Tình hình đầu tư của Việt Nam ra nước ngoài 11 tháng năm 2021

Trong 11 tháng năm 2021, tổng vốn đầu tư Việt Nam ra nước ngoài cấp mới và điều chỉnh đạt 677,29 triệu USD (tăng 38,1% so với cùng kỳ). Trong đó:

 • Có 52 dự án được cấp giấy chứng nhận đăng ký đầu tư mới;
 • Tổng vốn đăng ký của dự án mới đạt gần 244,53 triệu USD (bằng 77,3% so với cùng kỳ);
 • Có 19 lượt dự án điều chỉnh vốn đầu tư;
 • Tổng vốn tăng thêm gần 432,76 triệu USD (gấp gần 2,5 lần so với cùng kỳ).

Phân theo ngành

Các nhà đầu tư Việt Nam đã đầu tư nước ngoài ở 15 ngành. Cụ thể như sau:

STT Lĩnh vực Số dự án mới Vốn Việt Nam đăng ký (USD) Lượt điều chỉnh vốn Vốn điều chỉnh (USD) Tổng vốn đăng ký (USD)
1 Hoạt động chuyên môn, khoa học và công nghệ     3 270,805,800 270,805,800
2 Bán buôn và bán lẻ; sửa chữa ô tô, mô tô, xe máy và xe có động cơ khác 19 109,385,368 6 42,743,899 152,129,267
3 Nông nghiệp, lâm nghiệp và thủy sản     2 98,378,285 98,378,285
4 Công nghiệp chế biến, chế tạo 5 82,924,775 1 135,000 83,059,775
5 Hoạt động hành chính và dịch vụ hỗ trợ 1 20,500,000     20,500,000
6 Hoạt động tài chính, ngân hàng và bảo hiểm 1 15,000 1 10,703,000 10,718,000
7 Dịch vụ khác 6 1,845,693 2 5,246,907 7,272,600
8 Thông tin và truyền thông 8 1,357,138     1,357,138
9 Dịch vụ lưu trú và ăn uống 2 800,306 1 2,429,630 3,229,936
10 Xây dựng 6 1,712,773 2 1,854,506 3,567,279
11 Y tế và hoạt động trợ giúp xã hội 1 79,969     79,969
12 Vận tải kho bãi     1 280,000 280,000
13 Nghệ thuật, vui chơi và giải trí 1 361,498     361,498
14 Giáo dục và đào tạo 1 45,904     45,904
15 Khai khoáng 1 25,500,000     25,500,000

Từ số liệu trên, cho thấy

 • Hoạt động chuyên môn, khoa học công nghệ dẫn đầu với 3 lượt dự án điều chỉnh vốn, tổng vốn đầu tư tăng thêm đạt trên 270,8 triệu USD, chiếm gần 40% tổng vốn đầu tư.
 • Ngành bán buôn, bán lẻ đứng thứ 2, với tổng vốn đầu tư trên 152,1 triệu USD, chiếm 22,5%.

Phân theo địa bàn

Có 22 quốc gia, vùng lãnh thổ nhận đầu tư của Việt Nam trong 11 tháng năm 2021. Cụ thể như sau:

TT Địa bàn Số dự án mới Vốn Việt Nam đăng ký (USD) Lượt điều chỉnh vốn Vốn điều chỉnh (usd) Tổng vốn đăng ký (USD)
1 Mỹ 3 1,433,000 3 303,833,607 305,266,607
2 Singapore 6 20,760,372 2 -29,369,010 -8,808,638
3 Campuchia 4  417,000 2 88,936,090 89,353,090
4 Israel 3 66,550,000 1 5,000,000 71,550,000
5 Canada 3 57,579,969     57,579,969
6 Lào 3 15,678,325 2 32,145,195 47,823,520
7 Đức 1 32,000,000 32,000,000
8 Pháp 2 32,002,303     32,002,303
9 Hà Lan 1 32,000,000     32,000,000
10 Úc 5 5,692,035     5,692,035
11 Philippines 3 3,288,659     3,288,659
12 Trung Quốc 1 3,160,000 1 280,000 3,440,000
13 Indonesia 1 2,396,450     2,396,450
14 Tây Ban Nha     1 1530820 1,530,820
15 Hàn Quốc 5 1,183,916     1,183,916
16 Nhật Bản 6 579,143 1 204,506 783,649
17 Anh 1 713,350     713,350
18 Uganda 1 500,000     500,000
19 Thụy Điển 1 350,000     350,000
20 British Virgin Islands (BVI) 1 50,000 1 135,000 185,000
21 Đài Loan 2 193,902 1 -26,088.35 167,814
22 Myanmar     3 -1,913,093 -1,913,093

Lũy kế đến 20/11/2021, Việt Nam đã có 1.439 dự án đầu tư ra nước ngoài còn hiệu lực với tổng vốn đầu tư Việt Nam trên 21,9 tỷ USD. Đầu tư của Việt Nam ra nước ngoài tập trung nhiều nhất vào các ngành khai khoáng (36,3%); nông, lâm nghiệp, thủy sản (15,3%). Các địa bàn nhận đầu tư của Việt Nam nhiều nhất lần lượt là Lào (23,7%); Campuchia (13 %); Nga (12,8%);…

Mục lục

Bài viết liên quan

Mục lục
Ẩn

  Tin tức doanh nghiệp

  Tin tức doanh nghiệp

  Văn bản pháp luật

  Văn bản pháp luật

  Tư vấn pháp luật

  Tư vấn luật

  LIÊN HỆ CÔNG TY LUẬT VIỆT AN

  Tư vấn doanh nghiệp: 09 79 05 77 68
  Tư vấn doanh nghiệp
  Tư vấn sở hữu trí tuệ: 0976 18 66 08
  Tư vấn sở hữu trí tuệ
  Tư vấn đầu tư: 09 13 380 750
  Tư vấn đầu tư

  TỔNG ĐÀI PHÍA BẮC

  Hotline: 09 61 37 18 18
  (Whatsapp, Zalo, Viber) hanoi@vietanlaw.vn Skype IconSkype Chat
  Liên hệ qua Zalo
  Liên hệ qua Zalo
  Liên hệ Zalo 0961371818
  Tư vấn kế toán - thuế: 09 888 567 08
  Dịch vụ kế toán thuế
  Tư vấn giấy phép: 0966 83 66 08
  Tư vấn giấy phép
  Tư vấn hợp đồng: 0913 380 750
  Tư vấn hợp đồng

  TỔNG ĐÀI PHÍA NAM

  Hotline: 09 61 57 18 18

  (Whatsapp, Zalo, Viber)
  hcm@vietanlaw.vn
  Skype IconSkype Chat

  Liên hệ qua Zalo
  Liên hệ qua Zalo
  Liên hệ Zalo 0961571818
  Liên hệ tư vấn
  Cảnh báo lừa đảo
  CẢNH BÁO MẠO DANH CÔNG TY LUẬT VIỆT AN LỪA ĐẢO