Đăng ký bản quyền cho tác phẩm khoa học

Trong thời đại xã hội ngày càng phát triển, bảo vệ quyền lợi của bản thân đang dần được chú trọng hơn đặc biệt thể hiện qua việc số lượng tác phẩm khoa học được đăng ký bản quyền tăng lên. Tuy nhiên, việc đăng ký bản quyền tác giả cho các tác phẩm khoa học là một trong những khó khăn mà nhiều khách hàng đã và đang gặp phải. Và để giải đáp thắc mắc của quý khách hàng, công ty Luật Việt An đưa ra bài viết về đăng ký bản quyền cho tác phẩm khoa học dưới đây.

Căn cứ pháp lý

 • Luật Sở hữu trí tuệ năm 2005, sửa đổi năm 2009, 2019, 2022.
 • Nghị định 17/2023/NĐ-CP hướng dẫn Luật Sở hữu trí tuệ về quyền tác giả, quyền liên quan.

Đăng ký bản quyền là gì?

Cùng với sự phát triển của pháp luật các quốc gia trên thế giới về sở hữu trí tuệ, thuật ngữ quyền tác giả ngày càng được nhìn nhận dưới góc độ rộng mở hơn. Mặc dù có sự khác nhau giữa quy định của các quốc gia trên thế giới về cách đưa ra định nghĩa về quyền tác giả, song có thể hiểu quyền tác giả là một loại quyền chính đáng của những người sáng tạo, qua đó khuyến khích mọi người tham gia vào các hoạt động trong các lĩnh vực văn hoá, nghệ thuật và khoa học.

Pháp luật thực định tại Việt Nam quy định bản quyền (hay trong thuật ngữ pháp lý Việt Nam gọi là quyền tác giả) là quyền của tổ chức, cá nhân đối với tác phẩm do mình sáng tạo ra hoặc sở hữu.

Đăng ký quyền tác giả được hiểu là một thủ tục hành chính được tiến hành bởi tác giả, chủ sở hữu tác phẩm nộp giấy tờ hồ sơ đăng ký bản quyền tới cơ quan đăng ký để ghi nhận quyền sở hữu trí tuệ đối với tác phẩm đăng ký. Khi được Cục bản quyền tác giả cấp giấy chứng nhận đăng ký, tác giả, chủ sở hữu tác phẩm sẽ được độc quyền sử dụng tác phẩm đã đăng ký trên lãnh thổ Việt Nam.

Theo quy định tại khoản 1 Điều 6 Luật Sở hữu trí tuệ, việc đăng ký bản quyền là hình thức không bắt buộc, ngay sau khi hoàn thành tác phẩm và tác phẩm được thể hiện dưới một hình thức nhất định thì quyền tác giả vẫn sẽ phát sinh từ thời điểm đó dù chưa tiến hành thủ tục đăng ký bản quyền.

Theo quy định của điều ước quốc tế nói chung và pháp luật Việt Nam nói riêng, chủ thể sáng tạo ra tác phẩm khoa học là đối tượng nhận được sự bảo hộ quyền tác giả.

Tác phẩm khoa học là gì?

Tác phẩm khoa học là kết quả của hoạt động sáng tạo trong nghiên cứu khoa học tự nhiên và khoa học xã hội, chính trị… bao gồm các bài viết và công trình nghiên cứu.

Thủ tục đăng ký bản quyền cho tác phẩm khoa học

Thủ tục đăng ký quyền tác giả cho tác phẩm khoa học bao gồm các bước sau:

Bước 1: Chuẩn bị hồ sơ đăng ký quyền tác giả cho tác phẩm khoa học:

Sau khi hoàn thiện tác phẩm, chủ sở hữu, tác giả tiến hành soạn thảo hồ sơ đăng ký quyền tác giả cho tác phẩm khoa học theo quy định của pháp luật. Trong đó chuẩn bị các tài liệu xác lập quyền sở hữu hợp pháp của chủ sở hữu và quá trình hình thành tác phẩm đúng thực tế.

Bước 2: Nộp hồ sơ đăng ký quyền tác giả cho tác phẩm khoa học:

Phương thức nộp hồ sơ bao gồm các phương thức sau:

 • Nộp trực tiếp Tại các Cục bản quyền tác giả.
 • Nộp qua đường bưu điện đến các Cục bản quyền tác giả.
 • Nộp trực tuyến tại Cổng dịch vụ công trực tuyến.

Tác giả, chủ sở hữu quyền tác giả, chủ sở hữu quyền liên quan có thể trực tiếp hoặc ủy quyền cho tổ chức, cá nhân khác nộp 01 hồ sơ đăng ký bản quyền tại trụ sở Cục Bản quyền tác giả ở Hà Nội. Khách hàng ở các tỉnh miền Nam và miền Trung khi có nhu cầu có thể đăng ký tại văn phòng giao dịch Cục Bản quyền tác giả ở TP.HCM và Đà Nẵng.

Hồ sơ đăng ký bản quyền có thể nộp trực tiếp hoặc qua bưu điện tới 1 trong 03 địa chỉ nêu trên. Tuy nhiên, để tránh những phát sinh không cần thiết và trong trường hợp có điều kiện, chủ đơn vẫn nên nộp trực tiếp hồ sơ đăng ký bản quyền tới các cơ quan nêu trên.

Bước 3: Thẩm định hồ sơ đăng ký và cấp giấy chứng nhận quyền tác giả cho tác phẩm khoa học:

Cục bản quyền tác giả sau khi nhận được hồ sơ đăng ký sẽ tiến hành xem xét, thẩm định hồ sơ và sẽ đưa ra các quyết định tương ứng với các trường hợp như sau:

 • Trong thời gian 15 ngày làm việc, kể từ ngày nhận hồ sơ được nộp và được Cục bản quyền tác giả chấp nhận hợp lệ, Cục Bản quyền tác giả cấp Giấy chứng nhận đăng ký quyền tác giả cho người nộp hồ sơ.
 • Trường hợp hồ sơ thiếu hoặc sai sót, cần bổ sung, điều chỉnh thì Cục bản quyền tác giả sẽ thông tin lại cho người nộp hồ sơ để họ tiến hành điều chỉnh. Trong thời gian quy định, cá nhân, tổ chức không tiến hành các hoạt động sửa đổi, bổ sung hoặc đã sửa đổi bổ sung mà hồ sơ vẫn không hợp lệ thì Cục bản quyền tác giả có quyền trả lại hồ sơ cho người nộp hồ sơ.
 • Trường hợp Cục bản quyền tác giả từ chối cáp Giấy phép đăng ký quyền tác giả cho tác phẩm khoa học, Cục bản quyền tác giả phải có thông báo bằng văn bản tới người nộp hồ sơ.

Lưu ý: Khách hàng có thể rút ngắn thời gian xem xét cấp Giấy chứng nhận đăng ký bản quyền tác giả cho tác phẩm khoa học xuống còn 07 -10 ngày khi khách hàng sử dụng dịch vụ tư vấn và đại diện nộp đơn đăng ký của Công ty Luật Việt An.

Hồ sơ đăng ký quyền tác giả cho tác phẩm khoa học

Hồ sơ đăng ký quyền tác giả cho tác phẩm khoa học bao gồm:

 • Tờ khai đăng ký quyền tác giả
 • Bản sao tác phẩm đăng ký quyền tác giả cho tác phẩm khoa học(02 bản): 02 bản được in trên giấy A4 tác phẩm có chữ ký hoặc dấu của tác giả, chủ sở hữu.
 • Giấy tờ pháp lý của tác giả: CCCD/CMND.
 • Giấy uỷ quyền cho Luật Việt An để thực hiện thủ tục.
 • Các tài liệu chứng minh quyền nộp đơn.
 • Văn bản đồng ý của các đồng tác giả trong trường hợp tác phẩm đó có đồng tác giả.
 • Văn bản đồng ý của các đồng chủ sở hữu trong trường hợp quyền tác giả của tác phẩm khoa học thuộc sở hữu chung.

Lưu ý: Tờ khai đăng ký quyền tác giả phải đảm bảo được viết bằng Tiếng Việt, phải có đủ các thông tin về người nộp hồ sơ, tác giả, chủ sở hữu quyền tác giả hoặc chủ sở hữu liên quan. Nội dung tờ khai phải ghi rõ tên tác phẩm, loại hình tác phẩm, ngày hoàn thiện tác phẩm, tóm tắt nội dung chính của tác phẩm, các tác phẩm đăng ký là tác phẩm phái sinh, thời gian, địa điểm hình thức công bố và cam kết của người thực hiện tờ khai về độ chính xác của các thông tin ghi trong tờ khai.

Một số câu hỏi có liên quan

Thời hạn cấp giấy chứng nhận đăng ký quyền tác giả cho tác phẩm khoa học là bao lâu?

Theo quy định pháp luật hiện hành, trong thời hạn mười lăm ngày làm việc, kể từ ngày nhận hồ sơ hợp lệ, cơ quan quản lý nhà nước về quyền tác giả có trách nhiệm cấp Giấy chứng nhận đăng ký quyền tác giả cho người nộp hồ sơ. Trong trường hợp từ chối cấp Giấy chứng nhận đăng ký quyền tác giả thì cơ quan quản lý nhà nước về quyền tác giả phải thông báo bằng văn bản và nêu rõ lý do cho người nộp hồ sơ.

Lệ phí đăng ký bản quyền tác giả là bao nhiêu?

Lệ phí đăng ký là khoản phí và tác giả, chủ sở hữu tác phẩm sẽ phải trả cho cơ quan đăng ký (cục bản quyền tác giả) và tùy vào từng loại hình tác phẩm sẽ có cách tính phí khác nhau.

Căn cứ vào Điều 4 Thông tư 211/2016/TT-BTC quy định mức phí đối với tác phẩm khoa học như sau: Chi phí cho việc Đăng ký quyền tác giả là 100.000 đồng áp dụng đối với các đối với tác phẩm khoa học.

Quý khách hàng có nhu cầu tư vấn về đăng ký bản quyền tác giả cho tác phẩm khoa học, xin vui lòng liên hệ Công ty Việt An để được hỗ trợ tốt nhất.

Mục lục

Bài viết liên quan

Mục lục
Ẩn

  Tư vấn sở hữu trí tuệ

  Tư vấn sở hữu trí tuệ

  Văn bản pháp luật

  Văn bản pháp luật

  Tư vấn pháp luật

  Tư vấn luật

  LIÊN HỆ CÔNG TY LUẬT VIỆT AN

  Tư vấn doanh nghiệp: 09 79 05 77 68
  Tư vấn doanh nghiệp
  Tư vấn sở hữu trí tuệ: 0976 18 66 08
  Tư vấn sở hữu trí tuệ
  Tư vấn đầu tư: 09 13 380 750
  Tư vấn đầu tư

  TỔNG ĐÀI PHÍA BẮC

  Hotline: 09 61 37 18 18
  (Whatsapp, Zalo, Viber) hanoi@vietanlaw.vn Skype IconSkype Chat
  Tư vấn kế toán - thuế: 09 888 567 08
  Dịch vụ kế toán thuế
  Tư vấn giấy phép: 0966 83 66 08
  Tư vấn giấy phép
  Tư vấn hợp đồng: 0913 380 750
  Tư vấn hợp đồng

  TỔNG ĐÀI PHÍA NAM

  Hotline: 09 61 57 18 18

  (Whatsapp, Zalo, Viber)
  hcm@vietanlaw.vn
  Skype IconSkype Chat

  Liên hệ tư vấn
  Cảnh báo lừa đảo
  CẢNH BÁO MẠO DANH CÔNG TY LUẬT VIỆT AN LỪA ĐẢO