Sửa đổi tên trên Giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu

Việc đăng ký nhãn hiệu và được cấp Giấy chứng nhận (văn bằng bảo hộ) là điều vô cùng cần thiết. Trong quá trình sử dụng, sẽ có lúc chủ văn bằng bảo hộ có những thay đổi về thông tin của mình. Lúc này, thủ tục, trình tự cần thực hiện để thực hiện sửa đổi trên Giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu sẽ được thực hiện như nào? Trong bài viết sau đây, Luật Việt An sẽ tổng hợp những quy định về sửa đổi tên trên Giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu.

Giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu

Cơ sở pháp lý

 • Luật Sở hữu trí tuệ 2005 sửa đổi bổ sung 2009, 2019, 2022;
 • Nghị định 65/2023/NĐ-CP quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Sở hữu trí tuệ về sở hữu công nghiệp, bảo vệ quyền sở hữu công nghiệp, quyền đối với giống cây trồng và quản lý Nhà nước về sở hữu trí tuệ;
 • Thông tư 23/2023/TT-BKHCN hướng dẫn Luật Sở hữu trí tuệ và Nghị định 65/2023/NĐ-CP về quyền sở hữu công nghiệp;
 • Thông tư 263/2016/TT-BTC quy định phí, lệ phí sở hữu công nghiệp.

Quy định về Giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu

Căn cứ theo quy định tại Khoản 25 Điều 4 Luật Sở hữu trí tuệ thì văn bằng bảo hộ là văn bản do cơ quan nhà nước có thẩm quyền cấp cho tổ chức, cá nhân nhằm xác lập quyền sở hữu công nghiệp đối với sáng chế, kiểu dáng công nghiệp, thiết kế bố trí, nhãn hiệu, chỉ dẫn địa lý; quyền đối với giống cây trồng.

Theo đó, Giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu hay còn gọi là văn bằng bảo hộ chính là cơ sở pháp lý quan trọng nhất bảo vệ doanh nghiệp khi có tranh chấp về nhãn hiệu xảy ra, chứng nhận cho tổ chức/cá nhân được nhà nước bảo hộ độc quyền nhãn hiệu/ thương hiệu trong phạm vi và thời hạn cụ thể.

Giấy chứng nhận nhãn hiệu thể hiện các thông tin về phạm vi bảo hộ nhãn hiệu như: Mẫu nhãn hiệu; Tên và địa chỉ chủ nhãn hiệu; Danh mục sản phẩm, dịch vụ mang nhãn hiệu; Thời hạn bảo hộ nhãn hiệu;…

Có thể sửa đổi tên trên Giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu không?

Theo Điều 29 Nghị định 65/2023/NĐ-CP và điểm a Khoản 1 Điều 97 Luật Sở hữu trí tuệ quy định các trường hợp sửa đổi thông tin trên văn bằng bảo hộ theo đó thay đổi, sửa chữa thiếu sót liên quan đến tên của tác giả, chủ văn bằng bảo hộ là một trong các nội dung được quy định.

Như vậy, việc sửa đổi tên người nộp đơn trên Giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu là một trong những trường hợp của các trường hợp được phép sửa đổi thông tin trên văn bằng bảo hộ. Sau khi được cấp Giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu nếu chủ sở hữu văn bằng bảo hộ muốn sửa đổi thông tin trên văn bằng bảo hộ, thay đổi thông tin trong sổ đăng ký quốc gia về sở hữu công nghiệp thì phải thực hiện thủ tục yêu cầu sửa đổi.

Tại sao phải sửa đổi tên khi sai thông tin trên Giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu?

Nếu không thực hiện sửa đổi thông tin cho phù hợp với thông tin hiện tại, có thể gặp phải các vấn đề như sau:

 • Nếu có nhu cầu đăng ký phiên bản mới cho nhãn hiệu, mà phiên bản này gần giống với nhãn hiệu cũ, trong khi vẫn giữ tên và địa chỉ cũ trên Giấy chứng nhận nhãn hiệu thì nhãn hiệu nộp sau có thể sẽ bị từ chối, do thông tin trên giấy chứng nhận nhãn hiệu và thông tin đăng ký kinh doanh hiện tại không trùng khớp nhau, có thể bị coi là hai người khác nhau;
 • Trường hợp thực hiện các thủ tục như khiếu nại, xử lý xâm phạm, hoặc các thủ tục khác mà cần chứng minh bạn là chủ nhãn hiệu thì thông tin trên Giấy chứng nhận nhãn hiệu phải đúng với thông tin hiện tại;
 • Việc sửa đổi này cũng đảm bảo quyền và lợi ích cho chủ sở hữu nhãn hiệu, đồng thời cũng giúp cho cơ quan có thẩm quyền có thể theo dõi, kiểm tra, quản lý dễ dàng hơn.

Do đó, nếu có sự thay đổi về thông tin trên Giấy chứng mnhận nhãn hiệu nên thực hiện thủ tục sửa đổi để đảm bảo quyền lợi.

Quy trình, thủ tục sửa đổi Giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu

Hồ sơ

Tùy theo nội dung cần sửa đổi, bổ sung mà hồ sơ sửa đổi đơn đăng ký nhãn hiệu sẽ có những tài liệu khác nhau, cụ thể:

 • Tờ khai yêu cầu sửa đổi làm theo Mẫu số 06 tại Phụ lục II của Nghị định 65/2023/NĐ-CP, trong đó nêu rõ yêu cầu ghi nhận thay đổi.
 • Bản gốc văn bằng bảo hộ (trong trường hợp văn bằng bảo hộ được cấp dưới dạng giấy);
 • Tài liệu xác nhận việc thay đổi tên, địa chỉ (bản gốc hoặc bản sao có chứng thực) nếu nội dung yêu cầu sửa đổi là tên, địa chỉ;
 • Tài liệu thuyết minh chi tiết nội dung sửa đổi;
 • Giấy ủy quyền cho Luật Việt An (nếu nộp yêu cầu thông qua đại diện sở hữu công nghiệp);
 • Bản sao chứng từ nộp phí, lệ phí (trường hợp nộp phí, lệ phí qua dịch vụ bưu chính hoặc nộp trực tiếp vào tài khoản của cơ quan quản lý nhà nước về quyền sở hữu công nghiệp);
 • Các tài liệu khác (nếu có).

Nơi nộp hồ sơ

Hồ sơ sửa đổi tên trên Giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu được nộp trực tiếp tại Cục Sở hữu trí tuệ theo các địa chỉ sau:

 • Cục Sở hữu trí tuệ tại TP. Hà Nội: 384-386 đường Nguyễn Trãi, quận Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội
 • Văn phòng đại diện Cục Sở hữu trí tuệ tại Đà Nẵng: Tầng 3, số 135 đường Minh Mạng, phường Khuê Mỹ, quận Ngũ Hành Sơn, Thành phố Đà Nẵng
 • Văn phòng đại diện Cục Sở hữu trí tuệ tại Thành phố Hồ Chí Minh: Lầu 7, tòa nhà Hà Phan, số 17 – 19 Tôn Thất Tùng, phường Phạm Ngũ Lão, quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh

Thời hạn giải quyết hồ sơ

Theo quy định tại Điều 29 Nghị định 65/2023/NĐ-CPz, thời hạn xử lý hồ sơ được quy định như sau:

 • Trong thời hạn 02 tháng kể từ ngày nhận đơn, Cục SHTT phải xem xét yêu cầu sửa đổi văn bằng bảo hộ. Nếu xét thấy yêu cầu hợp lệ, Cục SHTT ra quyết định sửa đổi văn bằng bảo hộ, đăng bạ và công bố quyết định sửa đổi văn bằng bảo hộ trên Công báo sở hữu công nghiệp trong thời hạn 60 ngày kể từ ngày ra quyết định.
 • Trường hợp yêu cầu sửa đổi văn bằng bảo hộ có thiếu sót hoặc không hợp lệ, Cục SHTT ra thông báo dự định từ chối chấp nhận việc sửa đổi, có nêu rõ lý do và ấn định thời hạn 02 tháng kể từ ngày ra thông báo để người yêu cầu sửa chữa thiếu sót hoặc có ý kiến phản đối.
 • Nếu kết thúc thời hạn đã ấn định mà người yêu cầu không sửa chữa thiếu sót hoặc sửa chữa thiếu sót không đạt yêu cầu, không có ý kiến phản đối hoặc có ý kiến phản đối nhưng không xác đáng, cơ quan quản lý nhà nước về quyền sở hữu công nghiệp ra Quyết định từ chối yêu cầu sửa đổi văn bằng bảo hộ

Lệ phí thực hiện sửa đổi

Người yêu cầu ghi nhận thay đổi thông tin trên văn bằng bảo hộ phải nộp phí thẩm định yêu cầu sửa đổi văn bằng bảo hộ, phí đăng bạ và phí công bố quyết định ghi nhận sửa đổi văn bằng bảo hộ. Căn cứ vào Biểu mức thu phí, lệ phí sở hữu công nghiệp ban hành kèm theo Thông tư 263/2016/TT-BTC quy định về phí và lệ phí hiện nay như sau:

 • Phí thẩm định yêu cầu sửa đổi văn bằng bảo hộ: 160.000 đồng/ văn bằng bảo hộ
 • Phí công bố Quyết định sửa đổi văn bằng bảo hộ: 120.000 đồng/đơn
 • Phí đăng bạ Quyết định sửa đổi văn bằng bảo hộ: 120.000 đồng/ văn bằng bảo hộ

Quý khách hàng có nhu cầu tư vấn hay tìm hiểu kỹ hơn về sửa đổi tên trên giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu nói riêng và tìm hiểu thêm về sửa đổi thông tin của các giấy chứng nhận  khác nói chung, xin vui lòng liên hệ Công ty luật Việt An để được hỗ trợ tốt nhất.

Mục lục

Bài viết liên quan

Mục lục
Ẩn

  Tư vấn đăng ký nhãn hiệu

  Tư vấn đăng ký nhãn hiệu

  Văn bản pháp luật

  Văn bản pháp luật

  Tư vấn pháp luật

  Tư vấn luật

  LIÊN HỆ CÔNG TY LUẬT VIỆT AN

  Tư vấn doanh nghiệp: 09 79 05 77 68
  Tư vấn doanh nghiệp
  Tư vấn sở hữu trí tuệ: 0976 18 66 08
  Tư vấn sở hữu trí tuệ
  Tư vấn đầu tư: 09 13 380 750
  Tư vấn đầu tư

  TỔNG ĐÀI PHÍA BẮC

  Hotline: 09 61 37 18 18
  (Whatsapp, Zalo, Viber) hanoi@vietanlaw.vn Skype IconSkype Chat
  Liên hệ qua Zalo
  Liên hệ qua Zalo
  Liên hệ Zalo 0961371818
  Tư vấn kế toán - thuế: 09 888 567 08
  Dịch vụ kế toán thuế
  Tư vấn giấy phép: 0966 83 66 08
  Tư vấn giấy phép
  Tư vấn hợp đồng: 0913 380 750
  Tư vấn hợp đồng

  TỔNG ĐÀI PHÍA NAM

  Hotline: 09 61 57 18 18

  (Whatsapp, Zalo, Viber)
  hcm@vietanlaw.vn
  Skype IconSkype Chat

  Liên hệ qua Zalo
  Liên hệ qua Zalo
  Liên hệ Zalo 0961571818
  Liên hệ tư vấn
  Cảnh báo lừa đảo
  CẢNH BÁO MẠO DANH CÔNG TY LUẬT VIỆT AN LỪA ĐẢO