Các hành vi bị cấm theo Luật doanh nghiệp 2020

 Luật doan nghiệp 2020 các hành vi bị cấm trong hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp được quy định chi tiết tại Điều 16. Phía các cơ quan có thẩm quyền phải tuân thủ đúng trình tự thủ tục, các quy định của luật này không được được gây sách nhiễu, cản trở trong việc thực hiện cấp, đổi, bổ sung thông tin doanh nghiệp hoặc ngăn cản chủ doanh nghiệp, thành viên, cổ đông công ty của tổ chức thực hiện các quyền nghĩa vụ của doanh nghiệp. Bên cạnh đó Doanh nghiệp phải tuân thủ các hành vi hoạt động của mình theo đúng quy định của pháp luật doanh nghiệp trên cơ sở thực hiện hoạt động kinh doanh trong phạm vi luật cho phép và các ngành nghề mà doanh nghiệp đăng ký hoạt kinh doanh, không được thực hiện những hành vi kinh doanh nhưng không được đăng ký theo đăng ký kinh doanh, doanh nghiệp đã bị thu hồi, đã bị tạm dừng nhưng vẫn tiếp tục thực hiện hành vị kinh doanh của mình, doanh nghiệp kê khai thông tin không trung thực liên quan đến hồ sơ kinh doanh, thay đổi thông tin trên đăng ký kinh doanh, nhưng quy định hành vi bị cấm liên quan đến vốn điều lệ như kê khai vốn điều lệ, góp vốn, các tài sản khai không đúng giá trị thực, không thực hiện kinh doanh các ngành nghề bị cấm, hoặc hạn chế tiếp cận thì trường với các nhà đầu tư nước ngoài, phải thực hiện đăng ký khi kinh doanh trong những lĩnh hoạt động kinh ngành nghề có điều kiện.

Thành lập công ty

[su_box title=”Điều 16. Các hành vi bị nghiêm cấm – Luật doanh nghiệp 2020″ box_color=”#008543″ radius=”1″ class=”dc_box”]

[su_list icon=”https://luatvietan.vn/wp-content/uploads/2017/02/check18_04.png” icon_color=”#028947″]

 • Cấp hoặc từ chối cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, yêu cầu người thành lập doanh nghiệp nộp thêm giấy tờ khác trái với quy định của Luật này; gây chậm trễ, phiền hà, cản trở, sách nhiễu người thành lập doanh nghiệp và hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp.
 • Ngăn cản chủ sở hữu, thành viên, cổ đông của doanh nghiệp thực hiện quyền, nghĩa vụ theo quy định của Luật này và Điều lệ công ty.
 • Hoạt động kinh doanh dưới hình thức doanh nghiệp mà không đăng ký hoặc tiếp tục kinh doanh khi đã bị thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc doanh nghiệp đang bị tạm dừng hoạt động kinh doanh.
 • Kê khai không trung thực, không chính xác nội dung hồ sơ đăng ký doanh nghiệp và nội dung hồ sơ đăng ký thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp.
 • Kê khai khống vốn điều lệ, không góp đủ số vốn điều lệ như đã đăng ký; cố ý định giá tài sản góp vốn không đúng giá trị.
 • Kinh doanh các ngành, nghề cấm đầu tư kinh doanh; kinh doanh ngành, nghề chưa được tiếp cận thị trường đối với nhà đầu tư nước ngoài; kinh doanh ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện khi chưa đủ điều kiện kinh doanh theo quy định của pháp luật hoặc không bảo đảm duy trì đủ điều kiện đầu tư kinh doanh trong quá trình hoạt động.
 • Lừa đảo, rửa tiền, tài trợ khủng bố.

[/su_list]

[/su_box]

Trên đây là những hành vi bị cấm trong hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp và các hành vi bị cấm của các cơ quan có thẩm quyền trong việc cấp phép, thực hiện thủ tục cấp phép cho doanh nghiệp. Công ty tư vấn pháp luật Việt An luật sư tư vấn chuyên sâu trong lĩnh vực doanh nghiệp: Thành lập doanh nghiệp, thay đổi đăng ký kinh doanh, Tư vấn thuế, Dịch vụ kế toán, bảo hộ thương hiệu và các vấn đề tranh chấp trong quá trình kinh doanh của doanh nghiệp.

Mục lục

Bài viết liên quan

Mục lục
Ẩn

  Luật doanh nghiệp 2020

  Luật doanh nghiệp 2020

  Văn bản pháp luật

  Văn bản pháp luật

  Tư vấn pháp luật

  Tư vấn luật

  LIÊN HỆ CÔNG TY LUẬT VIỆT AN

  Tư vấn doanh nghiệp: 09 79 05 77 68
  Tư vấn doanh nghiệp
  Tư vấn sở hữu trí tuệ: 0976 18 66 08
  Tư vấn sở hữu trí tuệ
  Tư vấn đầu tư: 09 13 380 750
  Tư vấn đầu tư

  TỔNG ĐÀI PHÍA BẮC

  Hotline: 09 61 37 18 18
  (Whatsapp, Zalo, Viber) hanoi@vietanlaw.vn Skype IconSkype Chat
  Tư vấn kế toán - thuế: 09 888 567 08
  Dịch vụ kế toán thuế
  Tư vấn giấy phép: 0966 83 66 08
  Tư vấn giấy phép
  Tư vấn hợp đồng: 0913 380 750
  Tư vấn hợp đồng

  TỔNG ĐÀI PHÍA NAM

  Hotline: 09 61 57 18 18

  (Whatsapp, Zalo, Viber)
  hcm@vietanlaw.vn
  Skype IconSkype Chat

  Liên hệ tư vấn
  Cảnh báo lừa đảo
  CẢNH BÁO MẠO DANH CÔNG TY LUẬT VIỆT AN LỪA ĐẢO