Thành lập doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ cầm đồ

Ngày nay, dịch vụ cầm đồ đang là một ngành dịch vụ khá phát triển tại Việt Nam, đặc biệt là tại các thành phố lớn. Do đó, nhu cầu thành lập doanh nghiệp để kinh doanh dịch vụ cầm đồ cũng nhiều hơn. Tuy vậy nhà đầu tư đang gặp không ít khó khăn trong việc thành lập doanh nghiệp do đây là một ngành nghề kinh doanh có điều kiện. Dưới đây, Luật Việt An sẽ thành lập doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ cầm đồ theo pháp luật hiện hành.

Đăng ký kinh doanh - Đăng ký doanh nghiệp

Căn cứ pháp lý

 • Bộ luật Dân sự 2015.
 • Luật Doanh nghiệp 2020.
 • Luật Đầu tư 2020.
 • Nghị định 01/2021/NĐ-CP về đăng ký doanh nghiệp.
 • Nghị định 31/2021/NĐ-CP quy định chi tiết Luật Đầu tư.
 • Nghị định 96/2016/NĐ-CP quy định điều kiện về an ninh, trật tự đối với một số ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện, sửa đổi bổ sung bởi Nghị định 31/2021/NĐ-CP và Nghị định 56/2023/NĐ-CP.

Doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ cầm đồ là gì?

Cầm đồ là một dạng cầm cố tài sản theo Bộ Luật Dân sự 2015. Theo đó, người cầm đồ sẽ giao tài sản cho bên nhận cầm đồ để vay một số tiền nhất định. Kinh doanh dịch vụ cầm đồ bao gồm kinh doanh dịch vụ cho vay tiền và người vay tiền phải có tài sản hợp pháp mang đến cơ sở kinh doanh dịch vụ cầm đồ để cầm cố.

Doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ cầm đồ được hiểu là doanh nghiệp được thành lập theo quy định của pháp luật để tiến hành kinh doanh dịch vụ cầm đồ cho vay.

Theo Luật Đầu tư 2020, kinh doanh dịch vụ cầm đồ là ngành nghề kinh doanh có điều kiện, cụ thể là điều kiện về an ninh trật tự. Một doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ cầm đồ phải có đủ điều kiện về an ninh trật tự theo quy định Nghị định 96/2016/NĐ-CP. Theo đó, khi thành lập doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ cầm đồ, cần tiến hành những thủ tục pháp lý sau:

 • Thủ tục xin Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư (đối với doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài);
 • Thủ tục xin Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp;
 • Thủ tục xin Giấy chứng nhận đủ điều kiện an ninh trật tự.

Thủ tục xin Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư

Dịch vụ cầm đồ hiện chưa được cam kết mở cửa thị trường theo Biểu cam kết của Việt Nam trong WTO, do vậy khi thực hiện thủ tục xin cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư, nhà đầu tư nước ngoài cần đảm bảo các điều kiện tương tự với nhà đầu tư trong nước đồng thời phải giải trình với cơ quan nhà nước liên quan để xin ý kiến cấp phép theo quy định.

Thủ tục xin Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư này được quy định tại Luật Đầu tư 2020 và được hướng dẫn cụ thể tại Nghị định 31/2021/NĐ-CP. Cụ thể:

Thẩm quyền cấp Giấy phép

Theo quy định tại Điều 39 Luật Đầu tư 2020, thẩm quyền cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư là Sở Kế hoạch và Đầu tư đối với công ty kinh doanh dịch vụ cầm đồ vốn đầu tư nước ngoài thực hiện dự án đầu tư ngoài khu công nghiệp, khu chế xuất, khu công nghệ cao, khu kinh tế.

Trình tự thực hiện

 • Nhà đầu tư kê khai trực tuyến các thông tin về dự án đầu tư trên Hệ thống thông tin quốc gia về đầu tư nước ngoài.
 • Trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày kê khai hồ sơ trực tuyến, nhà đầu tư nộp 01 bộ hồ sơ đề nghị cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư cho cơ quan đăng ký đầu tư.
 • Cơ quan đăng ký đầu tư cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư cho nhà đầu tư trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ khi dự án đáp ứng các điều kiện.

Thủ tục xin Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp

Hiện nay, pháp luật không có quy định cụ thể về loại hình doanh nghiệp khi thành lập doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ cầm đồ. Như vậy, có thể thành lập doanh nghiệp trong lĩnh vực này dưới hình thức công ty cổ phần, công ty TNHH, công ty hợp danh, doanh nghiệp tư nhân. Thủ tục thành lập doanh nghiệp được thực hiện theo quy định tại Luật Doanh nghiệp năm 2020 và Nghị định 01/2021/NĐ-CP, cụ thể như sau:

Bước 1: Chuẩn bị hồ sơ đăng ký doanh nghiệp.

Hồ sơ đăng ký thành lập doanh nghiệp bao gồm một số giấy tờ sau theo quy định tại Nghị định 01/2021/NĐ-CP:

 • Giấy đề nghị đăng ký doanh nghiệp.
 • Điều lệ công ty.
 • Danh sách thành viên. Danh sách thành viên đối với công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên; danh sách cổ đông sáng lập và danh sách cổ đông là nhà đầu tư nước ngoài đối với công ty cổ phần.
 • Bản sao các giấy tờ pháp lý của tổ chức, cá nhân là thành viên/cổ đông công ty; Giấy tờ pháp lý của cá nhân đối với người đại diện theo ủy quyền và văn bản cử người đại diện theo ủy quyền.
 • Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư đối với trường hợp doanh nghiệp được thành lập hoặc tham gia thành lập bởi nhà đầu tư nước ngoài hoặc tổ chức kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài theo quy định tại Luật Đầu tư.
 • Giấy ủy quyền cho Luật Việt an thực hiện thủ tục.

Bước 2: Nộp hồ sơ đăng ký doanh nghiệp.

Sau khi chuẩn bị hồ sơ, người thành lập công ty hoặc người được ủy quyền nộp hồ sơ với cơ quan đăng ký kinh doanh nơi doanh nghiệp đặt trụ sở chính theo phương thức sau đây:

 • Đăng ký doanh nghiệp trực tiếp tại Cơ quan đăng ký kinh doanh ;
 • Đăng ký doanh nghiệp qua dịch vụ bưu chính;
 • Đăng ký doanh nghiệp qua mạng thông tin điện tử.

Bước 3: Cơ quan có thẩm quyền tiếp nhận và xử lý hồ sơ.

 • Sau khi tiếp nhận hồ sơ đăng ký doanh nghiệp, Phòng Đăng ký kinh doanh trao Giấy biên nhận về việc nhận hồ sơ cho người nộp hồ sơ.
 • Sau khi trao Giấy biên nhận về việc nhận hồ sơ, Phòng Đăng ký kinh doanh nhập đầy đủ, chính xác thông tin trong hồ sơ đăng ký doanh nghiệp, kiểm tra tính hợp lệ của hồ sơ và tải các văn bản đã được số hóa trong hồ sơ đăng ký doanh nghiệp vào Hệ thống thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp.
 • Doanh nghiệp được cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp khi có đủ các điều kiện theo quy định tại khoản 1 Điều 27 Luật Doanh nghiệp. Phòng Đăng ký kinh doanh cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp trong Cơ sở dữ liệu quốc gia về đăng ký doanh nghiệp trong thời hạn 03 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ.

Bước 4: Công bố nội dung đăng ký doanh nghiệp

Doanh nghiệp sau khi được cấp giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, phải thông báo công khai trên Cổng thông tin quốc gia về đăng ký doanh trong thời hạn 30 ngày kể từ ngày được công khai. Doanh nghiệp nộp phí và gửi Giấy đề nghị công bố nội dung đăng ký doanh nghiệp tới Phòng Đăng ký kinh doanh nơi doanh nghiệp đã đăng ký.

Bước 5: Khắc dấu công ty

Hiện nay sau khi khắc dấu, cũng như các loại hình doanh nghiệp khác, công ty tự quản lý con dấu mà không phải thực hiện thủ tục đăng bố cáo con dấu như trước đây. Công ty có quyền khắc nhiều con dấu mà không có bất kỳ hạn chế nào. Các con dấu của doanh nghiệp chỉ cần đảm bảo đồng nhất về mặt hình thức và có thông tin tên, mã số doanh nghiệp.

Bước 6: Tiến hành những thủ tục sau khi được cấp Giấy phép

 • Treo bảng hiệu công ty;
 • Mua chữ ký số để nộp tờ khai báo cáo, nộp thuế điện tử, kê khai BHXH;
 • Mở tài khoản ngân hàng;
 • Nộp hồ sơ khai thuế.

Thủ tục xin cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện an ninh trật tự

Theo Điều 3 Nghị định 96/2016/NĐ-CP, kinh doanh dịch vụ cầm đồ là ngành nghề có điều kiện về an ninh, trật tự. Doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ cầm đồ cần đáp ứng các điều kiện tại Điều 7 và Điều 9 của Nghị định 96/2016/NĐ-CP. Để được cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện về an ninh, trật tự, cần tiến hành thủ tục xin giấy phép, cụ thể như sau:

Thành phần hồ sơ

Hồ sơ cần chuẩn bị bao gồm:

 • Văn bản đề nghị cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện về an ninh, trật tự của cơ sở kinh doanh;
 • Bản sao Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh; Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp; Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư; Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động của chi nhánh, đơn vị trực thuộc doanh nghiệp;
 • Bản sao hợp lệ các giấy tờ, tài liệu chứng minh bảo đảm các điều kiện an toàn về phòng cháy và chữa cháy đối với khu vực kinh doanh và kho bảo quản nguyên liệu, hàng hóa;
 • Bản khai lý lịch kèm theo Phiếu lý lịch tư pháp hoặc Bản khai nhân sự đối với người chịu trách nhiệm về an ninh, trật tự của cơ sở kinh doanh.
 • Giấy ủy quyền cho Luật Việt An thực hiện thủ tục.

Thẩm quyền

Công an cấp huyện thuộc các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương chịu trách nhiệm cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện về an ninh, trật tự và quản lý các cơ sở kinh doanh dịch vụ cầm đồ.

Trình tự thực hiện

Bước 1: Nộp hồ sơ

Cơ sở kinh doanh dịch vụ cầm đồ nộp một bộ hồ sơ cho cơ quan Công an có thẩm quyền đề nghị cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện về an ninh, trật tự

Hình thức nộp hồ sơ:

 • Nộp trực tiếp cho cơ quan Công an có thẩm quyền;
 • Gửi qua cơ sở kinh doanh dịch vụ bưu chính;
 • Nộp qua Cổng thông tin điện tử quản lý ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện về an ninh, trật tự của Bộ Công an.

Bước 2: Tiếp nhận và xử lý hồ sơ

 • Đối với hình thức nộp hồ sơ qua Cổng thông tin điện tử quản lý ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện về an ninh, trật tự của Bộ Công an thì khi nhận Giấy chứng nhận đủ điều kiện về an ninh, trật tự, cơ sở kinh doanh phải chuyển cho cơ quan Công an có thẩm quyền các văn bản, tài liệu.
 • Thời hạn hoàn thành việc cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện về an ninh, trật tự kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ là không quá 05 ngày làm việc.
 • Trường hợp không cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện về an ninh, trật tự thì trong thời hạn 04 ngày làm việc kể từ ngày nhận hồ sơ, cơ quan Công an phải có văn bản trả lời cơ sở kinh doanh và nêu rõ lý do.

Thủ tục sau khi được cấp Giấy phép

 • Trong thời hạn không quá 05 ngày kể từ ngày bắt đầu hoạt động kinh doanh, phải có văn bản thông báo kèm theo bản sao Giấy chứng nhận đủ điều kiện về an ninh, trật tự gửi cho Công an xã, phường, thị trấn nơi cơ sở hoạt động kinh doanh;
 • Thực hiện chế độ báo cáo định kỳ hàng quý hoặc đột xuất về tình hình an ninh, trật tự theo hướng dẫn của Bộ Công an;
 • Bố trí kho bảo quản tài sản cầm cố và đảm bảo an toàn đối với tài sản của người mang tài sản đến cầm cố.

Dịch vụ thành lập doanh nghiệp của Luật Việt An

 • Tư vấn pháp luật về hồ sơ, thủ tục, Giấy phép kinh doanh dịch vụ cầm đồ;
 • Soạn thảo văn bản, hồ sơ, Giấy tờ cho khách hàng;
 • Đại điện cho khách hàng, tiến hành các thủ tục tại cơ quan nhà nước liên quan;
 • Tư vấn pháp lý thường xuyên cho doanh nghiệp sau khi được thành lập.

Quý khách hàng có nhu cầu tư vấn về thành lập doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ cầm đồ và các loại hình doanh nghiệp khác, vui lòng liên hệ đến Công ty Luật Việt An để được hỗ trợ hiệu quả nhất!

Mục lục

Bài viết liên quan

Mục lục
Ẩn

  Thành lập công ty

  Thành lập công ty

  Văn bản pháp luật

  Văn bản pháp luật

  Tư vấn pháp luật

  Tư vấn luật

  LIÊN HỆ CÔNG TY LUẬT VIỆT AN

  Tư vấn doanh nghiệp: 09 79 05 77 68
  Tư vấn doanh nghiệp
  Tư vấn sở hữu trí tuệ: 0976 18 66 08
  Tư vấn sở hữu trí tuệ
  Tư vấn đầu tư: 09 13 380 750
  Tư vấn đầu tư

  TỔNG ĐÀI PHÍA BẮC

  Hotline: 09 61 37 18 18
  (Whatsapp, Zalo, Viber) hanoi@vietanlaw.vn Skype IconSkype Chat
  Tư vấn kế toán - thuế: 09 888 567 08
  Dịch vụ kế toán thuế
  Tư vấn giấy phép: 0966 83 66 08
  Tư vấn giấy phép
  Tư vấn hợp đồng: 0913 380 750
  Tư vấn hợp đồng

  TỔNG ĐÀI PHÍA NAM

  Hotline: 09 61 57 18 18

  (Whatsapp, Zalo, Viber)
  hcm@vietanlaw.vn
  Skype IconSkype Chat

  Liên hệ tư vấn
  Cảnh báo lừa đảo
  CẢNH BÁO MẠO DANH CÔNG TY LUẬT VIỆT AN LỪA ĐẢO