Tiêu chí, quyền và nghĩa vụ của doanh nghiệp xã hội

Ngày nay khi kinh tế và xã hội càng phát triển thì những loại hình doanh nghiệp xã hội càng được biết đến nhiều hơn. Có nhiều tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước muốn đầu tư và thành lập doanh nghiệp xã hội. Tổ chức, cá nhân muốn thành lập doanh nghiệp xã hội cần đạt được các tiêu chí để đáp ứng các mục tiêu xã hội và môi trường, nhà nước và chính phủ luôn tạo điều kiện để cho các tổ chức cá nhân có thể thành lập doanh nghiệp cũng như chính sách bù đắp về giá, trợ giá cho doanh nghiệp xã hội. Theo luật doanh nghiệp 2020, Điều 10. Doanh nghiệp xã hội có phải đáp ứng những tiêu chí, quyền và nghĩa vụ dưới đây:

Thành lập công ty

 1. Doanh nghiệp xã hội phải đáp ứng các tiêu chí sau đây:a) Là doanh nghiệp được đăng ký thành lập theo quy định của Luật này;b) Mục tiêu hoạt động nhằm giải quyết vấn đề xã hội, môi trường vì lợi ích cộng đồng;c) Sử dụng ít nhất 51% tổng lợi nhuận sau thuế hằng năm của doanh nghiệp để tái đầu tư nhằm thực hiện mục tiêu đã đăng ký.

  Ngoài quyền và nghĩa vụ của doanh nghiệp theo quy định của Luật này, doanh nghiệp xã hội có quyền và nghĩa vụ sau đây:

  a) Chủ sở hữu, người quản lý doanh nghiệp xã hội được xem xét, tạo thuận lợi và hỗ trợ trong việc cấp giấy phép, chứng chỉ và giấy chứng nhận có liên quan theo quy định của pháp luật;

  b) Được huy động, nhận tài trợ từ cá nhân, doanh nghiệp, tổ chức phi chính phủ và tổ chức khác của Việt Nam, nước ngoài để bù đắp chi phí quản lý, chi phí hoạt động của doanh nghiệp;

  c) Duy trì mục tiêu hoạt động và điều kiện quy định tại điểm b và điểm c khoản 1 Điều này trong suốt quá trình hoạt động;

  d) Không được sử dụng các khoản tài trợ huy động được cho mục đích khác ngoài bù đắp chi phí quản lý và chi phí hoạt động để giải quyết vấn đề xã hội, môi trường mà doanh nghiệp đã đăng ký;

  đ) Trường hợp được nhận các ưu đãi, hỗ trợ, doanh nghiệp xã hội phải định kỳ hằng năm báo cáo cơ quan có thẩm quyền về tình hình hoạt động của doanh nghiệp.

 2. Doanh nghiệp xã hội phải thông báo với cơ quan có thẩm quyền khi chấm dứt thực hiện mục tiêu xã hội, môi trường hoặc không
 3. sử dụng lợi nhuận để tái đầu tư theo quy định tại điểm b và điểm c khoản 1 Điều này.
 4. Nhà nước có chính sách khuyến khích, hỗ trợ và thúc đẩy phát triển doanh nghiệp xã hội.
 5. Chính phủ quy định chi tiết Điều này.

Doanh nghiệp xã hội khuyến khích các nhà đầu tư tham gia cùng nhà nước để cùng xây dựng các mục tiêu xã hội và môi trường ngày càng vững mạnh và tươi đẹp hơn. Doanh nghiệp xã hội phải đáp ứng điều kiện tái đầu tư lợi nhuận 51% cho việc các hoạt động của doanh nghiệp để giải quyết các vấn đề về xã hội và môi trường, việc tái đầu tư này phải được báo cáo tới cơ quan có thẩm quyền hàng năm. Công ty tư vấn luật  – Đại diện sở hữu trí tuệ – Đại lý thuế Việt An cung cấp dịch vụ liên quan đến thành lập doanh nghiệp, tư vấn đầu tư, tư vấn thuế – kết toán, tư vấn các vấn đề liên quan đến doanh nghiệp và pháp luật dân sự.

Mục lục

Bài viết liên quan

Mục lục
Ẩn

  Luật doanh nghiệp 2020

  Luật doanh nghiệp 2020

  Văn bản pháp luật

  Văn bản pháp luật

  Tư vấn pháp luật

  Tư vấn luật

  LIÊN HỆ CÔNG TY LUẬT VIỆT AN

  Tư vấn doanh nghiệp: 09 79 05 77 68
  Tư vấn doanh nghiệp
  Tư vấn sở hữu trí tuệ: 0976 18 66 08
  Tư vấn sở hữu trí tuệ
  Tư vấn đầu tư: 09 13 380 750
  Tư vấn đầu tư

  TỔNG ĐÀI PHÍA BẮC

  Hotline: 09 61 37 18 18
  (Whatsapp, Zalo, Viber) hanoi@vietanlaw.vn Skype IconSkype Chat
  Liên hệ qua Zalo
  Liên hệ qua Zalo
  Liên hệ Zalo 0961371818
  Tư vấn kế toán - thuế: 09 888 567 08
  Dịch vụ kế toán thuế
  Tư vấn giấy phép: 0966 83 66 08
  Tư vấn giấy phép
  Tư vấn hợp đồng: 0913 380 750
  Tư vấn hợp đồng

  TỔNG ĐÀI PHÍA NAM

  Hotline: 09 61 57 18 18

  (Whatsapp, Zalo, Viber)
  hcm@vietanlaw.vn
  Skype IconSkype Chat

  Liên hệ qua Zalo
  Liên hệ qua Zalo
  Liên hệ Zalo 0961571818
  Liên hệ tư vấn
  Cảnh báo lừa đảo
  CẢNH BÁO MẠO DANH CÔNG TY LUẬT VIỆT AN LỪA ĐẢO