Thủ tục tạm dừng thẩm định đơn đăng ký nhãn hiệu để vượt đối chứng

Mọi đơn đăng ký nhãn hiệu đều sẽ trải qua giai đoạn thẩm định để được cấp văn bằng bảo hộ, bao gồm cả thẩm định hình thức và thẩm định nội dung đơn đăng ký nhãn hiệu. Trong một số trường hợp, đơn đăng ký nhãn hiệu có thể bị tạm dừng thẩm định. Việc tạm dừng thẩm định đơn đăng ký nhãn hiệu để vượt đối chứng có thể thực hiện khi thẩm định viên nhận được yêu cầu tạm dừng của chủ đơn. Tuy nhiên trong thực tế, nhiều khách hàng chưa hiểu rõ bản chất và cách thức thực hiện thủ tục này. Để giải đáp thắc mắc của quý khách hàng, Công ty Luật Việt An xin đưa ra bài viết thủ tục tạm dừng thẩm định đơn đăng ký nhãn hiệu để vượt đối chứng sau đây.

Giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu

Căn cứ pháp lý

 • Luật Sở hữu trí tuệ năm 2005, sửa đổi bổ sung năm 2009, 2019, 2022.

Nhãn hiệu là gì?

Tổ chức Sở hữu trí tuệ thế giới (WIPO) đưa ra định nghĩa nhãn hiệu là “các dấu hiệu dùng để phân biệt hàng hoá, dịch vụ cùng loại hoặc tương tự của các cơ sở sản xuất, kinh doanh khác nhau”.

Pháp luật Việt Nam định nghĩa nhãn hiệu như sau: “Nhãn hiệu là dấu hiệu dùng để phân biệt hàng hóa, dịch vụ của các tổ chức, cá nhân khác nhau”. Định nghĩa trên nhấn mạnh vào tính phân biệt của nhãn hiệu. Mục đích ra đời của nhãn hiệu không gì hơn nhằm chỉ dẫn cho người dùng loại hàng hóa, dịch vụ nào có nguồn gốc từ nhà sản xuất, nhà cung cấp nào.

Ngoài chức năng cơ bản của nhãn hiệu là phân biệt nguồn gốc của hàng hóa, dịch vụ, nhãn hiệu còn có những chức năng khác như:

 • Nhãn hiệu được sử dụng như một biện pháp quảng cáo để người tiêu dùng liên kết một sản phẩm hoặc dịch vụ đang được cung cấp với nhãn hiệu (chẳng hạn khi người dùng nhìn thấy hình quả táo cắn dở, họ nghĩ tới Apple Inc. với những sản phẩm điện thoại thông minh iphone).
 • Nhãn hiệu cho phép người tiêu dùng suy luận một cách hợp lý rằng hàng hóa hoặc dịch vụ được cung cấp theo nhãn hiệu đều có chất lượng nhất quán; nhờ vậy người tiêu dùng tiết kiệm được chi phí tìm kiếm khi muốn mua hàng hóa, dịch vụ.

Đối chứng trong đăng ký nhãn hiệu

Để hiểu về đối chứng trong đăng ký nhãn hiệu, trước tiên cần hiểu khái niệm đối chứng thông thường, đó là việc đối chiếu, so sánh các chứng cứ nhằm làm sáng tỏ về một vụ việc và chứng minh, kết luận một sự việc, hiện tượng nào đó.

Trước bối cảnh thị trường cạnh tranh ngày càng khốc liệt, việc xây dựng, phát triển mới cũng như giành giật từng chút thị phần đã và đang trở nên ngày càng khó khăn hơn. Trong bối cảnh đó, nhãn hiệu của doanh nghiệp có thể bị rơi vào trong những nguy cơ rủi ro pháp lý. Đối chứng trong đăng ký nhãn hiệu là việc nhãn hiệu của doanh nghiệp bị từ chối bảo hộ vì trùng hoặc tương tự gây nhầm lẫn với nhãn hiệu khác đã đăng ký trước đó.

Nhãn hiệu đối chứng có thể được hiểu là các nhãn hiệu được Cục Sở hữu trí tuệ sử dụng làm căn cứ để từ chối cấp văn bằng bảo hộ đối với các nhãn hiệu đang trong quá trình đăng ký nhãn hiệu. Theo điểm h khoản 2 Điều 74 Luật Sở hữu trí tuệ, dù nhãn hiệu đối chứng đã hết hiệu lực nhưng chưa quá 3 năm, nếu nhãn hiệu nộp đơn sau trùng hoặc tương tự đến mức gây nhầm lẫn với nhãn hiệu đã hết hiệu lực đó, thì vẫn bị từ chối bảo hộ. Mục đích của điều luật này là nhằm ngăn chặn nguy cơ gây nhầm lẫn cho người tiêu dùng, đảm bảo lợi ích của các bên liên quan.

Tạm dừng thẩm định đơn đăng ký nhãn hiệu để vượt đối chứng

Việc thẩm định để cấp văn bằng bảo hộ nhãn hiệu thường mất nhiều thời gian. Tuy nhiên, trong một số trường hợp đơn được nộp nhưng đối chứng gây nhầm lẫn có thể bị hủy hoặc chấm dứt.

Trường hợp này chủ đơn có thể yêu cầu tạm dừng thẩm định để vượt qua đối chứng theo quy định tại điểm e, điểm h khoản 2 Điều 74 Luật Sở hữu trí tuệ, theo đó, nhãn hiệu bị coi là không có khả năng phân biệt nếu:

 • Nhãn hiệu đó là dấu hiệu trùng hoặc tương tự đến mức gây nhầm lẫn với nhãn hiệu của tổ chức, cá nhân khác được bảo hộ cho hàng hóa, dịch vụ trùng hoặc tương tự trên cơ sở đơn đăng ký có ngày nộp đơn hoặc ngày ưu tiên sớm hơn trong trường hợp đơn đăng ký được hưởng quyền ưu tiên, kể cả đơn đăng ký nhãn hiệu được nộp theo điều ước quốc tế mà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam là thành viên, trừ trường hợp đăng ký nhãn hiệu đó bị chấm dứt hiệu lực theo quy định tại điểm d khoản 1 Điều 95 hoặc bị hủy bỏ hiệu lực theo quy định tại Điều 96 theo thủ tục quy định tại điểm b khoản 3 Điều 117 của Luật Sở hữu trí tuệ.
 • Nhãn hiệu đó là dấu hiệu trùng hoặc tương tự đến mức gây nhầm lẫn với nhãn hiệu của tổ chức, cá nhân khác đã được bảo hộ cho hàng hóa, dịch vụ trùng hoặc tương tự mà đăng ký nhãn hiệu đó đã chấm dứt hiệu lực chưa quá ba năm, trừ trường hợp đăng ký nhãn hiệu đó bị chấm dứt hiệu lực theo quy định tại điểm d khoản 1 Điều 95 theo thủ tục quy định tại điểm b khoản 3 Điều 117 của Luật Sở hữu trí tuệ.

Như vậy, có thể hiểu tạm dừng thẩm định để vượt đối chứng là trường hợp chủ đơn yêu cầu cục Sở hữu trí tuệ dừng thẩm định đối với đơn đăng ký nhãn hiệu để thực hiện thủ tục hủy hoặc chấm dứt với văn bằng bảo hộ của đối chứng.

Thủ tục tạm dừng thẩm định đơn đăng ký nhãn hiệu để vượt đối chứng

Luật Sở hữu trí tuệ năm 2005 không có quy định về tạm dừng thẩm định đơn đăng ký nhãn hiệu. Luật Sở hữu trí tuệ sửa đổi năm 2022 đã bổ sung thêm quy định về tạm dừng thẩm định đơn đăng ký nhãn hiệu (Điều 117.3.b) để vượt qua nhãn hiệu đối chứng có trước đang có hiệu lực hoặc nhãn hiệu đối chứng có trước nhưng đã chấm dứt hiệu lực chưa quá 3 năm.

Việc tạm dừng quy trình thẩm định đơn để vượt đối chứng bắt buộc kèm theo thủ tục yêu cầu hủy bỏ hoặc chấm dứt hiệu lực Giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu theo điều 117.3.b Luật Sở hữu trí tuệ, theo đó:

 • Chủ đơn nộp hồ sơ tạm dừng thẩm định đơn;
 • Cơ quan nhà nước có thẩm quyền tạm dừng quy trình thẩm định đơn trong trường hợp người nộp đơn nộp đề nghị tạm dừng thẩm định đơn và yêu cầu chấm dứt hiệu lực hoặc hủy bỏ hiệu lực Giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu theo trường hợp loại trừ được quy định tại điểm e và điểm h khoản 2 Điều 74 của Luật Sở hữu trí tuệ;
 • Căn cứ kết quả giải quyết yêu cầu chấm dứt hiệu lực hoặc hủy bỏ hiệu lực Giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu;
 • Cơ quan quản lý nhà nước về quyền sở hữu công nghiệp tiếp tục quy trình thẩm định đơn.

Lưu ý: Kể từ ngày 01/1/2023, các đơn đăng ký nhãn hiệu mà chưa có quyết định cấp hoặc từ chối cấp văn bằng bảo hộ có thể áp dụng cơ chế dừng thẩm định nêu trên.

Dịch vụ tư vấn thủ tục tạm dừng thẩm định đơn đăng ký nhãn hiệu để vượt đối chứng của Công ty Luật Việt An

 • Tư vấn, trao đổi với khách hàng về các trường hợp tạm dừng thẩm định đơn đăng ký nhãn hiệu;
 • Tư vấn trao đổi với khách hàng về trình tự thủ tục thực hiện tạm dừng thẩm định đơn đăng ký nhãn hiệu để vượt đối chứng;
 • Tư vấn, trao đổi, chuẩn bị hồ sơ yêu cầu tạm dừng thẩm định đơn đăng ký nhãn hiệu.

Quý khách hàng có nhu cầu tư vấn về thủ tục tạm dừng thẩm định đơn đăng ký nhãn hiệu để vượt đối chứng, xin vui lòng liên hệ Công ty Luật Việt An để được hỗ trợ tốt nhất.

Mục lục

Bài viết liên quan

Mục lục
Ẩn

  Tin tức doanh nghiệp

  Tin tức doanh nghiệp

  Văn bản pháp luật

  Văn bản pháp luật

  Tư vấn pháp luật

  Tư vấn luật

  LIÊN HỆ CÔNG TY LUẬT VIỆT AN

  Tư vấn doanh nghiệp: 09 79 05 77 68
  Tư vấn doanh nghiệp
  Tư vấn sở hữu trí tuệ: 0976 18 66 08
  Tư vấn sở hữu trí tuệ
  Tư vấn đầu tư: 09 13 380 750
  Tư vấn đầu tư

  TỔNG ĐÀI PHÍA BẮC

  Hotline: 09 61 37 18 18
  (Whatsapp, Zalo, Viber) hanoi@vietanlaw.vn Skype IconSkype Chat
  Liên hệ qua Zalo
  Liên hệ qua Zalo
  Liên hệ Zalo 0961371818
  Tư vấn kế toán - thuế: 09 888 567 08
  Dịch vụ kế toán thuế
  Tư vấn giấy phép: 0966 83 66 08
  Tư vấn giấy phép
  Tư vấn hợp đồng: 0913 380 750
  Tư vấn hợp đồng

  TỔNG ĐÀI PHÍA NAM

  Hotline: 09 61 57 18 18

  (Whatsapp, Zalo, Viber)
  hcm@vietanlaw.vn
  Skype IconSkype Chat

  Liên hệ qua Zalo
  Liên hệ qua Zalo
  Liên hệ Zalo 0961571818
  Liên hệ tư vấn
  Cảnh báo lừa đảo
  CẢNH BÁO MẠO DANH CÔNG TY LUẬT VIỆT AN LỪA ĐẢO