Thành lập công ty vốn nước ngoài FDI tại Vĩnh Phúc

Đầu tư nước ngoài hiện nay đang là một trong những xu thế phát triển và được hỗ trợ để thu hút nguồn vốn nước ngoài (FDI) vào Việt Nam. Trong đó, thành lập doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài là một trong những hình thức đầu tư mà nhiều nhà đầu tư lựa chọn. Tại Vĩnh Phúc, với điểm mạnh là một tỉnh có nhiều khu công nghiệp như: KCN Bình Xuyên, KCN Bá Thiện, KCN Khai Quang…Vì vậy, Vĩnh Phúc là một trong những lựa chọn cho nhà đầu tư nước ngoài muốn thành lập doanh nghiệp FDI tại đây. Trong bài viết dưới đây, Luật Việt An sẽ trình bày những nội dung pháp lý có liên quan đến việc thành lập công ty vốn nước ngoài FDI tại Vĩnh Phúc.

Công ty FDI tại Vĩnh Phúc

Cơ sở pháp lý

 • Luật Doanh nghiệp năm 2020;
 • Luật Đầu tư 2020;
 • Nghị định 01/2021/NĐ-CP về đăng ký doanh nghiệp;
 • Thông tư 01/2021/TT-BKĐT hướng dẫn về đăng ký doanh nghiệp.

Doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài là gì?

Theo quy định tại  Điều 3 khoản 22 Luật đầu tư 2020 thì tổ chức kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài được hiểu là: “Tổ chức kinh tế có nhà đầu tư nước ngoài là thành viên hoặc cổ đông”.

Như vậy, doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài là một trong những loại hình của tổ chức kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài, doanh nghiệp có vốn đầu tư trực tiếp hoặc gián tiếp của nước ngoài và nhà đầu tư nước ngoài là thành viên hoặc cổ đông của doanh nghiệp.

Doanh nghiệp có vốn đầu tư trực tiếp của nước ngoài bao gồm:

 • Doanh nghiệp 100% vốn nước ngoài;
 • Doanh nghiệp có cá nhân có quốc tịch nước ngoài, tổ chức thành lập theo pháp luật nước ngoài đầu tư (góp vốn thành lập, mua vốn góp);
 • Tổ chức kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài.

Các dự án nhà đầu tư nước ngoài phải thực hiện thủ tục xin chấp thuận chủ trương đầu tư

Theo Điều 31 Luật Đầu tư quy định các dự án đầu tư nước ngoài cần thực hiện thủ tục xin chấp thuận chủ trương đầu tư của Thủ tướng Chính phủ bao gồm:

 • Dự án đầu tư có yêu cầu di dân tái định cư từ 10.000 người trở lên ở miền núi, từ 20.000 người trở lên ở vùng khác;
 • Dự án đầu tư xây dựng mới: cảng hàng không, sân bay; bến cảng, khu bến cảng thuộc cảng biệt đặc biệt;
 • Dự án đầu tư mới kinh doanh vận chuyển hành khách bằng đường hàng không;
 • Dự án đầu tư chế biến dầu khí;
 • Dự án đầu tư có kinh doanh đặt cược, ca-si-nô (casino), trừ kinh doanh trò chơi điện tử có thưởng dành cho người nước ngoài;
 • Dự án đầu tư xây dựng và kinh doanh kết cấu hạ tầng khu công nghiệp, khu chế xuất;
 • Dự án đầu tư của nhà đầu tư nước ngoài trong lĩnh vực kinh doanh dịch vụ viễn thông có hạ tầng mạng, trồng rừng, xuất bản, báo chí;

Ngoài ra, các dự án đầu tư đồng thời thuộc thẩm quyền chấp thuận chủ trương đầu tư của từ 02 Ủy ban nhân dân cấp tỉnh trở lên; dự án đầu tư khác thuộc thẩm quyền chấp thuận chủ trương đầu tư hoặc quyết định đầu tư của Thủ tướng Chính phủ theo quy định của pháp luật cũng phải xin chấp thuận chủ trương đầu tư.

Điều kiện để thành lập công ty có vốn đầu tư nước ngoài tại Vĩnh Phúc

Trước khi thành lập doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài tại Vĩnh Phúc, nhà đầu tư nước ngoài phải có dự án đầu tư, thực hiện thủ tục cấp, điều chỉnh Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư, trừ trường hợp thành lập doanh nghiệp nhỏ và vừa khởi nghiệp sáng tạo và quỹ đầu tư khởi nghiệp sáng tạo theo quy định của pháp luật về hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa.

Trước khi triển khai dự án đầu tư, nhà đầu tư nước ngoài thành lập doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài còn phải đáp ứng một số điều kiện sau:

 • Nhà đầu tư có đủ năng lực hành vi dân sự, năng lực hành vi pháp lý và đang không bị áp dụng các biện pháp phạt tù, hạn chế quyền công dân;
 • Chứng minh được năng lực tài chính thông qua xác nhận số dư tài khoản cá nhân tại ngân hàng hoặc xác nhận cho vay của các tổ chức/tổ chức tín dụng đối với dự án dự kiến thành lập tại Việt Nam;
 • Đáp ứng điều kiện tiếp cận thị trường đối với nhà đầu tư nước ngoài. Cụ thể, cần xem xét đến danh mục các ngành nghề hạn chế nhà đầu tư nước ngoài bao gồm: Ngành, nghề chưa được tiếp cận thị trường và ngành, nghề tiếp cận thị trường có điều kiện theo quy định của Luật đầu tư 2020.
 • Các điều kiện về vốn, địa điểm thực hiện dự án và các điều kiện khác đáp ứng đúng, đủ theo quy định của pháp luật.

Thủ tục thành lập công ty vốn nước ngoài FDI tại Vĩnh Phúc

Bước 1: Xin chấp thuận chủ trương đầu tư.

Nếu dự án đầu tư thuộc các trường hợp phải xin chấp thuận chủ trương đầu tư theo quy định của Luật Đầu tư 2020 thì trước khi thành lập doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài tại Vĩnh Phúc, nhà đầu tư cần phải xin chấp thuận chủ trương đầu tư. Hồ sơ bao gồm những nội dung sau:

 • Văn bản đề nghị thực hiện dự án đầu tư;
 • Tài liệu về tư cách pháp lý của nhà đầu tư;
 • Tài liệu chứng minh năng lực tài chính của nhà đầu tư;
 • Đề xuất dự án đầu tư. Trường hợp pháp luật về xây dựng quy định lập báo cáo nghiên cứu tiền khả thi thì nhà đầu tư được nộp báo cáo nghiên cứu tiền khả thi thay cho đề xuất dự án đầu tư;
 • Trường hợp dự án đầu tư không đề nghị Nhà nước giao đất, cho thuê đất, cho phép chuyển mục đích sử dụng đất thì nộp bản sao giấy tờ về quyền sử dụng đất hoặc tài liệu khác xác định quyền sử dụng địa điểm để thực hiện dự án đầu tư;
 • Nội dung giải trình về công nghệ sử dụng trong dự án đầu tư đối với dự án thuộc diện thẩm định, lấy ý kiến về công nghệ theo quy định của pháp luật về chuyển giao công nghệ;
 • Hợp đồng BCC đối với dự án đầu tư theo hình thức hợp đồng BCC;
 • Tài liệu khác có liên quan (nếu có).
 • Giấy ủy quyền cho Luật Việt An thực hiện thủ tục.

Cơ quan tiếp nhận hồ sơ: Bộ Kế hoạch và Đầu tư. Cơ quan có thẩm quyền chấp thuận chủ trương đầu gồm:

 • Quốc hội;
 • Thủ tướng chính phủ;
 • Ủy ban nhân dân cấp tỉnh.

Bước 2: Nộp hồ sơ xin cấp giấy chứng nhận đăng ký đầu tư

Cơ quan tiếp nhận:

 • Sở Kế hoạch và Đầu tư đối với dự án đầu tư ngoài khu công nghiệp, khu chế xuất, khu công nghệ cao, khu kinh tế;
 • Ban Quản lý khu công nghiệp, khu chế xuất, khu công nghệ cao, khu kinh tế đối với dự án đầu tư trong khu công nghiệp, khu chế xuất, khu công nghệ cao, khu kinh tế

Lưu ý: Nộp hồ sơ tại cơ quan đăng ký đầu tư nơi nhà đầu tư thực hiện dự án đầu tư, đặt hoặc dự kiến đặt văn phòng điều hành để thực hiện dự án đầu tư đối với dự án đầu tư:

 • Dự án đầu tư thực hiện tại 02 đơn vị hành chính cấp tỉnh trở lên;
 • Dự án đầu tư thực hiện ở trong và ngoài khu công nghiệp;
 • Dự án đầu tư trong khu công nghiệp, khu chế xuất, khu công nghệ cao, khu kinh tế nơi chưa thành lập Ban quản lý khu hoặc không thuộc phạm vi quản lý của Ban quản lý khu.

Bước 3: Cơ quan đăng ký đầu tư cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư cho nhà đầu tư trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ

Bước 3: Nộp hồ sơ đăng ký doanh nghiệp theo quy định tại Nghị định số 01/2021/NĐ-CP cho Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Vĩnh Phúc (Phòng đăng ký kinh doanh). Hồ sơ bao gồm:

 • Bản sao Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư
 • Giấy đề nghị Đăng ký doanh nghiệp.
 • Dự thảo điều lệ doanh nghiệp;
 • Danh sách thành viên công ty;
 • Bản sao hợp lệ giấy tờ chứng thực Hộ chiếu còn hiệu lực
 • Văn bản cử cá nhân làm người đại diện theo ủy quyền của chủ sở hữu, thành viên, cổ đông là tổ chức (nếu có).

Bước 4: Công bố nội dung đăng ký doanh nghiệp

Bước 5: Khắc dấu của công ty

Bước 6: Mở tài khoản vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài

Bước 7: Thực hiện các thủ tục sau khi thành lập công ty

Thông tin về các khu công nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài tại tỉnh Vĩnh Phúc

Theo Ban quản lý các Khu công nghiệp tỉnh Vĩnh Phúc, tính đến tháng 12/2023, các khu công nghiệp trên địa bàn đã thu hút được 473 dự án đầu tư trong và ngoài nước còn hiệu lực. Trong đó có 111 dự án đầu tư trực tiếp trong nước (DDI) với tổng vốn đầu tư 32.973,14 tỷ đồng và 362 dự án đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI), với tổng vốn đầu tư 6.372,13 triệu USD. Hiện đã có 18 quốc gia và vùng lãnh thổ đầu tư vào các khu công nghiệp của tỉnh Vĩnh Phúc, trong đó dẫn đầu là Hàn Quốc với 181 dự án; đứng thứ hai là Đài Loan (Trung Quốc) và đứng thứ 3 là Nhật Bản.

Trong 16 KCN đã được thành lập có 9 KCN đã đi vào hoạt động, bao gồm: KCN Khai Quang (221,46 ha); KCN Bình Xuyên (286,98 ha); KCN Kim Hoa (50 ha); KCN Bá Thiện (325,75 ha); KCN Bình Xuyên II – giai đoạn 1 (42,21 ha); KCN Bá Thiện II (308,83 ha); KCN Tam Dương II – khu A (135,17 ha); KCN Sơn Lôi (257,35 ha); KCN Thăng Long Vĩnh Phúc (213 ha).

Các dự án FDI chủ yếu đầu tư vào lĩnh vực công nghiệp, với 49,7% dự án đầu tư sản xuất linh kiện, điện tử; 7,8% dệt may; 7,2% sản xuất ô tô, linh kiện ô tô; 6,1% sản xuất xe máy, linh kiện xe máy và 28,6% lĩnh vực khác.

Dịch vụ thành lập công ty có vốn nước ngoài FDI tại Vĩnh Phúc của Luật Việt An

 • Tư vấn, hướng dẫn các thủ tục thành lập công ty vốn nước ngoài tại Vĩnh Phúc
 • Tư vấn pháp luật đầu tư, xin chấp thuận chủ trương cho dự án, xin Giấy chứng nhận đầu tư, đăng ký thành lập công ty có vốn đầu tư nước ngoài;
 • Chuẩn bị hồ sơ đăng thành lập công ty
 • Hỗ trợ về mặt pháp lý các vấn đề liên quan đến đăng ký thành lập công ty

Quý khách hàng có thắc mắc hoặc có nhu cầu về mặt pháp lý liên quan đến thành lập công ty có vốn nước ngoài FDI tại Vĩnh Phúc, xin vui lòng liên hệ Công ty luật Việt An để được tư vấn và hỗ trợ tốt nhất!

Bài viết được cập nhật đến tháng 3/2024, bất kỳ sự thay đổi về pháp luật nào chưa được cập nhật, vui lòng liên hệ đến Luật Việt An để được hỗ trợ.

Mục lục

Bài viết liên quan

Mục lục
Ẩn

  Tin tức doanh nghiệp

  Tin tức doanh nghiệp

  Văn bản pháp luật

  Văn bản pháp luật

  Tư vấn pháp luật

  Tư vấn luật

  LIÊN HỆ CÔNG TY LUẬT VIỆT AN

  Tư vấn doanh nghiệp: 09 79 05 77 68
  Tư vấn doanh nghiệp
  Tư vấn sở hữu trí tuệ: 0976 18 66 08
  Tư vấn sở hữu trí tuệ
  Tư vấn đầu tư: 09 13 380 750
  Tư vấn đầu tư

  TỔNG ĐÀI PHÍA BẮC

  Hotline: 09 61 37 18 18
  (Whatsapp, Zalo, Viber) hanoi@vietanlaw.vn Skype IconSkype Chat
  Tư vấn kế toán - thuế: 09 888 567 08
  Dịch vụ kế toán thuế
  Tư vấn giấy phép: 0966 83 66 08
  Tư vấn giấy phép
  Tư vấn hợp đồng: 0913 380 750
  Tư vấn hợp đồng

  TỔNG ĐÀI PHÍA NAM

  Hotline: 09 61 57 18 18

  (Whatsapp, Zalo, Viber)
  hcm@vietanlaw.vn
  Skype IconSkype Chat

  Liên hệ tư vấn
  Cảnh báo lừa đảo
  CẢNH BÁO MẠO DANH CÔNG TY LUẬT VIỆT AN LỪA ĐẢO