Tình hình tạm ngừng hoạt động của doanh nghiệp 9 tháng đầu năm 2023

Trong quá trình hoạt động, việc doanh nghiệp gặp phải khó khăn, thách thức dẫn đến tình trạng phải tạm ngừng hoạt động là điều không tránh khỏi. Tình hình tạm ngừng hoạt động của doanh nghiệp luôn là vấn đề được quan tâm bởi nó phần nào phản ánh tình hình kinh tế nước ta lúc bấy giờ. Sau đây, công ty Luật Việt An đưa ra bài viết về tình hình tạm ngừng hoạt động của doanh nghiệp 9 tháng đầu năm 2023.

Căn cứ pháp lý

 • Luật Doanh nghiệp 2020;
 • Nghị định 47/2021/NĐ-CP hướng dẫn Luật Doanh nghiệp;

Tạm ngừng hoạt động của doanh nghiệp là gì?

“Tạm ngừng hoạt động của doanh nghiêp” hay còn gọi là “Tạm ngừng kinh doanh” là tình trạng pháp lý của doanh nghiệp đang trong thời gian thực hiện tạm ngừng kinh doanh theo quy định tại khoản 1 Điều 206 Luật Doanh nghiệp.

Ngày chuyển tình trạng pháp lý “Tạm ngừng kinh doanh” là ngày doanh nghiệp đăng ký bắt đầu tạm ngừng kinh doanh. Ngày kết thúc tình trạng pháp lý “Tạm ngừng kinh doanh” là ngày kết thúc thời hạn tạm ngừng kinh doanh mà doanh nghiệp đã thông báo hoặc ngày doanh nghiệp đăng ký tiếp tục kinh doanh trước thời hạn đã thông báo.

Điều kiện tạm ngừng hoạt động của doanh nghiệp

Trước khi tạm ngừng kinh doanh phải thông báo cho cơ quan đăng ký kinh doanh và cơ quan quản lý thuế trước ít nhất 15 ngày.

Chỉ được tạm ngừng không quá một năm và được gia hạn liên tiếp không quá một năm tiếp theo.

Trong thời gian tạm ngừng kinh doanh. Doanh nghiệp phải nộp đủ số thuế còn nợ, tiếp tục thanh toán các khoản nợ. Hoàn thành việc thực hiện hợp đồng đã kí với khách hàng và người lao động. Trừ trường hợp doanh nghiệp chủ nợ, khách hàng và người lao động có thỏa thuận khác.

Quy định trong thời gian tạm ngừng kinh doanh doanh nghiệp vẫn phải thực hiện các nghĩa vụ như trên là rất hợp lý. Vừa đảm bảo được nhu cầu kinh doanh của doanh nghiệp. Vừa đảm bảo được quyền và lợi ích của khách hàng, người lao động cũng như lợi ích của Nhà nước. Tránh trường hợp doanh nghiệp lợi dụng việc tạm ngừng kinh doanh để trốn tránh các nghĩa vụ phải thực hiện làm ảnh hưởng đến quyền lợi của người thứ ba.

Tình hình kinh tế biến động 9 tháng đầu năm 2023

Căn cứ theo báo cáo thì nền kinh tế nước ta hiện này đạt mức tăng trưởng 4,24% của 9 tháng, tuy không phải là mức tăng trưởng cao nhưng là kết quả tích cực trong bối cảnh khó khăn của kinh tế thế giới. Ngoài ra, các chỉ số thống kê cho thấy kinh tế vĩ mô trong nước tiếp tục ổn định, lạm phát được kiểm soát ở mức phù hợp; cung cầu hàng hóa thiết yếu được bảo đảm, hoạt động mua sắm hàng hóa, tiêu dùng nội địa duy trì mức tăng khá.

Tuy nhiên, nền kinh tế nước ta trong thời gian tới tiếp tục đối mặt với nhiều khó khăn, bị ảnh hưởng các biến động về kinh tế, chính trị của thế giới, an ninh năng lượng, an ninh lương thực, thiên tai, biến đổi khí hậu và dịch bệnh khó dự báo nên việc đạt mục tiêu tăng trưởng năm 2023 theo Nghị quyết số 01/NQ-CP ngày 06/01/2023 là mối quan tâm lớn và cần sự chung sức, đồng lòng của cả Chính phủ, doanh nghiệp và người dân.

Tình hình tạm ngừng hoạt động của doanh nghiệp 9 tháng đầu năm 2023

Tình hình tạm ngừng hoạt động của doanh nghiệp 9 tháng đầu năm 2023

Theo thống kê, tính chung trong 9 tháng đầu năm 2023 đã có 135.105 doanh nghiệp rút lui khỏi thị trường, tăng 19,9% so với cùng kỳ năm 2022. Trong đó, phần lớn là các doanh nghiệp lựa chọn hình thức tạm ngừng kinh doanh trong ngắn hạn (chiếm đến 56,1%).

Số lượng doanh nghiệp tạm ngừng kinh doanh là 75.791 doanh nghiệp, tăng 21,2% so với cùng kỳ năm 2022. Phần lớn doanh nghiệp tạm ngừng kinh doanh trong 9 tháng năm 2023 có thời gian hoạt động ngắn, dưới 5 năm với 36.089 doanh nghiệp (chiếm 47,6%); tập trung chủ yếu ở quy mô nhỏ (dưới 10 tỷ đồng) với 67.147 doanh nghiệp (chiếm 88,6%, tăng 20,2% so với cùng kỳ năm 2022).

Số liệu cụ thể trong tháng 9/2023 cho thấy các doanh nghiệp tạm dừng kinh doanh chủ yếu thuộc nhóm ngành nghề bán buôn, bán lẻ, sửa chữa xe ô tô, xe máy, cụ thể 30.167 doanh nghiệp, tăng 32% so với cùng kì năm ngoái. Xếp thứ hai là các ngành nghề xây dựng với 10.026 doanh nghiệp ngưng kinh doanh, tăng 12,2% so với cùng kì năm ngoái và xếp cuối cùng là nhóm ngành nghề liên quan giáo dục đào tạo, chỉ có 1.418 doanh nghiệp ngừng kinh doanh, con số giảm 7,1% so với cùng kì năm ngoái.

Trong tháng 9/2023, cả nước có 4.124 doanh nghiệp đăng ký tạm ngừng kinh doanh có thời hạn, giảm 20,4% và tăng 40,5%.

Trình tự thực hiện thủ tục tạm ngừng hoạt động doanh nghiệp

Doanh nghiệp phải gửi thông báo đến Phòng đăng ký kinh doanh nơi doanh nghiệp đã đăng ký chậm nhất là 03 ngày trước khi tiến hành tạm ngừng kinh doanh. Nội dung thông báo bao gồm:

 • Tên, địa chỉ trụ sở chính, mã số doanh nghiệp và ngày cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệphoặc giấy tờ tương đương khác đối với doanh nghiệp.
 • Thời hạn tạm ngừng kinh doanh: ngày bắt đầu và ngày kết thúc thời hạn tạm ngừng.
 • Lý do tạm ngừng.

Sau khi nhận được hồ sơ của doanh nghiệp, Phòng đăng ký kinh doanh sẽ xử lý hồ sơ trong vòng 03 ngày làm việc để đưa ra kết quả:

 • Giấy xác nhận về việc doanh nghiệp đăng ký tạm ngừng kinh doanh nếu hồ sơ hợp lệ;
 • Thông báo về việc sửa đổi, bổ sung hồ sơ nếu hồ sơ chưa hợp lệ.
 • Không thu lệ phí cho thủ tục này.

Hồ sơ thực hiện thủ tục tạm ngừng hoạt động doanh nghiệp

 • Thông báo tạm ngừng kinh doanh (mẫu tham khảo tại Phụ lục số II-19 Thông tư 01/2021/TT-BKHĐT);
 • Quyết định tạm ngừng kinh doanh (của chủ sở hữu công ty TNHH một thành viên, của Hội đồng thành viên công ty TNHH hai thành viên trở lên, của Hội đồng quản trị công ty cổ phần…);
 • Bản sao hợp lệ biên bản họp của Hội đồng thành viên đối với công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên, của Hội đồng quản trị đối với công ty cổ phần, của các thành viên hợp danh đối với công ty hợp danh.

Câu hỏi liên quan

Trong thời gian tạm ngừng hoạt động doanh nghiệp có được xuất hóa đơn không?

Trong thời gian tạm ngừng kinh doanh, doanh nghiệp không được phép bán hàng hóa, cung cấp dịch vụ, do đó doanh nghiệp không được xuất hóa đơn khi đang tạm ngừng hoạt động.

Trong thời gian tạm ngừng hoạt động, doanh nghiệp có phải đóng bảo hiểm xã hội?

Trong thời gian tạm ngừng kinh doanh, doanh nghiệp vẫn phải hoàn thành các hợp đồng đã ký với người lao động, trừ trường hợp doanh nghiệp và người lao động có thỏa thuận khác. Theo quy định của Luật bảo hiểm 2014, trường hợp tạm ngừng hoạt động doanh ngiệp chỉ được tạm ngừng đóng quỹ hưu trí và tử tuất.  Do đó, trường hợp doanh nghiệp tạm ngừng mà không có thỏa thuận khác với người lao động, doanh nghiệp phải tiếp tục đóng bảo hiểm xã hội cho người lao động.

Quý khách hàng có nhu cầu làm thủ tục tạm ngừng hoạt động của doanh nghiệp, xin vui lòng liên hệ Công ty luật Việt An để được hỗ trợ tốt nhất!

Mục lục

Bài viết liên quan

Mục lục
Ẩn

  Tạm ngừng hoạt động kinh doanh

  Tạm ngừng hoạt động kinh doanh

  Văn bản pháp luật

  Văn bản pháp luật

  Tư vấn pháp luật

  Tư vấn luật

  LIÊN HỆ CÔNG TY LUẬT VIỆT AN

  Tư vấn doanh nghiệp: 09 79 05 77 68
  Tư vấn doanh nghiệp
  Tư vấn sở hữu trí tuệ: 0976 18 66 08
  Tư vấn sở hữu trí tuệ
  Tư vấn đầu tư: 09 13 380 750
  Tư vấn đầu tư

  TỔNG ĐÀI PHÍA BẮC

  Hotline: 09 61 37 18 18
  (Whatsapp, Zalo, Viber) hanoi@vietanlaw.vn Skype IconSkype Chat
  Liên hệ qua Zalo
  Liên hệ qua Zalo
  Liên hệ Zalo 0961371818
  Tư vấn kế toán - thuế: 09 888 567 08
  Dịch vụ kế toán thuế
  Tư vấn giấy phép: 0966 83 66 08
  Tư vấn giấy phép
  Tư vấn hợp đồng: 0913 380 750
  Tư vấn hợp đồng

  TỔNG ĐÀI PHÍA NAM

  Hotline: 09 61 57 18 18

  (Whatsapp, Zalo, Viber)
  hcm@vietanlaw.vn
  Skype IconSkype Chat

  Liên hệ qua Zalo
  Liên hệ qua Zalo
  Liên hệ Zalo 0961571818
  Liên hệ tư vấn
  Cảnh báo lừa đảo
  CẢNH BÁO MẠO DANH CÔNG TY LUẬT VIỆT AN LỪA ĐẢO