Thành lập công ty kinh doanh vận tải đường sắt (Railway)

Hiện nay, bên cạnh loại hình vận tải đường bộ, đường thủy thì vận tải đường sắt là loại hình khá phổ biến và phát triển. Vì vậy, nhiều doanh nghiệp kinh doanh vận tải đường sắt đã được thành lập. Sau đây, Luật Việt An sẽ phân tích về điều kiện thành lập công ty kinh doanh vận tải đường sắt theo quy định pháp luật hiện hành.

Thành lập công ty kinh doanh vận tải đường sắt

Căn cứ pháp lý

 • Biểu Cam kết WTO của Việt Nam;
 • Luật Doanh nghiệp năm 2020;
 • Luật Đường sắt năm 2017, được sửa đổi bổ sung năm 2023;
 • Nghị định 65/2018/NĐ-CP quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đường sắt, được sửa đổi, bổ sung bởi Nghị định số 01/2022/NĐ-CP, Nghị định 91/2023/NĐ-CP;
 • Thông tư 09/2018/TT-BGTVT về vận tải hành khách, hành lý trên đường sắt quốc gia và đường sắt chuyên dùng có nối dây với đường sắt quốc gia;
 • Quyết định số 27/2018/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ Ban hành Hệ thống ngành kinh tế Việt Nam.

Kinh doanh vận tải đường sắt là gì?

Kinh doanh vận tải đường sắt là hoạt động kinh doanh liên quan đến việc cung cấp dịch vụ vận chuyển hàng hóa và/hoặc hành khách bằng hệ thống đường sắt. Đây là một lĩnh vực rộng lớn và phức tạp, bao gồm nhiều khía cạnh và hoạt động khác nhau.

Căn cứ theo quy định tại khoản 21 Điều 3 Luật Đường sắt 2017 thì kinh doanh vận tải đường sắt là việc thực hiện các hoạt động nhằm mục đích là sinh lợi, bao gồm:

 • Vận chuyển hành khách
 • Vận chuyển hành lý
 • Vận chuyển hàng hóa bằng đường sắt

Khi có nhu cầu thành lập công ty kinh doanh vận tải đường sắt, cần lưu ý những điều kiện theo quy định pháp luật:

 • Điều kiện tiếp cận thị trường đối với nhà đầu tư nước ngoài;
 • Điều kiện thành lập công ty theo Luật Doanh nghiệp;
 • Điều kiện kinh doanh vận tải đường sắt theo Luật Đường sắt;

Điều kiện tiếp cận thị trường đối với nhà đầu tư nước ngoài

Theo Biểu cam kết WTO của Việt Nam, dịch vụ vận tải đường sắt bao gồm dịch vụ vận tải hành khách (CPC 7111) và dịch vụ vận tải hàng hóa (CPC 7112).

Theo đó, không có hạn chế tiếp cận thị trường dịch vụ vận tải đường sắt đối với nhà đầu tư nước ngoài, trừ trường hợp: các nhà cung cấp nước ngoài được cung cấp dịch vụ vận tải hàng hóa thông qua việc thành lập liên doanh với đối tác Việt Nam trong đó phần vốn góp của phía nước ngoài không được vượt quá 49% tổng vốn pháp định.

Điều kiện thành lập công ty kinh doanh vận tải đường sắt theo Luật Doanh nghiệp

Để thành lập công ty kinh doanh vận tải đường sắt, cần đáp ứng các điều kiện về thành lập doanh nghiệp theo Luật Doanh nghiệp năm 2020 như sau:

Điều kiện về loại hình doanh nghiệp

Hiện nay, pháp luật không quy định giới hạn về loại hình doanh nghiệp khi kinh doanh vận tải đường sắt. Do đó, công ty kinh doanh vận tải đường sắt có thể được thành lập dưới một trong các hình thức theo Luật Doanh nghiệp năm 2020 như:

 • Công ty TNHH;
 • Công ty cổ phần;
 • Công ty hợp danh;
 • Doanh nghiệp tư nhân.

Điều kiện về chủ thể

Tổ chức, cá nhân có quyền thành lập công ty kinh doanh vận tải đường sắt, trừ một số trường hợp không có quyền thành lập và quản lý doanh nghiệp theo Khoản 2 Điều 17 Luật Doanh nghiệp 2020.

Điều kiện về tên gọi

 • Theo Điều 37 của Luật Doanh nghiệp 2020, tên công ty phải bao gồm hai thành tố loại hình công ty và tên riêng.

Tên công ty phải được gắn tại trụ sở chính, chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh của doanh nghiệp. Tên công ty phải được in hoặc viết trên các giấy tờ giao dịch, hồ sơ tài liệu và ấn phẩm do doanh nghiệp phát hành.

 • Không được đặt tên trùng hoặc tên gây nhầm lẫn với tên của doanh nghiệp đã đăng ký.

Điều kiện về trụ sở

 • Trụ sở chính của doanh nghiệp đặt trên lãnh thổ Việt Nam, là địa chỉ liên lạc của doanh nghiệp và được xác định theo địa giới đơn vị hành chính; có số điện thoại, số fax và thư điện tử (nếu có).
 • Doanh nghiệp nên lựa chọn địa chỉ nhà riêng (có sổ đỏ), địa chỉ của tòa nhà văn phòng và những nơi có chức năng kinh doanh thương mại.

Điều kiện về mã ngành nghề kinh doanh

Theo Quyết định số 27/2018/QĐ-TTg, và bảng phân loại mã ngành nghề CPC trong cam kết WTO, doanh nghiệp có thể đăng ký một số mã ngành nghề thuộc lĩnh vực vận tải đường sắt như:

Mã ngành nghề 4911: Vận tải hành khách đường sắt (CPC 7111), gồm:

 • Vận tải hành khách bằng đường sắt liên tỉnh;
 • Cung cấp dịch vụ lưu trú của toa ngủ và dịch vụ ăn uống cho hành khách trên tàu như một hoạt động không tách rời của công ty vận tải đường sắt.

Mã ngành nghề 4912: Vận tải hàng hóa đường sắt (CPC 7112), gồm: Vận tải hàng hóa bằng đường sắt liên tỉnh, nội thành và ngoại thành.

Điều kiện kinh doanh vận tải đường sắt tại Việt Nam

Để thành lập công ty kinh doanh vận tải đường sắt, cần đáp ứng các điều kiện kinh doanh vận tải đường sắt theo Luật Đường sắt 2017, Nghị định 65/2018/NĐ-CP, được sửa đổi, bổ sung bởi Nghị định số 01/2022/NĐ-CP và Thông tư 09/2018/TT-BGTVT, cụ thể:

Điều kiện về người phụ trách

 • Có bộ phận phụ trách công tác an toàn vận tải đường sắt.
 • Có ít nhất 01 người phụ trách công tác an toàn có trình độ đại học về chuyên ngành vận tải đường sắt và có ít nhất 03 năm kinh nghiệm làm việc trực tiếp về quản lý, khai thác vận tải đường sắt.
 • Người được giao chịu trách nhiệm chính về quản lý kỹ thuật khai thác vận tải phải có trình độ đại học và có ít nhất 03 năm kinh nghiệm làm việc về khai thác vận tải đường sắt.

Điều kiện về vé hành khách

Vé hành khách hợp lệ phải đảm bảo các điều kiện sau:

 • Do doanh nghiệp kinh doanh vận tải hành khách, hành lý trên đường sắt phát hành;
 • Đối với vé cứng: Không bị tẩy, xóa, sửa chữa, còn đủ các thông tin và phải đi đúng chuyến tàu, thời gian ghi trên vé;
 • Đối với vé điện tử: Có bản in, bản chụp thẻ lên tàu theo quy định của doanh nghiệp hoặc có bằng chứng được lưu trữ trên hệ thống cơ sở dữ liệu của doanh nghiệp.

Điều kiện về giá vận tải

 • Giá vận tải hành khách, hành lý, hàng hoá trên đường sắt quốc gia do doanh nghiệp kinh doanh vận tải đường sắt quyết định.
 • Giá vận tải hành khách, hành lý trên đường sắt đô thị do Ủy ban nhân dân cấp tỉnh định giá theo quy định của pháp luật về giá.
 • Giá vận tải trên đường sắt chuyên dùng do doanh nghiệp kinh doanh đường sắt chuyên dùng quyết định.

Điều kiện về bảo đảm an toàn

 • Bảo đảm đủ điều kiện an toàn chạy tàu trong quá trình khai thác;
 • Tổ chức chạy tàu theo đúng biểu đồ chạy tàu, công lệnh tải trọng, công lệnh tốc độ đã được doanh nghiệp kinh doanh kết cấu hạ tầng đường sắt công bố;
 • Doanh nghiệp kinh doanh vận tải hành khách phải mua bảo hiểm cho hành khách; phí bảo hiểm được tính trong giá vé hành khách.

Điều kiện vận tải hàng hóa trong một số trường hợp đặc biệt

 • Việc vận tải hàng nguy hiểm trên đường sắt phải tuân theo quy định của pháp luật về vận tải hàng nguy hiểm và bảo vệ môi trường.
 • Vận tải động vật sống trên đường sắt phải tuân theo các quy định của pháp luật về an toàn, vệ sinh, phòng dịch và bảo vệ môi trường.
 • Vận tải thi hài, hài cốt khi vận chuyển trên đường sắt quốc gia phải có người áp tải và bảo đảm vệ sinh, phòng dịch, bảo vệ môi trường và có đủ giấy tờ theo quy định của pháp luật.
 • Vận tải hàng siêu trường, siêu trọng phải có phương án tổ chức xếp, dỡ, gia cố, vận chuyển, bảo đảm an toàn chạy tàu và kết cấu hạ tầng đường sắt.

Dịch vụ tư vấn pháp luật của Luật Việt An

 • Tư vấn điều kiện thành lập công ty kinh doanh vận tải đường sắt;
 • Soạn thảo hồ sơ thành lập công ty kinh doanh vận tải đường sắt;
 • Điều chỉnh giấy chứng nhận đăng ký đầu tư cho doanh nghiệp;
 • Đại diện khách hàng thực hiện thủ tục thành lập công ty tại cơ quan có thẩm quyền;
 • Đăng ký hóa đơn, kê khai thuế, mua chữ ký số, làm biển công ty và các dịch vụ sau thành lập cho doanh nghiệp;
 • Đăng ký bảo hộ sở hữu trí tuệ cho nhãn hiệu, sáng chế, kiểu dáng công nghiệp của doanh nghiệp;
 • Dịch vụ xin cấp Giấy con cho doanh nghiệp;
 • Tư vấn pháp lý thường xuyên cho doanh nghiệp trong quá trình hoạt động.

Trên đây là tư vấn về điều kiện thành lập công ty kinh doanh vận tải đường sắt. Quý khách hàng có nhu cầu hỗ trợ pháp lý về thành lập công ty kinh doanh vận tải đường sắt, xin vui lòng liên hệ dịch vụ tư vấn của Luật Việt An để được hỗ trợ tốt nhất!

Bài viết được cập nhật đến tháng 4/2024, bất kỳ sự thay đổi về pháp luật nào chưa được cập nhật, vui lòng liên hệ đến Luật Việt An để được hỗ trợ.

Mục lục

Bài viết liên quan

Mục lục
Ẩn

  Thành lập công ty

  Thành lập công ty

  Văn bản pháp luật

  Văn bản pháp luật

  Tư vấn pháp luật

  Tư vấn luật

  LIÊN HỆ CÔNG TY LUẬT VIỆT AN

  Tư vấn doanh nghiệp: 09 79 05 77 68
  Tư vấn doanh nghiệp
  Tư vấn sở hữu trí tuệ: 0976 18 66 08
  Tư vấn sở hữu trí tuệ
  Tư vấn đầu tư: 09 13 380 750
  Tư vấn đầu tư

  TỔNG ĐÀI PHÍA BẮC

  Hotline: 09 61 37 18 18
  (Whatsapp, Zalo, Viber) hanoi@vietanlaw.vn Skype IconSkype Chat
  Tư vấn kế toán - thuế: 09 888 567 08
  Dịch vụ kế toán thuế
  Tư vấn giấy phép: 0966 83 66 08
  Tư vấn giấy phép
  Tư vấn hợp đồng: 0913 380 750
  Tư vấn hợp đồng

  TỔNG ĐÀI PHÍA NAM

  Hotline: 09 61 57 18 18

  (Whatsapp, Zalo, Viber)
  hcm@vietanlaw.vn
  Skype IconSkype Chat

  Liên hệ tư vấn
  Cảnh báo lừa đảo
  CẢNH BÁO MẠO DANH CÔNG TY LUẬT VIỆT AN LỪA ĐẢO