Đăng ký khuyến mại tại Sở Công thương Hòa Bình

Khuyến mại là hoạt động xúc tiến thương mại của thương nhân nhằm xúc tiến việc mua bán hàng hoá, cung ứng dịch vụ bằng cách dành cho khách hàng những lợi ích nhất định. Những năm gần đây, Hòa Bình đẩy mạnh và đổi mới nhiều hoạt động xúc tiến thương mại nhằm giúp đỡ các doanh nghiệp, cơ sở sản xuất kinh doanh, đẩy mạnh tiêu thụ hàng hóa, kích cầu hoạt động tiêu dùng. Sau đây, Luật Việt An sẽ cung cấp các thông tin liên quan đến đăng ký khuyến mại tại Sở Công thương Hòa Bình.

Thông báo - Đăng ký khuyến mại Bộ công thương

Căn cứ pháp lý

 • Luật Thương mại 2005;
 • Nghị định số 81/2018/NĐ-CP quy định chi tiết Luật Thương mại về hoạt động xúc tiến thương mại, sửa đổi bổ sung bởi Nghị định 17/2020/NĐ-CP.
 • Nghị định số 98/2020/NĐ-CP quy định xử phạt vi phạm hành chính trong hoạt động thương mại, sản xuất, buôn bán hàng giả, hàng cấm và bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng, được sửa đổi bổ sung bởi Nghị định 17/2022/NĐ-CP.

Tình hình khuyến mại tại Sở Công thương Hòa Bình

Hòa Bình là cửa ngõ vùng Tây Bắc, nằm trong quy hoạch vùng Thủ đô, là giao điểm thông thương với các tỉnh đồng bằng Bắc Bộ và cả phía Nam thông qua hệ thống đường bộ phát triển. Hòa Bình có tiềm năng lớn trong phát triển công nghiệp hỗ trợ, công nghiệp chế biến nông sản, phát triển nông nghiệp sạch và phát triển các loại hình du lịch. Đồng thời, tỉnh cũng có nhiều cơ hội để phát triển và cung cấp các dịch vụ, sản phẩm cho thị trường tiêu dùng vùng Thủ đô và vùng kinh tế trọng điểm Bắc Bộ.

Những năm qua, các doanh nghiệp, đơn vị kinh doanh trên địa bàn tỉnh Hòa Bình đã tích cực hưởng ứng, tham gia các hoạt động kích cầu xúc tiến thương mại; tiếp tục xây dựng các chương trình kích cầu, khuyến mại, giảm giá, tri ân, ưu đãi khách hàng, nâng cao chất lượng sản phẩm, dịch vụ.

Ngày 10/11/2023, Ủy ban nhân dân tỉnh đã ban hành Kế hoạch số 221/KH-UBND về xúc tiến thương mại và du lịch tỉnh Hòa Bình năm 2024. Theo đó, một trong những nhiệm vụ trọng tâm năm 2024 là thúc đẩy xúc tiến thương mại, trong đó có hoạt động khuyến mại trên địa bàn tỉnh. Đây là cơ hội lớn để các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Hòa Bình tiến hành các hoạt động khuyến mại để giới thiệu quảng bá sản phẩm hàng hóa, dịch vụ, đẩy mạnh tiêu dùng và thúc đẩy phát triển sản xuất, kinh doanh.

Hàng hóa dịch vụ được khuyến mại và hàng hóa dịch vụ dùng để khuyến mại

Hàng hóa, dịch vụ dùng để khuyến mại là hàng hoá, dịch vụ được thương nhân dùng để tặng, thưởng, cung ứng không thu tiền cho khách hàng. Hàng hóa, dịch vụ được khuyến mại là hàng hóa, dịch vụ được thương nhân sử dụng các hình thức khuyến mại để xúc tiến việc bán, cung ứng hàng hóa, dịch vụ đó. Hiện nay, đối tượng hàng hóa, dịch vụ được khuyến mại, dùng để khuyến mại được quy định cụ thể tại Điều 5 Nghị định số 81/2018/NĐ-CP, sửa đổi bổ sung bởi Nghị định 17/2020/NĐ-CP.

Chẳng hạn như thương nhân tiến hành chương trình khuyến mại khi mua một máy giặt sẽ được tặng kèm túi nước giặt. Ở đây, hàng hóa dùng để khuyến mại là túi nước giặt, hàng hóa được khuyến mại là máy giặt.

Các trường hợp phải đăng ký khuyến mại tại Sở Công thương Hòa Bình

Theo Điều 19 của Nghị định số 81/2018/NĐ-CP, sửa đổi bổ sung bởi Nghị định 17/2020/NĐ-CP, những trường hợp cần thực hiện đăng ký chương trình khuyến mại với Sở Công Thương tỉnh Hòa Bình gồm:

 • Chương trình khuyến mại mang tính may rủi chỉ thực hiện trên địa bàn một tỉnh Hòa Bình;
 • Các hình thức khuyến mại khác nếu được cơ quan quản lý nhà nước về thương mại chấp thuận.

Đăng ký khuyến mại tại Sở Công thương Hòa Bình

Thẩm quyền đăng ký

Đại diện của Sở Công Thương thường trực tại Trung tâm hành chính công tỉnh Hòa Bình có thẩm quyền tiếp nhận hồ sơ đăng ký hoạt động khuyến mại của thương nhân.

Thông tin Sở Công thương tỉnh Hòa Bình:

 • Địa chỉ: số 227B – đường Đà Giang, Phương Lâm, TP Hoà Bình, tỉnh Hoà Bình.
 • Điện thoại: (0218) 3852058 – 2210419 – Fax : (0218) 3853439.
 • Email : socongthuong@hoabinh.gov.vn

Hồ sơ đăng ký khuyến mại

Theo Khoản 4 Điều 19 của Nghị định số 81/2018/NĐ-CP, sửa đổi bổ sung bởi Nghị định 17/2020/NĐ-CP, hồ sơ đăng ký khuyến mại bao gồm:

Tên giấy tờ Mẫu đơn Số lượng
Đăng ký thực hiện chương trình khuyến mại theo mẫu quy định Mẫu số 02 Bản chính: 1
Bản sao: 0
Thể lệ chương trình khuyến mại theo mẫu quy định; Mẫu số 03 Bản chính: 1
Bản sao: 0
Mẫu bằng chứng xác định trúng thưởng hoặc mô tả chi tiết về bằng chứng xác định trúng thưởng; Bản chính: 1
Bản sao: 0
Bản sao không cần chứng thực giấy tờ về chất lượng của hàng hóa khuyến mại theo quy định của pháp luật. Bản chính: 0
Bản sao: 1

Nội dung đăng ký thực hiện khuyến mại

Nội dung đăng ký thực hiện khuyến mại tại Sở Công thương Hòa Bình bao gồm:

 • Tên thương nhân thực hiện khuyến mại;
 • Tên chương trình khuyến mại;
 • Địa bàn thực hiện khuyến mại;
 • Hình thức khuyến mại;
 • Hàng hóa, dịch vụ được khuyến mại;
 • Hàng hóa, dịch vụ dùng để khuyến mại (giải thưởng, quà tặng);
 • Thời gian thực hiện khuyến mại;
 • Khách hàng của chương trình khuyến mại (đối tượng hưởng khuyến mại);
 • Cơ cấu giải thưởng và tổng giá trị giải thưởng của chương trình khuyến mại;
 • Nội dung chi tiết chương trình khuyến mại (thể lệ chương trình khuyến mại);

Cách thức nộp hồ sơ đăng ký

 • Nộp 01 hồ sơ đăng ký qua đường bưu điện đến Sở Công thương Hòa Bình;
 • Nộp 01 hồ sơ đăng ký trực tiếp tại trụ sở Sở Công thương Hòa Bình;
 • Sử dụng hệ thống dịch vụ công trực tuyến: https://dichvucong.hoabinh.gov.vn

Thủ tục đăng ký khuyến mại

Bước 1: Nộp hồ sơ

Tổ chức, cá nhân đăng ký khuyến mại nộp 01 bộ hồ sơ đăng ký đến Sở Công thương Hòa Bình bằng hình thức trực tiếp tại trụ sở hoặc qua đường bưu điện hoặc trực tuyến qua Cổng dịch vụ công.

Bước 2: Tiếp nhận hồ sơ

Đại diện của Sở Công Thương thường trực tại Trung tâm hành chính công tỉnh Hòa Bình tiếp nhận hồ sơ đăng ký khuyến mại.

Bước 3: Xử lý hồ sơ

Sở Công thương tỉnh Hòa Bình xem xét, trả lời xác nhận hoặc không xác nhận việc đăng ký thực hiện chương trình khuyến mại của thương nhân. Trong trường hợp không xác nhận phải nêu rõ lý do theo quy định của pháp luật.

Lưu ý, theo quy định pháp luật thì thời hạn giải quyết hồ sơ đăng ký khuyến mại là 5 ngày làm việc. Nhưng theo hướng dẫn thủ tục hành chính của tỉnh Hòa Bình, thủ tục đăng ký khuyến mại (mã dịch vụ công 2.000004.000.00.00.H28) đã cắt giảm thời hạn giải quyết còn 3.5 ngày làm việc. Cụ thể:

Hình thức nộp Thời hạn giải quyết Mô tả
Trực tiếp 3.5 Ngày làm việc 3.5 ngày làm việc kể từ khi nhận đủ hồ sơ hợp lệ Nộp 01 hồ sơ đăng ký trực tiếp tại trụ sở Sở Công Thương;
Trực tuyến 3.5 Ngày làm việc Sử dụng hệ thống dịch vụ công trực tuyến do cơ quan quản lý nhà nước cung cấp.
Dịch vụ bưu chính 3.5 Ngày làm việc Nộp 01 hồ sơ đăng ký qua đường bưu điện đến Sở Công Thương;

Bước 4: Công bố thông tin đăng ký khuyến mại trên Cổng thông tin.

Kết quả thực hiện thủ tục hành chính là công văn xác nhận hoặc không xác nhận Đăng ký hoạt động khuyến mại đối với chương trình khuyến mại mang tính may rủi thực hiện trên địa bàn tỉnh Hòa Bình.

Thông tin về chương trình khuyến mại mà thương nhân đã đăng ký và được xác nhận phải được Sở Công thương Hòa Bình công khai bằng các hình thức phù hợp (văn bản, trang tin điện tử hoặc các hình thức khác có tác dụng tương đương) và không sớm hơn thời gian bắt đầu của chương trình khuyến mại.

Lưu ý về đăng ký khuyến mại tại Sở Công thương Hòa Bình

 • Sở Công Thương chỉ xác nhận đối với chương trình khuyến mại mang tính may rủi trên địa bàn tỉnh Hòa Bình. Nếu chương trình khuyến mại may rủi trên địa bàn 2 tỉnh trở lên thì thẩm quyền xác nhận thuộc về Bộ Công thương.
 • Trường hợp nhiều thương nhân cùng phối hợp thực hiện chương trình khuyến mại thì nội dung đăng ký phải nêu rõ tên của các thương nhân cùng thực hiện, nội dung tham gia cụ thể và trách nhiệm cụ thể của từng thương nhân tham gia thực hiện trong chương trình.
 • Thương nhân thực hiện chương trình khuyến mại mang tính may rủi phải trích 50% giá trị giải thưởng đã công bố vào ngân sách nhà nước trong trường hợp không có người trúng thưởng.
 • Thương nhân nếu không đăng ký khuyến mại theo quy định pháp luật khi thực hiện khuyến mại hoặc đăng ký không đúng với thực tế có thể bị xử phạt từ 10 triệu đến 20 triệu đồng theo Điều 33 của Nghị định 98/2020/N Đ-CP, được sửa đổi bổ sung bởi Nghị định 17/2022/NĐ-CP.

Dịch vụ đăng ký khuyến mại của Luật Việt An

 • Tư vấn pháp lý về hồ sơ, thủ tục đăng ký khuyến mại;
 • Hỗ trợ/thay mặt Khách hàng dự thảo hồ sơ đăng ký khuyến mại và nộp hồ sơ đăng ký tại Sở Công Thương tỉnh Hòa Bình;
 • Theo dõi phản hồi của Sở Công thương và điều chỉnh lại hồ sơ đăng ký nếu không được xác nhận;
 • Tư vấn, hỗ trợ khách hàng công khai chương trình khuyến mại.

Quý khách hàng có thắc mắc liên quan hoặc có nhu cầu hỗ trợ dịch vụ liên quan đến đăng ký khuyến mại tại Hòa Bình cũng như tại các tỉnh, thành phố khác, xin vui lòng liên hệ Luật Việt An để được hỗ trợ tốt nhất!

Mục lục

Bài viết liên quan

Mục lục
Ẩn

  Tư vấn giấy phép

  Tư vấn giấy phép

  Văn bản pháp luật

  Văn bản pháp luật

  Tư vấn pháp luật

  Tư vấn luật

  LIÊN HỆ CÔNG TY LUẬT VIỆT AN

  Tư vấn doanh nghiệp: 09 79 05 77 68
  Tư vấn doanh nghiệp
  Tư vấn sở hữu trí tuệ: 0976 18 66 08
  Tư vấn sở hữu trí tuệ
  Tư vấn đầu tư: 09 13 380 750
  Tư vấn đầu tư

  TỔNG ĐÀI PHÍA BẮC

  Hotline: 09 61 37 18 18
  (Whatsapp, Zalo, Viber) hanoi@vietanlaw.vn Skype IconSkype Chat
  Liên hệ qua Zalo
  Liên hệ qua Zalo
  Liên hệ Zalo 0961371818
  Tư vấn kế toán - thuế: 09 888 567 08
  Dịch vụ kế toán thuế
  Tư vấn giấy phép: 0966 83 66 08
  Tư vấn giấy phép
  Tư vấn hợp đồng: 0913 380 750
  Tư vấn hợp đồng

  TỔNG ĐÀI PHÍA NAM

  Hotline: 09 61 57 18 18

  (Whatsapp, Zalo, Viber)
  hcm@vietanlaw.vn
  Skype IconSkype Chat

  Liên hệ qua Zalo
  Liên hệ qua Zalo
  Liên hệ Zalo 0961571818
  Liên hệ tư vấn
  Cảnh báo lừa đảo
  CẢNH BÁO MẠO DANH CÔNG TY LUẬT VIỆT AN LỪA ĐẢO