Đăng ký khuyến mại tại Sở Công thương Ninh Bình

Hiện nay, các chương trình khuyến mại đang được các doanh nghiệp đẩy mạnh nhằm xúc tiến thương mại, kích cầu thị trường tiêu dùng. Các doanh nghiệp muốn tiến hành chương trình khuyến mại tại Ninh Bình phải tiến hành thủ tục pháp lý nhất định, một trong số đó là thủ tục đăng ký khuyến mại tại Sở Công thương Ninh Bình. Sau đây Luật Việt An sẽ giúp khách hàng hiểu rõ về đăng ký khuyến mại tại Sở Công thương Ninh Bình.

Đăng ký khuyến mại tại Sở Công thương Ninh Bình

Căn cứ pháp lý

 • Luật Thương mại 2005;
 • Nghị định số 81/2018/NĐ-CP quy định chi tiết Luật Thương mại về hoạt động xúc tiến thương mại, sửa đổi bổ sung bởi Nghị định 17/2020/NĐ-CP.

Tình hình đăng ký khuyến mại tại Ninh Bình

Ninh Bình là tỉnh phía Nam của vùng Đồng bằng sông Hồng, là cửa ngõ giao lưu kinh tế – xã hội giữa khu vực Duyên hải Bắc Bộ với vùng Thủ đô Hà Nội, khu vực Tây Bắc và Bắc Trung Bộ nước ta. Ninh Bình được thiên nhiên ưu đãi cùng bề dày lịch sử và nhiều danh lam thắng cảnh, di tích lịch sử, văn hóa đặc sắc. Trong năm qua, Ninh Bình tiếp tục tăng cường các giải pháp quảng bá, xúc tiến du lịch, nâng cao chất lượng các sản phẩm, dịch vụ du lịch.

Năm 2023, Sở Công thương Ninh Bình ban hành Kế hoạch số 2079/KH-SCT về việc Thực hiện “Chương trình khuyến mại tập trung quốc gia 2023-Vietnam Grand Sale 2023 trên địa bàn tỉnh Ninh Bình. Theo đó, việc triển khai Kế hoạch nhằm mục đích tổ chức khuyến mại trên phạm vi toàn tỉnh kết hợp các hoạt động thương mại truyền thống và thương mại điện tử để tạo sức lan tỏa và thu hút sự tham gia của các doanh nghiệp sản xuất, kinh doanh trong mọi lĩnh vực. Thông qua Chương trình, các doanh nghiệp sẽ chủ động thực hiện nhiều hoạt động khuyến mại với nội dung đa dạng, hấp dẫn để người tiêu dùng mua sắm những sản phẩm hàng hóa, dịch vụ đảm bảo chất lượng, giá cả phù hợp.

Trong các dịp nghỉ lễ, Tết, với sự “bùng nổ” về lượng khách du lịch tới Ninh Bình, các đơn vị kinh doanh du lịch trên địa bàn tỉnh Ninh Bình thường chuẩn bị các điều kiện về cơ sở vật chất, đưa ra nhiều chương trình khuyến mại để thu hút du khách.

Có thể thấy, việc tổ chức khuyến mại trên địa bàn tỉnh Ninh bình có rất nhiều lợi thế đó và cơ hội cho các doanh nghiệp. Tuy nhiên, để tiến hành hoạt động này, các doanh nghiệp cần phải tiến hành những thủ tục theo quy định pháp luật.

Các trường hợp phải đăng ký khuyến mại tại Sở Công thương Ninh Bình

Theo Điều 19 của Nghị định số 81/2018/NĐ-CP, sửa đổi bổ sung bởi Nghị định 17/2020/NĐ-CP, những trường hợp cần thực hiện đăng ký chương trình khuyến mại với Sở Công Thương tỉnh Ninh Bình gồm:

 • Chương trình khuyến mại mang tính may rủi chỉ thực hiện trên địa bàn tỉnh Ninh Bình;
 • Các hình thức khuyến mại khác nếu được cơ quan quản lý nhà nước về thương mại chấp thuận theo quy định tại Khoản 9 Điều 92 Luật Thương mại 2005.

Chương trình khuyến mại mang tính may rủi là việc bán hàng, cung ứng dịch vụ kèm theo việc tham dự các chương trình mang tính may rủi mà việc tham gia chương trình gắn liền với việc mua hàng hóa, dịch vụ và việc trúng thưởng dựa trên sự may mắn của người tham gia theo thể lệ và giải thưởng đã công bố. Việc xác định trúng thưởng trong chương trình khuyến mại mang tính may rủi phải được tổ chức công khai, theo thể lệ đã công bố, có sự chứng kiến của khách hàng và phải được lập thành biên bản.

Thông tin Sở Công thương Quảng Ninh

 • Địa chỉ: Phường Đông Thành, thành phố Ninh Bình, Tỉnh Ninh Bình.
 • Điện thoại: 0229.3.881.954. Fax: 0229.3.871048.
 • Email: socongthuong@ninhbinh.gov.vn
 • Website: www.congthuong.ninhbinh.gov.vn.

Nội dung đăng ký

Theo Khoản 5 Điều 19 của Nghị định số 81/2018/NĐ-CP, sửa đổi bổ sung bởi Nghị định 17/2020/NĐ-CP, nội đung đăng ký khuyến mại bao gồm:

 • Tên thương nhân thực hiện khuyến mại;
 • Tên chương trình khuyến mại;
 • Địa bàn thực hiện khuyến mại;
 • Hình thức khuyến mại;
 • Hàng hóa, dịch vụ được khuyến mại;
 • Hàng hóa, dịch vụ dùng để khuyến mại (giải thưởng, quà tặng);
 • Thời gian thực hiện khuyến mại;
 • Khách hàng của chương trình khuyến mại (đối tượng hưởng khuyến mại);
 • Cơ cấu giải thưởng và tổng giá trị giải thưởng của chương trình khuyến mại;
 • Nội dung chi tiết chương trình khuyến mại (thể lệ chương trình khuyến mại).

Thủ tục đăng ký khuyến mại

Bước 1: Thương nhân chuẩn bị hồ sơ đăng ký khuyến mại.

Hồ sơ đăng ký khuyến mại bao gồm:

 • 01 Đăng ký thực hiện chương trình khuyến mại theo Mẫu số 02 Phụ lục ban hành kèm theo Nghị định 81/2018/NĐ-CP
 • 01 Thể lệ chương trình khuyến mại theo Mẫu số 03 Phụ lục ban hành kèm theo Nghị định 81/2018/NĐ-CP
 • Mẫu bằng chứng xác định trúng thưởng hoặc mô tả chi tiết về bằng chứng xác định trúng thưởng;
 • 01 Bản sao không cần chứng thực giấy tờ về chất lượng của hàng hóa khuyến mại theo quy định của pháp luật.

Bước 2: Nộp hồ sơ.

Thương nhân thực hiện thủ tục nộp 01 bộ hồ sơ đăng ký hoạt động khuyến mại chương trình may rủi tại Sở Công thương Ninh Bình.

Thương nhân có thể nộp bằng các hình thức sau:

 • Nộp trực tiếp tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh
 • Nộp qua đường bưu điện
 • Nộp trực tuyến tại địa chỉ dichvucong.ninhbinh.gov.vn.

Bước 3: Tiếp nhận và giải quyết hồ sơ

Sở Công Thương tỉnh Ninh Bình kiểm tra và tiếp nhận hồ sơ của thương nhân.

Trong thời hạn 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ, căn cứ theo:

 • Ngày ghi trên giấy tiếp nhận hồ sơ trong trường hợp nộp trực tiếp;
 • Ngày nhận ghi trên vận đơn bưu điện hoặc các hình thức có giá trị tương đương trong trường hợp gửi qua đường bưu điện
 • Ngày ghi nhận trên hệ thống trong trường hợp nộp qua hệ thống dịch vụ công trực tuyến)

Thì Sở Công thương tỉnh Ninh Bình xem xét, trả lời xác nhận hoặc không xác nhận việc đăng ký thực hiện chương trình khuyến mại của thương nhân.

Trong trường hợp không xác nhận, phải nêu rõ lý do theo quy định của pháp luật. Nội dung xác nhận hoặc không xác nhận thực hiện theo Mẫu số 04 hoặc Mẫu số 05 Phụ lục ban hành kèm theo Nghị định 81/2018/NĐ-CP.

Bước 4: Công khai chương trình khuyến mại

Thông tin về chương trình khuyến mại mà thương nhân đã đăng ký và được xác nhận phải được Sở Công thương công khai bằng các hình thức phù hợp (văn bản, trang tin điện tử hoặc các hình thức khác có tác dụng tương đương) và không sớm hơn thời gian bắt đầu của chương trình khuyến mại.

Lưu ý

 • Theo thông lệ của Sở Công thương Ninh Bình, thời hạn giải quyết hồ sơ là 38 giờ.
 • Phí, lệ phí đăng ký khuyến mại: Không mất phí, lệ phí đăng ký.
 • Sở Công Thương chỉ xác nhận đối với chương trình khuyến mại mang tính may rủi trên địa bàn tỉnh Ninh Bình. Nếu chương trình khuyến mại may rủi trên địa bàn 2 tỉnh trở lên thì thẩm quyền xác nhận thuộc về Bộ Công thương.
 • Trường hợp nhiều thương nhân cùng phối hợp thực hiện chương trình khuyến mại thì nội dung đăng ký phải nêu rõ tên của các thương nhân cùng thực hiện, nội dung tham gia cụ thể và trách nhiệm cụ thể của từng thương nhân tham gia thực hiện trong chương trình.
 • Trong thời hạn 45 ngày kể từ ngày hết thời hạn trao giải thưởng của chương trình khuyến mại may rủi, thương nhân thực hiện chương trình khuyến mại phải có văn bản báo cáo Sở Công thương Ninh Bình (nơi đã đăng ký và được xác nhận) về kết quả thực hiện chương trình khuyến mại.

Dịch vụ đăng ký khuyến mại của Luật Việt An

 • Tư vấn pháp lý về hồ sơ, thủ tục đăng ký khuyến mại;
 • Hỗ trợ/thay mặt Khách hàng dự thảo hồ sơ đăng ký khuyến mại và nộp hồ sơ đăng ký tại Sở Công Thương;
 • Theo dõi phản hồi của Sở Công thương và điều chỉnh lại hồ sơ đăng ký nếu không được xác nhận;
 • Tư vấn, hỗ trợ khách hàng công khai chương trình khuyến mại.

Quý khách hàng có thắc mắc liên quan hoặc có nhu cầu hỗ trợ dịch vụ liên quan đến đăng ký khuyến mại tại Ninh Bình cũng như tại các tỉnh, thành phố khác, xin vui lòng liên hệ Luật Việt An để được hỗ trợ tốt nhất!

Mục lục

Bài viết liên quan

Mục lục
Ẩn

  Tư vấn giấy phép

  Tư vấn giấy phép

  Văn bản pháp luật

  Văn bản pháp luật

  Tư vấn pháp luật

  Tư vấn luật

  LIÊN HỆ CÔNG TY LUẬT VIỆT AN

  Tư vấn doanh nghiệp: 09 79 05 77 68
  Tư vấn doanh nghiệp
  Tư vấn sở hữu trí tuệ: 0976 18 66 08
  Tư vấn sở hữu trí tuệ
  Tư vấn đầu tư: 09 13 380 750
  Tư vấn đầu tư

  TỔNG ĐÀI PHÍA BẮC

  Hotline: 09 61 37 18 18

  (Zalo, Viber, Whatsapp)
  hanoi@vietanlaw.vnSkype IconSkype Chat

  Tư vấn kế toán - thuế: 09 888 567 08
  Dịch vụ kế toán thuế
  Tư vấn giấy phép: 0966 83 66 08
  Tư vấn giấy phép
  Tư vấn hợp đồng: 0913 380 750
  Tư vấn hợp đồng

  TỔNG ĐÀI PHÍA NAM

  Hotline: 09 61 57 18 18
  (Zalo, Viber, Whatsapp) hcm@vietanlaw.vn Skype IconSkype Chat
  Liên hệ tư vấn
  Cảnh báo lừa đảo
  CẢNH BÁO MẠO DANH CÔNG TY LUẬT VIỆT AN LỪA ĐẢO