Thay đổi đăng ký kinh doanh tại KCN Nam Sách, Hải Dương

Trong quá trình hoạt động, vì nhiều lý do khác nhau mà các doanh nghiệp có thể thay đổi đăng ký kinh doanh. Vậy khi thay đổi đăng ký kinh doanh, cần lưu ý những vấn đề pháp lý gì? Sau đây, Luật Việt An sẽ tư vấn cho khách hàng về thay đổi đăng ký kinh doanh tại KCN Nam Sách, Hải Dương theo quy định pháp luật hiện hành.

Thay đổi đăng ký kinh doanh tại KCN Nam Sách, Hải Dương

Căn cứ pháp lý

 • Luật Doanh nghiệp năm 2020;
 • Luật Đầu tư năm 2020;
 • Nghị định 01/2021/NĐ-CP về đăng ký doanh nghiệp;
 • Nghị định 31/2021/NĐ-CP quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Đầu tư;
 • Thông tư 105/2020/TT-BTC hướng dẫn về đăng ký thuế.

Thông tin về KCN Nam Sách, Hải Dương

KCN Nam Sách là một trong những KCN đầu tiên của tỉnh Hải Dương, được chính thức đi vào hoạt động từ năm 2005 với diện tích 62.42 ha. Khu công nghiệp nằm trên địa bàn phường Ái Quốc, thành phố Hải Dương, tỉnh Hải Dương, nằm cạnh Quốc lộ 5 kết nối Hà Nội và Hải Phòng, nằm gần Quốc lộ 38, và ga Phú Thái.

Hiện nay KCN đã được lấp đầy, thu hút được 28 nhà đầu tư đến từ Nhật Bản, Hàn Quốc, Trung Quốc, Đài Loan, Hồng Kông. KCN tập trung thu hút các ngành Công nghệ dệt may; Sản xuất giầy dép xuất khẩu, sản phẩm da cao cấp; Công nghiệp giấy; Chế biến nông – lâm sản; Các nhà máy sản xuất gốm – sứ – thủy tinh cao cấp; Thu gom vận chuyển lưu giữ và xử lý chất thải; Sản xuất kinh doanh các sản phẩm từ Polyethylene; Sản xuất và kinh doanh các sản phẩm từ nhựa và cao su; Sản xuất gia công các sản phẩm từ sắt và nhôm;…

Hiện nay có thể kể đến một số công ty đang hoạt động tại KCN Nam Sách:

STT Tên công ty Năm thành lập Địa chỉ Ngành nghề chính
1 CTCP Đầu tư và phát triển hạ tầng Nam Quang 2003 KCN Nam Sách, phường Ái Quốc, thành phố Hải Dương, tỉnh Hải Dương Kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất
2 CTCP thương mại và xúc tiến đầu tư Tân Việt 2011 Phòng 201, nhà điều hành, KCN Nam Sách, phường Ái Quốc, thành phố Hải Dương, tỉnh Hải Dương Tổ chức giới thiệu và xúc tiến thương mại
3 Công ty TNHH Gỗ BAIFAR Hải Dương Việt Nam 2004 KCN Nam Sách, phường Ái Quốc, thành phố Hải Dương, tỉnh Hải Dương Sản xuất gỗ dán, gỗ lạng, ván ép và ván mỏng khác
4 Công ty TNHH CHYUN JAAN 2003 Lô L3+4, KCN Nam Sách, phường Ái Quốc, thành phố Hải Dương, tỉnh Hải Dương Sản xuất sản phẩm khác từ cao su
5 Công ty TNHH Chế xuất sợi thép DUSCO VINA 2014 Lô 15, KCN Nam Sách, phường Ái Quốc, thành phố Hải Dương, tỉnh Hải Dương Sản xuất kim loại

Các trường hợp thay đổi đăng ký kinh doanh tại KCN Nam Sách

Thay đổi đăng ký kinh doanh được hiểu là việc doanh nghiệp tiến hành thay đổi một trong những nội dung Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp đã được cơ quan nhà nước có thẩm quyền cấp.

Theo Điều 28, Khoản 1 Điều 30 và Điều 31 Luật Doanh nghiệp 2020 thì thay đổi đăng ký kinh doanh là khi thay đổi một trong các nội dung sau đây:

 • Tên doanh nghiệp và mã số doanh nghiệp.
 • Địa chỉ trụ sở chính của doanh nghiệp.
 • Họ, tên, địa chỉ liên lạc, quốc tịch, số giấy tờ pháp lý của cá nhân đối với người đại diện theo pháp luật của công ty TNHH và công ty cổ phần; đối với thành viên hợp danh của công ty hợp danh; đối với chủ doanh nghiệp của doanh nghiệp tư nhân.
 • Họ, tên, địa chỉ liên lạc, quốc tịch, số giấy tờ pháp lý của cá nhân đối với thành viên là cá nhân; tên, mã số doanh nghiệp và địa chỉ trụ sở chính của thành viên là tổ chức đối với công ty TNHH.
 • Vốn điều lệ đối với công ty, vốn đầu tư đối với doanh nghiệp tư nhân.
 • Ngành nghề kinh doanh;
 • Cổ đông sáng lập và cổ đông là nhà đầu tư nước ngoài đối với công ty cổ phần, trừ trường hợp đối với công ty niêm yết;

Thủ tục cần lưu ý khi thay đổi đăng ký kinh doanh

Khi thay đổi những thông tin trên, doanh nghiệp cần lưu ý tiến hành các thủ tục:

 • Thủ tục với cơ quan thuế khi thay đổi địa chỉ công ty làm thay đổi cơ quan thuế quản lý;
 • Thủ tục đăng ký thay đổi nội dung Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc thông báo thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp;
 • Thủ tục điều chỉnh Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư trong trường hợp thay đổi đăng ký kinh doanh làm thay đổi nội dung Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư.

Thủ tục thực hiện

Bước 1: Xác nhận nghĩa vụ thuế

Công ty chỉ phải thực hiện bước 1 khi có thay đổi trụ sở công ty khác huyện, khác tỉnh.

Theo Điều 47 của Nghị định 01/2021/NĐ-CP và Khoản 2 Điều 10 của Thông tư 105/2020/TT-BTC, trước khi đăng ký thay đổi địa chỉ trụ sở chính sang quận, huyện, tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương khác nơi đặt trụ sở chính dẫn đến thay đổi cơ quan thuế quản lý, doanh nghiệp phải thực hiện các thủ tục với Cơ quan thuế liên quan đến việc chuyển địa điểm theo quy định của pháp luật.

Theo đó, công ty cần thực hiện thủ tục chốt nghĩa vụ thuế với cơ quan quản lý thuế cũ. Sau khi có xác nhận của cơ quan thuế công ty thực hiện thay đổi đăng ký kinh doanh tại cơ quan đăng ký kinh doanh nơi đăng ký trụ sở mới của công ty.

Bước 2: Tiến hành thủ tục đăng ký thay đổi nội dung Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc thông báo thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp.

Đối với thủ tục đăng ký thay đổi nội dung Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp

Thủ tục này được tiến hành khi doanh nghiệp có sự thay đổi những nội dung chủ yếu của Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp theo Điều 28 Luật Doanh nghiệp năm 2020.

Theo đó, công ty tiến hành trình tự thủ tục như sau:

 • Doanh nghiệp gửi hồ sơ đăng ký thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp đến Phòng Đăng ký kinh doanh thuộc Sở Kế hoạch Đầu tư Hải Dương.
 • Sau khi tiếp nhận hồ sơ đăng ký doanh nghiệp, Phòng Đăng ký kinh doanh trao Giấy biên nhận, kiểm tra tính hợp lệ của hồ sơ.
 • Trường hợp hồ sơ chưa hợp lệ, Phòng Đăng ký kinh doanh phải thông báo bằng văn bản nội dung cần sửa đổi, bổ sung cho doanh nghiệp trong thời hạn 03 ngày làm việc kể từ ngày tiếp nhận hồ sơ.
 • Phòng Đăng ký kinh doanh cấp Giấy xác nhận về việc thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp, cập nhật thông tin thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp trong Cơ sở dữ liệu quốc gia về đăng ký doanh nghiệp trong thời hạn 03 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ.
 • Trường hợp từ chối cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp mới thì phải thông báo bằng văn bản cho doanh nghiệp và nêu rõ lý do.

Đối với thủ tục thông báo thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp

Theo Điều 31 Luật Doanh nghiệp 2020, thủ tục này được áp dụng trong trường hợp thay đổi một trong những nội dung sau:

 • Ngành, nghề kinh doanh;
 • Cổ đông sáng lập và cổ đông là nhà đầu tư nước ngoài đối với công ty cổ phần, trừ trường hợp đối với công ty niêm yết;
 • Nội dung khác trong hồ sơ đăng ký doanh nghiệp.

Theo đó, công ty tiến hành trình tự thủ tục như sau:

 • Công ty chịu trách nhiệm thông báo thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp trong thời hạn 10 ngày kể từ ngày có thay đổi.
 • Công ty gửi thông báo bằng văn bản đến Phòng Đăng ký kinh doanh thuộc Sở Kế hoạch Đầu tư Hải Dương.
 • Sau khi tiếp nhận hồ sơ đăng ký doanh nghiệp, Phòng Đăng ký kinh doanh trao Giấy biên nhận, kiểm tra tính hợp lệ của hồ sơ, cập nhật thông tin thay đổi trong Cơ sở dữ liệu quốc gia về đăng ký doanh nghiệp.
 • Trường hợp doanh nghiệp có nhu cầu, Phòng Đăng ký kinh doanh cấp Giấy xác nhận về việc thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp cho doanh nghiệp.

Bước 3: Tiến hành thủ tục điều chỉnh Giấy chứng nhận đầu tư (nếu có).

Nếu việc thay đổi đăng ký kinh doanh dẫn đến điều chỉnh dự án đầu tư của nhà đầu tư nước ngoài và việc điều chỉnh dự án đầu tư làm thay đổi nội dung Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư thì doanh nghiệp cần tiến hành thủ tục điều chỉnh Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư theo Khoản 2 Điều 41 Luật Đầu tư 2020.

Thủ tục này được quy định tại Luật Đầu tư 2020 và được hướng dẫn cụ thể tại Nghị định 31/2021/NĐ-CP. Cụ thể:

Tường hợp điều chỉnh dự án đầu tư liên quan đến việc thay đổi tên dự án đầu tư, tên nhà đầu tư tại Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư

 • Nhà đầu tư nộp văn bản đề nghị điều chỉnh dự án đầu tư cho Ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh Hải Dương kèm theo tài liệu liên quan đến việc thay đổi tên dự án đầu tư, tên nhà đầu tư.
 • Trong thời hạn 03 ngày làm việc kể từ ngày nhận được văn bản đề nghị điều chỉnh Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư, Ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh Hải Dương điều chỉnh Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư cho nhà đầu tư.

Trường hợp điều chỉnh dự án đầu tư không liên quan đến việc thay đổi tên dự án đầu tư, tên nhà đầu tư:

 • Nhà đầu tư nộp 01 bộ hồ sơ quy định tại khoản 1 Điều 44 của Nghị định 31/2021/NĐ-CP cho Ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh Hải Dương.
 • Trong thời hạn 10 ngày kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ, Ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh Hải Dương điều chỉnh Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư cho nhà đầu tư.

Thông tin các cơ quan liên quan đến thủ tục

Phòng Đăng ký kinh doanh thuộc Sở Kế hoạch Đầu tư Hải Dương

 • Địa chỉ: số 58 đường Quang Trung, thành phố Hải Dương, tỉnh Hải Dương
 • Số điện thoại : (0220) 3859 412
 • Email : dkkdhd@gmai.com

Ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh Hải Dương

 • Địa chỉ: Số 2 Đường Thanh Niên – P. Quang Trung -TP Hải Dương – Tỉnh Hải Dương
 • Điện thoại : 0220 3849 457
 • Website: https://banqlkcn.haiduong.gov.vn.

Dịch vụ pháp lý về thay đổi đăng ký kinh doanh của Luật Việt An

 • Tư vấn thủ tục thay đổi đăng ký kinh doanh với cơ quan thuế, cơ quan đăng ký kinh doanh, cơ quan đầu tư;
 • Chuẩn bị hồ sơ đầy đủ, hợp pháp cho khách hàng để tiến hành thủ tục;
 • Thay mặt khách hàng thực hiện các thủ tục với cơ quan nhà nước về thay đổi đăng ký kinh doanh;
 • Tư vấn các thủ tục pháp lý sau thay đổi ;
 • Tư vấn đăng ký tài khoản của doanh nghiệp với Sở Kế hoạch và đầu tư nơi doanh nghiệp đặt trụ sở chính.
 • Hướng dẫn khách hàng viết hóa đơn, thay đổi thông tin hóa đơn đã phát hành.
 • Xác nhận nghĩa vụ thuế khi thay đổi trụ sở khác quận, khác tỉnh….
 • Tư vấn các vấn đề pháp lý phát sinh trong hoạt động của doanh nghiệp.

Quý khách hàng có có nhu cầu hỗ trợ pháp lý về thay đổi đăng ký kinh doanh tại KCN Nam Sách, Hải Dương và tại các KCN khác, vui lòng liên hệ tới Luật Việt An để được hỗ trợ tốt nhất. Xin cảm ơn!

Bài viết được cập nhật đến tháng 4/2024, bất kỳ sự thay đổi về pháp luật nào chưa được cập nhật, vui lòng liên hệ đến Luật Việt An để được hỗ trợ.

Mục lục

Bài viết liên quan

Mục lục
Ẩn

  Thay đổi đăng ký kinh doanh

  Thay đổi đăng ký kinh doanh

  Văn bản pháp luật

  Văn bản pháp luật

  Tư vấn pháp luật

  Tư vấn luật

  LIÊN HỆ CÔNG TY LUẬT VIỆT AN

  Tư vấn doanh nghiệp: 09 79 05 77 68
  Tư vấn doanh nghiệp
  Tư vấn sở hữu trí tuệ: 0976 18 66 08
  Tư vấn sở hữu trí tuệ
  Tư vấn đầu tư: 09 13 380 750
  Tư vấn đầu tư

  TỔNG ĐÀI PHÍA BẮC

  Hotline: 09 61 37 18 18
  (Whatsapp, Zalo, Viber) hanoi@vietanlaw.vn Skype IconSkype Chat
  Tư vấn kế toán - thuế: 09 888 567 08
  Dịch vụ kế toán thuế
  Tư vấn giấy phép: 0966 83 66 08
  Tư vấn giấy phép
  Tư vấn hợp đồng: 0913 380 750
  Tư vấn hợp đồng

  TỔNG ĐÀI PHÍA NAM

  Hotline: 09 61 57 18 18

  (Whatsapp, Zalo, Viber)
  hcm@vietanlaw.vn
  Skype IconSkype Chat

  Liên hệ tư vấn
  Cảnh báo lừa đảo
  CẢNH BÁO MẠO DANH CÔNG TY LUẬT VIỆT AN LỪA ĐẢO