Thay đổi đăng ký kinh doanh tại huyện Thủ Đức

Thay đổi đăng ký kinh doanh là thủ tục hành chính bắt buộc khi doanh nghiệp có những thay đổi về nội dung đăng ký kinh doanh. Doanh nghiệp / Công ty tại thành phố Thủ Đức cần nộp hồ sơ thay đổi đăng ký kinh doanh lên sở kế hoạch đầu tư Thành phố Hồ Chí Minh, Phòng đăng ký kinh doanh. Doanh nghiệp nộp hồ sơ qua cổng thông tin điện tử trang website: dangkykinhdoanh.gov.vn hoặc uỷ quyền cho công ty luật Việt An để thực hiện thủ tục này cho doanh nghiệp.

Các nội dung thay đổi đăng ký kinh doanh:

 • hay đổi tên công ty (bao gồm: thay đổi tên bằng tiếng Việt, thay đổi tên tiếng nước ngoài, thay đổi tên viết tắt).
 • Thay đổi loại hình doanh nghiệp của công ty (bao gồm: Thay đổi từ TNHH một thành viên sang TNHH hai thành viên trở lên; thay đổi từ công ty TNHH sang công ty cổ phần, thay đổi từ công ty cổ phần thành công ty TNHH, thay đổi doanh nghiệp tư nhân thành công ty).
 • Thay đổi trụ sở chính của công ty.
 • Thay đổi thông tin số điện thoại, số fax; email, website công ty.
 • Thay đổi ngành, nghề kinh doanh của công ty.
 • Thay đổi vốn điều lệ công ty (bao gồm thay đổi tăng vốn điều lệ công ty hoặc thay đổi giảm vốn điều lệ công ty).
 • Thay đổi cơ cấu vốn của các thành viên công ty.
 • Thay đổi thông tin cổ đông là người nước ngoài: Thay đổi cổ đông là người nước ngoài; thay đổi tỷ lệ góp vốn của cổ đông nước ngoài; thay đổi thông tin về Hộ chiếu, Hộ khẩu của cổ đông là người nước ngoài.
 • Thay đổi người đại diện theo pháp luật công ty.
 • Thay đổi thông tin người đại diện theo pháp luật của công ty (bao gồm: thay đổi chức danh của người đại diện theo pháp luật; thay đổi chứng minh thư/thẻ căn cước/số hộ chiếu; thay đổi hộ khẩu, chỗ ở hiện tại của người đại diện theo pháp luật).
 • Thay đổi thông tin của chủ sở hữu công ty TNHH một thành viên: bao gồm chuyển nhượng chủ sở hữu, thay đổi giấy phép kinh doanh của chủ sở hữu (nếu là pháp nhân), thay đổi thông tin cá nhân của chủ sở hữu (nếu là cá nhân).
 • Thay đổi thông tin đăng ký thuế: người phụ trách kế toán; thông tin địa chỉ nhận thông báo thuế.

Các bước thay đổi đăng ký kinh doanh tại thành phố Thủ Đức:

Bước 1: Xác nhận nghĩa vụ thuế

Công ty chỉ phải thực hiện bước 1 khi có thay đổi trụ sở công ty khác quận, khác tỉnh.

Khi công ty thay đổi địa chỉ trụ sở khác quận hoặc khác tỉnh trước khi thực hiện thủ tục thay đổi đăng ký kinh doanh tại Phòng đăng ký kinh doanh. Công ty cần thực hiện thủ tục chốt nghĩa vụ thuế với cơ quan quản lý thuế cũ. Sau khi có xác nhận của cơ quan thuế công ty thực hiện thay đổi đăng ký kinh doanh tại cơ quan đăng ký kinh doanh nơi đăng ký trụ sở mới của công ty.

Bước 2: Soạn thảo hồ sơ thay đổi đăng ký kinh doanh

 • Luật Việt An tư vấn điều kiện, quy trình, thủ tục pháp lý liên quan đến mỗi nội dung thay đổi để doanh nghiệp chuẩn bị.
 • Nếu khách hàng sử dụng dịch vụ của Luật Việt An luật sư của chúng tôi sẽ hỗ trợ soạn thảo hồ sơ chuyển khách hàng ký để chúng tôi thực hiện các bước tiếp theo.
 • Nếu khách hàng tự nộp hồ sơ thì chuẩn bị hồ thay đổi tương ứng với nội dung thay đổi để nộp Phòng Đăng ký kinh doanh.

Bước 3: Nộp hồ sơ thay đổi, lệ phí công bố thông tin

Công ty nộp hồ tại Phòng Đăng ký kinh doanh – Sở Kế hoạch và Đầu tư nơi doanh nghiệp đặt trụ sở chính:

 • Doanh nghiệp nộp 01 bộ hồ sơ và nộp lệ phí công bố thông tin doanh nghiệp.

Phương thức nộp hồ sơ thay đổi đăng ký kinh doanh

 • Nộp hồ sơ trực tuyến: tại website Cổng thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp: https://dangkyquamang.dkkd.gov.vn. Hiện nay, tại Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh 100% các hồ sơ thay đổi đăng ký kinh doanh phải nộp thông qua hình thức trực tuyến, cơ quan đăng ký kinh doanh không nhận hồ sơ trực tiếp cho thủ tục thay đổi đăng ký doanh nghiệp. Mọi thông tin thực hiện thủ tục được thực hiện qua tài khoản đăng ký kinh doanh nghiệp và kết quả thay đổi được gửi về doanh nghiệp theo đường bưu chính, doanh nghiệp nộp lệ phí thay đổi và lệ phí công bố thông tin bằng hình thức chuyển khoản qua thẻ ATM.
 • Nộp hồ sơ trực tiếp: Hiện tại, chỉ có một số trường hợp đặc biệt do doanh nghiệp chưa gộp mã số thuế với mã số doanh nghiệp thì Phòng Đăng ký kinh doanh mới tiếp nhận hồ sơ giấy của doanh nghiệp trực tiếp. Khi nhận hồ sơ trực tiếp, Phòng Đăng ký kinh doanh trao Giấy biên nhận, kiểm tra tính hợp lệ của hồ sơ và tiến hành thủ tục hành chính liên quan.

Bước 4: Nhận kết quả thay đổi đăng ký kinh doanh

Trong vòng 03 ngày làm việc kể từ khi nhận hồ sơ, Phòng Đăng ký kinh doanh xử lý hồ sơ hợp lệ sẽ bổ sung, thay đổi thông tin của doanh nghiệp trong Cơ sở dữ liệu quốc gia về đăng ký doanh nghiệp. Đồng thời, Phòng Đăng ký kinh doanh thực hiện cấp một trong các giấy tờ pháp lý sau cho doanh nghiệp:

 • Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp mới với các nội dung thay đổi.
 • Giấy xác nhận thay đổi thông tin đăng ký doanh nghiệp.

Trường hợp hồ sơ chưa hợp lệ, Phòng Đăng ký kinh doanh ra Thông báo để công ty sửa đổi, bổ sung hồ sơ theo yêu cầu cụ thể và nêu rõ lý do.

Bước 5: Khắc lại dấu công ty

Công ty chỉ phải thực hiện bước này nếu doanh nghiệp có sự thay đổi thông tin con dấu. Các trường hợp doanh nghiệp cần thay đổi con dấu cho khớp với nội dung đăng ký kinh doanh bao gồm:

 • Công ty thay đổi tên Tiếng Việt;
 • Doanh nghiệp thay đổi loại hình công ty;
 • Công ty thay đổi trụ sở khác tỉnh;
 • Công ty thay đổi trụ sở khác quận (nếu trên dấu vẫn còn địa chỉ quận).

Thay đổi đăng ký kinh doanh tại thành phố Thủ Đức:

1. Thay đổi đăng ký kinh doanh tại phường An Khánh
2. Thay đổi đăng ký kinh doanh tại phường An Lợi Đông
3. Thay đổi đăng ký kinh doanh tại phường An Phú,
4. Thay đổi đăng ký kinh doanh tại phường Bình Chiểu
5. Thay đổi đăng ký kinh doanh tại phường Bình Thọ
6. Thay đổi đăng ký kinh doanh tại phường Bình Trưng Đông
7. Thay đổi đăng ký kinh doanh tại phường Bình Trưng Tây
8. Thay đổi đăng ký kinh doanh tại phường Cát Lái
9. Thay đổi đăng ký kinh doanh tại phường Hiệp Bình Chánh
10. Thay đổi đăng ký kinh doanh tại phường Hiệp Bình Phước
11. Thay đổi đăng ký kinh doanh tại phường Hiệp Phú
12. Thay đổi đăng ký kinh doanh tại phường Linh Chiểu
13. Thay đổi đăng ký kinh doanh tại phường Linh Đông
14. Thay đổi đăng ký kinh doanh tại phường Linh Tây
15. Thay đổi đăng ký kinh doanh tại phường Linh Trung
16. Thay đổi đăng ký kinh doanh tại phường Linh Xuân
17. Thay đổi đăng ký kinh doanh tại phường Long Phước
18. Thay đổi đăng ký kinh doanh tại phường Long Thạnh Mỹ
19. Thay đổi đăng ký kinh doanh tại phường Long Trường
20. Thay đổi đăng ký kinh doanh tại phường Phú Hữu
21. Thay đổi đăng ký kinh doanh tại phường Phước Bình
22. Thay đổi đăng ký kinh doanh tại phường Phước Long A
23. Thay đổi đăng ký kinh doanh tại phường Phước Long B
24. Thay đổi đăng ký kinh doanh tại phường Tam Bình
25. Thay đổi đăng ký kinh doanh tại phường Tam Phú
26. Thay đổi đăng ký kinh doanh tại phường Tăng Nhơn Phú A
27. Thay đổi đăng ký kinh doanh tại phường Tăng Nhơn Phú B
28. Thay đổi đăng ký kinh doanh tại phường Tân Phú
29. Thay đổi đăng ký kinh doanh tại phường Thảo Điền
30. Thay đổi đăng ký kinh doanh tại phường Thạnh Mỹ Lợi
31. Thay đổi đăng ký kinh doanh tại phường Thủ Thiêm
32. Thay đổi đăng ký kinh doanh tại phường Trường Thạnh
33. Thay đổi đăng ký kinh doanh tại phường Trường Thọ.

Từ khoá tìm kiếm: Thay đổi đăng ký kinh doanh, đăng ký kinh doanh, thành phố thủ đức, Thành phố Hồ Chí Minh, Tư vấn luật tại Thành phố Hồ Chí Minh. Liên hệ thay đổi đăng ký kinh doanh theo số ĐT: 096 167 55 66.

Mục lục

Bài viết liên quan

Mục lục
Ẩn

  Dịch vụ Tư vấn pháp luật

  Dịch vụ Tư vấn pháp luật

  Văn bản pháp luật

  Văn bản pháp luật

  Tư vấn pháp luật

  Tư vấn luật

  LIÊN HỆ CÔNG TY LUẬT VIỆT AN

  Tư vấn doanh nghiệp: 09 79 05 77 68
  Tư vấn doanh nghiệp
  Tư vấn sở hữu trí tuệ: 0976 18 66 08
  Tư vấn sở hữu trí tuệ
  Tư vấn đầu tư: 09 13 380 750
  Tư vấn đầu tư

  TỔNG ĐÀI PHÍA BẮC

  Hotline: 09 61 37 18 18
  (Whatsapp, Zalo, Viber) hanoi@vietanlaw.vn Skype IconSkype Chat
  Tư vấn kế toán - thuế: 09 888 567 08
  Dịch vụ kế toán thuế
  Tư vấn giấy phép: 0966 83 66 08
  Tư vấn giấy phép
  Tư vấn hợp đồng: 0913 380 750
  Tư vấn hợp đồng

  TỔNG ĐÀI PHÍA NAM

  Hotline: 09 61 57 18 18

  (Whatsapp, Zalo, Viber)
  hcm@vietanlaw.vn
  Skype IconSkype Chat

  Liên hệ tư vấn
  Cảnh báo lừa đảo
  CẢNH BÁO MẠO DANH CÔNG TY LUẬT VIỆT AN LỪA ĐẢO