toàn thực phẩm, phòng cháy chữ cháy, an ninh trật tự, giấy phép bưu chính, giấy phép lữ hành, giấy phép vận tải, kinh doanh lưu trú, …..thì khi thay đổi tên công ty cũng phải thực hiện thủ tục thay đổi các giấy phép liên quan này.

Thay đổi đăng ký kinh doanh, Thay đổi tên công ty, thay đổi địa chỉ, thay đổi người đại diện, thay đổi tên công ty  tại huyện Củ Chi:

Huyện Củ Chi là môt Huyện trực thuộc Thành phố Hồ Chí Minh. Huyện Củ Chi có 21 đơn vị hành chính, bao gồm 20 Xã, 1 Thị trấn. Gồm có Thị trấn Củ Chi, Xã Phú Mỹ Hưng, Xã An Phú, Xã Trung Lập Thượng, Xã An Nhơn Tây, Xã Nhuận Đức …..
Stt Dịch vụ Thay đổi đăng ký kinh doanh, Thay đổi tên công ty, thay đổi địa chỉ, thay đổi người đại diện, thay đổi tên công ty  – Công ty luật Việt An Tên thị trấn, xã thuộc huyện Củ Chi
1 Thay đổi đăng ký kinh doanh, Thay đổi tên công ty, thay đổi địa chỉ, thay đổi người đại diện, thay đổi tên công ty , Thay đổi tên công ty, thay đổi địa chỉ, thay đổi người đại diện, thay đổi tên công ty Thị trấn Củ Chi
2  Thay đổi đăng ký kinh doanh, Thay đổi tên công ty, thay đổi địa chỉ, thay đổi người đại diện, thay đổi tên công ty Xã Phú Mỹ Hưng
3  Thay đổi đăng ký kinh doanh, Thay đổi tên công ty, thay đổi địa chỉ, thay đổi người đại diện, thay đổi tên công ty Xã An Phú
4  Thay đổi đăng ký kinh doanh, Thay đổi tên công ty, thay đổi địa chỉ, thay đổi người đại diện, thay đổi tên công ty Xã Trung Lập Thượng
5  Thay đổi đăng ký kinh doanh, Thay đổi tên công ty, thay đổi địa chỉ, thay đổi người đại diện, thay đổi tên công ty Xã An Nhơn Tây
6  Thay đổi đăng ký kinh doanh, Thay đổi tên công ty, thay đổi địa chỉ, thay đổi người đại diện, thay đổi tên công ty Xã Nhuận Đức
7 X Thay đổi đăng ký kinh doanh, Thay đổi tên công ty, thay đổi địa chỉ, thay đổi người đại diện, thay đổi tên công ty Xã Phạm Văn Cội
8  Thay đổi đăng ký kinh doanh, Thay đổi tên công ty, thay đổi địa chỉ, thay đổi người đại diện, thay đổi tên công ty Xã Phú Hòa Đông
9  Thay đổi đăng ký kinh doanh, Thay đổi tên công ty, thay đổi địa chỉ, thay đổi người đại diện, thay đổi tên công ty Xã Trung Lập Hạ
10  Thay đổi đăng ký kinh doanh, Thay đổi tên công ty, thay đổi địa chỉ, thay đổi người đại diện, thay đổi tên công ty Xã Trung An
11  Thay đổi đăng ký kinh doanh, Thay đổi tên công ty, thay đổi địa chỉ, thay đổi người đại diện, thay đổi tên công ty Xã Phước Thạnh
12  Thay đổi đăng ký kinh doanh, Thay đổi tên công ty, thay đổi địa chỉ, thay đổi người đại diện, thay đổi tên công ty Xã Phước Hiệp
13  Thay đổi đăng ký kinh doanh, Thay đổi tên công ty, thay đổi địa chỉ, thay đổi người đại diện, thay đổi tên công ty Xã Tân An Hội
14  Thay đổi đăng ký kinh doanh, Thay đổi tên công ty, thay đổi địa chỉ, thay đổi người đại diện, thay đổi tên công ty Xã Phước Vĩnh An
15  Thay đổi đăng ký kinh doanh, Thay đổi tên công ty, thay đổi địa chỉ, thay đổi người đại diện, thay đổi tên công ty Xã Thái Mỹ
16  Thay đổi đăng ký kinh doanh, Thay đổi tên công ty, thay đổi địa chỉ, thay đổi người đại diện, thay đổi tên công ty Xã Tân Thạnh Tây
17  Thay đổi đăng ký kinh doanh, Thay đổi tên công ty, thay đổi địa chỉ, thay đổi người đại diện, thay đổi tên công ty Xã Hòa Phú
18  Thay đổi đăng ký kinh doanh, Thay đổi tên công ty, thay đổi địa chỉ, thay đổi người đại diện, thay đổi tên công ty Xã Tân Thạnh Đông
19  Thay đổi đăng ký kinh doanh, Thay đổi tên công ty, thay đổi địa chỉ, thay đổi người đại diện, thay đổi tên công ty Xã Bình Mỹ
20  Thay đổi đăng ký kinh doanh, Thay đổi tên công ty, thay đổi địa chỉ, thay đổi người đại diện, thay đổi tên công ty Xã Tân Phú Trung
21  Thay đổi đăng ký kinh doanh, Thay đổi tên công ty, thay đổi địa chỉ, thay đổi người đại diện, thay đổi tên công ty Xã Tân Thông Hội

Từ khoá: Từ khoá liên quan đến thay đổi đăng ký kinh doanh “Thay đổi đăng ký kinh doanh, Thay đổi tên công ty, thay đổi địa chỉ, thay đổi người đại diện, điều chỉnh giấy chứng nhận đầu tư, thông báo thay đổi đăng ký kinh doanh, đăng ký thay đổi đăng ký kinh doanh, huyện Củ Chi, Thành phố Hồ Chí Minh” Liên hệ: Công ty luật Việt An, ĐT: 096 167 55 66.

Mục lục

Bài viết liên quan

Mục lục
Ẩn

  Tin tức

  Tin tức

  Văn bản pháp luật

  Văn bản pháp luật

  Tư vấn pháp luật

  Tư vấn pháp luật
  TS.LS. Đỗ Thị Thu Hà
  TS.LS. Đỗ Thị Thu Hà
  09 33 11 33 66 (Zalo, Viber, Whatsapp)
  Tư vấn doanh nghiệp: 09 79 05 77 68
  Tư vấn doanh nghiệp
  Tư vấn sở hữu trí tuệ: 0976 18 66 08
  Tư vấn sở hữu trí tuệ
  Tư vấn đầu tư: 09 13 380 750
  Tư vấn đầu tư

  TỔNG ĐÀI PHÍA BẮC

  Hotline: 09 33 11 33 66
  luatsuphiabac@vietanlaw.vn
  Luật sư tư vấn Luật Việt An
  Tư vấn kế toán - thuế: 09 888 567 08
  Dịch vụ kế toán thuế
  Tư vấn giấy phép: 0966 83 66 08
  Tư vấn giấy phép
  Tư vấn hợp đồng: 0913 380 750
  Tư vấn hợp đồng

  TỔNG ĐÀI PHÍA NAM

  Hotline: 09 61 67 55 66
  Luật sư Đồng Văn Thức
  Luật sư Đồng Văn Thức
  09 61 67 55 66 (Zalo, Viber, Whatsapp)
  Liên hệ tư vấn
  Cảnh báo lừa đảo
  CẢNH BÁO MẠO DANH CÔNG TY LUẬT VIỆT AN LỪA ĐẢO