Cấp lại chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng cho cá nhân

Cá nhân tham gia hoạt động xây dựng phải có văn bằng, chứng chỉ đào tạo phù hợp với công việc đảm nhận do các cơ sở đào tạo hợp pháp cấp. Tuy nhiên trong thực tế sử dụng chứng chỉ này, nhiều khách hàng gặp khó khăn trong việc lập hồ sơ, thực hiện trình tự thủ tục để được cấp lại chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng theo quy định của pháp luật. Để giải đáp thắc mắc của quý khách hàng, Công ty Luật Việt An xin đưa ra bài viết cấp lại chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng cho cá nhân sau đây.

chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng

Căn cứ pháp lý

 • Luật Xây dựng năm 2014, sửa đổi, bổ sung năm 2020;
 • Nghị định 15/2021/NĐ-CP quy định chi tiết một số nội dung về quản lý dự án đầu tư xây dựng, sửa đổi bổ sung bởi Nghị định số 35/2023/NĐ-CP.
 • Thông tư 38/2022/TT-BTC quy định mức thu, chế độ thu, nộp lệ phí cấp giấy phép hoạt động xây dựng, lệ phí cấp chứng chỉ hành nghề kiến trúc sư, sửa đổi bổ sung bởi thông tư 44/2023/TT-BTC.

Chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng cho cá nhân là gì?

Chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng là văn bản xác nhận năng lực hành nghề do cơ quan nhà nước có thẩm quyền cấp cho cá nhân có trình độ chuyên môn và kinh nghiệm nghề nghiệp về lĩnh vực hành nghề.

Chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng cho cá nhân khác gì so với chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng cho tổ chức?

Chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng cho cá nhân và chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng cho tổ chức là hai loại chứng chỉ khác nhau, có thể phân biệt qua các đặc điểm cơ bản về:

Đối tượng cấp:

 • Đối tượng được cấp Chứng chỉ hành nghề cho cá nhân là công dân Việt Nam, người Việt Nam định cư ở nước ngoài, người nước ngoài hoạt động xây dựng hợp pháp tại Việt Nam để đảm nhận các chức danh hoặc hành nghề độc lập quy định tại khoản 3 Điều 148 của Luật Xây dựng.
 • Đối tượng được cấp Chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng cho tổ chức là tổ chức khi tham gia hoạt động xây dựng các lĩnh vực: khảo sát xây dựng, lập thiết kế quy hoạch xây dựng, thiết kế, thẩm tra thiết kế xây dựng, tư vấn quản lý dự án đầu tư xây dựng, thi công xây dựng công trình, tư vấn giám sát thi công xây dựng công trình, phải có chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng, trừ các trường hợp quy định tại khoản 3 Điều 83 Nghị định 15/2021/NĐ-CP phải có chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng.

Điều kiện cấp:

 • Chứng chỉ hành nghề cho cá nhân: Cá nhân được cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng phải đáp ứng các điều kiện sau: Có trình độ chuyên môn phù hợp với nội dung đề nghị cấp chứng chỉ hành nghề; Có thời gian và kinh nghiệm tham gia công việc phù hợp với nội dung đề nghị cấp chứng chỉ hành nghề; Đã qua sát hạch kiểm tra kinh nghiệm nghề nghiệp và kiến thức pháp luật liên quan đến lĩnh vực hành nghề.
 • Chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng cho tổ chức: tổ chức phải thuộc đối tượng nêu trên phải là doanh nghiệp theo quy định của Luật Doanh nghiệp 2020 hoặc tổ chức có chức năng tham gia hoạt động xây dựng được thành lập theo quy định của pháp luật, có ngành nghề phù hợp và đáp ứng các yêu cầu cụ thể đối với từng lĩnh vực hoạt động xây dựng theo quy định tại Nghị định 15/2021/NĐ-CP.

Các trường hợp cấp lại chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng cho cá nhân

Trong quá trình sử dụng Chứng chỉ hành nghề, nhiều cá nhân có nhu cầu xin được cấp lại chứng chỉ này. Tuy nhiên, không phải trong mọi trường hợp việc xin cấp lại này đều sẽ được đáp ứng mà đòi hỏi các cá nhân cần đưa ra lý do chính đáng, phù hợp với quy định của pháp luật.

Chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng cho cá nhân được quy định chi tiết về cả nội dung lẫn hình thức, điều này nhằm đáp ứng việc cơ quan nhà nước có thể quản lý các hoạt động trong lĩnh vực này. Vì vậy, các trường hợp cấp lại Chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng  hầu hết là xuất phát từ việc thông tin trên chứng chỉ không còn đảm bảo, hình thức Chứng chỉ bị sai lệch, không nguyên vẹn, không phù hợp với quy định của pháp luật.

Căn cứ Điểm d Khoản 1 Điều 63 Nghị định 15/2021/NĐ-CP, việc cấp lại chứng chỉ hành nghề được thực hiện khi chứng chỉ hành nghề cũ còn thời hạn nhưng:

Trường hợp 1: Chứng chỉ bị mất:

 • Chứng chỉ bị thất lạc trong quá trình sử dụng, lưu giữ;
 • Chứng chỉ không còn tồn tại nữa: có thể do thiên tai, hoả hoạn, sự cố khách quan khác mà chứng chỉ bị huỷ bị huỷ, không còn tồn tại nữa.

Trường hợp 2: Chứng chỉ bị hư hỏng:

 • Các thông tin trên Chứng chỉ không còn nhìn rõ được, điều này không đảm bảo về hình thức và cả nội dung của Chứng chỉ.
 • Chứng chỉ bị rách, nát, mất góc không đảm bảo theo quy định của pháp luật. Việc Chứng chỉ bị rách, nát, mất góc có thể ảnh hưởng tới thông tin đồng thời nó cũng làm sai lệch hình thức của loại giấy tờ làm căn cứ pháp lý quan trọng.

Trường hợp 3: Chứng chỉ bị ghi sai thông tin.

Điều kiện để cấp lại chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng cho cá nhân

Ngoài điều kiện về lý do cấp lại thì trước hết, cá nhân bắt buộc phải có Chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng từ trước thì mới có thể yêu cầu được cấp lại loại giấy này. Theo đó, có 3 điều kiện mà cá nhân phải đáp ứng để được cấp Chứng chỉ hành nghề, đó là:

 • Có trình độ chuyên môn phù hợp với nội dung đề nghị cấp chứng chỉ hành nghề;
 • Có thời gian và kinh nghiệm tham gia công việc phù hợp với nội dung đề nghị cấp chứng chỉ hành nghề;
 • Đã qua sát hạch kiểm tra kinh nghiệm nghề nghiệp và kiến thức pháp luật liên quan đến lĩnh vực hành nghề.

Hồ sơ cấp lại chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng cho cá nhân

Căn cứ Khoản 2 Điều 76 Nghị định 15/2021/NĐ-CP, hồ sơ đề nghị cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng cho cá nhân lần đầu, bao gồm các loại giấy tờ tài liệu sau:

 • Đơn đề nghị cấp chứng chỉ hành nghề theo Mẫu số 01 Phụ lục IV Nghị định 15/2021/NĐ-CP;
 • 02 ảnh màu cỡ 4 x 6 cm và tệp tin ảnh có nền màu trắng chân dung của người đề nghị được chụp trong thời gian không quá 06 tháng;
 • Bản gốc chứng chỉ hành nghề còn thời hạn nhưng bị hư hỏng hoặc bị ghi sai thông tin. Trường hợp bị mất chứng chỉ hành nghề thì phải có cam kết của người đề nghị cấp lại;
 • Các tài liệu theo quy định tại điểm c, điểm đ và điểm e khoản 1 Điều 76 Nghị định 15/2021/NĐ-CP trong trường hợp cấp lại chứng chỉ nhưng lĩnh vực cấp có thay đổi nội dung theo quy định tại Nghị định này;
 • Các tài liệu thứ 3, 4 nêu trên phải là bản sao có chứng thực hoặc tệp tin chứa ảnh màu chụp từ bản chính hoặc bản sao, xuất trình bản chính để đối chiếu.

Thủ tục cấp lại chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng cho cá nhân

Thủ tục cấp lại chứng chỉ hành nghề là quá trình, cách thức thực hiện theo một trình tự nhất định các bước để được cấp lại chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng.

Căn cứ Điều 80 Nghị định 15/2021/NĐ-CP, thủ tục cấp lại chứng chỉ hành nghề cho cá nhân gồm các bước sau đây:

Bước 1: Nộp hồ sơ đề nghị cấp lại Chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng cho cá nhân.

Cá nhân gửi 01 bộ hồ sơ đề nghị cấp lại Chứng chỉ hành nghề theo quy định của pháp tại cơ quan nhà nước có thẩm quyền. Các phương thức nộp hồ sơ có thể thực hiện được bao gồm:

 • Qua mạng trực tuyến;
 • Qua đường bưu điện;
 • Nộp trực tiếp tại cơ quan có thẩm quyền cấp lại chứng chỉ hành nghề.

Bước 2: Xử lý, thẩm định hồ sơ.

 • Kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, cơ quan có thẩm quyền có trách nhiệm xem xét cấp lại chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng.
 • Trường hợp hồ sơ không đầy đủ hoặc không hợp lệ, cơ quan có thẩm quyền phải thông báo một lần bằng văn bản tới cá nhân đề nghị cấp lại chứng chỉ hành nghề trong thời hạn 05 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được hồ sơ đề nghị.

Bước 3: Cấp lại chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng:

 • Cơ quan nhà nước có thẩm quyền tiến hành cấp lại chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng cho cá nhân đáp ứng đủ điều kiện sau khi xem xét hồ sơ đề nghị cấp lại trong thời hạn 10 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.

Một số câu hỏi liên quan

Cơ quan nào có thẩm quyền cấp lại chứng chỉ hành nghề?

 • Cơ quan chuyên môn về xây dựng trực thuộc Bộ Xây dựng cấp chứng chỉ hành nghề hạng I;
 • Sở Xây dựng cấp chứng chỉ hành nghề hạng II, hạng III;
 • Tổ chức xã hội – nghề nghiệp được công nhận theo quy định pháp luật cấp chứng chỉ hành nghề hạng II, hạng III cho cá nhân là hội viên, thành viên của mình.

Lệ phí cấp lại chứng chỉ hành nghề?

Căn cứ Khoản 1 Điều 4 Thông tư 38/2022/TT-BTC, mức thu lệ phí cấp lại chứng chỉ là150.000 (một trăm năm mươi nghìn) đồng/chứng chỉ.

Thông tư 44/2023/TT-BTC có hiệu lực từ ngày 01/07/2023 đến hết ngày 31/12/2023 quy định lệ phí cấp lại chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng cho cá nhân giảm 50% mức thu lệ phí hiện hành tại Thông tư số 38/2022/TT-BTC. Do vậy, trong năm 2023, người có nhu cầu cấp lại chứng chỉ hành nghề chỉ phải đóng mức lệ phí là 75.000 (bảy mươi lăm nghìn) đồng/chứng chỉ.

Quý khách hàng có nhu cầu tư vấn hoặc đại diện thực hiện nộp hồ sơ cấp lại chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng cho cá nhân, xin vui lòng liên hệ Công ty Luật Việt An để được hỗ trợ tốt nhất!

Mục lục

Bài viết liên quan

Mục lục
Ẩn

  Tư vấn giấy phép

  Tư vấn giấy phép

  Văn bản pháp luật

  Văn bản pháp luật

  Tư vấn pháp luật

  Tư vấn luật

  LIÊN HỆ CÔNG TY LUẬT VIỆT AN

  Tư vấn doanh nghiệp: 09 79 05 77 68
  Tư vấn doanh nghiệp
  Tư vấn sở hữu trí tuệ: 0976 18 66 08
  Tư vấn sở hữu trí tuệ
  Tư vấn đầu tư: 09 13 380 750
  Tư vấn đầu tư

  TỔNG ĐÀI PHÍA BẮC

  Hotline: 09 61 37 18 18

  (Zalo, Viber, Whatsapp)
  hanoi@vietanlaw.vnSkype IconSkype Chat

  Tư vấn kế toán - thuế: 09 888 567 08
  Dịch vụ kế toán thuế
  Tư vấn giấy phép: 0966 83 66 08
  Tư vấn giấy phép
  Tư vấn hợp đồng: 0913 380 750
  Tư vấn hợp đồng

  TỔNG ĐÀI PHÍA NAM

  Hotline: 09 61 57 18 18
  (Zalo, Viber, Whatsapp) hcm@vietanlaw.vn Skype IconSkype Chat
  Liên hệ tư vấn
  Cảnh báo lừa đảo
  CẢNH BÁO MẠO DANH CÔNG TY LUẬT VIỆT AN LỪA ĐẢO