Các trường hợp phải cấp Giấy xác nhận đủ điều kiện kinh doanh phòng cháy chữa cháy

Kinh doanh dịch vụ phòng cháy chữa cháy là ngành nghề kinh doanh có điều kiện. Các cá nhân, tổ chức hoạt động sản xuất và kinh doanh dịch vụ này phải đáp ứng đủ các điều kiện mới được cấp Giấy xác nhận đủ điều kiện kinh doanh phòng cháy chữa cháy. Tuy nhiên, trong thực tế, nhiều khách hàng đang gặp khó khăn trong việc xác định mình có thuộc trường hợp phải cấp Giấy xác nhận đủ điều kiện kinh doanh phòng cháy chữa cháy hay không? Để giải đáp thắc mắc của quý khách hàng, công ty Luật Việt An xin đưa ra bài viết các trường hợp phải cấp Giấy xác nhận đủ điều kiện kinh doanh phòng cháy chữa cháy sau đây.

Căn cứ pháp lý

 • Luật Phòng cháy chữa cháy năm 2001, sửa đổi bổ sung năm 2013.
 • Nghị định 136/2020/NĐ-CP quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành luật phòng cháy và chữa cháy và luật sửa đổi, bổ sung một số điều của luật phòng cháy và chữa cháy.

Giấy xác nhận đủ điều kiện kinh doanh phòng cháy chữa cháy là gì?

Giấy xác nhận đủ điều kiện kinh doanh phòng cháy chữa cháy là cơ sở pháp lý quan trọng để xác định một cơ sở có đáp ứng các điều kiện về kinh doanh dịch vụ phòng cháy chữa cháy.

Sau khi xem xét hồ sơ cấp Giấy xác nhận đủ điều kiện kinh doanh phòng cháy chữa cháy, cơ quan nhà nước có thẩm quyền sẽ thực hiện cấp Giấy xác nhận cho cơ sở nếu xét thấy cơ sở đó đáp ứng đủ các điều kiện về kinh doanh phòng cháy chữa cháy theo quy định của pháp luật.

Các trường hợp phải cấp Giấy xác nhận đủ điều kiện kinh doanh phòng cháy chữa cháy

Theo quy định của pháp luật, những ngành, nghề kinh doanh dịch vụ phòng cháy và chữa cháy bao gồm:

 • Tư vấn thiết kế, tư vấn thẩm định, tư vấn giám sát về phòng cháy chữa cháy:
 • Cung cấp các lời khuyên tư vấn về phòng cháy chữa cháy và hướng dẫn thiết kế phòng cháy chữa cháy cho công trình.
 • Các chuyên gia tư vấn thiết kế lựa chọn các thiết bị phòng cháy chữa cháy phù hợp, đề xuất và đưa ra giải pháp về việc bố trí hệ thống phòng cháy chữa cháy, đường ống và đường dây điện.
 • Các hệ thống phòng cháy chữa cháy có tiêu chuẩn, quy định riêng về thiết kế, kỹ thuật thi công, trang thiết bị, mức độ an toàn, tính ổn định khi vận hành. Do vậy, trong từng giai đoạn của dự án, ngay từ khâu thiết kế cho đến thi công thì cần có thêm bên tư vấn giám sát phòng cháy chữa cháy tham gia.
 • Tư vấn kiểm tra, kiểm định kỹ thuật về phòng cháy chữa cháy: đưa ra lời khuyên, thông tin hữu ích về kiểm định kỹ thuật phòng cháy chữa cháy, phương thức tạo lập hồ sơ kiểm định phòng cháy chữa cháy cho các cơ sở có nhu cầu.
 • Tư vấn chuyển giao công nghệ về phòng cháy và chữa cháy: là quá trình truyền đạt kiến thức, kỹ năng và công nghệ liên quan đến phòng cháy chữa cháy từ một tổ chức, cá nhân hoặc đơn vị đến một tổ chức, cá nhân hoặc đơn vị khác.
 • Thi công, lắp đặt hệ thống phòng cháy và chữa cháy: Đây là một quá trình phức tạp từ khâu đấu thầu, thiết kế, thẩm duyệt, thi công. Tới lúc đánh giá nghiệm thu của cơ quan phòng cháy chữa cháy và đi vào sử dụng. Việc thi công cần được thực hiện bởi công ty chuyên nghiệp về phòng cháy chữa cháy.
 • Sản xuất, lắp ráp phương tiện, thiết bị phòng cháy và chữa cháy: kết hợp các yếu tố đầu vào, ghép các chi tiết bộ phận lại với nhau để tạo thành các sản phẩm, thiết bị phòng cháy chữa cháy hoàn chỉnh.
 • Huấn luyện, hướng dẫn nghiệp vụ phòng cháy và chữa cháy: đào tạo, dạy các kỹ năng, kiến thức chuyên sâu về phòng cháy chữa cháy.
 • Kinh doanh phương tiện, thiết bị, vật tư phòng cháy và chữa cháy: mua bán cung ứng các phương tiện, thiết bị, vật tư phòng cháy chữa cháy.

Điều kiện cấp Giấy xác nhận đủ điều kiện kinh doanh phòng cháy chữa cháy

Để được cấp giấy xác nhận đủ điều kiện kinh doanh phòng cháy chữa cháy các cá nhân và cơ sở kinh doanh thuộc các ngành nghề trên cần đáp ứng các điều kiện sau:

Đối với cơ sở kinh doanh dịch vụ phòng cháy và chữa cháy:

 • Cơ sở được phép kinh doanh dịch phòng cháy và chữa cháy theo quy định của pháp luật.

Người đứng đầu, người đại

 • Phải có văn bằng hoặc Chứng chỉ bồi dưỡng kiến thức về phòng cháy và chữa cháy và là người có tên tại một trong các văn bản sau:
 • Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp;
 • Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư;
 • Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động của chi nhánh, đơn vị trực thuộc doanh nghiệp;
 • Giấy chứng nhận đăng ký hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã;
 • Giấy chứng nhận đăng ký chi nhánh, địa điểm kinh doanh của hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã;
 • Giấy phép hoạt động của cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền cấp;
 • Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh; văn bản thành lập hoặc cho phép hoạt động kèm theo văn bản thông báo mã số thuê đối với đơn vị sự nghiệp.
 • Trường hợp người đứng đầu, người đại diện theo pháp luật của cơ sở kinh doanh là người nước ngoài, đã có văn bằng hoặc chứng chỉ bồi dưỡng kiến thức về phòng cháy và chữa cháy hoặc chứng chỉ hành nghề về phòng cháy và chữa cháy do cơ quan, tổ chức nước ngoài cấp thì phải có văn bản hợp pháp hóa lãnh sự.

Điều kiện cơ sở vật chất:

Có cơ sở vật chất, phương tiện, thiết bị bảo đảm cho hoạt động kinh doanh dịch vụ phòng cháy và chữa cháy, cụ thể như sau:

 • Đối với cơ sở kinh doanh về tư vấn thiết kế, tư vấn thẩm định, tư vấn giám sát về phòng cháy và chữa cháy: Có địa điểm hoạt động; phương tiện, thiết bị bảo đảm thực hiện tư vấn thiết kế, tư vấn thẩm định, tư vấn giám sát về phòng cháy và chữa cháy;
 • Đối với cơ sở kinh doanh về tư vấn kiểm tra, kiểm định kỹ thuật về phòng cháy và chữa cháy: Có phòng thí nghiệm và thiết bị kiểm định được cơ quan có thẩm quyền công nhận chất lượng;
 • Đối với cơ sở kinh doanh về tư vấn chuyển giao công nghệ phòng cháy và chữa cháy; huấn luyện, hướng dẫn về nghiệp vụ phòng cháy và chữa cháy: Có phương tiện, thiết bị bảo đảm thực hiện tư vấn chuyển giao công nghệ; phương tiện, thiết bị phục vụ huấn luyện, địa điểm tổ chức huấn luyện, hướng dẫn về nghiệp vụ phòng cháy và chữa cháy;
 • Đối với cơ sở kinh doanh về thi công, lắp đặt hệ thống phòng cháy và chữa cháy: Có phương tiện, thiết bị, máy móc bảo đảm cho việc thi công, lắp đặt hệ thống phòng cháy và chữa cháy;
 • Đối với cơ sở kinh doanh về sản xuất, lắp ráp phương tiện, thiết bị phòng cháy và chữa cháy: Có địa điểm hoạt động; có nhà xưởng, phương tiện, thiết bị bảo đảm cho hoạt động sản xuất, lắp ráp, thử nghiệm phương tiện, thiết bị phòng cháy và chữa cháy.

Điều kiện nhân sự

 • Cơ sở kinh doanh về tư vấn thiết kế, tư vấn thẩm định, tư vấn giám sát về phòng cháy và chữa cháy phải có ít nhất 02 cá nhân có Chứng chỉ hành nghề tư vấn về phòng cháy và chữa cháy phù hợp với lĩnh vực tư vấn theo quy định tại điểm b, điểm d khoản 3 Điều 43 Nghị định 136/2020/NĐ-CP; trong đó có ít nhất 01 cá nhân đảm nhiệm chức danh chủ trì thiết kế, thẩm định, giám sát về phòng cháy và chữa cháy.
 • Cơ sở kinh doanh về tư vấn kiểm tra, kiểm định kỹ thuật về phòng cháy và chữa cháy phải có ít nhất 02 cá nhân có chứng chỉ hành nghề theo quy định tại điểm c khoản 3 Điều 43 Nghị định 136/2020/NĐ-CP.
 • Cơ sở kinh doanh về tư vấn chuyển giao công nghệ phòng cháy và chữa cháy; huấn luyện, hướng dẫn về nghiệp vụ phòng cháy và chữa cháy phải có ít nhất 01 người có trình độ đại học trở lên ngành phòng cháy và chữa cháy hoặc trình độ đại học trở lên ngành khác phù hợp với lĩnh vực hoạt động và được cấp Chứng chỉ bồi dưỡng kiến thức về phòng cháy và chữa cháy.
 • Cơ sở kinh doanh về thi công, lắp đặt hệ thống phòng cháy và chữa cháy phải có ít nhất 01 chỉ huy trưởng thi công được cấp Chứng chỉ hành nghề chỉ huy thi công về phòng cháy và chữa cháy theo quy định tại điểm đ khoản 3 Điều 43 Nghị định 136/2020/NĐ-CP.
 • Cơ sở kinh doanh về sản xuất, lắp ráp phương tiện, thiết bị phòng cháy và chữa cháy phải có ít nhất 01 người có trình độ đại học trở lên ngành phòng cháy và chữa cháy hoặc trình độ đại học trở lên ngành khác phù hợp với lĩnh vực hoạt động và được cấp Chứng chỉ bồi dưỡng kiến thức về phòng cháy và chữa cháy.
 • Các cá nhân quy định tại khoản 4, 5, 6, 7 và khoản 8 Điều 41 Nghị định 136/2020/NĐ-CP phải tham gia trực tiếp vào hoạt động kinh doanh dịch vụ của cơ sở đó.
 • Cá nhân đã sử dụng văn bằng, chứng chỉ để bảo đảm cho một cơ sở đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ phòng cháy và chữa cháy thì không được sử dụng văn bằng, chứng chỉ đó để bảo đảm cho cơ sở khác đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ phòng cháy và chữa cháy.

Đối với cá nhân hành nghề dịch vụ phòng cháy và chữa cháy:

 • Có Chứng chỉ hành nghề về phòng cháy và chữa cháy phù hợp với hoạt động kinh doanh.
 • Hoạt động cho cơ sở kinh doanh dịch vụ phòng cháy và chữa cháy.

Quý khách hàng có nhu cầu tư vấn về các trường hợp phải cấp Giấy xác nhận đủ điều kiện kinh doanh phòng cháy chữa cháy, xin vui lòng liên hệ Công ty luật Việt An để được hỗ trợ tốt nhất.

Mục lục

Bài viết liên quan

Mục lục
Ẩn

  Tư vấn giấy phép

  Tư vấn giấy phép

  Văn bản pháp luật

  Văn bản pháp luật

  Tư vấn pháp luật

  Tư vấn luật

  LIÊN HỆ CÔNG TY LUẬT VIỆT AN

  Tư vấn doanh nghiệp: 09 79 05 77 68
  Tư vấn doanh nghiệp
  Tư vấn sở hữu trí tuệ: 0976 18 66 08
  Tư vấn sở hữu trí tuệ
  Tư vấn đầu tư: 09 13 380 750
  Tư vấn đầu tư

  TỔNG ĐÀI PHÍA BẮC

  Hotline: 09 61 37 18 18
  (Whatsapp, Zalo, Viber) hanoi@vietanlaw.vn Skype IconSkype Chat
  Tư vấn kế toán - thuế: 09 888 567 08
  Dịch vụ kế toán thuế
  Tư vấn giấy phép: 0966 83 66 08
  Tư vấn giấy phép
  Tư vấn hợp đồng: 0913 380 750
  Tư vấn hợp đồng

  TỔNG ĐÀI PHÍA NAM

  Hotline: 09 61 57 18 18

  (Whatsapp, Zalo, Viber)
  hcm@vietanlaw.vn
  Skype IconSkype Chat

  Liên hệ tư vấn
  Cảnh báo lừa đảo
  CẢNH BÁO MẠO DANH CÔNG TY LUẬT VIỆT AN LỪA ĐẢO