Thay đổi đăng ký kinh doanh tại huyện đảo Bạch Long Vĩ

Đăng ký thay đổi đăng ký kinh doanh hoặc thông báo thay đổi đăng ký kinh doanh là thủ tục hành chính khi doanh nghiệp / công ty có những thay đổi nội dung liên quan đến đăng ký kinh doanh trên địa bàn huyện Bạch Long Vĩ, thành phố cảng Hải Phòng. Theo đó công ty làm thủ tục thay đổi với Phòng đăng ký kinh doanh, Sở kế hoạch đầu tư thuộc thành phố Hải Phòng hoặc ký uỷ quyền cho công ty luật Việt An thực hiện đăng ký thay đổi, thông báo thay đổi với sở kế hoạch đầu tư. ĐT: 0961675566

Đăng ký thay đổi công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên:

 • Đăng ký thay đổi địa chỉ trụ sở chính của công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên;
 • Đăng ký thay đổi người đại diện theo pháp luật của công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên;
 • Đăng ký đổi tên doanh nghiệp của công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên;
 • Đăng ký thay đổi vốn điều lệ đối với công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên (trường hợp giảm vốn điều lệ công ty);
 • Đăng ký thay đổi vốn điều lệ đối với công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên (trường hợp tăng vốn điều lệ công ty);
 • Đăng ký thay đổi vốn điều lệ đối với công ty trách nhiệm hai thành viên trở lên (trường hợp giảm vốn điều lệ)

Thông báo thay đổi công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên:

 • Thông báo thay đổi ngành, nghề kinh doanh của công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên;
 • Thông báo thay đổi thông tin người đại diện theo ủy quyền của chủ sở hữu là tổ chức;
 • Thông báo thay đổi nội dung đăng ký thuế.

Đăng ký thay đổi công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên:

 • Đăng ký thay đổi địa chỉ trụ sở chính của công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên;
 • Đăng ký thay đổi người đại diện theo pháp luật của công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên;
 • Đăng ký đổi tên doanh nghiệp của công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên;
 • Đăng ký thay đổi vốn điều lệ đối với công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên (trường hợp giảm vốn điều lệ công ty);
 • Đăng ký thay đổi vốn điều lệ đối với công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên (trường hợp tăng vốn điều lệ công ty);
 • Đăng ký thay đổi chủ sở hữu công ty TNHH hai thành viên trở lên.

Thông báo thay đổi công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên:

 • Thông báo thay đổi ngành, nghề kinh doanh của công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên;
 • Thông báo thay đổi nội dung đăng ký thuế;
 • Thông báo thay đổi thông tin người đại diện theo ủy quyền của thành viên công ty trách nhiệm hữu hạn là tổ chức.

Đăng ký thay đổi cho công ty cổ phần:

 • Đăng ký thay đổi địa chỉ trụ sở chính của công ty cổ phần;
 • Đăng ký thay đổi người đại diện theo pháp luật của công ty cổ phần;
 • Đăng ký đổi tên doanh nghiệp của công ty cổ phần;
 • Đăng ký thay đổi vốn điều lệ đối với công ty cổ phần (trường hợp giảm vốn điều lệ);
 • Đăng ký thay đổi vốn điều lệ đối với công ty cổ phần (trường hợp tăng vốn điều lệ).

Thông báo thay đổi công ty cổ phần:

 • Thông báo thay đổi cổ đông là nhà đầu tư nước ngoài;
 • Thông báo thay đổi ngành, nghề kinh doanh của công ty cổ phần;
 • Thông báo thay đổi nội dung đăng ký thuế;
 • Thông báo thay đổi thông tin của cổ đông sáng lập;
 • Thay đổi thông tin cổ đông là nhà đầu tư nước ngoài, thông tin người đại diện theo ủy quyền của cổ đông là nhà đầu tư nước ngoài.

Thủ tục thay đổi đăng ký kinh doanh tại huyện Bạch Long Vĩ, Hải Phòng:

Bước 1: Xác nhận nghĩa vụ thuế

Công ty chỉ phải thực hiện bước 1 khi có thay đổi trụ sở công ty khác quận, khác tỉnh.

Khi công ty thay đổi địa chỉ trụ sở khác quận hoặc khác tỉnh trước khi thực hiện thủ tục thay đổi đăng ký kinh doanh tại Phòng đăng ký kinh doanh. Công ty cần thực hiện thủ tục chốt nghĩa vụ thuế với cơ quan quản lý thuế cũ. Sau khi có xác nhận của cơ quan thuế công ty thực hiện thay đổi đăng ký kinh doanh tại cơ quan đăng ký kinh doanh nơi đăng ký trụ sở mới của công ty.

Bước 2: Soạn thảo hồ sơ thay đổi đăng ký kinh doanh

 • Luật Việt An tư vấn điều kiện, quy trình, thủ tục pháp lý liên quan đến mỗi nội dung thay đổi để doanh nghiệp chuẩn bị.
 • Nếu khách hàng sử dụng dịch vụ của Luật Việt An luật sư của chúng tôi sẽ hỗ trợ soạn thảo hồ sơ chuyển khách hàng ký để chúng tôi thực hiện các bước tiếp theo.
 • Nếu khách hàng tự nộp hồ sơ thì chuẩn bị hồ thay đổi tương ứng với nội dung thay đổi để nộp Phòng Đăng ký kinh doanh.

Bước 3: Nộp hồ sơ thay đổi, lệ phí công bố thông tin

Công ty nộp hồ tại Phòng Đăng ký kinh doanh – Sở Kế hoạch và Đầu tư nơi doanh nghiệp đặt trụ sở chính:

 • Doanh nghiệp nộp 01 bộ hồ sơ và nộp lệ phí công bố thông tin doanh nghiệp.

Phương thức nộp hồ sơ thay đổi đăng ký kinh doanh

 • Nộp hồ sơ trực tuyến: tại website Cổng thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp: https://dangkyquamang.dkkd.gov.vn. Hiện nay, tại Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh 100% các hồ sơ thay đổi đăng ký kinh doanh phải nộp thông qua hình thức trực tuyến, cơ quan đăng ký kinh doanh không nhận hồ sơ trực tiếp cho thủ tục thay đổi đăng ký doanh nghiệp. Mọi thông tin thực hiện thủ tục được thực hiện qua tài khoản đăng ký kinh doanh nghiệp và kết quả thay đổi được gửi về doanh nghiệp theo đường bưu chính, doanh nghiệp nộp lệ phí thay đổi và lệ phí công bố thông tin bằng hình thức chuyển khoản qua thẻ ATM.
 • Nộp hồ sơ trực tiếp: Hiện tại, chỉ có một số trường hợp đặc biệt do doanh nghiệp chưa gộp mã số thuế với mã số doanh nghiệp thì Phòng Đăng ký kinh doanh mới tiếp nhận hồ sơ giấy của doanh nghiệp trực tiếp. Khi nhận hồ sơ trực tiếp, Phòng Đăng ký kinh doanh trao Giấy biên nhận, kiểm tra tính hợp lệ của hồ sơ và tiến hành thủ tục hành chính liên quan.

Bước 4: Nhận kết quả thay đổi đăng ký kinh doanh

Trong vòng 03 ngày làm việc kể từ khi nhận hồ sơ, Phòng Đăng ký kinh doanh xử lý hồ sơ hợp lệ sẽ bổ sung, thay đổi thông tin của doanh nghiệp trong Cơ sở dữ liệu quốc gia về đăng ký doanh nghiệp. Đồng thời, Phòng Đăng ký kinh doanh thực hiện cấp một trong các giấy tờ pháp lý sau cho doanh nghiệp:

 • Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp mới với các nội dung thay đổi.
 • Giấy xác nhận thay đổi thông tin đăng ký doanh nghiệp.

Trường hợp hồ sơ chưa hợp lệ, Phòng Đăng ký kinh doanh ra Thông báo để công ty sửa đổi, bổ sung hồ sơ theo yêu cầu cụ thể và nêu rõ lý do.

Bước 5: Khắc lại dấu công ty

Công ty chỉ phải thực hiện bước này nếu doanh nghiệp có sự thay đổi thông tin con dấu. Các trường hợp doanh nghiệp cần thay đổi con dấu cho khớp với nội dung đăng ký kinh doanh bao gồm:

 • Công ty thay đổi tên Tiếng Việt;
 • Doanh nghiệp thay đổi loại hình công ty;
 • Công ty thay đổi trụ sở khác tỉnh;
 • Công ty thay đổi trụ sở khác quận (nếu trên dấu vẫn còn địa chỉ quận).

Nơi nộp đơn xin thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh:

Phòng Đăng Ký Kinh Doanh (ĐKKD) Thành Phố Hải Phòng

 • Địa chỉ : số 01 đường Đinh Tiên Hoàng, phường Minh Khai, quận Hồng Bàng, thành phố Hải Phòng
 • Bản đồ chỉ đường : https://goo.gl/maps/SpbMnpzc6kE2GHPz8
 • Số điện thoại : (0225) 3823 769
 • Email : dkkdhaiphphong@gmail.com
 • Website đăng ký kinh doanh online chính thức của chính phủ : https://dangkykinhdoanh.gov.vn

Sở Kế Hoạch – Đầu Tư (KH-ĐT) Thành Phố Hải Phòng

 • Địa chỉ : số 01 đường Đinh Tiên Hoàng, quận Hồng Bàng, thành phố Hải Phòng
 • Điện thoại : (0225) 3842 614
 • Fax : (0225) 3842 021
 • Email : haiphongdpi@haiphong.gov.vn
 • Website : http://sokhdt.haiphong.gov.vn | www.haiphongdpi.gov.vn
 • Bản đồ chỉ đường : https://goo.gl/maps/SpbMnpzc6kE2GHPz8

Cơ quan xác nhận nghĩa vụ thuế tại huyện Bạch Long Vĩ, Hải Phòng:

 • Cục Thuế TP Hải PhòngĐịa chỉ Cục Thuế TP Hải Phòng: Số 6 Đà Nẵng, Quận Ngô Quyền, Tp. Hải Phòng
  Số điện thoại Cục Thuế TP Hải Phòng: 0225 3 836 095
 • Chi Cục Thuế Huyện Đảo Bạch Long VĩĐịa chỉ Chi Cục Thuế Huyện Đảo Bạch Long Vĩ: Khu 2, Thị trấn Bạch Long Vĩ, Huyện Bạch Long Vĩ, Hải PhòngSố điện thoại Chi Cục Thuế Huyện Đảo Bạch Long Vĩ: 0225 3 889 435

Dịch vụ thay đổi đăng ký kinh doanh trên địa bàn xã, thị trấn của huyện Bạch Long Vĩ:

Huyện Bạch Long Vĩ có 0 ​đơn vị hành chính cấp xã, thị trấn bao gồm 2 thị trấn và 10 xã:

 1. Thị trấn Cát Bà
 2. Thị trấn Cát Hải
 3. Xã Nghĩa Lộ
 4. Xã Đồng Bài
 5. Xã Hoàng Châu
 6. Xã Văn Phong
 7. Xã Phù Long
 8. Xã Gia Luận
 9. Xã Hiền Hào
 10. Xã Trân Châu
 11. Xã Việt Hải
 12. Xã Xuân Đám

Từ khoá liên quan:

Từ khoá liên quan đến thay đổi đăng ký kinh doanh “Thay đổi đăng ký kinh doanh, thông báo thay đổi đăng ký kinh doanh, đăng ký thay đổi đăng ký kinh doanh, đăng ký kinh doanh, thay đổi đăng ký kinh doanh trên huyện đảo Bạch Long Vĩ, thành phố Hải Phòng” Liên hệ công ty luật Việt An, ĐT: 0961675566.

Mục lục

Bài viết liên quan

Mục lục
Ẩn

  Thay đổi đăng ký kinh doanh

  Thay đổi đăng ký kinh doanh

  Văn bản pháp luật

  Văn bản pháp luật

  Tư vấn pháp luật

  Tư vấn luật

  LIÊN HỆ CÔNG TY LUẬT VIỆT AN

  Tư vấn doanh nghiệp: 09 79 05 77 68
  Tư vấn doanh nghiệp
  Tư vấn sở hữu trí tuệ: 0976 18 66 08
  Tư vấn sở hữu trí tuệ
  Tư vấn đầu tư: 09 13 380 750
  Tư vấn đầu tư

  TỔNG ĐÀI PHÍA BẮC

  Hotline: 09 61 37 18 18
  (Whatsapp, Zalo, Viber) hanoi@vietanlaw.vn Skype IconSkype Chat
  Tư vấn kế toán - thuế: 09 888 567 08
  Dịch vụ kế toán thuế
  Tư vấn giấy phép: 0966 83 66 08
  Tư vấn giấy phép
  Tư vấn hợp đồng: 0913 380 750
  Tư vấn hợp đồng

  TỔNG ĐÀI PHÍA NAM

  Hotline: 09 61 57 18 18

  (Whatsapp, Zalo, Viber)
  hcm@vietanlaw.vn
  Skype IconSkype Chat

  Liên hệ tư vấn
  Cảnh báo lừa đảo
  CẢNH BÁO MẠO DANH CÔNG TY LUẬT VIỆT AN LỪA ĐẢO