Trách nhiệm của người đại diện theo pháp luật trong công ty

Mỗi một doanh nghiệp có một hoặc nhiều hơn một người đại diện theo pháp luật, trong trường hợp người đại diện theo pháp luật vắng mặt tại nơi cư trú, chết, đang thực hiện hình phạt do Tòa án tuyên, hoặc Tòa án cấm đảm nhiệm chức người đại diện theo pháp luật trong doanh nghiệp. Theo Điều 13, Luật doanh nghiệp 2020 thì người đại diện theo pháp luật phải có những trách nhiệm sau đây:

Thành lập công ty

Thứ nhất : Người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp có trách nhiệm sau đây:

a) Thực hiện quyền và nghĩa vụ được giao một cách trung thực, cẩn trọng, tốt nhất nhằm bảo đảm lợi ích hợp pháp của doanh nghiệp;

b) Trung thành với lợi ích của doanh nghiệp; không lạm dụng địa vị, chức vụ và sử dụng thông tin, bí quyết, cơ hội kinh doanh, tài sản khác của doanh nghiệp để tư lợi hoặc phục vụ lợi ích của tổ chức, cá nhân khác;

c) Thông báo kịp thời, đầy đủ, chính xác cho doanh nghiệp về doanh nghiệp mà mình, người có liên quan của mình làm chủ hoặc có cổ phần, phần vốn góp theo quy định của Luật này.

Thứ 2: Người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp chịu trách nhiệm cá nhân đối với thiệt hại cho doanh nghiệp do vi phạm trách nhiệm quy định tại khoản 1 Điều này.

Vậy người đại diện theo pháp luật của công ty phải luôn trung thực, cẩm trọng, thực hiện công việc tốt nhất nhằm đảm bảo lợi ích hợp pháp cho doanh nghiệp. Phải trung thành và vì mục đích hợp pháp của doanh nghiệp mình không vì tư lợi cá nhận, lợi dùng quyền hạn của mình để làm tư lợi cho bản thân hoặc phục vụ lợi ích cho một tổ chức khác. Phải thông báo kịp thời cho doanh nghiệp biết khi người đại diện cho pháp luật làm chủ doanh nghiệp của mình hoặc những người liên quan của mình làm chủ doanh nghiệp, có cổ phần, phần phần vốn góp.  Trên cơ sở của pháp luật, Công ty tư vấn luật Việt An tư vấn và cung cấp dịch vụ pháp lý cho doanh nghiệp: Thành lập công ty, Tư vấn đăng ký nhãn hiệu, thay đổi đăng ký kinh doanh – Thay đổi người đại diện theo pháp luật và các vấn đề tranh chấp xẩy ra trong quá trình kinh doanh.

Mục lục

Bài viết liên quan

Mục lục
Ẩn

  Luật doanh nghiệp 2020

  Luật doanh nghiệp 2020

  Văn bản pháp luật

  Văn bản pháp luật

  Tư vấn pháp luật

  Tư vấn luật

  LIÊN HỆ CÔNG TY LUẬT VIỆT AN

  Tư vấn doanh nghiệp: 09 79 05 77 68
  Tư vấn doanh nghiệp
  Tư vấn sở hữu trí tuệ: 0976 18 66 08
  Tư vấn sở hữu trí tuệ
  Tư vấn đầu tư: 09 13 380 750
  Tư vấn đầu tư

  TỔNG ĐÀI PHÍA BẮC

  Hotline: 09 61 37 18 18
  (Whatsapp, Zalo, Viber) hanoi@vietanlaw.vn Skype IconSkype Chat
  Tư vấn kế toán - thuế: 09 888 567 08
  Dịch vụ kế toán thuế
  Tư vấn giấy phép: 0966 83 66 08
  Tư vấn giấy phép
  Tư vấn hợp đồng: 0913 380 750
  Tư vấn hợp đồng

  TỔNG ĐÀI PHÍA NAM

  Hotline: 09 61 57 18 18

  (Whatsapp, Zalo, Viber)
  hcm@vietanlaw.vn
  Skype IconSkype Chat

  Liên hệ tư vấn
  Cảnh báo lừa đảo
  CẢNH BÁO MẠO DANH CÔNG TY LUẬT VIỆT AN LỪA ĐẢO