Thời hạn nộp thuế giá trị gia tăng năm 2024

Doanh nghiệp, tổ chức kinh doanh, cá nhân có trách nhiệm nộp thuế giá trị gia tăng và nộp cho cơ quan thuế đúng thời hạn theo quy định của pháp luật. Vậy nên, nhiều doanh nghiệp, tổ chức hiện nay đặc biêt quan tâm về các quy định liên quan đến thuế giá trị gia tăng đặc biệt là thời hạn nộp thuế. Để giải đáp thắc mắc của quý khách hàng, công ty Luật Việt An đưa ra bài viết thời hạn nộp thuế giá trị gia tăng dưới đây.

Căn cứ pháp lý

 • Luật Quản lý thuế 2019;
 • Luật Thuế 2020;
 • Nghị định 12/2023/NĐ-CP về gia hạn thời hạn nộp thuế giá trị gia tăng, thuế thu nhập doanh nghiệp, thuế thu nhập cá nhân và tiền thuê đất trong năm 2023.

Thuế giá trị gia tăng là gì?

Thuế giá trị gia tăng (GTGT) có tên viết tắt là VAT viết tắt của cụm từ tiếng Anh Value Added Tax.

Thuế GTGT có nguồn gốc từ thuế doanh thu và Pháp là nước đầu tiên trên thế giới ban hành Luật thuế giá trị gia tăng vào năm 1954. Sau đó, thuế GTGT đã được áp dụng rộng rãi ở nhiều nước trên thế giới. Hiện nay, các quốc gia thuộc khối Liên minh Châu Âu, châu Phi, châu Mỹ La Tinh và một số quốc gia Châu á trong đó có Việt Nam đã chính thức áp dụng thuế GTGT. Tính đến nay đã có khoảng 130 quốc gia áp dụng thuế GTGT.

Căn cứ theo quy định pháp luật thì thuế GTGT là loại thuế gián thu và tính trên giá trị tăng thêm của hàng hóa, dịch vụ phát sinh từ quá trình sản xuất, lưu thông cho đến khi tới tay người tiêu dùng; là một trong những loại thuế quan trọng giúp cân bằng ngân sách nhà nước và đóng vai trò lớn trong xây dựng và phát triển đất nước.

Đối tượng nộp thuế giá trị gia tăng

Đối tượng nộp thuế giá trị gia tăng là các tổ chức, cá nhân sản xuất, kinh doanh hàng hóa, dịch vụ chịu thuế GTGT ở Việt Nam, không phân biệt ngành nghề, hình thức, tổ chức kinh doanh và tổ chức, cá nhân nhập khẩu hàng hóa, mua dịch vụ từ nước ngoài chịu thuế GTGT bao gồm:

 • Các tổ chức kinh doanh được thành lập và đăng ký kinh doanh theo Luật Doanh nghiệp, Luật Hợp tác xã và pháp luật kinh doanh chuyên ngành khác;
 • Các tổ chức kinh tế của tổ chức chính trị, tổ chức chính trị – xã hội, tổ chức xã hội, tổ chức xã hội – nghề nghiệp, đơn vị vũ trang nhân dân, tổ chức sự nghiệp và các tổ chức khác;
 • Các doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài và bên nước ngoài tham gia hợp tác kinh doanh theo Luật đầu tư nước ngoài tại Việt Nam (nay là Luật đầu tư); các tổ chức, cá nhân nước ngoài hoạt động kinh doanh ở Việt Nam nhưng không thành lập pháp nhân tại Việt Nam;
 • Cá nhân, hộ gia đình, nhóm người kinh doanh độc lập và các đối tượng khác có hoạt động sản xuất, kinh doanh, nhập khẩu.

Thời hạn nộp hồ sơ kê khai thuế giá trị gia tăng

Căn cứ theo quy định tại Điều 44 Luật Quản lý thuế 2019 thì thời hạn nộp hồ sơ khai thuế đối với loại thuế khai theo tháng, theo quý được quy định như sau:

 • Đối với trường hợp khai và nộp theo tháng thì hạn nộp chậm nhất là ngày thứ 20 của tháng tiếp theo tháng phát sinh nghĩa vụ thuế;
 • Đối với trường hợp khai và nộp theo quý thì hạn nộp chậm nhất là ngày cuối cùng của tháng đầu của quý tiếp theo quý phát sinh nghĩa vụ thuế.

Theo đó, trong trường hợp người nộp thuế thuộc diện kê khai thuế giá trị gia tăng (GTGT) theo tháng thì thời gian nộp hồ sơ khai thuế sẽ vào ngày 20 của tháng tiếp theo. Ví dụ kỳ tháng 6/2023 thì hạn nộp hồ sơ khai thuế là ngày 20/7/2023 (thứ Năm).

Còn nếu trong trường hợp người nộp thuế thuộc diện kê khai thuế GTGT, theo quý thì thời hạn nộp hồ sơ khai thuế là ngày cuối cùng của tháng đầu của quý. Ví dụ theo Quý 2/2023 thì thời hạn nộp hồ sơ khau thuế là ngày 31/7/2023 (thứ Hai).

Thời hạn nộp thuế giá trị gia tăng

Đối với các đối tượng được gia hạn thời hạn nộp tiền thuế giá trị gia tăng năm 2023

Ngày 14/4/2023, Chính phủ ban hành Nghị định 12/2023/NĐ-CP về gia hạn thời hạn nộp thuế giá trị gia tăng, thuế thu nhập doanh nghiệp, thuế thu nhập cá nhân và tiền thuê đất trong năm 2023.

Ngoài ra, các doanh nghiệp, tổ chức thuộc đối tượng được gia hạn thực hiện kê khai, nộp Tờ khai thuế giá trị gia tăng tháng, quý theo quy định của pháp luật hiện hành, nhưng chưa phải nộp số thuế giá trị gia tăng phải nộp phát sinh trên Tờ khai thuế giá trị gia tăng đã kê khai. Thời hạn nộp thuế GTGT của tháng, quý được gia hạn như sau:

 • Thời hạn nộp thuế GTGT của kỳ tính thuế tháng 3/2023 chậm nhất là ngày 20/10/2023.
 • Thời hạn nộp thuế GTGT của kỳ tính thuế tháng 4/2023 chậm nhất là ngày 20/11/2023.
 • Thời hạn nộp thuế GTGT của kỳ tính thuế tháng 5/2023 chậm nhất là ngày 20/12/2023.
 • Thời hạn nộp thuế GTGT của kỳ tính thuế tháng 6/2023 chậm nhất là ngày 20/12/2023.
 • Thời hạn nộp thuế GTGT của kỳ tính thuế tháng 7/2023 chậm nhất là ngày 20/12/2023.
 • Thời hạn nộp thuế GTGT của kỳ tính thuế tháng 8/2023 chậm nhất là ngày 20/12/2023.
 • Thời hạn nộp thuế GTGT của kỳ tính thuế quý I năm 2023 chậm nhất là ngày 31/10/2023.
 • Thời hạn nộp thuế GTGT của kỳ tính thuế quý II năm 2023 chậm nhất là ngày 31/12/2023.

Lưu ý: Quy định trên không áp dụng đối với thuế giá trị gia tăng khâu nhập khẩu.

Đối với các đối tượng không được gia hạn thời hạn nộp tiền thuế giá trị gia tăng

Đối với các đối tượng không được gia hạn thời hạn nộp tiền thuế giá trị gia tăng thì căn cứ theo quy định tại khoản 1 Điều 55 Luật Quản lý thuế 2019 theo đó:

 • Thuế giá trị gia tăng thuộc trường hợp người nộp thuế tính thuế, thời hạn nộp thuế chậm nhất là ngày cuối cùng của thời hạn nộp hồ sơ khai thuế.
 • Trường hợp khai bổ sung hồ sơ khai thuế, thời hạn nộp thuế là thời hạn nộp hồ sơ khai thuế của kỳ tính thuế có sai sót.

Tức là, trường hợp người nộp thuế thuộc diện kê khai thuế giá trị gia tăng theo tháng thì thời hạn nộp tiền thuế kỳ tháng 3 năm 2023 là ngày 20/4/2023;

Trường hợp người nộp thuế thuộc diện kê khai thuế giá trị gia tăng theo quý thì thời hạn nộp tiền thuế Quý 1 năm 2023 là ngày 04/5/2023. (Do ngày 30/4/2023 là ngày nghỉ lễ, xem chi tiết Lịch nghỉ lễ 30/4/2023)

Địa điểm nộp thuế giá trị gia tăng

Về địa điểm nộp thuế giá trị gia tăng căn cứ theo quy định tại Điều 56 Luật Quản lý thuế 2019 thì:

Người nộp thuế nộp tiền thuế vào ngân sách nhà nước tại một trong các địa điểm sau:

 • Tại Kho bạc Nhà nước;
 • Tại cơ quan quản lý thuế nơi tiếp nhận hồ sơ khai thuế;
 • Thông qua tổ chức được cơ quan quản lý thuế ủy nhiệm thu thuế;
 • Thông qua ngân hàng thương mại, tổ chức tín dụng khác và tổ chức dịch vụ theo quy định của pháp luật.

Kho bạc Nhà nước, ngân hàng thương mại, tổ chức tín dụng khác và tổ chức dịch vụ theo quy định của pháp luật có trách nhiệm bố trí địa điểm, phương tiện, công chức, nhân viên thu tiền thuế bảo đảm thuận lợi cho người nộp thuế nộp tiền thuế kịp thời vào ngân sách nhà nước.

Cơ quan, tổ chức khi nhận tiền thuế hoặc khấu trừ tiền thuế thì phải cấp cho người nộp thuế chứng từ thu tiền thuế. Đặc biệt kể từ khi thu tiền thuế của người nộp thuế thì trong thời hạn 08 giờ làm việc, cơ quan, tổ chức nhận tiền thuế phải chuyển tiền vào ngân sách nhà nước. Trong trường hợp thu thuế bằng tiền mặt tại vùng sâu, vùng xa, hải đảo, vùng đi lại khó khăn, thời hạn chuyển tiền thuế vào ngân sách nhà nước theo quy định của Bộ trưởng Bộ Tài chính.

Quý khách hàng có nhu cầu tư vấn về thủ tục nộp thuế giá trị gia tăng xin vui lòng liên hệ Công ty luật Việt An để được hỗ trợ tốt nhất.

Mục lục

Bài viết liên quan

Mục lục
Ẩn

  Dịch vụ kế toán thuế

  Dịch vụ kế toán thuế

  Văn bản pháp luật

  Văn bản pháp luật

  Tư vấn pháp luật

  Tư vấn luật

  LIÊN HỆ CÔNG TY LUẬT VIỆT AN

  Tư vấn doanh nghiệp: 09 79 05 77 68
  Tư vấn doanh nghiệp
  Tư vấn sở hữu trí tuệ: 0976 18 66 08
  Tư vấn sở hữu trí tuệ
  Tư vấn đầu tư: 09 13 380 750
  Tư vấn đầu tư

  TỔNG ĐÀI PHÍA BẮC

  Hotline: 09 61 37 18 18
  (Whatsapp, Zalo, Viber) hanoi@vietanlaw.vn Skype IconSkype Chat
  Tư vấn kế toán - thuế: 09 888 567 08
  Dịch vụ kế toán thuế
  Tư vấn giấy phép: 0966 83 66 08
  Tư vấn giấy phép
  Tư vấn hợp đồng: 0913 380 750
  Tư vấn hợp đồng

  TỔNG ĐÀI PHÍA NAM

  Hotline: 09 61 57 18 18

  (Whatsapp, Zalo, Viber)
  hcm@vietanlaw.vn
  Skype IconSkype Chat

  Liên hệ tư vấn
  Cảnh báo lừa đảo
  CẢNH BÁO MẠO DANH CÔNG TY LUẬT VIỆT AN LỪA ĐẢO