Cách tính hưởng bảo hiểm xã hội một lần

Quyền được hưởng bảo hiểm xã hội là quyền hợp pháp được pháp luật quy định nếu thỏa mãn những điều kiện cụ thể trong từng chế độ bảo hiểm xã hội. Những đối tượng được quyền hưởng bảo hiểm xã hội một lần cần nắm rõ cách tính hưởng bảo hiểm xã hội một lần để bảo vệ quyền lợi ích của mình. Bài viết dưới đây Luật Việt An sẽ giải đáp cách tính hưởng bảo hiểm xã hội một lần.

Căn cứ pháp lý

 • Luật Bảo hiểm xã hội năm 2014.
 • Nghị định số 115/2015/NĐ-CP quy định chi tiết một số điều của Luật Bảo hiểm xã hội về bảo hiểm xã hội bắt buộc.
 • Thông tư 59/2015/TT-BLĐTBXH quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Bảo hiểm xã hội về bảo hiểm xã hội bắt buộc.
 • Thông tư số 06/2021/TT-BLĐTBXH sửa đổi, bổ sung một số điều của thông tư số 59/2015/TT-BLĐTBXH quy định chi tiếtt và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Bảo hiểm xã hội về bảo hiểm xã hội bắt buộc.

Bảo hiểm xã hội một lần là gì?

Căn cứ Điều 3 Luật Bảo hiểm xã hội năm 2014 quy định: “Bảo hiểm xã hội một lần là mức hỗ trợ nhằm bù đắp một phần thu nhập cho người lao động khi ốm đau, thai sản hay bị tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp, hết tuổi lao động hoặc chết”.

Như vậy, bảo hiểm xã hội một lần là sự bảo đảm thay thế hoặc bù đắp một phần thu nhập của người lao động khi họ bị giảm hoặc mất thu nhập do ốm đau, thai sản, tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp, hết tuổi lao động hoặc chết, trên cơ sở đóng vào quỹ bảo hiểm xã hội.

Đối tượng được hưởng bảo hiểm xã hội một lần

Căn cứ quy đinh tại Nghị định số 115/2015/NĐ-CP về các trường hợp người lao động được hưởng BHXH một lần nếu thuộc một trong các đối tượng sau đây:

 • Thứ nhất, người lao động đủ tuổi hưởng lương hưu theo quy định mà chưa đủ 20 năm đóng BHXH (hoặc chưa đủ 15 năm đóng BHXH đối với lao động nữ là người hoạt động chuyên trách hoặc không chuyên trách ở xã, phường, thị trấn) và không tiếp tục tham gia BHXH tự nguyện.
 • Thứ hai, người lao động tham gia BHXH bắt buộc sau một năm nghỉ việc, người tham gia BHXH tự nguyện sau một năm không tiếp tục đóng BHXH mà chưa đủ 20 năm đóng BHXH.
 • Thứ ba, ra nước ngoài để định cư.
 • Thứ tư, người đang bị mắc một trong những bệnh nguy hiểm đến tính mạng như ung thư, bại liệt, xơ gan cổ chướng, phong, lao nặng, nhiễm HIV đã chuyển sang giai đoạn AIDS và những bệnh khác theo quy định của Bộ Y tế.
 • Thứ năm, người lao động thuộc một trong các trường hợp sau đây khi phục viên, xuất ngũ, thôi việc mà không đủ điều kiện để hưởng lương hưu:
 • Sĩ quan, quân nhân chuyên nghiệp quân đội nhân dân; sĩ quan, hạ sĩ quan nghiệp vụ, sĩ quan, hạ sĩ quan chuyên môn kỹ thuật công an nhân dân; người làm công tác cơ yếu hưởng lương như đối với quân nhân;
 • Hạ sĩ quan, chiến sĩ quân đội nhân dân; hạ sĩ quan, chiến sĩ công an nhân dân phục vụ có thời hạn; học viên quân đội, công an, cơ yếu đang theo học được hưởng sinh hoạt phí.

Mức hưởng bảo hiểm xã hội một lần

Căn cứ theo Khoản 2 Điều 60 Luật Bảo hiểm xã hội năm 2014 quy định về mức hưởng bảo hiểm xã hội một lần được tính theo số năm đã đóng bảo hiểm xã hội, cứ mỗi năm được tính như sau:

 • 1,5 tháng mức bình quân tiền lương tháng đóng bảo hiểm xã hội cho những năm đóng trước năm 2014;
 • 02 tháng mức bình quân tiền lương tháng đóng bảo hiểm xã hội cho những năm đóng từ năm 2014 trở đi;
 • Trường hợp thời gian đóng bảo hiểm xã hội chưa đủ một năm thì mức hưởng bảo hiểm xã hội bằng số tiền đã đóng, mức tối đa bằng 02 tháng mức bình quân tiền lương tháng đóng bảo hiểm xã hội.

Cách tính bảo hiểm xã hội một lần

Trường hợp người lao động đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc

Căn cứ vào Khoản 4 Điều 19 Thông tư 59/2015/TT-BLĐTBXH, mức trợ cấp BHXH một lần được quy định dựa trên thời gian người lao động tham gia BHXH và mức bình quân tiền lương tháng đóng BHXH.

Cách tính bảo hiểm xã hội một lần như sau:

Mức hưởng BHXH 1 lần = (1,5 x thời gian tham gia BHXH trước năm 2014) + (2 x thời gian tham gia BHXH sau năm 2014) x mức bình quân tiền lương

Trường hợp người lao động tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện

Theo Điều 6 Thông tư 01/2016/TT-BLĐTBXH, mức hưởng BHXH 1 lần cho người lao động tham gia BHXH tự nguyện được tính theo công thức sau:

Mức hưởng BHXH 1 lần = (1,5 x mức tiền lương bình quân x thời gian tham gia BHXH trước năm 2014) + (2 x mức tiền lương bình quân x thời gian tham gia BHXH sau năm 2014) – Số tiền Nhà nước hỗ trợ đóng BHXH tự nguyện

Lưu ý:

 • Trường hợp người lao động chưa đóng đủ BHXH 1 năm thì mức hưởng sẽ được tính bằng 22% các mức tiền lương tháng đã đóng BHXH, tối đa 02 tháng mức bình quân tiền lương.
 • Thời gian tham gia BHXH lẻ: từ 1-6 tháng tính ½ năm; từ 7-11 tháng tính 1 năm.
 • Đến ngày 01/01/2014, nếu thời gian đóng BHXH có tháng lẻ thì số tháng này sẽ được tính chuyển sang giai đoạn sau năm 2014.
 • Số tiền Nhà nước hỗ trợ đóng BHXH tự nguyện sẽ không bị trừ nếu người lao động mắc bệnh hiểm nghèo, bệnh nguy hiểm đến tính mạng.

Số tiền Nhà nước hỗ trợ đóng BHXH tự nguyện tháng A= 0,22 x  Chuẩn nghèo khu vực nông thôn tại tháng A x 30% (hộ nghèo) hoặc 25% (hộ cận nghèo) hoặc 10% (đối tượng khác)

Trong đó, mức tiền lương bình quân được tính như sau:

Trường hợp đóng bảo hiểm xã hội chưa đủ 1 năm

Căn cứ Khoản 2 Điều 19 Thông tư số 59/2015/TT-BLDTBXH quy định: “Mức hưởng bảo hiểm xã hội một lần của người lao động có thời gian đóng bảo hiểm xã hội chưa đủ một năm được tính bằng 22% của các mức tiền lương tháng đã đóng bảo hiểm xã hội, mức tối đa bằng 02 tháng mức bình quân tiền lương tháng đóng bảo hiểm xã hội.”

Như vậy, trong trường hợp người tham gia bảo hiểm xã hội chưa đủ 1 năm thì cách tính hưởng bảo hiểm xã hội một lần như sau:

Mức hưởng BHXH 1 lần = 22% x số tháng x tiền lương đóng theo tháng.

Chuẩn bị hồ sơ gì để được hưởng bảo hiểm xã hội một lần?

Căn cứ Điều 109 Luật Bảo hiểm xã hội năm 2014 quy định về hồ sơ hưởng bảo hiểm xã hội một lần, cụ thể hồ sơ bao gồm:

 • Sổ bảo hiểm xã hội.
 • Đơn đề nghị hưởng bảo hiểm xã hội một lần của người lao động.
 • Đối với người ra nước ngoài để định cư phải nộp thêm bản sao giấy xác nhận của cơ quan có thẩm quyền về việc thôi quốc tịch Việt Nam hoặc bản dịch tiếng Việt được chứng thực hoặc công chứng một trong các giấy tờ sau đây: hộ chiếu do nước ngoài cấp; thị thực của cơ quan nước ngoài có thẩm quyền cấp có xác nhận việc cho phép nhập cảnh với lý do định cư ở nước ngoài; giấy tờ xác nhận về việc đang làm thủ tục nhập quốc tịch nước ngoài; giấy tờ xác nhận hoặc thẻ thường trú, cư trú có thời hạn từ 05 năm trở lên của cơ quan nước ngoài có thẩm quyền cấp; trích sao hồ sơ bệnh án trong trường hợp thời gian đóng bảo hiểm xã hội chưa đủ một năm; người đang bị mắc một trong những bệnh nguy hiểm đến tính mạng như ung thư, bại liệt, xơ gan cổ chướng, phong, lao nặng, nhiễm HIV đã chuyển sang giai đoạn AIDS và những bệnh khác theo quy định của Bộ Y tế.
 • Đối với người lao động đang được hưởng lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội hàng tháng ra nước ngoài để định cư; hoặc ngươi lao động tham gia bảo hiểm xxa hội tự nguyện đang hưởng lương hưu ra nước ngoài để định cư thì hồ sơ hưởng trợ cấp một lần được thực hiện theo quy định: đơn đề nghị hưởng bảo hiểm xã hội một lần của người lao động; bản sao giấy xác nahnaj của cơ quan có thẩm quyền về việc thôi quốc tịch Việt Nam hoặc bản dịch tiếng Việt được chứng thực hoặc công chứng các giấy tờ.

Tiền bảo hiểm xã hội một lần được chi trả theo hình thức nào?

Người hưởng BHXH 1 lần có thể nhận tiền trợ cấp trực tiếp tại cơ quan BHXH, thông qua dịch vụ bưu chính công ích hoặc nhận tiền BHXH một lần qua tài khoản ngân hàng;

 • Trường hợp người hưởng chế độ đăng ký chi trả chế độ bằng hình thức chi trả qua ATM sẽ được cơ quan BHXH được chuyển tiền vào số tài khoản đã đăng ký.
 • Còn trong trường hợp người hưởng đăng ký lãnh tiền BHXH 1 lần trực tiếp, khi đến cơ quan bảo hiểm xã hội nơi thụ lý hồ sơ, bạn cần mang theo giấy hẹn và căn cước công dân để được hỗ trợ chi trả theo đúng quy định.

Đối với trường hợp người hưởng chế độ ủy quyền nhận BHXH 1 lần cho người khác lĩnh thay. Người được ủy quyền thực hiện theo trình tự sau:

 • Nộp giấy ủy quyền (mẫu số 13-HSB) hoặc hợp đồng ủy quyền cho cơ quan BHXH hoặc cơ quan Bưu điện nơi chi trả.
 • Xuất trình CMND/CCCD hoặc giấy tờ tùy thân có ảnh;
 • Nhận tiền và ký nhận tiền trên danh sách chi trả hoặc giấy nhận tiền.

Lĩnh tiền bảo hiểm xã hội một lần ở đâu?

Theo hướng dẫn tại Quyết định 166/QĐ-BHXH năm 2019 và Quyết định 896/QĐ-BHXH năm 2021, cơ quan có thẩm quyền giải quyết chế độ BHXH một lần cho người lao động là cơ quan BHXH nơi người đó cư trú.

Do đó, người lao động có nhu cầu lĩnh tiền BHXH một lần cần đến cơ quan BHXH huyện/tỉnh nơi mình cư trú (thường trú hoặc tạm trú) để nộp hồ sơ và nhận tiền chế độ.

Quý khách hàng nếu có bất cứ câu hỏi liên quan đến cách tính hưởng bảo hiểm xã hội một lần, dịch vụ kê khai bảo hiểm xã hội, dịch vụ kê khai thuế thu nhập cá nhân Quý khách hàng vui lòng liên hệ Công ty luật Việt An để được hỗ trợ chi tiết!

Mục lục

Bài viết liên quan

Mục lục
Ẩn

  Tin tức doanh nghiệp

  Tin tức doanh nghiệp

  Văn bản pháp luật

  Văn bản pháp luật

  Tư vấn pháp luật

  Tư vấn luật

  LIÊN HỆ CÔNG TY LUẬT VIỆT AN

  Tư vấn doanh nghiệp: 09 79 05 77 68
  Tư vấn doanh nghiệp
  Tư vấn sở hữu trí tuệ: 0976 18 66 08
  Tư vấn sở hữu trí tuệ
  Tư vấn đầu tư: 09 13 380 750
  Tư vấn đầu tư

  TỔNG ĐÀI PHÍA BẮC

  Hotline: 09 61 37 18 18

  (Zalo, Viber, Whatsapp)
  hanoi@vietanlaw.vnSkype IconSkype Chat

  Tư vấn kế toán - thuế: 09 888 567 08
  Dịch vụ kế toán thuế
  Tư vấn giấy phép: 0966 83 66 08
  Tư vấn giấy phép
  Tư vấn hợp đồng: 0913 380 750
  Tư vấn hợp đồng

  TỔNG ĐÀI PHÍA NAM

  Hotline: 09 61 57 18 18
  (Zalo, Viber, Whatsapp) hcm@vietanlaw.vn Skype IconSkype Chat
  Liên hệ tư vấn
  Cảnh báo lừa đảo
  CẢNH BÁO MẠO DANH CÔNG TY LUẬT VIỆT AN LỪA ĐẢO