Thành lập công ty sản xuất giấy tại Việt Nam

Hiện nay, nhu cầu an sinh xã hội tăng việc thành lập công ty sản xuất các sản phẩm từ giấy ngày càng phổ biến trên thị trường kinh doanh nước ta nhất là khi Nhà nước khuyến khích người tiêu dùng sử dụng các sản phẩm thân thiện với môi trường. Vậy việc thành lập công ty sản xuất giấy cần có những điều kiện, thủ tục và trình tự thực hiện như thế nào. Trong bài viết dưới đây, Luật Việt An sẽ trình bày những nội dung pháp lý có liên quan đến việc thành lập công ty sản xuất giấy tại Việt Nam.

Công ty sản xuất giấy

Cơ sở pháp lý

 • Luật Doanh nghiệp năm 2020;
 • Luật Đầu tư năm 2020;
 • Luật Sở hữu trí tuệ năm 2005, sửa đổi bổ sung năm 2009, 2019, 2022;
 • Nghị định 01/2021/NĐ-CP về đăng ký doanh nghiệp;
 • Nghị định 22/2020/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung Nghị định 139/2016/NĐ-CP quy định về lệ phí môn bài;
 • Thông tư 01/2021/TT-BKHĐT hướng dẫn về đăng ký doanh nghiệp.
 • Quyết định 27/2018/QĐ-TTg ban hành hệ thống ngành kinh tế Việt Nam;
 • Biểu cam kết của Việt Nam trong WTO.

Điều kiện thành lập công ty sản xuất giấy

Đối với dịch vụ liên quan đến sản xuất theo Biểu cam kết của Việt Nam trong WTO: Sau 3 năm kể từ ngày gia nhập, chỉ cho phép thành lập liên doanh, trong đó, tỷ lệ vốn góp của phía nước ngoài không được vượt quá 50%. 5 năm sau đó, cho phép thành lập doanh nghiệp 100% vốn nước ngoài.

Như vậy, Việt Nam đã cho phép nhà đầu tư nước ngoài thành lập doanh nghiệp kinh doanh sản xuất 100% vốn nước ngoài và không hạn chế về mặt tiếp cận thị trường.

Theo quy định của Luật Đầu tư và các luật khác có liên quan thì ngành sản xuất giấy không thuộc ngành nghề kinh doanh có điều kiện. Vậy nên để có thể đăng ký thành lập công ty Sản xuất giấy thì chỉ cần chuẩn bị một bộ hồ sơ hợp lệ và trình tự thực hiện theo đúng quy định của pháp luật.

Hình thức hoạt động công ty sản xuất giấy

Theo Luật Doanh nghiệp năm 2020 quy định các loại hình doanh nghiệp bao gồm:

 • Công ty trách nhiệm hữu hạn;
 • Công ty cổ phần;
 • Công ty hợp danh;
 • Doanh nghiệp tư nhân.

Ngành nghề sản xuất giấy và các sản phẩm từ giấy

Theo Quyết định 27/2018/QĐ-TTg một số mã ngành nghề thuộc lĩnh vực sản xuất giấy mà doanh nghiệp có thể lựa chọn như sau:

Mã ngành Tên
1701 Sản xuất bột giấy, giấy và bìa
1702 Sản xuất giấy nhăn, bìa nhăn, bao bì từ giấy và bìa
1709 Sản xuất các sản phẩm khác từ giấy và bìa chưa được phân vào đâu
4761 Bán lẻ sách, báo, tạp chí văn phòng phẩm trong các cửa hàng chuyên doanh

Trình tự, thủ tục thành lập công ty sản xuất giấy có vốn đầu tư nước ngoài

Bước 1: Chuẩn bị hồ sơ xin cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư

Hồ sơ xin cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư bao gồm:

 • Văn bản đề nghị thực hiện dự án đầu tư, gồm cả cam kết chịu mọi chi phí, rủi ro nếu dự án không được chấp thuận;
 • Tài liệu về tư cách pháp lý của nhà đầu tư: với nhà đầu tư là cá nhân: Bản sao chứng minh nhân dân, thẻ căn cước hoặc hộ chiếu. Đối với nhà đầu tư là tổ chức: bản sao Giấy chứng nhận thành lập hoặc tài liệu tương đương khác xác nhận tư cách pháp lý;
 • Đề xuất dự án đầu tư. Trường hợp pháp luật về xây dựng quy định lập báo cáo nghiên cứu tiền khả thi thì nhà đầu tư được nộp báo cáo nghiên cứu tiền khả thi thay cho đề xuất dự án đầu tư;
 • Bản sao giấy tờ về quyền sử dụng đất hoặc tài liệu khác xác định quyền sử dụng địa điểm để thực hiện dự án đầu tư;
 • Nội dung giải trình về công nghệ sử dụng trong dự án đầu tư đối với dự án thuộc diện thẩm định, lấy ý kiến về công nghệ theo quy định của pháp luật về chuyển giao công nghệ. Giải trình về sử dụng công nghệ gồm các nội dung: tên công nghệ, xuất xứ công nghệ, sơ đồ quy trình công nghệ; thông số kỹ thuật chính, tình trạng sử dụng của máy móc, thiết bị và dây chuyền công nghệ chính đối với Dự án có sử dụng công nghệ thuộc Danh mục công nghệ hạn chế chuyển giao;
 • Hợp đồng BCC đối với dự án đầu tư theo hình thức hợp đồng BCC;
 • Tài liệu khác liên quan đến dự án đầu tư, yêu cầu về điều kiện, năng lực của nhà đầu tư theo quy định của pháp luật (nếu có).
 • Giấy ủy quyền cho Luật Việt An thực hiện thủ tục.

Bước 2: Nộp hồ sơ cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư

Có thể nộp hồ sơ bằng hai cách sau:

 • Nộp hồ sơ trực tiếp tại Phòng Đăng ký kinh doanh nơi doanh nghiệp đặt trụ sở chính;
 • Kê khai thông tin trực tuyến trên Hệ thống thông tin quốc gia về đầu tư nước ngoài tại địa chỉ: fdi.gov.vn.

Bước 3: Chuẩn bị và nộp hồ sơ cấp giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp

Sau khi có giấy chứng nhận đăng ký đầu tư nhà đầu tư cần chuẩn bị hồ sơ để thành lập doanh nghiệp, bao gồm:

 • Giấy đề nghị đăng ký doanh nghiệp;
 • Điều lệ công ty;
 • Danh sách thành viên/cổ đông;
 • Bản sao các giấy tờ sau đây: Thẻ căn cước công dân, Giấy chứng minh nhân dân, Hộ chiếu hoặc chứng thực cá nhân hợp pháp khác của các thành viên là cá nhân;
 • Quyết định thành lập, Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc tài liệu tương đương khác của tổ chức và văn bản ủy quyền; Thẻ căn cước công dân, Giấy chứng minh nhân dân, Hộ chiếu hoặc chứng thực cá nhân hợp pháp khác của người đại diện theo ủy quyền của thành viên là tổ chức;
 • Đối với thành viên là tổ chức nước ngoài thì bản sao Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệphoặc tài liệu tương đương phải được hợp pháp hóa lãnh sự;
 • Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư đối với nhà đầu tư nước ngoài theo quy định của Luật đầu tư.
 • Giấy ủy quyền cho Luật Việt An thực hiện thủ tục.

Bước 4: Công bố thông tin thành lập công ty có vốn đầu tư nước ngoài

Doanh nghiệp sau khi được cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, phải thông báo công khai trên Cổng thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp theo trình tự, thủ tục và phải trả phí theo quy định.

Bước 5: Khắc dấu của công ty

Sau khi có Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp và đã tiến hành đăng bố cáo thành lập doanh nghiệp. Doanh nghiệp tiến hành khắc dấu tại một trong những đơn vị khắc dấu được cấp phép. Doanh nghiệp tự quyết định số lượng và hình thức con dấu trong phạm vi pháp luật cho phép.

Trình tự, thủ tục thành lập công ty sản xuất giấy có vốn đầu tư trong nước

Hồ sơ thành lập công ty

Để thành lập công ty sản xuất giấy hồ sơ đăng ký thành lập công ty bao gồm:

 • Giấy đề nghị đăng ký doanh nghiệp theo quy định;
 • Tài liệu pháp lý của thành viên hoặc cổ đông góp vốn gồm: CMND, Căn cước công dân, Hộ chiếu;
 • Thông tin cần thiết cho việc soạn hồ sơ: tên, địa chỉ công ty, ngành nghề kinh doanh
 • Điều lệ công ty;
 • Danh sách thành viên, cổ đông (trường hợp thành lập công ty TNHH 2 thành viên trở lên hoặc công ty Cổ phần);
 • Bản sao giấy tờ pháp lý của cá nhân, tổ chức;
 • Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư đối với trường hợp doanh nghiệp được thành lập hoặc tham gia thành lập bởi nhà đầu tư nước ngoài hoặc tổ chức kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài theo quy định tại Luật Đầu tư và các văn bản hướng dẫn thi hành.

Lưu ý: Cá nhân thành công ty sản xuất giấy cần có đầy đủ năng lực hành vi dân sự, không thuộc đối tượng không được thành lập doanh nghiệp theo quy định của pháp luật.

Quy trình thành lập

Bước 1: Người nộp hồ sơ đăng ký doanh nghiệp theo quy định tại Thông tư 01/2022/TT-BKHĐT. Doanh nghiệp có thể nộp hồ sơ bằng hai cách như sau:

 • Nộp hồ sơ tại Phòng Đăng ký kinh doanh thuộc Sở Kế hoạch Đầu tư tỉnh/thành phố nơi doanh nghiệp đặt trụ sở chính.
 • Nộp hồ sơ trực tuyến thông qua Cổng thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp tại địa chỉ: dangkydoanhnghiep.gov.vn.

Bước 2: Sau khi tiếp nhận hồ sơ đăng ký doanh nghiệp, Phòng Đăng ký kinh doanh trao Giấy biên nhận về việc nhận hồ sơ cho người nộp hồ sơ. Phòng Đăng ký kinh doanh cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp trong thời hạn 3 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ.

Bước 3: Trường hợp hồ sơ chưa hợp lệ hoặc tên doanh nghiệp yêu cầu đăng ký không đúng theo quy định, Phòng Đăng ký kinh doanh sẽ thông báo bằng văn bản nội dung cần sửa đổi, bổ sung cho người thành lập doanh nghiệp hoặc doanh nghiệp trong thời hạn 3 ngày làm việc kể từ ngày tiếp nhận hồ sơ.

Bước 4: Nhận giấy chứng nhận đăng ký thành lập công ty sản xuất giấy và công bố nội dung đăng ký doanh nghiệp.

Bước 5: Làm dấu pháp nhân và thông báo mẫu dấu với cơ quan đăng ký kinh doanh.

Bước 6: Tiến hành các thủ tục sau khi nhận giấy phép mở công ty sản xuất giấy

 • Treo biển tại trụ sở công ty;
 • Mở tài khoản ngân hàng của doanh nghiệp, đăng ký tài khoản ngân hàng với cơ quan thuế, đăng ký nộp thuế điện tử;
 • Kê khai và nộp thuế môn bài của doanh nghiệp;
 • In và đặt hóa đơn.

Lưu ý: Ngoài ra, các doanh nghiệp khi thành lập công ty sản xuất giấy cần phải thực hiện đánh giá tác động theo quy định của Luật Bảo vệ môi trường, đồng thời xin giấy phép về phòng cháy chữa cháy theo quy định của Luật Phòng cháy chữa cháy.

Đăng ký bảo hộ quyền sở hữu trí tuệ và đăng ký mã số mã vạch

Theo quy định của Luật Sở hữu trí tuệ, doanh nghiệp có thể đăng ký bảo hộ quyền sở hữu trí tuệ gồm các nội dung sau:

 • Bảo hộ đối với sáng chế, giải pháp hữu ích;
 • Bảo hộ đối với bí mật kinh doanh;
 • Bảo hộ đối với nhãn hiệu.

Việc doanh nghiệp đăng ký bảo hộ này nhằm ngăn cấm các đối thủ cạnh tranh vi phạm trên các sản phẩm của công ty họ.

Ngoài ra việc đăng ký mã số mã vạch là cần thiết khi doanh nghiệp đưa sản phẩm lưu thông trên thị trường trong và ngoài nước. Khách hàng dễ nhận diện thương hiệu, doanh nghiệp dễ dàng quản lý sản phẩm.

Một số công ty sản xuất giấy tại Việt Nam

Hiện nay, tại Việt Nam có thể kể đến một số công ty sản xuất giấy như:

 • Công ty TNHH Công nghiệp Giấy Vĩnh Thịnh
 • Công ty TNHH Sản xuất và Thương mại Giấy Hải Tiến
 • Tổng Công ty Giấy Việt Nam (VINAPACO)
 • Công ty Cổ phần giấy Việt Trì

Một số câu hỏi thường gặp khi thành lập công ty sản xuất giấy

Tên công ty sản xuất giấy đặt như thế nào là phù hợp với quy định của pháp luật?

Theo quy định tại Luật Doanh nghiệp 2020 tên công ty cần phải đáp ứng các yêu cầu sau:

 • Bảo đảm về thuần phong mỹ tục của Việt Nam;
 • Không được trùng hay gây nhầm lẫn với bất kỳ tên công ty của doanh nghiệp khác đã thành lập trên lãnh thổ Việt Nam để không gây ảnh hưởng đến hoạt động kinh doanh hoặc quản lý của cơ quan nhà nước. Khi đăng ký thành lập công ty, bạn nên kiểm tra tên trước để tránh những tên trùng hoặc gây nhầm lẫn.

Ngoài ra, tên công ty gồm có các loại tên như: Tên công ty viết bằng chữ tiếng Việt (ghi bằng chữ in hoa), viết bằng tiếng nước ngoài (không bắt buộc) và viết tắt (không bắt buộc).

Doanh nghiệp mới thành lập có được miễn thuế môn bài không?

Theo quy định tại Nghị định 22/2020/NĐ-CP doanh nghiệp sẽ được miễn lệ phí môn bài trong năm đầu tiên thành lập doanh nghiệp. Tuy nhiên doanh nghiệp vẫn cần thực hiện kê khai lệ phí môn bài với cơ quan thuế quản lý đúng thời hạn quy định.

Tra cứu tên công ty ở đâu để tránh bị trùng tên?

Doanh nghiệp có thể tra cứu tên để tránh trùng tên và nhầm lẫn giữa các công ty tại Cổng thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp tại địa chỉ: dangkydoanhnghiep.gov.vn.

Dịch vụ thành lập công ty của Luật Việt An

 • Tư vấn, hướng dẫn các thủ tục thành lập công ty sản xuất giấy tại Việt Nam;
 • Tư vấn các vấn đề pháp lý liên quan đến điều kiện thành lập công ty sản xuất giấy;
 • Chuẩn bị hồ sơ à đại diện khách hàng tiến hành đăng ký thành lập công ty sản xuất giấy;
 • Tư vấn pháp lý thường xuyên cho doanh nghiệp sau thành lập.

Quý khách hàng có thắc mắc hoặc có nhu cầu về mặt pháp lý liên quan đến thành lập công ty sản xuất giấy tại Việt Nam, xin vui lòng liên hệ Công ty luật Việt An để được tư vấn và hỗ trợ tốt nhất!

Mục lục

Bài viết liên quan

Mục lục
Ẩn

  Thành lập công ty

  Thành lập công ty

  Văn bản pháp luật

  Văn bản pháp luật

  Tư vấn pháp luật

  Tư vấn luật

  LIÊN HỆ CÔNG TY LUẬT VIỆT AN

  Tư vấn doanh nghiệp: 09 79 05 77 68
  Tư vấn doanh nghiệp
  Tư vấn sở hữu trí tuệ: 0976 18 66 08
  Tư vấn sở hữu trí tuệ
  Tư vấn đầu tư: 09 13 380 750
  Tư vấn đầu tư

  TỔNG ĐÀI PHÍA BẮC

  Hotline: 09 61 37 18 18
  (Whatsapp, Zalo, Viber) hanoi@vietanlaw.vn Skype IconSkype Chat
  Tư vấn kế toán - thuế: 09 888 567 08
  Dịch vụ kế toán thuế
  Tư vấn giấy phép: 0966 83 66 08
  Tư vấn giấy phép
  Tư vấn hợp đồng: 0913 380 750
  Tư vấn hợp đồng

  TỔNG ĐÀI PHÍA NAM

  Hotline: 09 61 57 18 18

  (Whatsapp, Zalo, Viber)
  hcm@vietanlaw.vn
  Skype IconSkype Chat

  Liên hệ tư vấn
  Cảnh báo lừa đảo
  CẢNH BÁO MẠO DANH CÔNG TY LUẬT VIỆT AN LỪA ĐẢO