Các dự án phải xin Giấy phép nhà thầu nước ngoài tại Bộ Xây dựng

Hoạt động xây dựng nhà đầu tư nước ngoài là ngành nghề kinh doanh có điều kiện phải được cấp phép xây dựng. Tùy vào loại dự án mà chủ thể có thẩm quyền cấp phép cũng khác nhau. Bài viết dưới đây, Luật Việt An sẽ giải đáp thắc mắc của Quý khách hàng về các dự án phải xin giấy phép nhà thầu nước ngoài tại Bộ Xây dựng.

Giấy phép nhà thầu nước ngoài

Căn cứ pháp lý

 • Luật Xây dựng năm 2014 sửa đổi, bổ sung năm 2020;
 • Luật Đầu tư công năm 2019;
 • Nghị định số 15/2021/NĐ-CP hướng dẫn một số nội dung về quản lý dự án đầu tư xây dựng, sửa đổi bổ sung bởi Nghị định số 35/2023/NĐ-CP.

Giấy phép nhà thầu nước ngoài là gì?

Giấy phép nhà thầu nước ngoài được hiểu là giấy phép do cơ quan nhà nước có thẩm quyền ở Việt Nam cấp cho nhà thầu nước ngoài theo từng hợp đồng sau khi trúng thầu theo quy định của pháp luật Việt Nam.

Các dự án phải xin Giấy phép nhà thầu nước ngoài tại Bộ Xây dựng

Căn cứ Khoản 2 Điều 69 Luật Xây dựng năm 2014, sửa đổi, bổ sung năm 2020 quy định dự án đầu tư xây dựng được phân loại theo quy mô, tính chất, loại công trình xây dựng của dự án gồm:

 • Dự án quan trọng quốc gia
 • Dự án nhóm A
 • Dự án nhóm B
 • Dự án nhóm C

Căn cứ điểm a Khoản 3 Điều 104 Nghị định số 15/2021/NĐ-CP quy định thẩm quyền cấp giấy phép hoạt động xây dựng như sau: “Cơ quan chuyên môn về xây dựng thuộc Bộ Xây dựng cấp giấy phép hoạt động xây dựng cho nhà thầu nước ngoài thực hiện hợp đồng của dự án quan trọng quốc gia, dự án nhóm A, dự án đầu tư xây dựng trên địa bàn hai tỉnh trở lên”.

Như vậy, Bộ Xây dựng có thẩm quyền cấp giấy phép nhà thầu nước ngoài khi thực hiện các dự án sau:

Loại dự án quan trọng quốc gia

Dự án quan trọng quốc gia là dự án đầu tư độc lập hoặc cụm công trình liên kết chặt chẽ với nhau thuộc một trong các tiêu chí sau đây:

Thứ nhất, dự án sử dụng vốn đầu tư công từ 10.000 tỷ đồng trở lên;

Thứ hai, những dự án ảnh hưởng lớn đến môi trường hoặc tiềm ẩn khả năng ảnh hưởng nghiêm trọng đến môi trường, bao gồm:

 • Nhà máy điện hạt nhân;
 • Sử dụng đất có yêu cầu chuyển mục đích sử dụng đất vườn quốc gia, khu bảo tồn thiên nhiên, khu bảo vệ cảnh quan, khu rừng nghiên cứu, thực nghiệm khoa học từ 50 ha trở lên; rừng phòng hộ đầu nguồn từ 50 ha trở lên; rừng phòng hộ chắn gió, chắn cát bay, chắn sóng, lấn biển, bảo vệ môi trường từ 500 ha trở lên; rừng sản xuất từ 1.000 ha trở lên;
 • Sử dụng đất có yêu cầu chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa nước từ hai vụ trở lên với quy mô từ 500 ha trở lên;

Thứ ba, di dân tái định cư từ 20.000 người trở lên ở miền núi, từ 50.000 người trở lên ở các vùng khác;

Thứ tư, dự án đòi hỏi phải áp dụng cơ chế, chính sách đặc biệt cần được Quốc hội quyết định.

Dự án nhóm A

Dự án không phân biệt tổng mức đầu tư
Quốc phòng, an ninh có mức độ tuyệt mật Đây là những dự án liên quan đến quốc phòng và an ninh quốc gia, có tính chất nhạy cảm và đòi hỏi mức độ bảo mật cao. Các dự án trong lĩnh vực này thường liên quan đến nghiên cứu, phát triển và sản xuất các công nghệ, thiết bị hoặc hệ thống quan trọng cho quốc phòng và an ninh.
Sản xuất chất độc hại, chất nổ Đây là những dự án liên quan đến sản xuất, xử lý hoặc vận chuyển các chất độc hại hoặc chất nổ. Các dự án này có thể liên quan đến ngành công nghiệp hóa chất, ngành sản xuất vật liệu nổ, hoặc các hoạt động đặc biệt khác có liên quan đến chất độc hại và chất nổ.
Hạ tầng khu công nghiệp, khu chế xuất, khu công nghệ cao Các dự án này có thể bao gồm xây dựng các nhà xưởng, cơ sở hạ tầng giao thông, hệ thống cấp nước, cấp điện, viễn thông và các công trình khác nhằm phục vụ cho hoạt động sản xuất và kinh doanh trong khu vực đó.

 

Dự án có tổng mức đầu tư từ 2.300 tỷ đồng trở lên thuộc các lĩnh vực
Giao thông, bao gồm cầu, cảng biển, cảng sông, sân bay, đường sắt, đường quốc lộ Đây là các dự án liên quan đến xây dựng, nâng cấp hoặc mở rộng hạ tầng giao thông, nhằm cải thiện việc vận chuyển và thông tin giữa các địa điểm. Các dự án trong lĩnh vực này có thể bao gồm xây dựng cầu, cảng, sân bay, đường sắt, đường quốc lộ và các công trình khác liên quan đến giao thông.
Công nghiệp điện Đây là các dự án liên quan đến xây dựng và phát triển các nguồn năng lượng điện, bao gồm các nhà máy điện, nhà máy thủy điện, nhà máy điện gió, nhà máy nhiệt điện và các công trình hạ tầng liên quan. Mục tiêu của các dự án này là đảm bảo cung cấp điện đáp ứng nhu cầu sản xuất và sinh hoạt của đất nước.
Khai thác dầu khí Đây là các dự án liên quan đến khai thác, sản xuất và xử lý dầu khí. Các dự án này có thể bao gồm các cơ sở khai thác dầu và khí đốt, nhà máy lọc dầu, các cơ sở xử lý khí đốt và các hệ thống cung cấp liên quan đến dầu khí.
Hóa chất, phân bón, xi măng Đây là các dự án liên quan đến sản xuất và chế tạo các sản phẩm hóa chất, phân bón và xi măng. Các dự án này bao gồm xây dựng và vận hành nhà máy sản xuất, cung cấp các nguyên liệu và công nghệ sản xuất liên quan đến ngành công nghiệp hóa chất, phân bón và xi măng.
Chế tạo máy, luyện kim Đây là các dự án liên quan đến chế tạo và sản xuất các thiết bị, máy móc và các sản phẩm luyện kim. Các dự án này bao gồm xây dựng và vận hành các nhà máy chế tạo máy, luyện kim và các cơ sở liên quan đến ngành công nghiệp chế tạo máy và luyện kim.
Dự án có tổng mức đầu tư từ 1.500 tỷ đồng trở lên
 • Thứ nhất, dự án giao thông, trừ dự án cầu, cảng biển, cảng sông, sân bay, đường sắt, đường quốc lộ.

Thủy lợi: Đây là các dự án liên quan đến xây dựng và phát triển hệ thống thủy lợi, bao gồm các công trình như đập, hồ chứa, kênh mương, hệ thống thủy điện và các công trình khác liên quan đến khai thác, lưu trữ và sử dụng tài nguyên nước.

Cấp thoát nước, xử lý rác thải và công trình hạ tầng kỹ thuật khác: Đây là các dự án liên quan đến xây dựng và quản lý hệ thống cấp thoát nước, xử lý rác thải và các công trình hạ tầng kỹ thuật khác như hệ thống xử lý nước thải, bãi chứa rác, hệ thống cấp nước và hệ thống xử lý môi trường.

 • Thứ hai, dự án kỹ thuật điện

Đây là các dự án liên quan đến sản xuất, phân phối và sử dụng điện. Các dự án này có thể bao gồm xây dựng nhà máy điện, hệ thống truyền tải điện, hệ thống phân phối điện và các công trình liên quan đến ngành công nghiệp điện.

 • Thứ ba, sản xuất thiết bị thông tin, điện tử

Đây là các dự án liên quan đến sản xuất, lắp ráp và phân phối các thiết bị thông tin và điện tử như điện thoại, máy tính, linh kiện điện tử và các sản phẩm công nghệ thông tin khác.

 • Thứ tư, trong lĩnh vực hóa dược

Đây là các dự án liên quan đến sản xuất và chế tạo các sản phẩm hóa dược, bao gồm thuốc, dược phẩm và các sản phẩm y tế khác.

 • Thứ năm, lĩnh vực sản xuất vật liệu, trừ dự án thuộc lĩnh vực hóa chất, phân bón, xi măng.
 • Thứ sáu, xây dựng công trình cơ khí, trừ dự án chế tạo máy, luyện kim.
 • Thứ bảy, lĩnh vực bưu chính, viễn thông

Đây là các dự án liên quan đến xây dựng và phát triển hệ thống bưu chính, viễn thông, bao gồm các công trình như mạng lưới viễn thông, trạm thu phát sóng, trung tâm dữ liệu và các hệ thống liên quan đến truyền thông và viễn thông.

Dự án có tổng mức đầu tư từ 1.000 tỷ đồng trở lên
 • Sản xuất nông nghiệp, lâm nghiệp, nuôi trồng thủy sản

Các dự án này thường bao gồm việc xây dựng và vận hành các trang trại, nhà kính, hệ thống tưới tiêu, cơ sở chế biến, và các công trình liên quan đến sản xuất và gia công các sản phẩm nông nghiệp, lâm nghiệp và nuôi trồng thủy sản.

 • Vườn quốc gia, khu bảo tồn thiên nhiên

Đây là các dự án nhằm bảo vệ và duy trì các hệ sinh thái độc đáo, bảo tồn các loài động, thực vật quý hiếm và xây dựng hệ thống cơ sở hạ tầng phục vụ việc quản lý và khai thác bền vững các khu vực bảo tồn.

 • Hạ tầng kỹ thuật khu đô thị mới

Các dự án này thường bao gồm việc xây dựng và cải thiện hệ thống giao thông, hệ thống cấp nước, hệ thống cấp thoát nước, hệ thống điện và các công trình liên quan khác nhằm tạo ra một môi trường sống thuận lợi và bền vững cho cư dân trong khu đô thị mới.

Dự án có tổng mức đầu tư từ 800 tỷ đồng trở lên

 • Y tế, văn hóa, giáo dục

Các dự án trong lĩnh vực này có thể bao gồm xây dựng và nâng cấp các bệnh viện, trường học, cơ sở y tế, thư viện, cơ sở văn hóa và các công trình liên quan đến y tế, giáo dục và văn hóa.

 • Nghiên cứu khoa học, công nghệ thông tin, phát thanh, truyền hình

Các dự án này có thể bao gồm xây dựng và cải tiến các trung tâm nghiên cứu, viện nghiên cứu, trạm phát sóng, trạm truyền hình và các công trình liên quan đến công nghệ thông tin và truyền thông.

 • Kho tàng

Các dự án này nhằm tạo ra không gian lưu giữ và trưng bày các tư liệu, hiện vật quý giá để phục vụ nhu cầu tìm hiểu và nghiên cứu về văn hóa, lịch sử và nghệ thuật.

 • Du lịch, thể dục thể thao

Các dự án này bao gồm xây dựng và nâng cấp các cơ sở du lịch, khu vui chơi giải trí, sân vận động, cơ sở thể dục thể thao và các công trình liên quan đến du lịch và thể thao.

 • Xây dựng dân dụng, trừ xây dựng khu nhà ở
Dự án đầu tư xây dựng từ hai tỉnh trở lên có sự tham gia của nhà đầu tư nước ngoài cũng phải xin cấp giấy phép từ Bộ Xây dựng.

Quy trình xử lý hồ sơ cấp phép cho nhà thầu nước ngoài tại Bộ Xây dựng

Bước 1: Doanh nghiệp hoàn thiện hồ sơ đề nghị cấp giấy phép hoạt động xây dựng cho nhà thầu nước ngoài theo quy định và nộp hồ sơ về Bộ Xây dựng

Bước 2: Cơ quan chuyên môn về xây dựng xem xét hồ sơ để cấp Giấy phép hoạt động xây dựng cho nhà thầu nước ngoài trong thời hạn 20 ngày, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ.

Trường hợp không cấp, cơ quan có thẩm quyền cấp Giấy phép hoạt động xây dựng phải trả lời bằng văn bản cho nhà thầu và nêu rõ lý do.

Trên đây là nội dung các dự án phải xin giấy phép nhà thầu nước ngoài tại Bộ Xây dựng. Quý khách hàng có nhu cầu xin giấy phép nhà thầu nước ngoài, tư vấn pháp luật doanh nghiệp, pháp luật đầu tư xin vui lòng liên hệ Công ty Luật Việt An để được hỗ trợ hiệu quả nhất.

Mục lục

Bài viết liên quan

Mục lục
Ẩn

  Thông tin nhà đầu tư cần biết

  Thông tin nhà đầu tư cần biết

  Văn bản pháp luật

  Văn bản pháp luật

  Tư vấn pháp luật

  Tư vấn luật

  LIÊN HỆ CÔNG TY LUẬT VIỆT AN

  Tư vấn doanh nghiệp: 09 79 05 77 68
  Tư vấn doanh nghiệp
  Tư vấn sở hữu trí tuệ: 0976 18 66 08
  Tư vấn sở hữu trí tuệ
  Tư vấn đầu tư: 09 13 380 750
  Tư vấn đầu tư

  TỔNG ĐÀI PHÍA BẮC

  Hotline: 09 61 37 18 18
  (Whatsapp, Zalo, Viber) hanoi@vietanlaw.vn Skype IconSkype Chat
  Tư vấn kế toán - thuế: 09 888 567 08
  Dịch vụ kế toán thuế
  Tư vấn giấy phép: 0966 83 66 08
  Tư vấn giấy phép
  Tư vấn hợp đồng: 0913 380 750
  Tư vấn hợp đồng

  TỔNG ĐÀI PHÍA NAM

  Hotline: 09 61 57 18 18

  (Whatsapp, Zalo, Viber)
  hcm@vietanlaw.vn
  Skype IconSkype Chat

  Liên hệ tư vấn
  Cảnh báo lừa đảo
  CẢNH BÁO MẠO DANH CÔNG TY LUẬT VIỆT AN LỪA ĐẢO