Tình hình đầu tư của Việt Nam ra nước ngoài năm 2021

Nền kinh tế thế giới nói chung và kinh tế Việt Nam nói riêng trong năm 2021 tiếp tục phải đối mặt với những hệ lụy chưa từng có từ đại dịch Covid-19. Hoạt động sản xuất kinh doanh toàn cầu bị ảnh hưởng nặng nề. Ở Việt Nam, các doanh nghiệp cũng gặp không ít khó khăn.

Trong tháng 12 năm 2021, Tập đoàn Dầu khí Việt Nam đã giảm gần 1,2 tỷ USD vốn đầu tư của dự án thăm dò phát triển và khai thác dầu khí tại Nga. Lượng vốn giảm lớn đã vượt quá số vốn đầu tư mới và tăng thêm của Việt Nam ra nước ngoài trong năm. Vì vậy tính chung trong cả năm 2021, tổng vốn đầu tư Việt Nam ra nước ngoài cấp mới và điều chỉnh giảm trên 366,9 triệu USD (giảm 1,6 lần so với cùng kỳ). Nếu không tính dự án giảm vốn lớn này, tổng vốn đầu tư của Việt Nam ra nước ngoài trong năm 2021 sẽ đạt trên 828,7 triệu USD.

Thông tin trên được phản ánh qua các số liệu đầu tư ra nước ngoài của năm 2021 như sau:

Dự án đầu tư được cấp mới

 • Có 61dự án được cấp giấy chứng nhận đăng ký đầu tư mới;
 • Tổng vốn đăng ký đầu tư của dự án mới đạt trên 409 triệu USD (tăng 28,6% so với cùng kỳ).

Dự án điều chỉnh vốn

 • Có 22 lượt dự án điều chỉnh vốn đầu tư;
 • Tổng vốn điều chỉnh giảm trên 776 triệu USD (giảm gần 3,9 lần so với cùng kỳ).

Phân theo lĩnh vực

STT Lĩnh vực Số dự án mới Vốn Việt Nam đăng ký (USD) Lượt điều chỉnh vốn Vốn điều chỉnh (USD) Tổng vốn đăng ký (USD)
1 Hoạt động chuyên môn, khoa học và công nghệ 1 150,000,000 3 270,805,800 420,805,800
2 Bán buôn và bán lẻ; sửa chữa ô tô, mô tô, xe máy và xe có động cơ khác 20 118,151,986 6 42,743,899 160,895,885
3 Nông nghiệp, lâm nghiệp và thủy sản     2 98,378,285 98,378,285
4 Công nghiệp chế biến, chế tạo 7 85,223,058 3 -12,948,802 72,274,256
5 Hoạt động hành chính và dịch vụ hỗ trợ 1 20,500,000     20,500,000
6 Hoạt động tài chính, ngân hàng và bảo hiểm 1 15,000 1 10,703,000 10,718,000
7 Dịch vụ khác 6 1,845,693 2 5,246,907 7,272,600
8 Thông tin và truyền thông 9 1,682,138 2 1,854,506 3,536,644
9 Dịch vụ lưu trú và ăn uống 2 800,306 1 2,429,630 3,229,936
10 Xây dựng 7 2,152,772     2,152,772
11 Y tế và hoạt động trợ giúp xã hội 2 2,079,969     2,079,969
12 Vận tải kho bãi 2 720,000 1 280,000 1,000,000
13 Nghệ thuật, vui chơi và giải trí 1 361,498     361,498
14 Giáo dục và đào tạo 1 45,904     45,904
15 Khai khoáng 1 25,500,000 1 -1195700000 -11,702,000

Từ số liệu trên, có thể thấy:

Hoạt động chuyên môn, khoa học công nghệ dẫn đầu với 1 dự án mới và 3 lượt dự án điều chỉnh vốn, tổng vốn đầu tư đạt trên 420,8 triệu USD, tăng 6,7 lần so với năm 2020;

Ngành bán buôn, bán lẻ đứng thứ 2, với tổng vốn đầu tư gần 160,9 triệu USD, tăng trên 2,5 lần so với năm 2020;

Tiếp theo là các ngành nông, lâm nghiệp, thủy sản; công nghiệp chế biến, chế tạo…

Phân theo địa bàn

TT Địa bàn Số dự án mới Vốn Việt Nam đăng ký (USD) Lượt điều chỉnh vốn Vốn điều chỉnh (usd) Tổng vốn đăng ký (USD)
1 Mỹ 4 3,433,000 3 303,833,607 307,266,607
2 Singapore 8 171,085,372 2 -29,369,010 141,716,362
3 Campuchia 4  417,000 2 88,936,090 89,353,090
4 Israel 3 66,550,000 1 5,000,000 71,550,000
5 Canada 3 57,579,969     57,579,969
6 Lào 4 16,463,409 2 32,145,195 48,608,604
7 Đức 1 1,513,199 1 32,000,000 33,513,199
8 Pháp 2 32,002,303     32,002,303
9 Hà Lan 1 32,000,000     32,000,000
10 Úc 6 14,458,653     14,458,653
11 Philippines 4 3,783,659     3,783,659
12 Trung Quốc 1 3,160,000 1 280,000 3,440,000
13 Thái Lan     1 3,328,500 3,328,500
14 Indonesia 1 2,396,450     2,396,450
15 Tây Ban Nha     1 1530820 1,530,820
16 Hàn Quốc 5 1,183,916     1,183,916
17 Nhật Bản 6 579,143 1 204,506 783,649
18 Anh 1 713,350     713,350
19 Uganda 1 500,000     500,000
20 Mexico 1 440,000     440,000
21 Thụy Điển 1 350,000     350,000
22 Malaysia 1 225,000     225,000
23 British Virgin Islands (BVI) 1 50,000 1 135,000 185,000
24 Đài Loan 2 193,902 1 -26,088.35 167,814
25 Myanmar     4 -18,325,395 -18,325,395
26 Nga     1 -1195700000 -1,195,700,000
  Tổng 61 409,078,325 22 -776,026,775  -366,948,450

Từ số liệu trên, cho thấy:

Dẫn đầu là Hoa Kỳ với 4 dự án đầu tư mới và 3 dự án điều chỉnh vốn, tổng vốn đầu tư đăng ký đạt gần 307,3 triệu USD, tăng 4,4 lần so với năm 2020.

Đứng thứ hai là Singapore với tổng vốn đầu tư trên 141,7 triệu USD, tăng gần 3,6 lần so với năm 2020.

Tiếp theo lần lượt là Campuchia, Israel… với vốn đầu tư đạt 89,4 triệu USD và gần 71,6 triệu USD.

Lũy kế đến 20/12/2021, Việt Nam đã có 1.448 dự án đầu tư ra nước ngoài còn hiệu lực với tổng vốn đầu tư Việt Nam trên 20,9 tỷ USD. Đầu tư của Việt Nam ra nước ngoài tập trung nhiều nhất vào các ngành khai khoáng (32,3%); nông, lâm nghiệp, thủy sản (16%). Các địa bàn nhận đầu tư của Việt Nam nhiều nhất lần lượt là Lào (24,8%); Campuchia (13,6 %); Venezuela (8,7%);…

Mục lục

Bài viết liên quan

Mục lục
Ẩn

  Tin tức doanh nghiệp

  Tin tức doanh nghiệp

  Văn bản pháp luật

  Văn bản pháp luật

  Tư vấn pháp luật

  Tư vấn luật

  LIÊN HỆ CÔNG TY LUẬT VIỆT AN

  Tư vấn doanh nghiệp: 09 79 05 77 68
  Tư vấn doanh nghiệp
  Tư vấn sở hữu trí tuệ: 0976 18 66 08
  Tư vấn sở hữu trí tuệ
  Tư vấn đầu tư: 09 13 380 750
  Tư vấn đầu tư

  TỔNG ĐÀI PHÍA BẮC

  Hotline: 09 61 37 18 18
  (Whatsapp, Zalo, Viber) hanoi@vietanlaw.vn Skype IconSkype Chat
  Tư vấn kế toán - thuế: 09 888 567 08
  Dịch vụ kế toán thuế
  Tư vấn giấy phép: 0966 83 66 08
  Tư vấn giấy phép
  Tư vấn hợp đồng: 0913 380 750
  Tư vấn hợp đồng

  TỔNG ĐÀI PHÍA NAM

  Hotline: 09 61 57 18 18

  (Whatsapp, Zalo, Viber)
  hcm@vietanlaw.vn
  Skype IconSkype Chat

  Liên hệ tư vấn
  Cảnh báo lừa đảo
  CẢNH BÁO MẠO DANH CÔNG TY LUẬT VIỆT AN LỪA ĐẢO