Thành lập công ty KD game online có thưởng (vốn 500 tỷ đồng )

Hiện nay các trò chơi mang tính may rủi xuất hiện ngày càng nhiều. Cùng với đó là các công ty kinh doanh trong lĩnh vực này cũng ngày càng phát triển. Trong đó, một trong những ngành quan tâm hiện nay đó là ngành kinh doanh trò chơi điện tư có thưởng. Sau đây, công ty Luật Việt An sẽ tư vấn về thành lập công ty kinh doanh trò chơi điện tử có thưởng theo pháp pháp luật hiện hành.

Cơ sở pháp lý

 • Biểu Cam kết WTO của Việt Nam;
 • Luật Doanh nghiệp năm 2020;
 • Luật Đầu tư năm 2020;
 • Nghị định 121/2021/NĐ-CP kinh doanh trò chơi điện tử có thưởng dành cho người nước ngoài;
 • Nghị định số 96/2016/NĐ-CP quy định điều kiện về an ninh, trật tự đối với một số ngành nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện, được sửa đổi bổ sung bởi Nghị định 56/2023/NĐ-CP;
 • Thông tư 39/2022/TT-BTC hướng dẫn một số điều của Nghị định 121/2021/NĐ-CP về kinh doanh trò chơi điện tử có thưởng dành cho người nước ngoài.

Kinh doanh trò chơi điện tử có thưởng là gì?

Trò chơi điện tử có thưởng là các trò chơi may rủi được tổ chức trên máy trò chơi điện tử có thưởng mà người chơi bỏ tiền để tham gia và có thể trúng thưởng bằng tiền.

Kinh doanh trò chơi điện tử có thưởng hay còn gọi với tên đầy đủ là kinh doanh trò chơi điện tử có thưởng dành cho người nước ngoài. Theo Khoản 2 Điều 2 Nghị định 121/2021/NĐ-CP, kinh doanh trò chơi điện tử có thưởng dành cho người nước ngoài là hoạt động kinh doanh có điều kiện được cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền cấp phép kinh doanh các trò chơi có thưởng trên máy trò chơi điện tử có thưởng.

Điều kiện tiếp cận thị trường đối với nhà đầu tư nước ngoài

Theo Biểu Cam kết WTO của Việt Nam, kinh doanh trò chơi điện tử thuộc CPC 964. Theo đó, nhà đầu tư nước ngoài chỉ được tiếp cận thị trường Việt Nam đối với ngành nghề này dưới hình thức hợp đồng hợp tác kinh doanh hoặc liên doanh với đối tác Việt Nam đã được phép cung cấp dịch vụ này. Phần vốn góp của phía nước ngoài trong liên doanh không được vượt quá 49% vốn pháp định của liên doanh.

Điều kiện kinh doanh trò chơi điện tử có thưởng

Điều kiện kinh doanh trò chơi điện tử có thưởng

Theo Phụ lục IV Luật Đầu tư 2020, kinh doanh trò chơi điện tử có thưởng thuộc danh mục ngành nghề kinh doanh có điều kiện. Do vậy, để được kinh doanh trò chơi điện tử có thưởng, cần phải đáp ứng những điều kiện theo quy định tại Điều 20 Nghị định 121/2021/NĐ-CP để được cấp cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh theo pháp luật chuyên ngành và các điều kiện về đảm bảo an ninh trật tự để được cấp phép liên quan. Cụ thể:

Về điểm kinh doanh

Doanh nghiệp chỉ được phép tổ chức các trò chơi điện tử có thưởng tại một Điểm kinh doanh duy nhất được cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền cấp phép kinh doanh.

Điểm kinh doanh phải đáp ứng đầy đủ các điều kiện sau:

 • Được bố trí cách ly ra khỏi các khu vực tổ chức hoạt động kinh doanh khác của doanh nghiệp và có cửa ra, vào riêng;
 • Có các thiết bị điện tử và hệ thống camera để theo dõi, giám sát thường xuyên toàn bộ hoạt động trong Điểm kinh doanh (24/24h);
 • Tuân thủ điều kiện về an ninh, trật tự;
 • Có niêm yết đầy đủ nội quy ra, vào bằng tiếng Việt, tiếng Anh và tiếng nước ngoài khác (nếu có) ở vị trí dễ nhận biết tại cửa ra, vào Điểm kinh doanh.

Về cơ sở lưu trú du lịch

Công ty kinh doanh trò chơi điện tử có thưởng phải có cơ sở lưu trú du lịch đã được xếp hạng 5 sao do cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền xếp hạng theo quy định của Luật Du lịch.

Về người quản lý, điều hành

Người quản lý, điều hành Điểm kinh doanh phải đáp ứng điều kiện, tiêu chuẩn sau:

 • Có trình độ đào tạo tối thiểu từ đại học trở lên;
 • Có tối thiểu 03 năm kinh nghiệm trong việc quản lý, điều hành hoạt động kinh doanh trò chơi điện tử có thưởng.

Về vốn điều lệ

 • Vốn điều lệ tối thiểu là 500 tỷ đồng
 • Năm tài chính liền kề trước năm doanh nghiệp nộp hồ sơ đề nghị phải có lãi.

Về đảm bảo an ninh, trật tự

Có phương án kinh doanh trò chơi điện tử có thưởng đảm bảo duy trì an ninh, trật tự, an toàn xã hội theo quy định của pháp luật để được cấp phép theo quy định.

Thủ tục thành lập công ty kinh doanh trò chơi điện tử có thưởng

Bước 1: Xin Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư đối với nhà đầu tư nước ngoài

 • Nhà đầu tư nộp 01 bộ hồ sơ đề nghị cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư cho cơ quan đăng ký đầu tư.
 • Cơ quan đăng ký đầu tư cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư cho nhà đầu tư trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ khi dự án đáp ứng các điều kiện.

Bước 2: Xin Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp.

 • Người thành lập công ty hoặc người được ủy quyền nộp hồ sơ với Phòng Đăng ký kinh doanh thuộc Sở Kế hoạch Đầu tư nơi doanh nghiệp đặt trụ sở chính.
 • Trong thời hạn 03 ngày làm việc kể từ ngày nhận hồ sơ, Cơ quan đăng ký kinh doanh có trách nhiệm xem xét tính hợp lệ của hồ sơ đăng ký doanh nghiệp và cấp đăng ký doanh nghiệp.
 • Trường hợp hồ sơ chưa hợp lệ, Cơ quan đăng ký kinh doanh phải thông báo bằng văn bản nội dung cần sửa đổi, bổ sung cho người thành lập doanh nghiệp.
 • Trường hợp từ chối đăng ký doanh nghiệp thì phải thông báo bằng văn bản cho người thành lập doanh nghiệp và nêu rõ lý do.

Lưu ý, sau khi được cấp giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, công ty phải thông báo công khai trên Cổng thông tin quốc gia về đăng ký doanh trong thời hạn 30 ngày kể từ ngày được công khai.

Mã ngành nghề kinh doanh trò chơi điện tử có thưởng

Theo Khoản 1 Điều 20 Nghị định 121/2021/NĐ-CP, công ty kinh doanh trò chơi điện tử có thưởng phải đăng ký kinh doanh ngành nghề kinh doanh trò chơi điện tử có thưởng khi thành lập doanh nghiệp. Ngoài mã CPC 964 (Kinh doanh trò chơi điện tử) sử dụng khi thực hiện thủ tục cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư, doanh nghiệp đăng ký cần lưu ý các mã ngành nghề chủ yếu của các công ty kinh doanh trò chơi điện tử có thưởng bao gồm:

Mã ngành VSIC Tên ngành nghề
6419 Hoạt động trung gian tiền tệ khác
6499 Hoạt động dịch vụ tài chính khác chưa được phân vào đâu (trừ bảo hiểm và bảo hiểm xã hội)
9329 Hoạt động vui chơi giải trí khác chưa được phân vào đâu

Chi tiết: Kinh doanh trò chơi điện tử có thưởng cho người nước ngoài

Trong đó, mã 9329 là mã ngành nghề đăng ký chủ yếu khi kinh doanh trò chơi điện tử có thưởng.

Thủ tục xin Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh trò chơi điện tử có thưởng

Thông tin Nội dung cụ thể
Thẩm quyền cấp Giấy chứng nhận Bộ Tài chính là cơ quan có thẩm quyền cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh.
Tài liệu KH cần cung cấp – Bản sao Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư hoặc Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp.

– Bản sao quyết định xếp hạng cơ sở lưu trú du lịch.

-Bản sao Giấy chứng nhận đủ điều kiện về an ninh, trật tự.

– Sơ đồ bố trí Điểm kinh doanh.

– Danh sách, lý lịch sơ lược trình độ và kinh nghiệm làm việc để đối chiếu chứng minh năng lực trình độ chuyên môn, nghiệp vụ của người quản lý, điều hành Điểm kinh doanh.

Cách thức thực hiện Nộp 01 bộ hồ sơ đề nghị cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh đến Bộ Tài chính theo một trong các hình thức sau:

– Nộp trực tiếp đến Bộ Tài chính;

– Thông qua đường bưu điện;

– Thông qua cổng dịch vụ công của Bộ Tài chính.

Thời hạn giải quyết Trong thời hạn 60 ngày, kể từ ngày nhận đủ 06 bộ hồ sơ chính thức, Bộ Tài chính xem xét và cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh.
Kết quả thủ tục hành chính Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh.

 

Căn cứ pháp lý Điều 21, Điều 22 Nghị định 121/2021/NĐ-CP

Thủ tục xin Giấy chứng nhận đủ điều kiện an ninh, trật tự

Theo điểm d Khoản 1 Điều 8 Nghị định số 96/2016/NĐ-CP, kinh doanh trò chơi điện tử có thưởng thuộc ngành nghề kinh doanh phải có Giấy chứng nhận đủ điều kiện về an ninh, trật tự. Do đó, sau khi thành lập công ty, cần tiến hành thủ tục xin Giấy chứng nhận đủ điều kiện về an ninh trật tự theo quy định Chương IV Nghị định số 96/2016/NĐ-CP, được sửa đổi bổ sung bởi Nghị định 56/2023/NĐ-CP. Cụ thể:

Thẩm quyền cấp Giấy chứng nhận

Cục Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội Bộ Công an.

Thành phần hồ sơ

Khách hàng cần cung cấp những tài liệu giấy tờ sau để Luật Việt An hoàn thiện hồ sơ:

 • Bản sao hợp lệ một trong các loại văn bản sau đây: Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư.
 • Bản khai lý lịch kèm theo Phiếu lý lịch tư pháp hoặc Bản khai nhân sự của người chịu trách nhiệm về an ninh, trật tự của cơ sở kinh doanh.

Trình tự thực hiện

Bước 1: Nộp hồ sơ

Nộp hồ sơ cho Cục Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội Bộ Công an. Hình thức nộp hồ sơ:

 • Nộp trực tiếp cho cơ quan Công an có thẩm quyền;
 • Gửi qua cơ sở kinh doanh dịch vụ bưu chính;
 • Nộp qua Cổng thông tin điện tử.

Bước 2: Cơ quan Công an tiếp nhận và xử lý hồ sơ

 • Cục Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội Bộ Công an cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện về an ninh, trật tự không quá 5 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.
 • Trường hợp không cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện về an ninh, trật tự thì trong thời hạn 04 ngày làm việc kể từ ngày nhận hồ sơ, cơ quan Công an phải có văn bản trả lời cơ sở kinh doanh và nêu rõ lý do.

Một số lưu ý

 • Tối thiểu 15 ngày trước khi khai trương tổ chức hoạt động kinh doanh trò chơi điện tử có thưởng, doanh nghiệp phải thông báo bằng văn bản gửi Bộ Tài chính, cơ quan đăng ký kinh doanh, Sở Tài chính, Công an tỉnh, Cục Thuế địa phương để theo dõi, quản lý.
 • Tối thiểu 05 ngày làm việc trước khi đưa đồng tiền quy ước vào kinh doanh, doanh nghiệp phải thông báo bằng văn bản về hình thức, mẫu mã, số lượng, chủng loại đồng tiền quy ước với Sở Tài chính và cơ quan thuế trực tiếp quản lý tại địa phương để theo dõi, quản lý.
 • Doanh nghiệp chỉ được phép đổi tiền mặt, đồng tiền quy ước cho người chơi trước khi chơi và đổi trả lại tiền mặt cho người chơi tại quầy thu ngân và phải lập Hóa đơn đổi tiền.

Một số công ty kinh doanh trò chơi điện tử có thưởng hiện nay

STT Tên công ty Địa chỉ số doanh nghiệp
1 Công Ty Cổ Phần Du Lịch Dịch Vụ Sao Hạ Long Tổ 4, khu 1, Đường Hạ Long, Phường Bãi Cháy, Thành phố Hạ Long, Tỉnh Quảng Ninh 5701291099
2 Công ty Cổ phần Du lịch Khách sạn Sài Gòn – Mũi Né Số 56-97 Nguyễn Đình Chiểu, Phường Hàm Tiến, Thành phố Phan Thiết, Tỉnh Bình Thuận 3400244655
3 Công ty Cổ phần Tập đoàn Mường Thanh Số nhà 25, Tổ dân phố 21, Phường Him Lam, Thành phố Điện Biên Phủ, Tỉnh Điện Biên 0106011932
4 Công ty Cổ phần Hải Vân Nam 132 Hàm Nghi, Phường Bến Thành, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh 0102596399

Dịch vụ thành lập công ty của Luật Việt An

 • Tư vấn, soạn thảo hồ sơ thành lập, thành lập công ty kinh doanh trò chơi điện tử có thưởng;
 • Điều chỉnh giấy chứng nhận đăng ký đầu tư cho doanh nghiệp;
 • Đại diện khách hàng thực hiện thủ tục thành lập công ty kinh doanh trò chơi điện tử có thưởng tại cơ quan có thẩm quyền;
 • Dịch vụ sau thành lập, dịch vụ kế toán thuế cho doanh nghiệp;
 • Đăng ký bảo hộ sở hữu trí tuệ cho nhãn hiệu, sáng chế, kiểu dáng công nghiệp của doanh nghiệp;
 • Dịch vụ xin cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện an ninh trật tự; Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh;
 • Tư vấn pháp lý thường xuyên cho doanh nghiệp trong quá trình hoạt động.

Quý khách hàng có thắc mắc liên quan hay có nhu cầu hỗ trợ pháp lý về thành lập doanh nghiệp kinh doanh trò chơi điện tử có thưởng và các loại hình công ty khác, vui lòng liên hệ tới Luật Việt An để được hỗ trợ tốt nhất. Xin cảm ơn!

Bài viết được cập nhật đến tháng 4/2024, bất kỳ sự thay đổi về pháp luật nào chưa được cập nhật, vui lòng liên hệ đến Luật Việt An để được hỗ trợ.

Mục lục

Bài viết liên quan

Mục lục
Ẩn

  Tin tức doanh nghiệp

  Tin tức doanh nghiệp

  Văn bản pháp luật

  Văn bản pháp luật

  Tư vấn pháp luật

  Tư vấn luật

  LIÊN HỆ CÔNG TY LUẬT VIỆT AN

  Tư vấn doanh nghiệp: 09 79 05 77 68
  Tư vấn doanh nghiệp
  Tư vấn sở hữu trí tuệ: 0976 18 66 08
  Tư vấn sở hữu trí tuệ
  Tư vấn đầu tư: 09 13 380 750
  Tư vấn đầu tư

  TỔNG ĐÀI PHÍA BẮC

  Hotline: 09 61 37 18 18
  (Whatsapp, Zalo, Viber) hanoi@vietanlaw.vn Skype IconSkype Chat
  Tư vấn kế toán - thuế: 09 888 567 08
  Dịch vụ kế toán thuế
  Tư vấn giấy phép: 0966 83 66 08
  Tư vấn giấy phép
  Tư vấn hợp đồng: 0913 380 750
  Tư vấn hợp đồng

  TỔNG ĐÀI PHÍA NAM

  Hotline: 09 61 57 18 18

  (Whatsapp, Zalo, Viber)
  hcm@vietanlaw.vn
  Skype IconSkype Chat

  Liên hệ tư vấn
  Cảnh báo lừa đảo
  CẢNH BÁO MẠO DANH CÔNG TY LUẬT VIỆT AN LỪA ĐẢO