Các loại vốn của doanh nghiệp

Trong quá trình thành lập, hoạt động của doanh nghiệp, chúng ta thường gặp các thuật ngữ vốn điều lệ, vốn đầu tư, vốn góp, vốn pháp định, vốn để ký quỹ… Tại bài viết này Luật Việt An xin được tư vấn và làm rõ các loại vốn này của doanh nghiệp.

Mục lục

Ẩn

  Vốn điều lệ của doanh nghiệp

  Vốn điều lệ là tổng giá trị tài sản do các thành viên đã góp hoặc cam kết góp khi thành lập công ty trách nhiệm hữu hạn, công ty hợp danh; là tổng giá trị mệnh giá cổ phần đã bán hoặc đã được đăng ký mua khi thành lập doanh nghiệp đối với công ty cổ phần. (Theo quy định tại Luật doanh nghiệp 2014).

  Thời hạn góp vốn điều lệ: Theo quy định pháp luật, thời hạn góp vốn điều lệ là 90 ngày kể từ ngày cấp Giấy nhận đăng ký doanh nghiệp lần đầu và thời hạn góp vốn điều lệ được ghi nhận tại Điều lệ của doanh nghiệp.

  Mức vốn điều lệ: Pháp luật không quy định mức tối đa hoặc tối thiểu của vốn điều lệ, căn cứ vào điều kiện pháp đáp ứng của từng ngành nghề kinh doanh, phương án kinh doanh mà doanh nghiệp đăng ký mức vốn điều lệ phù hợp. Trong trường hợp pháp luật chuyên ngành quy định về mức vốn tối thiểu phải có để được phép kinh doanh ngành, nghề có điều kiện thì mức vốn điều lệ không được thấp hơn mức vốn tối thiểu quy định trong các văn bản pháp luật chuyên ngành đó.

  Thay đổi vốn điều lệ: khi thành lập doanh nghiệp, bắt buộc phải kê khai ngay vốn điều lệ ban đầu. Trong quá trình hoạt động, Công ty có thể đăng ký tăng hoặc giảm vốn điều lệ và phải làm thủ tục thay đổi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp.

  Vốn pháp định của doanh nghiệp

  Vốn pháp định là số vốn tối thiểu phải có theo quy định của pháp luật để thành lập doanh nghiệp. Khái niệm được quy định tại Luật doanh nghiệp 2005 đã hết hiệu lực và Luật doanh nghiệp 2014 không ghi nhận khái niệm về vốn pháp định này, cũng không có văn bản nào quy định chi tiết về khái niệm vốn pháp định. Tuy nhiên, thuật ngữ vốn pháp định vẫn được sử dụng ở các văn bản pháp luật quy định về điều kiện kinh doanh của một số ngành nghề có điều kiện về vốn như Luật kinh doanh bất động sản 2014, Luật người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng,…

  Mức vốn pháp định: Mức vốn pháp định được quy định khác nhau tùy theo điều kiện kinh doanh của từng ngành nghề về quy định ở các văn bản pháp luật khác nhau. Mức vốn pháp định bao giờ cùng bằng hoặc thấp hơn vốn điều lệ của doanh nghiệp.

  Ví dụ về mức vốn pháp định thường gặp như sau:

  Mức vốn pháp định Ngành nghề Văn bản pháp luật chuyên ngành
  20.000.000.000 VNĐ Kinh doanh bất động sản Luật kinh doanh bất động sản 2014
  5.000.000.000 VNĐ Dịch vụ đưa người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng Luật người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng
  50.000.000.000 VNĐ Dịch vụ trung gian thanh toán Nghị định 101/2012/NĐ-CP về thanh toán không dùng tiền mặt
  5.000.000.000 VNĐ Dịch vụ kiểm toán Nghị định 17/2012/NĐ-CP

  Thời hạn góp đủ vốn pháp định: khi đăng ký kinh doanh ngành nghề yêu cầu vốn pháp định, doanh nghiệp phải đảm bảo góp đủ vốn tối thiểu theo luật định để được ghi nhận kinh doanh ngành nghề và cấp các giấy phép đủ điều kiện kinh doanh.

  Quý khách hàng quan tâm đến các ngành nghề yêu cầu vốn pháp định tham khảo tại link: https://luatvietan.vn/nganh-nghe-kinh-doanh-yeu-cau-von-phap-dinh.html

  Vốn ký quỹ của doanh nghiệp

  Ký quỹ là việc bên có nghĩa vụ gửi một khoản tiền hoặc kim khí quý, đá quý hoặc giấy tờ có giá vào tài khoản phong tỏa tại một tổ chức tín dụng để bảo đảm việc thực hiện nghĩa vụ. (Theo quy định tại Bộ luật dân sự 2015).

  Vốn ký quỹ cũng không được ghi nhận khái niệm chi tiết tại bất cứ văn bản pháp luật nào. Tuy nhiên, dựa vào khái niệm ký quỹ và quy định về ký quỹ trong các văn bản pháp luật chuyên ngành quy định về điều kiện kinh doanh các ngành nghề đặc thù, thì vốn ký quỹ là số tiền theo quy định pháp luật mà doanh nghiệp phải nộp vào tài khoản phong tỏa tại một tổ chức tín dụng để bảo đảm thực hiện hoạt động kinh doanh có điều kiện.

  Mức ký quỹ: Mức vốn pháp định được quy định khác nhau tùy theo điều kiện kinh doanh của từng ngành nghề về quy định ở các văn bản pháp luật khác nhau. Mức vốn ký quỹ bao giờ cùng bằng hoặc thấp hơn vốn điều lệ và vốn pháp định của doanh nghiệp.

  Ví dụ về một số mức vốn ký quỹ:

  Mức vốn ký quỹ Ngành nghề Văn bản pháp luật chuyên ngành
    100.000.000 đồng Kinh doanh lữ hành nội địa Luật du lịch, Nghị định 168/2017/NĐ-CP
    250.000.000 đồng Kinh doanh lữ hành quốc tế phạm vi inbound
    500.000.000 đồng Kinh doanh lữ hành quốc tế phạm vi outbound
  1.000.000.000 đồng Dịch vụ đưa người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng Nghị định 126/2007/NĐ-CP
    300.000.000 đồng Kinh doanh dịch vụ việc làm Nghị định 52/2014/NĐ-CP
  2.000.000.000 đồng Cho thuê lại lao động Nghị định 29/2019/NĐ-CP
    200.000.000 đồng Sản xuất phim Nghị định 142/2018/NĐ-CP

  Vốn đầu tư của doanh nghiệp

  Khái niệm vốn đầu tư hiện nay chủ yếu áp dụng đối với các dự án đầu tư nước ngoài và một số dự án đặc thù của doanh nghiệp có vốn Việt Nam:

  Theo quy định tại Luật đầu tư 2014 và Nghị định 118/2015/NĐ-CP hướng dẫn luật đầu tư 2014 thì:

  • Vốn đầu tư là: là tiền và tài sản khác để thực hiện hoạt động đầu tư kinh doanh.
  • Vốn đầu tư của dự án gồm vốn góp của nhà đầu tư và vốn huy động.
  • Vốn đầu tư của dự án là vốn góp của nhà đầu tư và vốn do nhà đầu tư huy động để thực hiện dự án đầu tư được ghi tại văn bản quyết định chủ trương đầu tư, Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư.
  • Vốn điều lệ của tổ chức kinh tế do nhà đầu tư nước ngoài thành lập để thực hiện dự án đầu tư không nhất thiết phải bằng vốn đầu tư của dự án đầu tư. Tổ chức kinh tế thành lập để thực hiện dự án đầu tư thực hiện góp vốn và huy động các nguồn vốn khác để thực hiện dự án đầu tư theo tiến độ quy định tại Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư.

  Vốn đầu tư được sử dụng phổ biến hơn tại các công ty có vốn đầu tư nước ngoài. Vốn đầu tư là vốn được ghi trên Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư cấp cho từng dự án của một doanh nghiệp.

  Thời hạn góp vốn đầu tư

  Thời hạn góp vốn đầu tư được ghi nhận tại Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư, đối với dự án thành lập mới, thời hạn này thông thường đúng bằng thời hạn góp vốn điều lệ: 90 ngày để từ ngày cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp của tổ chức thực hiện dự án. Đối với các dự án thay đổi vốn đầu tư, thời hạn góp vốn được ghi nhận theo thời hạn mà nhà đầu tư đăng ký góp vốn.

  Mức vốn đầu tư: Pháp luật không quy định mức tối đa hoặc tối thiểu của vốn đầu tư, căn cứ vào điều kiện pháp đáp ứng của từng ngành nghề kinh doanh, phương án đầu tư mà doanh nghiệp đăng ký mức vốn đầu tư phù hợp. Trong trường hợp pháp luật chuyên ngành quy định về mức vốn tối thiểu phải có để được phép kinh doanh ngành, nghề có điều kiện thì mức vốn đầu tư không được thấp hơn mức vốn tối thiểu quy định trong các văn bản pháp luật chuyên ngành đó.

  So sánh vốn đầu tư và vốn điều lệ

  Vốn đầu tư và vốn điều lệ đều là tài sản hoặc tiền mặt mà nhà đầu tư dùng vào để hoạt động kinh doanh. Có những trường hợp vốn điều lệ sẽ bằng với vốn đầu tư khi doanh nghiệp chỉ có duy nhất một dự án và doanh nghiệp chính là tổ chức kinh tế thực hiện dự án đầu tư đó.

  Tuy nhiên, vốn điều lệ của tổ chức kinh tế do nhà đầu tư nước ngoài thành lập để thực hiện dự án đầu tư không nhất thiết phải bằng vốn đầu tư của dự án đầu tư. Trong quá trình thực hiện dự án, nhà đầu tư có thể tăng vốn góp của nhà đầu tư vào dự án mà không cần tăng vốn điều lệ. Vốn điều lệ được ghi nhận tại Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp cấp cho doanh nghiệp còn vốn đầu tư được ghi nhận tại giấy chứng nhận đăng ký đầu tư cho từng dự án của doanh nghiệp.

  Luật Việt An là hãng luật chuyên nghiệp tư vấn về hoạt động doanh nghiệp. Quý khách hàng quan tâm đến tư vấn Luật Doanh nghiệp, Luật Đầu tư vui lòng liên hệ để được tư vấn cụ thể!

  Từ khóa:

  CÔNG TY LUẬT - ĐẠI DIỆN SỞ HỮU TRÍ TUỆ - ĐẠI LÝ THUẾ VIỆT AN

  Luật sư: Đỗ Thị Thu Hà

  Luật sư Đầu tư nước ngoài: 09 13 380 750

  Luật sư Doanh nghiệp: 09 79 05 77 68

  Luật sư Sở hữu trí tuệ: 0976 18 66 08

  Email: info@luatvietan.vn

  Dịch vụ kế toán - thuế: 09 888 567 08

  Luật sư tư vấn Giấy phép: 0966 83 66 08

  Tư vấn hợp đồng: 09 88 17 18 06

  Email: saigon@luatvietan.vn

  Dong Van Thuc Viet An home

  Skype - Tiếng Việt

  Hotline: 09 33 11 33 66 (Ms.Ha) (Zalo, Viber, Whatsapp, Wechat)

  English: (+84) 9 61 67 55 66 (Mr. Thuc) (Zalo, Viber, Whatsapp, Wechat)

  Skype - English

  Tin tức doanh nghiệp

  Tư vấn thuế

  Kinh doanh ngành nghề có điều kiện

  Ngày 22 tháng 11 năm 2016, Quốc Hội ban hành Luật số 03/2016/QH14 sửa đổi, bổ sung Điều 6 và Phụ lục 4 về danh mục ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều

  Thành lập công ty sản xuất mỹ phẩm

  Từ trước đến nay, nhu cầu về mỹ phẩm luôn rất lớn do làm đẹp là nhu cầu chính đáng của con người. Nắm bắt nhu cầu đó, việc đầu tư kinh doanh trong

  Thủ tục cấp Giấy phép phân phối rượu

  Doanh nghiệp muốn nhập khẩu rượu phải xin giấy phép phân phối rượu. Công ty luật Việt An xin tư vấn trình tự, thủ tục và điều kiện xin cấp giấy phép

  Tiêu chuẩn diện tích chỗ làm việc của cán bộ, công chức

  Ngày 27 tháng 12 năm 2017 Chính phủ đã ban hành Nghị định số 152/2017/NĐ-CP quy định tiêu chuẩn, định mức sử dụng trụ sở làm việc, cơ sở hoạt động sự

  Điều kiện để nhà đầu tư nước ngoài kinh doanh dịch vụ kiểm toán

  Trong nền kinh tế thị trường, kiểm toán đã trở thành nhu cầu tất yếu đối với việc nâng cao hiệu quả hoạt động kinh doanh và chất lượng quản lý của
  CÔNG TY LUẬT - ĐẠI DIỆN SỞ HỮU TRÍ TUỆ - ĐẠI LÝ THUẾ VIỆT AN

  Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động số: 01010266/TP/ĐKHĐ, cấp lần đầu ngày 23/10/2007 tại Sở Tư pháp Thành phố Hà Nội.

  Giấy đăng ký hoạt động của Chi Nhánh Luật Việt An tại TP Hồ Chí Minh

  Đại diện bởi: TS. LS Đỗ Thị Thu Hà (Giám đốc Công ty)

  Mã số thuế: 0102392370

  Thông báo bộ công thương